Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 37 гостей та відсутні користувачі

Сьоме скликання

Сьоме скликання (575)

Підкатегорії

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                                   477.

м. Зборів

Про передачу міжбюджетного

трансферту на 2018 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити передачу міжбюджетного трансферту на 2018 рік міському бюджету Зборівської міської ради із районного бюджету Зборівського району в сумі 388 900 гривень.
 2. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти договір про передачу міжбюджетного трансферту з районного бюджету Зборівського району в 2018 році між Зборівською районною радою та Зборівською міською радою (додається).
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                                            № 476.

м. Зборів

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2018 рік

Розглянувши клопотання Залозецької селищної ради від 17 квітня 2018 року № 317, рішення Залозецької селищної ради від 13 квітня 2018 року № 97, клопотання Зборівської міської ради від 27 квітня 2018 року № 357, рішення Зборівської міської ради від 25 квітня 2018 року № 414, клопотання Беримівської сільської ради від 07 травня 2018 року № 89, рішення Беримівської сільської ради від 04 травня 2018 року № 89, клопотання Ренівської сільської ради від 17 травня 2018 року № 201, рішення Ренівської сільської ради від 04 травня 2018 року № 119, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Залозецькою селищною радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 75 375 грн. із Залозецького селищного бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 114 000 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Беримівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 23 000 грн. із Беримівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 4. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Ренівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 9 188,51 грн. із Ренівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                              Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                           475.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I квартал 2018 року

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2018 року загального фонду по доходах в сумі 142 142,6 тис.гривень і по видатках в сумі 143 153,4 тис.гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 913,9 тис.гривень і по видатках в сумі 1 768,0 тис.гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                 Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

             

Додаток                                                                                  до рішення районної ради

від 23 травня 2018 року №475

ЗВІТ
про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 11 381,9 2 227,5 -3 114,1 0,0 0,0 0,0 11 381,9 2 227,5 -3 114,1
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 11 381,9 2 209,6 -3 085,1       11 381,9 2 209,6 -3 085,1
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,0 17,9 -29,0       0,0 17,9 -29,0
20000000 Неподаткові надходження 246,0 98,6 -60,1 2 083,3 902,9 -65,4 2 329,3 1 001,5 -125,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 0,0 -3,0 -10,6       0,0 -3,0 -10,6
21080000 Інші надходження 3,0   -6,5       3,0 0,0 -6,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 240,0 82,2 -42,2       240,0 82,2 -42,2
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,0 4,2 4,2       0,0 4,2 4,2
24060000 Інші надходження 3,0 15,2 -5,0       3,0 15,2 -5,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ       2 083,3 902,9 -65,4 2 083,3 902,9 -65,4
  Разом доходів 11 627,9 2 326,1 -3 174,2 2 083,3 902,9 -65,4 13 711,2 3 229,0 -3 239,6
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 695,6 2 424,0 -126,7 0,0 0,0 0,0 9 695,6 2 424,0 -126,7
41020100 Базова дотація 9 695,6 2 424,0 -126,7       9 695,6 2 424,0 -126,7
41030000 Субвенції з державного бюджету 34 892,8 8 720,8 -9 578,8 0,0 0,0 0,0 34 892,8 8 720,8 -9 578,8
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 602,4 5 683,2 -5 891,1       24 602,4 5 683,2 -5 891,1
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 290,4 3 037,6 -3 687,7       10 290,4 3 037,6 -3 687,7
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 12 369,8 3 337,8 -499,5 0,0 0,0 0,0 12 369,8 3 337,8 -499,5
41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 12 369,8 3 337,8 -499,5       12 369,8 3 337,8 -499,5
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 269 897,3 125 333,9 8 611,6 11,0 11,0 11,0 269 908,3 125 344,9 8 622,6
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 126 832,6 81 575,7 -10 960,0       126 832,6 81 575,7 -10 960,0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 275,1 54,2 -1,8       1 275,1 54,2 -1,8
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 106 243,2 22 381,4 -355,4       106 243,2 22 381,4 -355,4
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 570,0 124,5 -0,5       570,0 124,5 -0,5
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 6 023,0 6 023,0 6 018,6       6 023,0 6 023,0 6 018,6
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 15 260,2 5 138,8 5 138,8       15 260,2 5 138,8 5 138,8
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 906,4 239,1 239,1       906,4 239,1 239,1
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 12 786,8 9 797,2 8 532,8 11,0 11,0 11,0 12 797,8 9 808,2 8 543,8
  Всього доходів 338 483,4 142 142,6 -4 767,6 2 094,3 913,9 -54,4 340 577,7 143 056,5 -4 822,0

