Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                540.

м. Зборів

Про внесення доповнення до рішення Зборівської районної ради від 06 березня 2018 року №456 «Про зміни в складі засновників бюджетних установ Зборівського району»

Розглянувши клопотання управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради від 21 серпня 2018 року № 269/04, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення до рішення Зборівської районної ради від 06 березня 2018 року № 456 «Про зміни в складі засновників бюджетних установ Зборівського районну», а саме:

1.1. Пункт 1 рішення доповнити таким змістом:

- Загальноосвітньої школи І ступеня с. Славна Зборівського районну Тернопільської області (код ЄДРПОУ - 23592061, місцезнаходження Тернопільська область, Зборівський район, село Славна).

1.2. Пункт 2 рішення доповнити таким змістом:

- Загальноосвітньої школи І ступеня с. Славна Зборівського районну Тернопільської області (код ЄДРПОУ - 23592061, місцезнаходження Тернопільська область, Зборівський район, село Славна).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

                               Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                   № 539.

м. Зборів

 

Про затвердження Статуту комунальної установи

«Зборівський районний методичний кабінет»

Зборівської районної ради у новій редакції

Розглянувши клопотання КУ «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради від 03 серпня 2018 року № 57, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради у новій редакції (додається).

2. Доручити керівнику комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради Колосу І.Б. здійснити всі необхідні заходи відповідно до вимог чинного законодавства для реєстрації Статуту в новій редакції.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.  

Голова районної ради                           Б.І. Максимів

                                  Олійник Л.В.

                                 Назарчук М.М.

                                 Поплінська О.Я.

                                 Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                   538.

м. Зборів

Про внесення змін до районної програми

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності

Зборівського району на 2018-2020 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 07 серпня 2018 року № 248-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 16 лютого 2018 року № 416, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

          

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Горба Л.В.

             

                                                 Додаток

до рішення районної ради

                                                     від 12 вересня 2018 року № 538.

ЗМІНИ,

що вносяться до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки

1. у розділі 1 «Паспорт програми»

1) у пункті 9 цифри «537,0 тис. гривень» замінити цифрами «636,0 тис. гривень»,

2) у підпункті 9.1. цифри «297,0 тис. гривень» замінити цифрами «396,0 тис. гривень»;

2. у розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю «Ресурсне забезпечення програми» викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 278,0 179,0 179,0 636,0
районний бюджет 198,0 99,0 99,0 396,0
кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 80,0 80,0 80,0 240,0

3. у розділі 7 «Напрями діяльності та заходи програми»:

1) у підпункті 2 пункту 1 у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «148,5» замінити цифрами «198,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «49,5» замінити цифрами «99,0»;

2) у підпункті 2 пункту 5 у колонці ««Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «148,5» замінити цифрами «198,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «49,5» замінити цифрами «99,0»;

3) в графі «Всього за програмою» у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «537,0» замінити цифрами «636,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «179,0» замінити цифрами «278,0»;

4) в графі «У тому числі: кошти районного бюджету» у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «297,0» замінити цифрами «396,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «99,0» замінити цифрами «198,0».

                                                                                                      

Керуюча справами районної ради                       Л.В. Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12 вересня 2018 року                                                                          № 537.

м. Зборів

Про створення комунального некомерційного

підприємства «Зборівський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Зборівської районної ради

Розглянувши клопотання комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради від 20 липня 2018 року № 486, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (ідентифікаційний код 39153580) у зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради.

2. Встановити статутний капітал комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

3.Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (ідентифікаційний код 39153580), що додається.

         4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради майно на праві оперативного управління після проведення державної реєстрації юридичної особи в установленому законом порядку.

5. Призначити на посаду головного   лікаря   комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської   районної ради Кубант Ольгу Анатоліївну, шляхом переведення з посади головного лікаря комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради, продовживши з нею трудові відносини до закінчення терміну дії раніше укладеного контракту від 01 квітня 2014 року, до 01 квітня 2019 року.

6. Уповноважити Кубант Ольгу Анатоліївну провести державну реєстрацію комунального   некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської   районної ради згідно чинного законодавства України.

7. Контроль за виконанням рішення доручити постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                           Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Дацюк Н.М.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                               536.

