Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Середа, 27 червня 2018 07:09

Зборівська міжрайонна виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності інформує

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Витрати на автоматизацію виробництва окупаються зниженням травматизму

Втрата кваліфікованого робітника внаслідок травми на виробництві приносить підприємству прямі і непрямі збитки, адже для досягнення працівником необхідного рівня професійних навичок роботодавець витрачає чимало часу і коштів. На тих підприємствах, де широко використовують автоматизовані комплекси, працівник менше часу проводить в небезпечних зонах і, тим самим, менше піддає ризикам своє здоров'я. Зрозуміло, що для цього потрібні серйозні капіталовкладення. Не всі роботодавці їх мають. Але навіть ті, які мають кошти, не завжди правильно оцінюють необхідність таких витрат.

Згідно зі статистикою однією з основних причин нещасних випадків на українських підприємствах використання недосконалих технологій, експлуатація застарілого обладнання, а також незадовільний технічний стан виробничих об'єктів.

На тлі демографічної кризи та міграції робочої сили в країни з більш високим рівнем життя, трудові ресурси на підприємствах України стають дефіцитом. Тому загроза втрати досвідченого робітника в результаті виробничої травми, повинна змусити власника підприємства вкладати додаткові кошти у створення безпечних умов праці. У той же час існують і економічні обґрунтування такої поведінки роботодавців. Згідно з дослідженнями , проведеними Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці, кожна 1 гривня, вкладена в охорону праці на підприємстві, приносить у середньому 4 гривні економічного ефекту. Крім того, держава повинна сформувати такі умови господарювання для роботодавців, за яких стане вигідніше спрямовувати ресурси на попередження травматизму, профзахворювань і поліпшення стану умов і охорони праці, ніж компенсувати потім втрати.

Наприклад, законодавство Європейського Союзу передбачає, що роботодавці регулюють питання охорони праці на своїх підприємствах шляхом оцінки ризиків та розвитку на її основі ефективного управління. Цим шляхом має йти і наша країна. Сьогодні ж у нас лише окремі підприємства реально впровадили євростандарти управління охороною праці та оцінки ризиків.

Із перевірених страховим експертом, за перший квартал 2018 р, дев’яти підприємств - стан автоматизації виробництва та, у загальному, задовільний стан з охорони праці спостерігався тільки у двох суб’єктів господарювання. Та, навіть, у цих двох підприємств, автоматизація виробництва і близько не відповідає до вимог євростандартів. Це свідчить про недостатнє приділення уваги системі охорони праці, як важливого чинника збереження життя та здоров’я працівників.

Олександр Романюк

Страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

Безпечна праця в руках самого працівника

Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань були і є важливими й актуальними на будь-якому підприємстві..

Нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання без причин не виникають. Це подія, яка проходить послідовні стадії: від нормального стану виробничої системи до кризового чи недостатньо керованого виробничими процесами.

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що переважна більшість нещасних випадків виникає внаслідок організаційних причин, серед яких на першому місці стоять порушення вимог інструкцій, правил експлуатації, а усунення їх не потребує значних витрат. Отже, потрібно змінювати ставлення до безпеки праці як з боку роботодавців, так і з боку працівників.

Основним завданням роботодавця згідно зі ст. 13 Закону «Про охорону праці» є створення безпечних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. В такій ситуації важливо правильно оцінити ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідних заходів щодо їх запобігання або зменшення. Вся профілактична робота повинна бути спрямована на першочергове вирішення саме цього завдання.

Усі ці вимоги повинні бути внесені до посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці для кожної професії і виду робіт. Не дотримання цих завдань і вимог привело до того, що за перші три місяці у Тернопільському та Зборівському районах сталося два нещасних випадки.

Якщо у одному випадку з працівником трапилася природня смерть, то у іншому недбалість самого працівника до свого життя та здоров’я.

Випадок трапився на одному з підприємств харчової промисловості. При розбиранні зруйнованої котельні працівник, який був зайнятий на складуванні цегли з незрозумілих причин відлучився від свого місця роботи та пішов у небезпечну зону, де на нього впали уламки цегли. Як наслідок – важкі травми, реанімація, довге лікування.

Це є наглядний приклад недбалості до свого життя.