 

 

 

 

 

 

 

р

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                    Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за   I квартал 2018 року Відхилення до I кварталу   2017 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за   I   квартал 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I   кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за   I   квартал 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I   кварталу 2017 року (+;-)
0100 Державне управління 2140,0 502,3 502,3 353,0 40,7   6,4 70,0 11,8 11,8       8,1 514,1 14,5
1000 Освіта 60834,8 24933,7 24933,7 15907,2 4676,9   2751,8 763,0 559,2 530,3 12,5 0,3 28,9 -123,7 25492,9 2628,1
2000 Охорона здоров’я 29082,4 8817,0 8817,0       376,6 963,6 118,6 118,6       -256,3 8935,6 120,3
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 240676,4 105571,4 105571,4 938,4 67,6   -11282,7 253,5 54,2 54,2       15,4 105625,6 -11267,3
4000 Культура і мистецтво 5881,2 2092,8 2092,8 1343,8 160,6   -97,0 44,2 32,9 23,1 1,5   9,8 -3,0 2125,7 -100,0
5000 Фізична культура і спорт 507,2 198,6 198,6 104,4 0,8   -12,6               198,6 -12,6
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 55,0                           0,0 0,0
7300 Будівництво і регіональний розвиток               1034,0 991,3       991,3 989,8 991,3 989,8
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3,0                           0,0 0,0
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 110,0           -15,0               0,0 -15,0
8200 Громадський порядок і безпека 99,0 49,4 49,4       -24,9               49,4 -24,9
8400 Засоби масової інформації 300,0 55,3 55,3       -17,9               55,3 -17,9
8700 Резервний фонд 6,4                           0,0 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 584,1 554,1 439,1     115,0 10,9               554,1 10,9
  Разом видатків 340279,5 142774,6 142659,6 18646,8 4946,6 115,0 -8304,4 3128,3 1768,0 738,0 14,0 0,3 1030,0 630,3 144542,6 -7674,1
9570 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 215,0 215,0       215,0 215,0               215,0 215,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 698,5 163,8 163,8       163,8               163,8 163,8
  Всього видатків 341193,0 143153,4 142823,4 18646,8 4946,6 330,0 -7925,6 3128,3 1768,0 738,0 14,0 0,3 1030,0 630,3 144921,4 -7295,3
  Керуюча справами районної ради                              
                Л. В. ГОРБА        
                                   

 

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                                               № 474.

м. Зборів

Про зняття з балансу Зборівського районного

ФСТ «Колос» спортивної споруди (стадіону) та

майна, яке є спільною власністю територіальних

громад сіл, селища, міста Зборівського району

Враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Зняти з балансу Зборівського районного ФСТ «Колос» спортивну споруду (стадіон) та майно, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району і знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 41а.

2. Визначити балансоутримувачем спортивної споруди (стадіону) та майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, Зборівську районну раду.

3. Передачу майна з балансу на баланс провести згідно норм чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

                 Голова районної ради                           Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                                        № 473.

м. Зборів

Про затвердження розпорядження голови

районної ради від 23 квітня 2018 року № 43

«Про створення комісії по передачі з

балансу ФСТ «Колос» на баланс Зборівської

районної ради спортивної споруди

(стадіону) та майна ФСТ «Колос»

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної ради від 19 березня 2018 року № 36 «Про створення комісії по передачі з балансу ФСТ «Колос» на баланс Зборівської районної ради спортивної споруди (стадіону) та майна ФСТ «Колос»» (додається).

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 квітня 2018 року                                                                           472.

