Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 48 гостей та відсутні користувачі


ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  26  листопада 2015 року                                                                                                      №12.   

м. Зборів

Про районну програму сприяння

оборонній  і мобілізаційній готовності

Зборівського району на 2015-2017 роки

         Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 11 листопада 2015 року № 555-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Зборівська районна рада   

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну програму сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2015-2017 роки (додається).
 2. Зборівській районній державній адміністрації організувати виконання затверджених завдань програми у 2015-2017 роках.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                                                                             Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

   Додаток

до рішення  районної ради

         від 26 листопада 2015 року № 12

 1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Районний військовий комісаріат
2. Нормативні документи Закони України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, «Про оборону», Указ Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 „Про часткову мобілізацію”, розпорядження голови облдержадміністрації від 02 вересня 2015року №547-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області», спільне рішення №3-ДСК/1974/ДСК Зборівської районної державної адміністрації та Зборівського районного військового комісаріату від 14.08.2015 року
3. Розробник програми Сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
4.

Співрозробник

програми

Районний військовий комісаріат
5. Відповідальний виконавець програми Районний військовий комісаріат
6. Учасники програми Районний військовий комісаріат, Зборівський РВ УМВСУ в Тернопільській області, сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районна, міська, селищна та сільські ради, установи, підприємства та організації району
7. Термін реалізації програми 2015-2017 роки
7.1. Етапи виконання програми Один етап
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування, інші джерела фінансування
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 300,0 тис гривень
9.1. Коштів районного бюджету 80,0 тис гривень
9.2. Коштів бюджетів  органів місцевого самоврядування 120,0 тис гривень
9.3. Інші джерела фінансування 100,0 тис гривень

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 вересня 2015 року №452-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району» було передбачено проведення комплексу заходів, спрямованих на своєчасну і якісну роботу з мобілізації людських і транспортних ресурсів району.

Під час проведення мобілізації, призову громадян в районі гострими питаннями стали відсутність коштів на придбання пально-мастильних матеріалів для доставки призовників з військового комісаріату на обласний збірний пункт чи безпосередньо у військові частини, організацію облаштування відмобілізованих військовозобов’язаних, підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі райвійськкомату, бази мобілізаційного розгортання, виконання заходів територіальної оборони району, укомплектування райвійськкомату формалізованими документами, бланками та іншою документацією для організації обліково-призовної роботи, конвертами та марками для пересилки повісток.

Районна програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2015-2017 роки розроблена відповідно до вимог законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, «Про оборону», Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 „Про часткову мобілізацію”, розпорядження голови облдержадміністрації від 02 вересня 2015року №547-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області», спільного рішення №3-ДСК/1974/ДСК Зборівської районної державної адміністрації та Зборівського районного військового комісаріату від 14.08.2015 року.

 1. Мета програми

Метою програми є підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації в районі, територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану, удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування та районного військового комісаріату.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля районного військового комісаріату, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, підприємств, організацій, установ району, інших державних структур, і забезпечити:

 • підвищення рівня готовності органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій до проведення мобілізації на території району в особливий період;
 • точний і оперативний військовий облік громадян в установах, організаціях та на підприємствах району згідно з вимогами законодавства України;
 • виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, рішень районної призовної комісії;
 • безперебійну та якісну роботу райвійськкомату відповідно до прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та відповідного фінансування визначених заходів;
 • укомплектування необхідним обладнанням райвійськкомату і бази мобілізаційного розгортання;
 • виділення необхідної кількості автотранспорту для забезпечення заходів мобілізації і призову;
 • оповіщення про мобілізацію і призов через різні джерела;
 • сповіщення про виклик призовників на засідання районної призовної комісії;
 • роботу призовних комісій необхідними бланками документів.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):
2015 2016 2017
Районний бюджет 80,0 10,0 50,0 20,0
Бюджети органів місцевого самоврядування 120,0 25,0 65,0 30,0
Інші джерела 100,0 15,0 50,0 35,0
Всього 300,0 50,0 165,0 85,0

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради, місцевих рад району.

 1. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники:

Вдосконалення системи управління проведенням мобілізації;

-         підтримання системи бази мобілізаційного розгортання;

-                     здійснення заходів територіальної оборони району, охорона особливо - важливих об’єктів;

-                     вдосконалення системи військового обліку громадян України на території району;

-                     вдосконалення системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на території району під час мобілізації;

-                     підвищення рівня організації підготовки та проведення призову громадян, військовослужбовців;

-                     фінансування заходів, пов’язаних з роботою районної призовної комісії в межах, встановлених даною програмою.

 1. Реалізація програми сприятиме:

-                     вдосконаленню системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

-                     підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

-                     - вдосконаленню роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, обліку громадян та військовозобов’язаних;

-                     своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до призовних дільниць та їх призову до лав Збройних Сил України.


