Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 32 гостей та відсутні користувачі

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня 2018 року                                                                      519.

м. Зборів

Про внесення змін та доповнень до

програми розвитку туризму в

Зборівському районі на 2016-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 20 липня 2018 року № 233-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року № 99, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Горба Л.В.

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 24 липня 2018 року № 519

Зміни та доповнення, що вносяться до програми

розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

  1. Пункт 8, підпункти 8.1, 8.2 Розділу 1. «Паспорт програми» викласти у такій редакції:

«

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,   всього:    

у тому числі:

1465,5 тис   гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1465,5 тис   гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

Р»

2.      У розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми»:

1) у абзаці п’ятому цифри «1315,5» замінити цифрами «1465,5»; цифри «772,25» ‑ цифрами «822,25», цифри «543,25» ‑ цифрами «643,25»;

2) таблицю «Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки» викласти у такій редакції:

«

(тис.грн.)

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

254,0 260,25 308,0 344,25 299,0 1465,5
районний бюджет 254,0 260,25 308,0 344,25 299,0 1465,5
бюджети сіл, селищ, міст - - -     -
кошти небюджетних джерел - - -     -

                                                                                                                                     »

3. До розділу 6. «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни та доповнення:


1) доповнити таблицю внутрішнього розділу 2. «Розвиток пріоритетних напрямків туризму» пунктами такого змісту:

«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Розвиток релігійно-паломницького туризму сприяння розвитку релігійно-паломницького туризму в районі, сприяння участі представників різних релігійних конфесій у паломницьких турах, прощах та релігійних заходах, привернення уваги до релігійних об’єктів та культів 2018-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації

районний 150 - - 50 50 50

популяризація серед населення релігійно-паломницького туризму, екскурсійно-пізнавальної спрямованості, покращення   духовно-просвітницького

світогляду населення

П»

2) останній рядок таблиці викласти у такій редакції:

«

ВСЬОГО:   1465,5 254,5 260,25 308,0 344,25 299,0  

П                                                                                                                                                                                                                   »

Керуюча справами районної ради                         Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2018 року                                                                              518.

м. Зборів

Про звернення депутатів Зборівської районної

ради до Президента України Порошенка П.О.,

Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б.,

Голови Верховної Ради України Парубія А.В.

щодо вступу України в НАТО

Розглянувши звернення депутатів Зборівської районної ради щодо вступу України до НАТО, клопотання районної державної адміністрації від 12 червня 2018 року № 01-675/23-02-23, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти звернення депутатів Зборівської районної ради до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо вступу України в НАТО (додається).

2. Дане рішення та текст звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., Прем’єр-Міністру України Гройсману В.Б., Голові Верховної Ради України Парубію А.В. для розгляду та вирішення порушеного питання.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                                     Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Антоні В.Ш.

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

                      Додаток

до рішення районної ради

від 22 червня 2018 року № 518

 

Звернення депутатів

Зборівської районної ради до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б.,

Голови Верховної Ради України Парубія А.В.

Ми, депутати Зборівської районної ради, вважаємо, що пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності є розвиток та подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі-НАТО).

Важливим кроком на шляху співробітництва є визнання Північно-Атлантичним альянсом прагнення України бути повноцінним членом організації. Від НАТО та її держав-членів продовжує надходити матеріально-технічна, дорадча, тренувальна допомога українському сектору безпеки і оборони.

Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євро інтеграційного курсу, оскільки доповнює процес внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої. В Україні існує консолідована думка експертного середовища, яке однозначно підтримує вступ України до НАТО і усвідомлює ту користь, яку отримає держава, реалізуючи свої зобов’язання.

Ми підтримуємо законопроект «Про національну безпеку України», внесений Президентом України на розгляд Верховної Ради України, адже він інтегрує Україну до стандартів НАТО й фіксує незворотність євроатлантичного вибору нашої держави. Завдання членства України в Європейському союзі, і у Північноатлантичному договорі, є безумовною гарантією безпеки суверенітету й територіальної цілісності країни.

План дій щодо членства – це план, насамперед, важливих перетворень всередині держави, в яких зацікавлений кожний громадянин України. Цей план охоплює політичні та економічні, оборонні й військові питання, питання ефективності використання бюджетних ресурсів, питання безпеки, а також правові питання.

Отже, ми підтримуємо встановлення керівництвом держави курсу на вступ України до НАТО, адже він є стимулюючим фактором для здійснення внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ усіх сфер суспільного життя.

Прийнято на тридцять третій

сесії Зборівської районної ради

Тернопільської області сьомого

скликання 22 червня 2018 року

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2018 року                                                                         № 517.