У свідомості кожного працівника потрібно виробити розуміння, що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці – це прямий шлях до виробничої травми або професійного захворювання, і за це він має відповідати. У зв’язку із цим зміст нормативних документів підприємства повинен бути максимально деталізованим і конкретизованим, оскільки це основні документи під час розслідування нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

Для профілактики унеможливлення виникнення таких випадків страховий експерт проводить профілактичну роботу з роботодавцями, надає консультації з охорони праці, допомагає організувати роботу служби охорони праці підприємств та інженерів з охорони праці.

Страховим експертом було проведено 9 перевірок на підприємствах, надано консультацію більш ніж 20 працівникам щодо їх прав та обов’язків з охорони праці. Надано практичну допомогу 9 керівникам та відповідальним за охорону праці підприємств по організації безпечних робіт. Проведено 7 зустрічей з працівниками підприємств. Були проведені навчання з питань охорони праці на підприємствах, участь у яких також брав і страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення.

О. Романюк,

страховий експерт з охорони праці

Тернопільського відділення управління Фонду соціального

страхування України в Тернопільській області

Безпечна праця – в руках самого працівника

Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань були і є важливими та актуальними на будь-якому підприємстві. Гострота їх обумовлюється експлуатацією вкрай застарілих і зношених основних фондів, недостатньою увагою до їх оновлення при формуванні державної політики інвестування перспективних програм розвитку.

Нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання з нічого не виникають. Це подія, що проходить послідовні стадії, які характеризуються переходом від нормального стану виробничої системи до кризового чи недостатньою керованістю виробничими процесами.

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що переважна більшість нещасних випадків виникає внаслідок організаційних причин, серед яких на першому місці стоять порушення вимог інструкцій, правил експлуатації, а усунення їх не потребує значних витрат. Отже, потрібно змінювати ставлення до безпеки праці як з боку роботодавців, так і з боку працівників.

Основним завданням роботодавця згідно зі ст. 13 Закону України (далі – Закон) «Про охорону праці» є створення безпечних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. У такій ситуації важливо правильно оцінити ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідних заходів щодо їх запобігання або зменшення. Вся профілактична робота повинна бути спрямована на першочергове вирішення якраз цього завдання.

Не менш важливим фактором попередження виробничого травматизму та профзахворювань є особисте усвідомлення своєї ролі працівником у процесі виконання робіт. Ст. 14 Закону України «Про охорону праці» чітко визначає обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На законодавчому рівні визначено, що працівник зобов'язаний:

  • дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. Причому Закон акцентує увагу на тому, що працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Усі ці вимоги повинні бути внесені в посадові інструкції, в інструкції з охорони праці для кожної професії і виду робіт.

У свідомості кожного працівника потрібно виробити розуміння, що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці – це прямий шлях до виробничої травми або професійного захворювання, і за це він буде покараний. У зв'язку з цим зміст нормативних документів підприємства повинен бути максимально деталізований і конкретизований, оскільки такі документи є основними під час розслідування нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

О. Романюк, страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

«Гаряча лінія» Фонду соціального страхування України — сучасний засіб комунікації

На урядову «гарячу лінію» звернулася мешканка села Калагарівка, Гусятинського району, Тернопільської області Ольга Г. Жінка інформувала: 17 квітня 2018 року вона, йдучи в декретну відпустку, передала лікарняний лист у зв’язку з вагітністю та пологами до Гусятинського районного відділу освіти. Працівники Теребовлянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області нарахували кошти, але заявниця їх не отримала. Жінка от-от має народжувати і тому, посилаючись на потребу в коштах, звертається до вищої інстанції за допомогою. Коли вона поцікавилась у відділі освіти, де її гроші, їй рекомендували телефонувати на «гарячу лінію» і пришвидшувати процес, який затягує Фонд.

Страхувальник – відділ освіти, молоді та спорту Гусятинської РДА – подав до Теребовлянського відділення УВД ФССУ в Тернопільській області 24 квітня 2018 року заяву-розрахунок на фінансування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, яка відразу ж була профінансована Фондом на розрахунковий рахунок організації платіжним дорученням № 755 від 27 квітня 2018 року. Проте, в порушення п. 2 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (за редакцією від 28.12.2014 № 77-УШ), допомога заявниці станом на 18 травня виплачена не була. Майже місяць жінка очікувала необхідні їй законні кошти.