м. Зборів

 

Про затвердження передавального акту комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради

Розглянувши клопотання КЗ «Зборівський РЦПМСД» Зборівської районної ради від 20.07.2018 №185, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити передавальний акт комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (додається).
 2. Голові комісії з реорганізації комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради Кубант О.А. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення шляхом реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Олійника Л.В.

Голова районної ради                                            Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Дацюк Н.М.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                         535.

м.Зборів

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від   09 серпня 2018 року № 1118 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2018 рік на суму               - 369 814,80 гривень  
- з них за рахунок збільшення - 584 814,80 гривень  
в т.ч. ККД 41050400 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” - 524 404 гривень  
ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” - 60 410,80 гривень  
з них:  
іншої субвенції Городищенської сільської ради - 13 626 гривень  
іншої субвенції Ренівської сільської ради - 16 784,80 гривень  
іншої субвенції Зборівської міської ради     об’єднаної територіальної громади - 30 000 гривень  
- з них за рахунок зменшення - 215 000 гривень  
в т.ч. ККД 41050300 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 215 000 гривень  
 
2. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму   - 215 000 гривень  
2.1. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 215 000 гривень  
КПКВ 0813040 „ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям ”                                                                     - 215 000 гривень  
в т.ч. підпрограма КПКВ 0813043 Надання допомоги при народженні дитини ”                                                                 - 215 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 215 000 гривень  
 
3 Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму   - 60 410,80 гривень  
3.1. Зборівська   районна державна адміністрація - 60 410,80 гривень  
в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 30 000 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 30 000 гривень  
КПКВ 0212110 „Первинна медична допомога населенню - 30 410,80 гривень
підпрограма КПКВ 0212111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - 30 410,80 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 30 410,80 гривень  
 
4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2018 рік:  
4.1. Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 631 240 гривень  
4.1.1. Зборівська районна державна адміністрація                                                                             - 15 000 гривень  
КПКВ   0218110 „ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” - 15 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 15 000 гривень  
 
4.1.2. Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації - 51 240 гривень  
в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”             - 51 240 гривень  
з них: „ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” КЕКВ 2270 - 51 240 гривень  
 
4.1.3. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 565 000 гривень  
КПКВ 0813040 „ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям ”                                                                     - 565 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0813047„ Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ”       - 565 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 565 000 гривень  
 
4.2. Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 631 240 гривень  
4.2.1. Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації - 51 240 гривень  
в т.ч. КПКВ 0611010 „Надання дошкільної освіти”           - 51 240 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 51 240 гривень  
 
4.2.2. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 15 000 гривень  
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 15 000 гривень  
в тому числі:  
Тернопільській обласній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
 
4.2.3. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 565 000 гривень  
КПКВ 0813080 „ Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку ”                                                                   - 565 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0813082 „ Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд”       - 565 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 565 000 гривень  
 
4.3. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації                                                                              
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  
4.3.1. Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 15 000 гривень  
- Зборівській районній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
4.3.2. Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 15 000 гривень  
- Тернопільській обласній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
 
5. Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2018 рік в сумі                                                                       - 231 000 гривень  
з них:  
ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” - 231 000 гривень  
в тому числі за рахунок:  
іншої субвенції Зборівської міської ради     об’єднаної територіальної громади - 200 000 гривень  
іншої субвенції Мшанецької сільської ради - 31 000 гривень  
 
6. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду)   районного бюджету на 2018 рік на суму 755 404 гривень, в тому числі 524 404 гривень   за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:  
6.1. За головними розпорядниками коштів:  
6.1.1. Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 31 000 гривень  
в т.ч. КПКВ 0617320 „Будівництво об’єктів1 соціально-культурного призначення - 31 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0617321 „ Будівництво1 освітніх установ та закладів - 31 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 31 000 гривень  
 
6.1.2. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 524 404 гривень  
в т.ч. КПКВ 0813220 „ Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства - 524 404 гривень  
підпрограма КПКВ 0813221 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов - 524 404 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 524 404 гривень  
 
6.1.3. Зборівська   районна державна адміністрація - 200 000 гривень  
в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 200 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 200 000 гривень  
 
7. Збільшити на 2018 рік:  
- профіцит районного бюджету у сумі 524 404 гривень,   в тому числі загального фонду районного бюджету 524 404 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.  
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 524 404 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.  
 

8.

Затвердити зміни до переліку обєктів на 2018 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)   районного бюджету згідно з додатком №2.

 
9.

Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2018 рік згідно з додатком №3.

 
10.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації   внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.

 
                       

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

Зборівський р-н     Додаток №1  
        до рішення сесії районної ради
        від  12 вересня 2018  №  535.
           
 Зміни фінансування районного бюджету на 2018 рік
          грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  
           

 

 

                                            Додаток №2

        до рішення  сесії  районної  ради

     від  12 вересня 2018 року  № 535.

                                                                                                                                                      

       Зміни до переліку  об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

      Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

 відповідального виконавця  бюджетної

 програми або напряму видатків   згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

0200000 Зборівська районна державна адміністраціїя(головний розпорядник)   200 000
0210000  Зборівська районна державна адміністрації (відповідальний виконавець)   200 000
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки 200 000
0600000 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   31 000
0610000   Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   31 000
0617320 7320 Будівництво1  об'єктів соціально-культурного призначення   31 000
0617321 7321 0443 Будівництво1  освітніх установ та закладів Проектно-кошторисна документація  реконструкції  спортивного майданчика із влаштуванням штучного покриття на території  ЗОШ I-III ст. с.Мшанець Зборівського району Тернопільської області В процесі виготовлення 31 000
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   524 404
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   524 404
0813220 3220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства   524 404
0813221 3221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов Капітальні видатки 524 404
Всього   755 404

   

                 Керуюча справами районної ради

   

Л.В.Горба

                                              

 

          Додаток №3
до рішення  сесії  районної  ради
від   12 вересня 2018 року № 535.
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2018 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний    фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0200000      Зборівська районна державна адміністрація (головний розпорядник)   -15 000   -15 000
0210000      Зборівська районна державна адміністрація (відповідальний виконавець)    -15 000   -15 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма захисту населення і територій  Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природногохарактеру на 2018-2021 роки -15 000   -15 000
3700000     Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   15 000   15 000
3710000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    15 000   15 000
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма інформатизації Зборівського району  "Електронна Зборівщина " на 2018 рік 15 000   15 000
      Всього    0   0
               
    Керуюча справами районної ради                                                             Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                № 534.

м. Зборів

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2018 рік

Розглянувши клопотання Мшанецької сільської ради від 10 серпня 2018 року № 392, рішення Мшанецької сільської ради від 10 серпня 2018 року № 370, клопотання Зборівської міської ради від 22 серпня 2018 року № 682, рішення Зборівської міської ради від 22 серпня 2018 року № 840, клопотання Городищенської сільської ради від 04 вересня 2018 року № 25, рішення Городищенської сільської ради від 04 вересня 2018 року № 223, клопотання Ренівської сільської ради від 07 вересня 2018 року № 348, рішення Ренівської сільської ради від 06 вересня 2018 року № 133, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Мшанецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 31 000 грн. із Мшанецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 200 000 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 30 000 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 4. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Городищенською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 13 626 грн. із Городищенського сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 5. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Ренівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 16 784,80 грн. із Ренівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                     533.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I півріччя 2018 року

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2018 року загального фонду по доходах в сумі 229676,3 тис. гривень і по видатках в сумі 230477,3 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі               1462,2 тис. гривень і по видатках та кредитуванні в сумі 2388,5 тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                 Б.І.Максимів

 

       Олійник Л.В.

                       Стахів О.В.

                       Горба Л.В.