м. Зборів

Про затвердження нормативної грошової оцінки

земельної ділянки, що передається в оренду громадянину

Тарковському Володимиру Вікторовичу на території

Озернянської сільської ради (Цебрівська сільська рада)

 

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що передається в оренду громадянину Тарковському Володимиру Вікторовичу на території Озернянської сільської ради (Цебрівська сільська рада), відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 11,7012 га, кадастровий номер 6122689200:01:001:0913, що передається в оренду громадянину Тарковському Володимиру Вікторовичу терміном на 7 (сім) років за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (землі резервного фонду – рілля) без зміни цільового призначення для ведення фермерського господарства, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Озернянська сільська рада (Цебрівська сільська рада) (за межами населеного пункту) в загальній сумі 301 317,50 (триста одна тисяча триста сімнадцять гривень 50 коп.) гривень.

2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                          Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Мороз Р.І.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2018 року                                                                             516.

м. Зборів

Про внесення змін до програми розвитку

агропромислового комплексу Зборівського

району на 2016-2020 роки» (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 20 червня 2018 року № 198-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки» (у новій редакції), затвердженої рішенням районної ради від 16 лютого 2018 року № 418, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Горба Л.В.

Додаток

до рішення районної ради

від 22 червня 2018 року № 516

Зміни до програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки» (у новій редакції)

Додаток 4 до Програми викласти у такій редакції:

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету, передбачених пунктом 2 розділу 6 щодо розвитку сільськогосподарської кооперації «Програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району

на 2016-2020 роки» (у новій редакції)

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету відповідно за напрямком «Розвиток сільськогосподарської кооперації» на 2016-2020 роки.

2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації є головним розпорядником коштів районного бюджету, що виділяються на виконання Програми (далі ‑ головний розпорядник).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи, сільськогосподарські товаровиробники для придбання, в першу чергу, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва (далі ‑ техніка), в другу чергу на закупівлю садивного матеріалу плодових та ягідних культур.

2. Умови надання та використання коштів

1. Фінансова підтримка надається кооперативам в розмірі 100 відсотків вартості техніки або садивного матеріалу плодових та ягідних культур без урахування сум податку на додану вартість.

         У разі, коли кооператив надає у користування третім особам, або відчужує придбану техніку до закінчення трирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до районного бюджету.

2. Бюджетні кошти не виділяються кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) і Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;

3. Закупівля техніки, обладнання або садивного матеріалу плодових та ягідних культур за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову підтримку, здійснюється утвореною комісією для проведення конкурсних відборів кооперативів за рахунок коштів районного бюджету (далі ‑ комісія) з оформленням окремих протоколів щодо використання коштів з районного бюджету. Комісію очолює начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

         До складу комісії входять представники відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, територіальних органів Державної фіскальної служби України та фінансових органів. При рівності голосів під час голосування голос голови комісії є вирішальним.

5. Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

- відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.

         За рівних умов перевага надається новоутвореним кооперативам .

6. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають комісії такі документи:

- заявку довільного зразка на участь у конкурсі;

- копію Статуту;

- довідки, видані відповідним органом Державної фіскальної служби України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника кооперативу, скріпленим печаткою (за наявності);

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності та кошторис на придбання техніки або садивного матеріалу плодових та ягідних культур;

         - у разі закупівлі садивного матеріалу плодових та ягідних культур – відповідний договір, рахунок про вартість такого матеріалу та після закупівлі – накладну, що підтверджує придбання .

7. Комісія:

- оприлюднює в засобах масової інформації строки та умови проведення конкурсного відбору за рахунок коштів районного бюджету;

- проводить перевірку документів кооперативу – учасника конкурсного відбору;

- визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для придбання ними техніки або садивного матеріалу плодових та ягідних культур згідно з поданими заявами;

- за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення кооперативів – переможців та сум коштів фінансової підтримки з районного бюджету, яке оформляється протоколом.

8. Кооперативи – переможці конкурсного відбору включаються в мережу головного розпорядника коштів як одержувачі коштів районного бюджету.

         Одержувач коштів подає до органів Державної казначейської служби України у Зборівському районі план використання бюджетних коштів по КПКВ 2417110, затверджений згідно з чинним законодавством та погоджений головним розпорядником коштів. План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти, і він має право на їх використання.

Підставою для здійснення видатків державним органом Казначейства України є укладені одержувачем коштів відповідні угоди (договори) з постачальниками техніки або садивного матеріалу плодових та ягідних культур та накладні на одержану техніку або садивний матеріал плодових та ягідних культур

9. Кооперативи, яким надано фінансову підтримку, зобов’язані використовувати техніку виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію про виробничу діяльність кооперативу та забезпечити можливість огляду відповідальними працівниками відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації техніки або площ посадки садивного матеріалу плодових та ягідних культур придбаної із залученням коштів районного бюджету.

         Одержувач коштів протягом місяця від часу одержання техніки надає головному розпорядникові коштів копії договорів з постачальниками техніки та накладні на одержання техніки або садивного матеріалу плодових та ягідних культур. Підтверджувальні документи зберігаються протягом трьох років.

10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством України порядку.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів районного бюджету несуть одержувачі коштів по даній Програмі.

Керуюча справами районної ради                           Л.В.Горба