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області надіслано лист до відділу освіти, молоді та спорту Гусятинської РДА щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які винні у порушенні встановлених законодавством України строків виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. За отриманням допомоги рекомендовано заявниці звернутись за місцем роботи.

Такі випадки прикрі та непоодинокі, коли свою безвідповідальність намагаються перекласти на плечі інших організацій. Адже відразу після реагування Фонду гроші районним відділом освіти виплачено. Маємо надію, що подібне і в цій установі, і в інших не повториться. Інциденту не сталося, якби жінка звернулася безпосередньо до Теребовлянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду в Тернопільській області, де їй би пояснили ситуацію і терміново вирішили.

Саме тому звертаємось до застрахованих осіб, потерпілих на виробництві, яких цікавлять ті чи інші питання: якщо є найменше непорозуміння, нез’ясованість – телефонуйте за номером телефону (0352) 23-53-01, приходьте безпосередньо до працівників Тернопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області. Якщо вам і після розмови з фахівцями здається, що питання не вирішується, – телефонуйте в управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області на «гарячу лінію» за номером: (0352)52-72-21. Ваше звернення буде відповідним чином оформлене і відразу спеціалісти дадуть вам ґрунтовне роз’яснення згідно з чинним законодавством.

Громадяни можуть отримати відповіді на свої запитання, надати пропозиції щодо покращення роботи Фонду, а також повідомити про можливі зловживання його посадовими особами.

Приймаються телефонні дзвінки управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 17.00, у п'ятницю – з 8.00 до 15.45. Відповідальні за роботу «гарячої телефонної лінії» заступник начальника управління – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення Лучин Валентина Теодорівна та головний спеціаліст відділу страхових виплат та матеріального забезпечення Шведик Олена Володимирівна.

Звернення на «гарячу телефонну лінію» відразу опрацьовують. Інформація, яка потребує додаткового опрацювання, надсилається на розгляд структурним підрозділам управління виконавчої дирекції Фонду, його відділенням, відповідно до компетенції. Працівники управління інформують та консультують заявників з актуальних питань щодо норм законодавства у сфері соціального страхування; проводять аналіз змісту звернень заявників; інше.

Обробка персональних даних звернень громадян, які надійшли на «гарячу лінію», здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Тернопільське відділення

управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

в Тернопільській області

 

Порядок отримання матеріального забезпечення, яке надає

Фонд соціального страхування

Фонд соціального страхування України здійснює матеріальне забезпечення застрахованих осіб, яке включає в себе допомогу по тимчасовій непрацездатності (фінансування за лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах, а також допомогу на поховання.

Нагадаємо, що застрахованим у ФССУ є кожен офіційно працевлаштований або ФОП (тобто ті, хто сплачує та/або за кого сплачується ЄСВ). Сьогодні таких осіб більше 12 млн – кожен з них має право на виплати та соціальні послуги від Фонду у разі настання страхового випадку.

Процедуру отримання матеріального забезпечення застрахованою особою можна поділити на декілька етапів:

1. Отриманий листок непрацездатності в закладі охорони здоров’я працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).

2. Передача листка непрацездатності на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).

3. Розрахунок бухгалтерією страхувальника суми матеріального забезпечення та оформлення заяви-розрахунку для отримання фінансування від робочого органу Фонду.

4. Подача страхувальником заяви-розрахунку до робочого органу Фонду (за місцем обліку в органі Фонду) та подальше фінансування такої заяви шляхом перерахування робочим органом Фонду заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.

5. Виплата страхувальником матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Тернопільське відділення

управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

в Тернопільській області

Девіз 2018 року: «Захищене і здорове покоління»

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.

Цього року девіз всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

У 2007 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» - визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління працівників потрібен узгоджений комплексний підхід до викорінення дитячої праці та популяризації культури безпеки і гігієни праці.

За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15-24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників старше 24 років.

В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров`я, децентралізація влади, розв`язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти – саме тут з дітьми і молоддю мають проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи захист від небезпек і збереження здоров`я майбутнього трудового потенціалу країни.

В Україні інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами законодавства (не дозволено прийом на роботу осіб до 16 років, установлено скорочений робочий тиждень, заборонено працювати вночі та в позаурочний час тощо). Але відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка ще не має належних навичок та достатнього досвіду, не досягла фізичної і психологічної зрілості.