м. Зборів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити передачу міжбюджетного трансферту на 2018 рік міському бюджету Зборівської міської ради із районного бюджету Зборівського району на співфінансування Зборівського районного будинку культури в сумі 169 500 гривень.
 2. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти договір про передачу міжбюджетного трансферту з районного бюджету Зборівського району в 2018 році для співфінансування Зборівського районного будинку культури між Зборівською районною радою та Зборівською міською радою.
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 квітня 2018 року                                                                         № 471.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста Зборівського району

 

Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 20 березня 2018 року № 298/07, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл відділу освіти Зборівської райдержадміністрації на списання з балансу ЗОШ І-ІІ ст. с. Ренів господарського будинку, інвентарний номер 101310002, балансовою вартістю 773,00 грн., знос 100 %, який непридатний для подальшого використання.

2. Відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації, директору ЗОШ І-ІІ ст. с. Ренів забезпечити списання вищезазначеного майна відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності підприємництва та інвестицій.

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

                            

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 квітня 2018 року                                                                                № 470.

м. Зборів

Про припинення діяльності

фельдшерського пункту села Лопушани

Розглянувши клопотання КЗ «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради від 06 лютого 2018 року № 70 про припинення діяльності фельдшерського пункту села Лопушани, рішення Гукалівської сільської ради від 05 березня 2018 року № 67, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність фельдшерського пункту села Лопушани.
 2. Функції щодо надання медичного обслуговування жителям села Лопушани покласти на амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Оліїв.
 3. КЗ «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради забезпечити збереження майна фельдшерського пункту, який припиняє свою діяльність.
 4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Кубант О.А.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 квітня  2018 року                                                                       469.

м.Зборів

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

 Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови  обласної  державної  адміністрації  від   26  березня  2018  року          № 212-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2018 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.

Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2018 рік на суму              

-

1 544 367,02

гривень

-         від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                   

-        

443 500

гривень

 в т.ч. ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”   

-        

341 600

гривень

ККД 11010500 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування”

-        

74 700

гривень

ККД 22012600 „ Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

-        

27 200

гривень

-         за рахунок субвенцій

-

1 100 867,02

гривень

в т.ч. 41051000 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

-

652 832,02

гривень

ККД 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-

144 835  

гривень

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

-

303 200

гривень

 з них:

іншої субвенції  Млиновецької сільської ради

-

42 000

гривень

іншої субвенції  Зборівської міської ради ОТГ

-

261 200

гривень

2.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

-

726 687

гривень

2.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

2.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

-

120 000

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

-

120 000

гривень

 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

98 400

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

21 600

гривень

 2.1.2

 Зборівська  районна  державна  адміністрація

-

332 000

гривень

в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

-

52 000

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

52 000

гривень

КПКВ 0212110 „Первинна медична допомога населенню

-

280 000

гривень

підпрограма КПКВ 0212111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-

280 000

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

280 000

гривень

 2.1.3

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації

-

 61 200

гривень

КПКВ 0813160 „Надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”

-

61 200

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

61 200

гривень

 2.1.4

Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

-

213 487

гривень

 в т.ч. КПКВ 3718700 „ Резервний фонд ”

-

43 987

гривень

 з них: „Нерозподілені видатки”

-

43 987

гривень

КПКВ 3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” (  бюджету Зборівської міської ради ОТГ)

-

169 500

гривень

з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів

-

169 500

гривень

3.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

-

652 832,02

гривень

( за рахунок субвенції з бюджету Зборівської міської ради ОТГ для здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на погашення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам за I квартал 2018 року)

3.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

3.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

-

652 832,02

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

-

652 832,02

гривень

 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

541 931,17

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

110 900,85

гривень

 4.

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2018 рік:

4.1.

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

3 000

гривень

4.1.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної  адміністрації

-

3 000

гривень

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

-

3 000

гривень

підпрограма КПКВ 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

з них: : „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

3 000

гривень

4.2.

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

3 000

гривень

4.2.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

-

3 000

гривень

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

-

3 000

гривень

підпрограма КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

3 000

гривень

5.

Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2018 рік в сумі                                                                     

-

64 905

гривень

з них:

5.1.

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

-

64 905

гривень

в тому числі за рахунок:

іншої субвенції Млиновецької сільської ради

-

64 905

гривень

  6.

Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету на 2018 рік на суму 229 753  гривень, в тому числі 20 013  гривень  за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) із перевиконання дохідної частини загального фонду та 144 835 гривень коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

6.1.

За головними розпорядниками коштів:

6.1.1.

Відділ освіти  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

-

209 740

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”                    

-

64 905

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

64 905

гривень

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти ”                    

-

144 835

гривень

підпрограма КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

-

з них: „Капітальні видатки”

-

144 835

гривень

6.1.2.

Районна державна адміністрація

-

20 013

гривень

КПКВ 0217320 „Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

-

20 013

гривень

підпрограма КПКВ 0217322 „ Будівництво медичних установ та закладів

-

20 013

гривень

  7.

    Збільшити на 2018 рік:

   -

профіцит районного бюджету у сумі 164 848 гривень,  в тому числі загального фонду районного бюджету 164 848 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.

   -

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 164 848 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

  8.

Затвердити  зміни до переліку обєктів на 2018 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету  згідно з додатком 2.

  9.

Затвердити зміни до міжбюджетних  трансфертів  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 3.

 10.

Внести зміни в рішення Зборівської районної ради від 20 березня 2018 року № 459 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”, зокрема: в пункті 3 слова „функціональної класифікації”  замінити словами  „програмної класифікації”.

 11.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного  бюджету.

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

 Стахів О.В.

 Кунцьо В.В.

 Горба Л.В.

Додаток 1
до рішення районної ради
від 16 квітня 2018 року № 469 
З М І Н И 
  фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 6 3 4 5
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -164848,00 164848,00 164848,00
Керуюча справами районної ради Л.В.Горба

 

           

                          

 

 Додаток 2

до рішення районної  ради

від 16 квітня  2018 року  № 469

                                                                                                                                                      

       Зміни до переліку  об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

      Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

 відповідального виконавця  бюджетної

 програми або напряму видатків   згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

0200000

Зборівська районна державна адміністраціїя(головний розпорядник)

20 013

0210000

 Зборівська районна державна адміністрації (відповідальний виконавець)

20 013

0217320

7320

Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

20 013

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні  видатки (кошторисна документація проекту реконструкції будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Загір'я)

В процесі виготовлення

20 013

0600000

Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)

209 740

0610000

Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)

209 740

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

      Капітальні  видатки

64 905

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

      Капітальні  видатки (на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів )

144 835

Всього

229 753

Керуюча справами районної ради                                                          Л.В.Горба 

 

              Додаток 3
   до рішення районної ради
від 16 квітня  2018 року № 469
З М І Н И
до міжбюджетних  трансфертів  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік
          (грн)
Код  бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної  одиниці Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Разом
Інша субвенція з місцевого бюджету
19540000000 бюджет Зборівської міської ради об’єднаної територіальної громади 169 500 169 500
  ВСЬОГО 169 500 169 500
Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба

 

від 16 квітня 2018 року                                                                     469.

м.Зборів

 

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації  від   26 березня 2018 року          № 212-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2018 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.

Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2018 рік на суму              

 

-

1 544 367,02

гривень

 

-         від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                   

 

-          

443 500

гривень

 

в т.ч. ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”   

 

-          

341 600

гривень

 

ККД 11010500 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування”

 

-          

74 700

гривень

 

ККД 22012600 „ Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

-          

27 200

гривень

 

-         за рахунок субвенцій

 

-

1 100 867,02

гривень

 

в т.ч. 41051000 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

-

652 832,02

гривень

 

ККД 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

-

144 835  

гривень

 

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

 

-

303 200

гривень

 

з них:

 

 

 

 

 

іншої субвенції  Млиновецької сільської ради

 

-

42 000

гривень

 

іншої субвенції  Зборівської міської ради ОТГ

 

-

261 200

гривень

 

 

 

 

 

 

2.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

 

-

726 687

гривень

2.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

 

 

 

 

2.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

 

-

120 000

гривень

 

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

 

-

120 000

гривень

 

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

 

-

98 400

гривень

 

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

 

-

21 600

гривень

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Зборівська районна  державна  адміністрація

 

-

332 000

гривень

 

в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

-

52 000

гривень

 

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

 

-

52 000

гривень

 

КПКВ 0212110 „Первинна медична допомога населенню

 

