Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Читайте також..

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Сьоме скликання

Сьоме скликання (578)

Підкатегорії

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого  2016 року                                                                        102.

м. Зборів

Про перейменування відділень загальної

практики сімейної медицини смт. Залізці та

м. Зборова КЗ «Зборівський РЦ ПМСД»

Зборівської районної ради

         Розглянувши клопотання КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» від 11.02.2016 року № 124, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перейменувати відділення загальної практики сімейної медицини смт. Залізці та м. Зборова КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради на амбулаторію загальної практики сімейної медицини м. Зборова та амбулаторію загальної практики смт. Залізці КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради.
 2. Завідувачам амбулаторій загальної практики сімейної медицини      м. Зборова (Матвіїшин О.М.) та смт. Залізці (Бартішу Р.А.) внести зміни в установчі документи вказаних медичних закладів.
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.   

Голова районної ради                    Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                             № 101.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста Зборівського району

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянувши клопотання комунального підприємства Зборівська районна кіновідеомережа від 23.12.2015 року № 95, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, затвердженої рішенням  районної ради від 22 грудня 2011 року № 148 (із змінами), на підставі протоколу конкурсної комісії по наданню в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району від 10.02.2016 року № 43, дати дозвіл комунальному підприємству Зборівська районна кіновідеомережа на здачу в оренду частини нежитлового приміщення цокольного поверху кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, яке знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 58, загальною площею 8,6 м2 терміном на 2 (два) роки 11 місяців приватному підприємцю Стецині Олегу Володимировичу для розміщення складу.

Передачу в оренду здійснити відповідно до чинного законодавства України.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 100.

м. Зборів

Про програму розвитку агропромислового

комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 26 січня 2016 року № 25-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Футорський І.О.

Гамрач В.О.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 100.

ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Зборівського району на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року №787-од «Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки», доручення голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2015 року № 143 «Про розроблення проекту комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки»
3. Розробник програми   відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
4.

Співрозробники програми

-
5. Відповідальний виконавець програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
6. Учасники програми суб’єкти господарювання Зборівського району, районна рада, районна державна адміністрація, відділ агропромисло­вого розвитку райдержадміністрації
7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм) І-2016 рік II-2017-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 246,4 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 246,4 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2012-2015 роки передбачала фінансування з районного бюджету в сумі 70 тис. гривень, яких фактично не було виділено.

Слід зазначити, що відсутність фінансування попередньої програми не дозволило виконати її заходи.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (далі - Програма) спрямована на подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району. Враховуючи, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 85 відсотків валової продукції району, вона потребує фінансової підтримки. Через відсутність фінансування ряду програм із Державного бюджету України, не вдалось належним чином здійснити підтримку сільськогосподарських виробників району, тому необхідне фінансування аграрного сектору за рахунок коштів районного бюджету.

Тваринництво – одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів’я сільськогосподарських тварин. Тому сьогодні - це основна проблема, вирішення якої потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.    

Основою ведення тваринницької галузі є відтворення високопродуктивного поголів’я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.

3. Визначення мети програми

Метою програми є:

- розвиток агропромислового комплексу району на основі фінансової підтримки;

-      поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я ВРХ у всіх категоріях господарств району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етани виконання програми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства – це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу району на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузі тваринництва на селі, що дасть можливість нарощувати поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району Тернопільської області на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи: 1 – 2016 рік; II – 2017 – 2020 роки.

Першочерговим на І етапі є виконання організаційних заходів програми.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 246,4 тисяч гривень.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми тис. гривень

І II

2016

рік

2017

рік

2018 рік 2019 рік

2020

рік

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:

26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
районний бюджет 26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
бюджети селищ, міст - - - - - -
кошти інших джерел - - - - - -

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма дасть можливість розв’язати одну з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу району.

Основними завданнями програми є:

- сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

-        збільшення поголів’я ВРХ та виробництва продукції тваринного походження;

-      фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

Виконання Програми здійснюватиметься за напрямком підтримка галузі тваринництва.

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку дозволить отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік – 2400 голів ВРХ; 2017 – 2700 голів ВРХ; 2018 – 2900 голів ВРХ; 2019 рік 3100 голів ВРХ; 2020 рік 3350 голів ВРХ, що в свою чергу, збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 мільйона гривень щорічно.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння збільшить виробництво молока особистими селянськими господарствами, підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину. 