Загалом недобросовісні роботодавці намагаються приховувати дитячу працю на власних підприємствах, адже це зобов`язує їх нести юридичну відповідальність за неповнолітніх.

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці від 17.06.1999 № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікованої Україною (Законом від 05.10.2000 № 2022-ІІІ), кожна держава має терміново вживати відповідних заходів.

За результатами державного нагляду, спрямованого на запобігання економічній експлуатації молоді, зокрема дітей, виконанню робіт, небезпечних для їхнього життя і здоров`я, установлено, що 65% перевірених підприємств, де використовують працю неповнолітніх, порушують права дітей.

Найбільше дитячу працю використовують у сфері послуг (58%), промисловості (20%), сільському господарстві (22%). Причинами залучення дітей до роботи у зазначених галузях є низькі вимоги до якості робочої сили, значні потреби у використанні ручної праці, необізнаність дітей зі своїми правами (оплата праці, відпочинок тощо).

Зазвичай молоді працівники не повідомляють про випадки порушення щодо них законодавства про працю та охорону праці, оскільки не бачать альтернативи і тому зацікавлені у збереженні своїх робочих місць.

Отже, потрібно діяти на випередження – за активної участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу щодо підвищення правової обізнаності.

Одним із суспільно значущих проектів, спрямованих на популяризацію серед молодого покоління культури безпеки праці, є щорічний Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», який проходить за сприяння Державної служби України з питань праці. За результатами минулого року в конкурсі взяли участь понад 250 тисяч дітей, які разом з їхніми батьками і вчителями були залучені до процесу формування відповідального ставлення до безпеки праці.

Тільки спільними зусиллями і завдяки комплексному підходу можна забезпечити організацію належних умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню випадків виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи.

Збереження здоров`я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Відомо, що витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання молоді, у майбутньому стають значно більшими, ніж стосовно дорослих працівників. Адже виробнича травма, яку молода людина отримує на початку свого трудового життя, може призвести до довгострокових порушень її здоров`я, через що вона не зможе бути активним членом суспільства та не скористається набутими під час навчання знаннями.

Доволі часто молоді працівники приймають не досить обдумані рішення, пов`язані з ризиками та не усвідомлюють, що їхня необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й для життя і здоров`я тих, хто їх оточує.

У середовищі молодих працівників виробничі ризики значно вищі через особливості їхнього способу життя. Стреси, пов`язані із зовнішніми чинниками, також можуть призводити до виникнення небезпечних ситуацій на роботі.

Закликаємо всі заінтересовані сторони сприяти організації гідних і безпечних умов праці для молодих працівників, долучатися до роботи з формування культури безпеки та гігієни праці.

О. Романюк,

страховий експерт з охорони праці

Тернопільського відділення управління Фонду соціального

страхування України в Тернопільській області

Працюємо без травматизму!

Від початку року працівники Тернопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області взяли участь у розслідуванні трьох нещасних випадків. Один випадок - це природня смерть.

Виробничий травматизм залежить від дуже багатьох факторів, іноді абсолютно непередбачуваних. Та до 70 відсотків травм на виробництві стається через нехтування та ігнорування елементарними правилами техніки безпеки, порушення трудової і виробничої дисципліни. На прикладі останніх випадків спостерігаємо подібну тенденцію: розслідування комісії виявило, що всі вони сталися з вини самих працівників.

Якщо аналізувати у розрізі галузей, також вимальовується типова картина:

будівництво – 1 випадок, виробництво – 1 та ще один у сільському господарстві.

Із наведеної статистики нещасних випадків за останні роки можна констатувати: ці галузі якраз одні з найбільш травмонебезпечних.

У цілому, якщо брати всі випадки, які сталися в області (а їх зафіксовано 22) спостерігаємо тенденцію до зниження виробничого травматизму. Але кожен нещасний випадок - це трагедія. І для самих людей, з яким він трапився, і для їх рідних та близьких.