              Додаток до рішення районної ради від 12 вересня 2018 року № 533
ЗВІТ 
про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 12 075,2 5 116,1 -6 946,7 0,0 0,0 0,0 12 075,2 5 116,1 -6 946,7
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  12 075,2 5 098,2 -6 916,9       12 075,2 5 098,2 -6 916,9
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,0 17,9 -29,8       0,0 17,9 -29,8
20000000 Неподаткові надходження 309,3 191,5 -69,3 2 511,9 1 263,1 -366,5 2 821,2 1 454,6 -435,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  0,0 -2,4 -10,6       0,0 -2,4 -10,6
21080000 Інші надходження 3,0 0,0 -5,1       3,0 0,0 -5,1
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 303,3 173,9 -51,9       303,3 173,9 -51,9
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,0 1,7 1,7       0,0 1,7 1,7
24060000 Інші надходження 3,0 18,3 -3,4       3,0 18,3 -3,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ       2 511,9 1 263,1 -366,5 2 511,9 1 263,1 -366,5
  Разом доходів 12 384,5 5 307,6 -7 016,0 2 511,9 1 263,1 -366,5 14 896,4 6 570,7 -7 382,5
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 695,6 4 848,0 -253,9 0,0 0,0 0,0 9 695,6 4 848,0 -253,9
41020100 Базова дотація 9 695,6 4 848,0 -253,9       9 695,6 4 848,0 -253,9
41030000 Субвенції з державного бюджету 34 892,8 21 230,4 -23 094,6 0,0 0,0 0,0 34 892,8 21 230,4 -23 094,6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 602,4 15 155,0 -15 716,0       24 602,4 15 155,0 -15 716,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 290,4 6 075,4 -7 378,6       10 290,4 6 075,4 -7 378,6
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 12 369,8 6 074,7 -1 599,9 0,0 0,0 0,0 12 369,8 6 074,7 -1 599,9
41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 12 369,8 6 074,7 -1 599,9       12 369,8 6 074,7 -1 599,9
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 273 951,8 192 215,6 37 775,0 299,6 199,1 199,1 273 478,5 191 931,6 37 502,0
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  126 832,6 117 260,8 11 280,2       126 832,6 117 260,8 11 280,2
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 275,1 725,5 50,2       1 275,1 725,5 50,2
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  106 243,2 44 450,3 -1 281,8       106 243,2 44 450,3 -1 281,8
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 570,0 248,2 -3,0       570,0 248,2 -3,0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  6 675,8 6 675,8 6 675,8       6 675,8 6 675,8 6 675,8
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 160,9 160,9 149,9            
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 612,0 322,2 322,2            
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 17 139,1 10 277,8 10 277,8       17 139,1 10 277,8 10 277,8
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 906,4 428,2 428,2       906,4 428,2 428,2
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  13 536,7 11 665,9 9 875,5 299,6 199,1 199,1 13 836,3 11 865,0 10 074,6
  Всього доходів 343 294,5 229 676,3 5 810,6 2 811,5 1 462,2 -167,4 345 333,1 230 655,4 5 171,1

 

 

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                     Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за    I  півріччя 2018 року Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за    I  півріччя 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за    I  півріччя 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-)
0100 Державне управління 2 140,0 1 030,5 1 030,5 745,4 64,9   101,2 70,0 28,2 28,2       19,5 1 058,7 120,7
1000 Освіта 62 046,6 40 580,0 40 580,0 27 184,6 6 286,5   -8 760,6 1 405,3 811,5 717,7 12,5 0,3 93,8 -371,6 41 391,5 -9 132,2
2000 Охорона здоров’я 31 636,7 17 820,1 17 820,1       1 350,2 975,8 413,8 400,5     13,3 -143,5 18 233,9 1 206,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 240 813,0 165 692,6 165 692,6 2 219,8 143,1   10 284,3 253,8 101,8 101,8       23,4 165 794,4 10 307,7
4000 Культура і мистецтво 5 881,2 3 269,9 3 269,9 2 229,3 171,8   -1 274,4 44,2 33,6 23,8 1,5   9,8 -83,3 3 303,5 -1 357,7
5000 Фізична культура і спорт 365,8 308,7 308,7 104,4 0,8   -257,1               308,7 -257,1
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 55,0 10,0 10,0       5,0               10,0 5,0
7300 Будівництво і регіональний розвиток               1 180,2 1 000,5       1 000,5 936,7 1 000,5 936,7
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3,0           -2,8               0,0 -2,8
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 120,0 5,6 5,6       -113,4               5,6 -113,4
8200 Громадський порядок і безпека 99,0 49,4 49,4       49,4               49,4 49,4
8400 Засоби масової інформації 300,0 143,8 143,8       -32,0               143,8 -32,0
8700 Резервний фонд 20,6                           0,0 0,0
8820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  та їх повернення                 -0,9         -0,9    
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 584,1 554,1 439,1     115,0 10,9               554,1 10,9
  Разом видатків 344 065,0 229 464,7 229 349,7 32 483,5 6 667,1 115,0 1 360,7 3 929,3 2 388,5 1 272,0 14,0 0,3 1 117,4 380,3 231 854,1 1 741,9
9570 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 215,0 215,0       215,0 215,0               215,0 215,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 360,6 797,6 612,9     184,7 258,9               797,6 258,9
  Всього видатків 345 640,6 230 477,3 229 962,6 32 483,5 6 667,1 514,7 1 834,6 3 929,3 2 388,5 1 272,0 14,0 0,3 1 117,4 380,3 232 866,7 2 215,8
   Керівник справами районної ради                               
                Л. В. ГОРБА        
                                   

 

 

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                     № 532.

