Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Читайте також..

Зараз на сайті

На сайті 22 гостей та відсутні користувачі

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                   538.

м. Зборів

Про внесення змін до районної програми

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності

Зборівського району на 2018-2020 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 07 серпня 2018 року № 248-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 16 лютого 2018 року № 416, згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

          

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Горба Л.В.

             

                                                 Додаток

до рішення районної ради

                                                     від 12 вересня 2018 року № 538.

ЗМІНИ,

що вносяться до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки

1. у розділі 1 «Паспорт програми»

1) у пункті 9 цифри «537,0 тис. гривень» замінити цифрами «636,0 тис. гривень»,

2) у підпункті 9.1. цифри «297,0 тис. гривень» замінити цифрами «396,0 тис. гривень»;

2. у розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю «Ресурсне забезпечення програми» викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 278,0 179,0 179,0 636,0
районний бюджет 198,0 99,0 99,0 396,0
кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 80,0 80,0 80,0 240,0

3. у розділі 7 «Напрями діяльності та заходи програми»:

1) у підпункті 2 пункту 1 у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «148,5» замінити цифрами «198,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «49,5» замінити цифрами «99,0»;

2) у підпункті 2 пункту 5 у колонці ««Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «148,5» замінити цифрами «198,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «49,5» замінити цифрами «99,0»;

3) в графі «Всього за програмою» у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «537,0» замінити цифрами «636,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «179,0» замінити цифрами «278,0»;

4) в графі «У тому числі: кошти районного бюджету» у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т.ч. по роках: у колонці «Всього» цифри «297,0» замінити цифрами «396,0» та у колонці «У тому числі за роками «2018» цифри «99,0» замінити цифрами «198,0».

                                                                                                      

Керуюча справами районної ради                       Л.В. Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12 вересня 2018 року                                                                          № 537.

м. Зборів

Про створення комунального некомерційного

підприємства «Зборівський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Зборівської районної ради

Розглянувши клопотання комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради від 20 липня 2018 року № 486, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (ідентифікаційний код 39153580) у зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради.

2. Встановити статутний капітал комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

3.Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (ідентифікаційний код 39153580), що додається.

         4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради майно на праві оперативного управління після проведення державної реєстрації юридичної особи в установленому законом порядку.

5. Призначити на посаду головного   лікаря   комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської   районної ради Кубант Ольгу Анатоліївну, шляхом переведення з посади головного лікаря комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради, продовживши з нею трудові відносини до закінчення терміну дії раніше укладеного контракту від 01 квітня 2014 року, до 01 квітня 2019 року.

6. Уповноважити Кубант Ольгу Анатоліївну провести державну реєстрацію комунального   некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської   районної ради згідно чинного законодавства України.

7. Контроль за виконанням рішення доручити постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                           Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Дацюк Н.М.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                               536.

м. Зборів

 

Про затвердження передавального акту комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради

Розглянувши клопотання КЗ «Зборівський РЦПМСД» Зборівської районної ради від 20.07.2018 №185, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити передавальний акт комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (додається).
  2. Голові комісії з реорганізації комунального закладу   «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради Кубант О.А. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення шляхом реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Олійника Л.В.

Голова районної ради                                            Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Назарчук М.М.

Дацюк Н.М.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                         535.

м.Зборів

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від   09 серпня 2018 року № 1118 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2018 рік на суму               - 369 814,80 гривень  
- з них за рахунок збільшення - 584 814,80 гривень  
в т.ч. ККД 41050400 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” - 524 404 гривень  
ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” - 60 410,80 гривень  
з них:  
іншої субвенції Городищенської сільської ради - 13 626 гривень  
іншої субвенції Ренівської сільської ради - 16 784,80 гривень  
іншої субвенції Зборівської міської ради     об’єднаної територіальної громади - 30 000 гривень  
- з них за рахунок зменшення - 215 000 гривень  
в т.ч. ККД 41050300 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 215 000 гривень  
 
2. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму   - 215 000 гривень  
2.1. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 215 000 гривень  
КПКВ 0813040 „ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям ”                                                                     - 215 000 гривень  
в т.ч. підпрограма КПКВ 0813043 Надання допомоги при народженні дитини ”                                                                 - 215 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 215 000 гривень  
 
3 Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму   - 60 410,80 гривень  
3.1. Зборівська   районна державна адміністрація - 60 410,80 гривень  
в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 30 000 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 30 000 гривень  
КПКВ 0212110 „Первинна медична допомога населенню - 30 410,80 гривень
підпрограма КПКВ 0212111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - 30 410,80 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 30 410,80 гривень  
 
4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2018 рік:  
4.1. Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 631 240 гривень  
4.1.1. Зборівська районна державна адміністрація                                                                             - 15 000 гривень  
КПКВ   0218110 „ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” - 15 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 15 000 гривень  
 