 1. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

     

Очікуваний

результат

   

1 етап

2 етап

2 етап

   
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1. Підтримка галузі иваринництва

1. Доставка спермо-продукції та рідкого азоту

2016-2020 роки відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, племпідприємства районний бюджет 26,4 30 30 30 30 збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку, дозволить   отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік - 2400 голів ВРХ; 2017 - 2700 голів ВРХ; 2018 - 2900 голів ВРХ; 2019 рік - 3100 голів ВРХ; 2020 рік - 3350 голів ВРХ, що в свою чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 млн гривень щорічно    
2. Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується п’ять і більше голів корів

2016-

2020 роки

відділ агропро­мислового розвитку районної державної адміністрації районний бюджет - 25 25 25 25 закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств дасть змогу збільшити виробництво молока, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісною молочною сировиною у 2017 році - 5 апаратів; у 2018 році - 5 апаратів; у 2019 році - 5 апаратів; у 2020 році - 5 апаратів    
                             


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання заходів програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016 - 2020 роки та контроль за використанням коштів, виділених з районного бюджету на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, який на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів програми здійснюється відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації за погодженням із профільною комісією районної ради.

         Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба


Додаток

до Програми (розділ 6)

Підтримка галузі тваринництва

1.  Доставка спермопродукції та рідкого азоту:

- у 2016 році – 26,4 тис. гривень;

- у 2017 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2018 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2019 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2020 році – на 30,0 тис. гривень.

2.     Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше п’яти голів корів.

Для отримання молока кращої якості та підвищення доходу селян індивідуальним селянським господарствам, в яких утримується п’ять і більше голів корів відшкодовується вартість закупленого доїльного апарату вітчизняного виробництва повною вартістю, але не більше 5000 гривень за апарат, відповідно в рік буде відшкодовано вартість не менше 5 штук. Відшкодування вартості доїльного апарату проводиться один раз па п’ять років:

-      у 2016 році – 0 тис. гривень;

-      у 2017 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2018 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2019 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2020 році – 25,0 тис. гривень.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого   2016 року                                                                    № 99.

м. Зборів

Про програму розвитку туризму в

Зборівському районі на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 22 січня 2016 року № 23-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму розвитку туризму в Зборівському районі на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Кухаришин Г.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 99.

ПРОГРАМА

розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

 1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. №1088-р “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 828-од “Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки”
3. Розробник програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
5. Учасники програми відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі, освіти, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Зборівське відділення управління ДСНС України у Тернопільській області, філія “Зборівський райавтодор” дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України», виконавчі комітети базових рад району, громадські організації
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи програми:

1 – 2016-2018 роки;

2 – 2019-2020 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  районний
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  всього:

у тому числі:

1315,5 тис. гривень

1315,5 тис. гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1315,5 тис. гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Нарощування потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку Зборівського району впродовж останніх років.

Матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Сьогодні питaння збільшення туpистичних потоків в районі пpямо пов’язaне з пpоблемaми оpгaнізaції pозміщення і будівництвом сучaсних закладів сервісного обслуговування туристів.

Недостатнім є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об’єктів туризму). Гальмують розвиток туризму в районі відсутність індустрії відпочинку та розваг, недостатня кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини, відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення.

Пріоритетними завданнями Програми є формування конкурентоспроможного районного туристичного продукту, насамперед інвентаризація ресурсів, привабливих для використання у сфері туризму, їх паспортизація та внесення до реєстру; формування мережі туристичних маршрутів; сприяння розвитку інфраструктури; інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних конкурентноздатних туристичних продуктів (випуск друкованої продукції, участь у виставкових заходах тощо).

Програма покликана покращити рівень туристичної інфраструктури району та привабливості серед гостей краю.

Враховуючи важливість поставлених завдань, є необхідним фінансування заходів програми з районного бюджету.

3. Мета програми

Метою Програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки (далі - Програма) є:

-                     реалізація системних загальнорегіональних заходів, спрямованих на розвиток туристичної індустрії Зборівщини;

-                     реалізація грантових проектів в сфері туризму та рекреації;

-                     формування сприятливого середовища для залучення інвестицій у туристичну індустрію Зборівщини;

-                     підвищення якості туристичного обслуговування та формування активної позиції населення у створенні атмосфери гостинності в регіоні;

-                     формування ефективного синергічного взаємозв’язку між органами державної влади, підприємствами туристичної індустрії, освітніми установами, інвесторами, громадськими організаціями та споживачами туристичних послуг;

-                     реалізація маркетингових заходів, спрямованих на створення привабли­вого іміджу, позитивне позиціонування та активне просування Зборівського району  на вітчизняному та міжнародному туристичному ринку як унікальної туристичної дестинації.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Враховуючи системний характер основних проблем у сфері туризму району, пропонується їх реалізовувати шляхом:

1) створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активіза­ції інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній індустрії регіону;

2) розвитку місцевої туристичної інфраструктури, підвищення якості ту­ристичного обслуговування та покращення туристичного сервісу;

3) налагодження синергічного взаємозв’язку влади, науки, бізнесу та гро­мадськості в пріоритетних туристичних дестинаціях, спрямованого на підви­щення ефективності туристичного маркетингу і промоції регіонального турис­тичного продукту.