м. Зборів

Про внесення змін до програми

інформатизації Зборівського

району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 20 серпня 2018 року № 261-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Внести зміни до програми інформатизації Зборівського району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 404, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Антоні В.Ш.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради 

                                                                                                    від   12  вересня 2018 року №532

ЗМІНИ,

що вносяться до програми інформатизації Зборівського району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік

 1. Пункт 6 Розділу І «Паспорт програми» доповнити словами: «обласна державна адміністрація».

 1. Пункт 3 Розділу ІІ «Розвиток інформаційної інфраструктури району» Таблиці «Напрями діяльності та заходи програми» викласти у такій редакції»:

« ІІ. Розвиток інформаційної інфраструктури району 3. Розвиток системи електронного документообігу та системи захищеної електронної пошти в районній державній адміністрації 2018 обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація

районний

бюджет

30 тис.

гривень

впровадження системи електронного

документообігу у райдержадміні

страції

»

   Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про внесення змін до програми інформатизації Зборівського району «Електрона Зборівщина» на 2018 рік.

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _25_,

               Проти _____,

               Утримались ____,

               Не брали участь в голосуванні _2__.

               Відсутні__14_.

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _26_,

               Проти _____,

               Утримались ____,

              Не брали участь в голосуванні _1_.

               Відсутні__14__.

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

Назва проекту рішення: Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2018 рік.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _27__,

               Проти _____,

               Утримались ____,

               Не брали участь в голосуванні ___.

               Відсутні__14__.

              

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _27___,

               Проти _____,

               Утримались ____,

               Не брали участь в голосуванні ___.

               Відсутні___14__.

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про затвердження передавального акту комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _27_,

               Проти _____,

               Утримались ____,

               Не брали участь в голосуванні ___.

               Відсутні__14__.

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про створення комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради.

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +
13. Дудкевич Павло Йосипович +
14. Ігнат Вероніка Миколаївна +
15. Карпик Ярослав Михайлович +
16. Ковбасюк Сергій Петрович +
17. Корнак Лариса Григорівна +
18. Кунцьо Володимир Васильович +
19. Лобур Микола Васильович +
20. Мазепа Олег Богданович +
21. Макар Григорій Євстахійович +
22. Максимів Богдан Іванович +
23. Мельник Володимир Євгенович +
24. Мороз Ростислав Ігорович +
25. Недогін Володимир Миколайович +
26. Николишин Василь Анатолійович +
27. Окрутний Андрій Ігорович +
28. Олійник Леонід Васильович +
29. Паламар Володимир Володимирович +
30. Парацій Олександр Зіновійович +
31. Петришин Марія Петрівна +
32. Подун Роман Петрович +
33. Прінь Степан Григорович +
34. Прохоцький Володимир Володимирович +
35. Рак Богдан Володимирович +
36. Римар Іван Любомирович +
37. Романів Любомир Миколайович +
38. Хома Любов Вікторівна +
39. Чехович Микола Ярославович +
40. Шпинда Марія Іванівна +
41. Яворський Ігор Богданович   +

Всього :  

               За   _27__,

               Проти _____,

               Утримались ____,

               Не брали участь в голосуванні ___.

               Відсутні__14_.

 

Результати поіменного голосування депутатів Зборівської

районної ради, присутніх на тридцять п’ятій    сесії сьомого скликання

12 вересня 2018 року

 1. Назва проекту рішення: Про внесення змін до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018 – 2020 роки.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утри мався Не брав участь в голосуванні Відсутні
1. Алексевич Василь Ярославович +
2. Баліцький Ігор Богданович +
3. Баран Тамара Костянтинівна +
4. Бартіш Роман Антонович +
5. Боднар Віктор Петрович +
6. Большакова Олександра Володимирівна +
7. Букало Ігор Петрович +
8. Галатюк Ігор Петрович +
9. Гарматюк Ярослав Миколайович +
10. Гіндзелевич Андрій Степанович +
11. Горпинюк Володимир Васильович +
12. Дерех Оксана Володимирівна +