            Враховуючи ситуацію з травмуванням, з метою запобігання нещасним випадкам, Тернопільське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області звертається до керівників підприємств взяти під особистий контроль питання організації безпеки праці під час проведення робіт та виконання ряду першочергових заходів:

-          Проведення необхідних навчань і інструктувань працівників з питань охорони праці;

-          Проведення медичних оглядів працівників і особливо працівників, які працюють на небезпечних ділянка та з отрутохімікатами;

-          Забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

-          Організація безпечної експлуатації транспортних засобів, сільгосптехніки та виробничого устаткування;

-          Дотримання умов дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки;

-          Контроль за виконанням працівниками вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Ігнорування цих вимог нормативно правових актів може призвести до непоправного. Звертаємось до Вас, шановні керівники підприємств, з проханням перевірити організацію безпеки праці під час проведення усіх видів робіт та виконання першочергових заходів, усунути виявлені порушення і з усією відповідальністю поставитися до безпеки працівників під час роботи. Одночасно нагадуємо про Вашу персональну відповідальність за життя і здоров’я працівників.

Давайте прикладемо всі зусилля, щоб надалі нещасних випадків не було.

О. Романюк,

страховий експерт з охорони праці

Тернопільського відділення управління Фонду соціального

страхування України в Тернопільській області

Ефективність профілактичної роботи відділення

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зазначається, що одним із пріоритетних завдань страхування від нещасного випадку є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці. Ніхто не може гарантувати стовідсотково безпечну працю. Сучасне виробництво все складнішає і навіть за офісним столом можна серйозно травмуватися чи отримати професійне захворювання.

Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що головною причиною травмування працівників на виробництві та професійних захворювань є незадовільне функціонування системи управління охороною праці на підприємствах. Більшість нещасних випадків сталося з організаційних причин, а саме: порушення трудової і виробничої дисципліни, правил безпеки руху, вимог безпеки під час експлуатації устаткування, технологічного процесу. Майже кожна друга особа із загальної кількості потерпілих отримала травму через порушення трудової чи виробничої дисципліни, інших організаційних причин, що не потребують значних фінансових та матеріальних витрат.

За перші три місяці у Тернопільському та Зборівському районах сталося два нещасних випадки.

Якщо у одному випадку з працівником трапилася природня смерть, то у іншому недбалість самого працівника до свого життя та здоров’я.

Випадок трапився на одному з підприємств харчової промисловості. При розбиранні зруйнованої котельні працівник, який був зайнятий на складуванні цегли з незрозумілих причин відлучився від свого місця роботи та пішов у небезпечну зону, де на нього впали уламки цегли. Як наслідок – важкі травми, реанімація, довге лікування.

Це є наглядний приклад недбалості до свого життя.

Необхідно змінювати ставлення до безпеки праці як з боку роботодавців, так і з боку працівників.

Безперечно, профілактика нещасних випадків на виробництві значно простіше і економічно вигідніше, ніж витрати на лікування або відшкодування шкоди за втрачене життя. Однак, сьогодні ці витрати несе виключно Фонд соціального страхування України. Тому й відсутня зацікавленість роботодавця в покращенні умов і безпеки праці.

Щодо проблем, які перешкоджають ефективній роботі з охорони праці на підприємствах - це недостатнє фінансування заходів з охорони праці та створення безпечних умов праці, оскільки фінансування здійснюється роботодавцем переважно за залишковим принципом. Другою проблемою є невиконання в повному обсязі своїх обов'язків службою охорони праці.

Для профілактики унеможливлення виникнення нещасних випадків страховий експерт проводить профілактичну роботу з роботодавцями, надає консультації з охорони праці, допомагає організувати роботу служби охорони праці підприємств та інженерів з охорони праці.

Страховим експертом було проведено 9 перевірок на підприємствах, надано консультацію більш ніж 20 працівникам щодо їх прав та обов’язків з охорони праці. Надано практичну допомогу 9 керівникам та відповідальним за охорону праці підприємств по організації безпечних робіт. Проведено 7 зустрічей з працівниками підприємств. Були проведені навчання з питань охорони праці на підприємствах, участь у яких також брав і страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення.

Безумовно, тільки спільними зусиллями роботодавців, контролюючих органів, громадських організацій, робочих органів виконавчої дирекції Фонду можливо подолати наявні випадки байдужого і безвідповідального ставлення до безпечних умов праці, забезпечуючи збереження життя, здоров`я та працездатності громадян.»

О. Романюк,

страховий експерт з охорони праці

Тернопільського відділення управління Фонду соціального

страхування України в Тернопільській області

Прочитано 590 разів Останнє редагування Середа, 27 червня 2018 07:13
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>
Детальніше в цій категорії: « Оголошення Оголошення »

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.