Термін реалізації Програми 2016-2020 роки у два етапи:

І етап 2016-2018 роки;

II етап 2019-2020 роки.

На І етапі планується реалізувати заходи за такими напрямами:

- створення сприятливих нормативно-правових, організаційних та еконо­мічних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну і курортну сферу;

- розбудова туристично-обслуговуючої, торгівельно-сервісної та інфор­маційно-довідкової інфраструктури вздовж основних автомобільних шляхів і транспортних центрів;

- забезпечення раціонального й ефективного використання природних, ре­креаційних, історико-культурних туристичних ресурсів;

- підвищення якості і розширення асортименту туристичних рекреаційних послуг.

На II етапі основні зусилля будуть спрямовані на виконання таких завдань:

- створення конкурентоспроможних туристичних і курортних продуктів;

- забезпечення галузі кваліфікованими кадрами, перш за все фахівцями ту­ристичного супроводу;

- забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки ту­ристів;

- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів;

- удосконалення маркетингових досліджень у туристичній галузі, пред­ставлення району на національному і міжнародному туристичних ринках в Україні та за кордоном.

Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 1315,5 тис. гривень. На І етапі планується використати 772,25 тис. гривень, на II етапі - 543,25 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму

в Зборівському районі на 2016-2020 роки

(тис. грн.)

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми, тис. гривень
І ІІ
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

254,0 260,25 258,0 294,25 249,0 1315, 5
районний бюджет 254,0 260,25 258,0 294,25 249,0 1315,5
бюджети сіл, селищ, міст - - - - - -
кошти небюджетних джерел - - - - - -

 

5. Перелік завдань, напрямків програми та результативні показники

Важливим для досягнення ефективності програми є її побудова як ком­плексної системи заходів за такими напрямами:

1) створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній інфраструктурі регіону;

2) формування високоякісного регіонального туристичного продукту;

3) формування ефективної системи просування туристичного бренду та комплексного регіонального турпродукту на всеукраїнському та міжнародному ринках.

Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування турис­тичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному підходу щодо розвитку туризму.

6.Результативні показники виконання програми

Реалізація заходів Програми створить умови для стимулювання інвестиційної привабливості регіону, суттєвої модернізації туристичної та транспортної інфраструктури, ділової активності малого й середнього бізнесу, завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу. Насамперед, відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшаться умови відпочинку й оздоровлення населення. 

Загальний економічний ефект від Програми складатиметься з розвитку окремих об’єктів туристичної інфраструктури району, росту обсягу та підвищення якості послуг, створення нових робочих місць.

Показники ефективності визначаються по кожному заходу - продукту програми, як співвідношення об’ємів фінансування до кількості або обсягів до­сягнення продукту, відповідно до розділу 6.      

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відділу культури і туризму районної державної адміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи з виконанням заходів і завдань Програми та про хід її реалізації інформувати районну державну адміністрацію  та районну раду щороку до 20 грудня упродовж 2016-2020 років.

Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                                    Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

(тис. грн.)

Очікуваний результат
Всьо-го    

2016

2017

2018

 

2019

 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Розділ 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1.

Розвиток туристичного бізнесу

створення на місцях сприятливих адміністративно-організаційних умов для розвитку туристичної індустрії 2016-2020 роки

відділ культури і туризму,

спільно з органами місцевого самоврядування

-

-

-

- - - -

збільшення кількості робочих

місць, створених у

туристично-

рекреаційній галузі та суміжних

сферах діяльності,

у два рази

2. Оновлення інформаційної бази даних про об’єкти туристичної інфраструкту-ри проведення інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури 2016-2020 роки відділ культури і туризму, районної державної адміністрації районний 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 проведення моніторингу у 2016-2020 роках - 10 обстежень, по 2 щороку
3. Вдосконале-ння туристичної інфраструкту-ри на базі історичної спадщини

сприяння пристосуванню об’єктів

культурної спадщини для використання у туристичній сфері, в т.ч. для організації відвідування осіб з обмеженими фізичними можливостями