-

280 000

гривень

 

підпрограма КПКВ 0212111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

-

280 000

гривень

 

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

 

-

280 000

гривень

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації

 

-

61 200

гривень

 

КПКВ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

-

61 200

гривень

 

з них: „Інші поточні видатки”

 

-

61 200

гривень

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

 

-

213 487

гривень

 

в т.ч. КПКВ 3718700 „ Резервний фонд ”

 

-

43 987

гривень

 

з них: „Нерозподілені видатки”

 

-

43 987

гривень

 

КПКВ 3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” ( бюджету Зборівської міської ради ОТГ)

 

-

169 500

гривень

 

з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів

 

-

169 500

гривень

 

 

 

 

 

 

3.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

 

-

652 832,02

гривень

 

( за рахунок субвенції з бюджету Зборівської міської ради ОТГ для здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на погашення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам за I квартал 2018 року)

 

 

 

 

3.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

 

 

 

 

3.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

 

-

652 832,02

гривень

 

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

 

-

652 832,02

гривень

 

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

 

-

541 931,17

гривень

 

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

 

-

110 900,85

гривень

 

 

 

 

 

 

4.

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2018 рік:

 

 

 

 

 

4.1.

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

 

-

3 000

гривень

4.1.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної  адміністрації

 

-

3 000

гривень

 

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

-

3 000

гривень

 

підпрограма КПКВ 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

з них: : „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

 

-

3 000

гривень

 

 

 

 

 

 

4.2.

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

 

-

3 000

гривень

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

 

-

3 000

гривень

 

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

-

3 000

гривень

 

підпрограма КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

 

-

3 000

гривень

 

 

 

 

 

 

5.

Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2018 рік в сумі                                                                     

 

-

64 905

гривень

 

з них:

 

 

 

 

5.1.

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

 

-

64 905

гривень

 

в тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

іншої субвенції Млиновецької сільської ради

 

-

64 905

гривень

 

 

 

 

 

 

  6.

Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету на 2018 рік на суму 229 753  гривень, в тому числі 20 013  гривень  за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) із перевиконання дохідної частини загального фонду та 144 835 гривень коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

 

 

 

 

6.1.

За головними розпорядниками коштів:

 

 

 

 

6.1.1.

Відділ освіти  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

 

-

209 740

гривень

 

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”                    

 

-

64 905

гривень

 

з них: „Капітальні видатки”

 

-

64 905

гривень

 

КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти                     

 

-

144 835

гривень

 

підпрограма КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

-

 

 

 

з них: „Капітальні видатки”

 

-

144 835

гривень

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Районна державна адміністрація

 

-

20 013

гривень

 

КПКВ 0217320 „Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

 

-

20 013

гривень

 

підпрограма КПКВ 0217322 „ Будівництво медичних установ та закладів

 

-

20 013

гривень

 

 

 

 

 

 

  7.

    Збільшити на 2018 рік:

 

 

 

 

   -

 

профіцит районного бюджету у сумі 164 848 гривень,  в тому числі загального фонду районного бюджету 164 848 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.

   -

 

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 164 848 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 

 

  8.

 

 

 

 

Затвердити  зміни до переліку обєктів на 2018 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету  згідно з додатком 2.

 

  9.

 

Затвердити зміни до міжбюджетних  трансфертів  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 3.

 

10.

 

Внести зміни в рішення Зборівської районної ради від 20 березня 2018 року № 459 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”, зокрема: в пункті 3 слова „функціональної класифікації”  замінити словами  „програмної класифікації”.

 

 

 

11.

 

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного  бюджету.

 

 

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

 

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 квітня 2018 року                                                                                № 468.

м. Зборів

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2018 рік

Розглянувши клопотання Зборівської міської ради від 30 березня 2018 року № 282, рішення Зборівської міської ради від 28 березня 2018 року № 288, клопотання Млиновецької сільської ради від 03 квітня 2018 року № 36, рішення Млиновецької сільської ради від 23 березня 2018 року № 269, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 261 200 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 652 832,02 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Млиновецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 42 000 грн. із Млиновецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 4. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Млиновецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 64 905 грн. із Млиновецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.