 1. Напрями діяльності та заходи програми

№з/п

Назва

напряму діяльності (пріоритети і завдання)

Перелік заходів Програми Строк виконання Виконавці Обсяги фінансування (тис. грн) Очікуваний результат
Всього У тому числі за роками
2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Організація, управління оборонною, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією Заходи з удосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі районного військового комісаріату протягом 2016 року районний військовий комісаріат 10,0 2,0 5,0 3,0 оптимізація документообігу, підвищення методичного рівня керівників щодо організації мобілізаційної підготовки
Придбання пально-мастильних матеріалів для доставки призовників, військовозобов’язаних та техніки національної економіки, призваних по мобілізації чи на збори, з районного військового комісаріату на обласний збірний пункт і у військові частини. Використання ПММ у мирний час і при надзвичайному стані (з подальшим їх відновленням). протягом 2016 року районний військовий комісаріат 65,0 – (районний бюджет) 5,0 45,0 15,0 Своєчасна і якісна відправка мобілізаційних ресурсів на території району під час мобілізації і при надзвичайному стані
2 Забезпечення функціонування загонів територіальної оборони та роти охорони районного військового комісаріату Відновлення функціонування приміщень для розміщення загонів територіальної оборони та роти охорони, проведення ремонтних робіт і забезпечення майном протягом 2016 року районний військовий комісаріат, органи місцевого самоврядування 90,0 20,0 50,0 20,0
3 Територіальна оборона району Охорона та оборона важливих об’єктів в особливий період. протягом 2016 року Зборівський районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області 40,0 3,0 20,0 17,0
4.

Забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, оповіщення та пунктів збору для відправки в особливий період мобілізаційних ресурсів на території району

Організація військового обліку громадян України у військовому комісаріаті, установах, організаціях та на підприємствах (виготовлення бланків, журналів, книг, схем, плакатів) протягом 2016 року районний військовий комісаріат, органи місцевого самоврядування, установи, підприємства та організації району 10,0 2,0 5,0 3,0
Забезпечення функціонування системи оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації (придбання матеріалів для укомплектування бази пунктів збору, харчування військовослужбовців, друк документів, виготовлення обладнання елементів системи оповіщення, поточні ремонти оповіщень протягом 2016 року районний військовий комісаріат, органи місцевого самоврядування 30,0 5,0 15,0 10,0
Виготовлення статистичних бланків, відомостей, книг, журналів, іншої документації для організації військово-облікової роботи у районному військовому комісаріаті протягом 2016 року районний військовий комісаріат 10,0 2,0 5,0 3,0
5.

Організація обліково-призовної роботи

Виготовлення відповідних бланків для формування особових справ призовників і військовозобов’язаних під час приписки до призовної дільниці, облікових книг, журналів та формалізованих документів для проведення призову протягом 2016 року районний військовий комісаріат 10,0 2,0 5,0 3,0
Організація оповіщення призовників і військовозобов’язаних, які підлягають черговому призову (придбання конвертів та марок для пересилки повісток) протягом 2016 року районний військовий комісаріат, органи місцевого самоврядування 15,0 – (районний бюджет) 5,0 5,0 5,0
Придбання витратних матеріалів та канцтоварів для забезпечення роботи райвійськкомату та елементів бази моброзгортання протягом 2016 року районний військовий комісаріат 10,0 2,0 5,0 3,0
6 Військово-патріотичне виховання молоді Виготовлення наочної агітації військового напрямку на призовних дільницях та елементів бази моброзгортання протягом 2016 року районний військовий комісаріат, відділ освіти районної державної адміністрації 10,0 2,0 5,0 3,0
Загальний обсяг 300,0 50,0 165,0 85,0
У тому числі: кошти районного бюджету 80,0 10,0 50,0 20,0

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація роботи щодо виконання програми здійснюється сектором з питань мобілізаційної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації, контроль - першим заступником голови районної державної адміністрації БІГУСОМ М.Б.

Керуюча справами районної ради                         Л.В. Горба

ukraina gerb 

 

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 листопада 2015 року                                                           № 11.

м. Зборів

 

Про затвердження договору про

міжбюджетний трансферт на 2015 рік

між Зборівською міською радою

та Зборівською районною радою

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись частиною другою статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України,  Зборівська районна рада

        

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2015 рік, укладений між Зборівською міською  радою та Зборівською  районною радою 23 листопада 2015 року.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

                                   Олійник  Л.В.

                        Кунцьо В.В.

                        Горба Л.В.

 ukraina gerb

 

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 листопада 2015 року                                                           № 10.

м. Зборів

 

Про затвердження договору про

міжбюджетний трансферт на 2015 рік

між Оліївською сільською радою

та Зборівською районною радою

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись частиною другою статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України,  Зборівська районна рада

        

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2015 рік, укладений між Оліївською сільською радою та Зборівською  районною радою 20 листопада 2015 року.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

                       Олійник  Л.В.

            Кунцьо В.В.

            Горба Л.В.

 ukraina gerb

 

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 листопада  2015 року                                                                              № 9. 

м. Зборів

Про утворення президії

Зборівської районної ради

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 43, частини першої статті  57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Утворити президію районної ради в кількості 10 чоловік, а саме:

 1. Максимів  Богдан Іванович – голова районної ради.
 2. Олійник Леонід Васильович – заступник голови районної ради.
 3. Добуш Ігор Ярославович – голова депутатської фракції “ВО “Батьківщина”.
 4. Баліцький Ігор Богданович – голова депутатської фракції ВО “Свобода”.
 5. Яворський Ігор Богданович – голова депутатської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
 6. Лобур Микола Васильович – голова постійної комісії з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.
 7.  Кунцьо Володимир Васильович – голова постійної комісії з питань планування, фінансів і бюджету.
 8. Гамрач Василь Орестович – голова постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.
 9.  Горпинюк Володимир Васильович – голова постійної комісії з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.
 10. Петришин Марія Петрівна – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.  

                 Голова районної  ради                           Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.