4.1.2. Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації - 51 240 гривень  
в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”             - 51 240 гривень  
з них: „ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” КЕКВ 2270 - 51 240 гривень  
 
4.1.3. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 565 000 гривень  
КПКВ 0813040 „ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям ”                                                                     - 565 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0813047„ Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ”       - 565 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 565 000 гривень  
 
4.2. Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 631 240 гривень  
4.2.1. Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації - 51 240 гривень  
в т.ч. КПКВ 0611010 „Надання дошкільної освіти”           - 51 240 гривень  
з них: „ Інші поточні видатки ” - 51 240 гривень  
 
4.2.2. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 15 000 гривень  
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 15 000 гривень  
в тому числі:  
Тернопільській обласній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
 
4.2.3. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 565 000 гривень  
КПКВ 0813080 „ Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку ”                                                                   - 565 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0813082 „ Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд”       - 565 000 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” - 565 000 гривень  
 
4.3. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації                                                                              
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  
4.3.1. Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 15 000 гривень  
- Зборівській районній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
4.3.2. Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 15 000 гривень  
- Тернопільській обласній державній адміністрації - 15 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів”                                           - 15 000 гривень  
 
5. Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2018 рік в сумі                                                                       - 231 000 гривень  
з них:  
ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” - 231 000 гривень  
в тому числі за рахунок:  
іншої субвенції Зборівської міської ради     об’єднаної територіальної громади - 200 000 гривень  
іншої субвенції Мшанецької сільської ради - 31 000 гривень  
 
6. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду)   районного бюджету на 2018 рік на суму 755 404 гривень, в тому числі 524 404 гривень   за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:  
6.1. За головними розпорядниками коштів:  
6.1.1. Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 31 000 гривень  
в т.ч. КПКВ 0617320 „Будівництво об’єктів1 соціально-культурного призначення - 31 000 гривень  
підпрограма КПКВ 0617321 „ Будівництво1 освітніх установ та закладів - 31 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 31 000 гривень  
 
6.1.2. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 524 404 гривень  
в т.ч. КПКВ 0813220 „ Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства - 524 404 гривень  
підпрограма КПКВ 0813221 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов - 524 404 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 524 404 гривень  
 
6.1.3. Зборівська   районна державна адміністрація - 200 000 гривень  
в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 200 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” - 200 000 гривень  
 
7. Збільшити на 2018 рік:  
- профіцит районного бюджету у сумі 524 404 гривень,   в тому числі загального фонду районного бюджету 524 404 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.  
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 524 404 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.  
 

8.

Затвердити зміни до переліку обєктів на 2018 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)   районного бюджету згідно з додатком №2.

 
9.

Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2018 рік згідно з додатком №3.

 
10.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації   внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.

 
                       

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

Зборівський р-н     Додаток №1  
        до рішення сесії районної ради
        від  12 вересня 2018  №  535.
           
 Зміни фінансування районного бюджету на 2018 рік
          грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -524404,00 524404,00 524404,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  
           

 

 

                                            Додаток №2

        до рішення  сесії  районної  ради

     від  12 вересня 2018 року  № 535.

                                                                                                                                                      

       Зміни до переліку  об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

      Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

 відповідального виконавця  бюджетної

 програми або напряму видатків   згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

0200000 Зборівська районна державна адміністраціїя(головний розпорядник)   200 000
0210000  Зборівська районна державна адміністрації (відповідальний виконавець)   200 000
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки 200 000
0600000 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   31 000
0610000   Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   31 000
0617320 7320 Будівництво1  об'єктів соціально-культурного призначення   31 000
0617321 7321 0443 Будівництво1  освітніх установ та закладів Проектно-кошторисна документація  реконструкції  спортивного майданчика із влаштуванням штучного покриття на території  ЗОШ I-III ст. с.Мшанець Зборівського району Тернопільської області В процесі виготовлення 31 000
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   524 404
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   524 404
0813220 3220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства   524 404
0813221 3221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов Капітальні видатки 524 404
Всього   755 404

   

                 Керуюча справами районної ради

   

Л.В.Горба

                                              

 

          Додаток №3
до рішення  сесії  районної  ради
від   12 вересня 2018 року № 535.
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2018 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний    фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0200000      Зборівська районна державна адміністрація (головний розпорядник)   -15 000   -15 000
0210000      Зборівська районна державна адміністрація (відповідальний виконавець)    -15 000   -15 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма захисту населення і територій  Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природногохарактеру на 2018-2021 роки -15 000   -15 000
3700000     Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   15 000   15 000
3710000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    15 000   15 000
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма інформатизації Зборівського району  "Електронна Зборівщина " на 2018 рік 15 000   15 000
      Всього    0   0
               
    Керуюча справами районної ради                                                             Л.В.Горба