2016-2020 роки

відділ культури і туризму,

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

- - - - - - - збільшення кількості закладів сервісного обслуговува-ння
4. Модернізація дорожньої інфраструкту-ри

1. Облаштування

місць для стоянок і короткочасних

зупинок туристично-екскурсійних

автобусів, автотуристів

2018-2019 роки

відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з філією «Зборівський райавтодор» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України»

районний 8,0 - - 4,0 4,0 - облаштування нових у 2018-2019 роках 2 стоянок, по 1 щороку
  2. Виготовлення та встановлення туристичних вказівників («Дорожні знаки 5.53») на автомобільних шляхах  району міжнародного та державного значення 2016-2020 роки

відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з «Зборівський райавтодор» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України»

районний 22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 встановлення у 2016-2020 роках 5 дорожніх знаків, по 1 щороку
5. Впорядкування прилеглих туристичних об’єктів територій сприяння облаштування автокемпінгів, велосипедних сервісних пунктів туристичних наметових містечок 2017,- 2019 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 20,0 - 10,0 - 10,0 - облаштування у 2017, 2019 роках 2 об’єктів
6.

Інфраструктурне забезпечення туристичної галузі

району

розміщення інформаційних постерів про туристичні

об’єкти, знаку-

вання (маркування туристичних вело-, водних та пішохідних маршрутів)

2016-2020 роки

відділи культури і туризму, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 15.0 2,5 3,75 2,5 3,75 2,5

розміщення у

2016-2020 роках

10 постерів, по

2 постери щороку, маркування

по2 вело-, водних

чи пішохідних

маршрутів, по 1 у 2017 та 2019 роках

7.

Створення до­ступу до інформації про туристичні

об’єкти

сприяння впрова­дженню системи

туристичної навігації QR кодом

2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

встановлення у

2016-2020 роках

таблички з QR- кодом на 10

об’єктах, на 2

об’єктах щороку

8.

Впорядкува-ння

туристичних

об’єкті району

1. Організація екологічних акцій на

туристичних

об’єктах та вздовж

туристичних шляхів

2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

проведення у

2016-2020 роках

5 екологічних

акцій, по 1 щороку

2. Проведення заходів з благоустрою туристично-привабливих територій 2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

- - - - - - - підтримка туристичної привабливості об’єктів у належному стані
     

Розділ 2. Розвиток пріоритетних напрямків туризму

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1. Формування інвестиційної привабливості району 1. Генерація ідей, формування проектів щодо залучення інвестицій у туристичну індустрію району 2016-2020 роки відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації - - - - - - - складення плану дій та визначення пріоритетних заходів з розвитку туристичної індустрії району  
   

2. Вивчення інвестиційно-

привабливих

об’єктів та надання

консультативно- методичної допомоги в реалізації

пріоритетних проектів за участю вітчизняного та

іноземного капіталу

2018 рік відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації, громадські організації району районний 5,0 - - 5,0 - - залучення інвестицій у розбудову 1 об’єкту туристичної  інфраструкту-ри у територіальній громаді  та населених пунктах району  
2. Регіональне співробітництво в галузі туризму

1. Співпраця з регіональними організаціями, які сприяють розвитку тури­зму

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

організація 5

робочих зустрічей з партнерами в

рамках укладених

угод, по 1 щороку

 

2. Участь у спільних проектах регі­онального співро­бітництва у туристично-рекреаційній

сфері в рамках

співпраці з іншими

регіонами України

та регіонами-

побратимами з інших держав

2019 рік відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації, громадські організації району районний 30,0 - - - 30,0 - підготовка 1 спільного проекту та сприяння у його реалізації (супровід) у 2019 році  
3.

Сприяння у

залученні іно­земних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі

участь у інвестиційних форумах 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 організація представлення туристичного потенціалу району у 2016-2020 роках на 5-ти інвестиційних форумах, на 1 щороку  
4. Розширення мережі туристичних маршрутів району сприяння у розроблення та впровадженні нових туристичних продуктів та екскурсійних маршрутів 2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 впровадження та апробація у 2016-2020 роках по 5 туристичних маршрутах, по 1 щороку  
5. Підтримка активних видів туризму сприяння у проведенні туристично-спортивних заходів 2016-2020 роки відділи культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Зборівське відділення управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 популяризація здорового способу життя та активних видів відпочинку через реалізацію 2016-2020 роках 5 масових заходів по 1 щороку  
6.

Підвищення

рівня кадрово­го забезпечен­ня туристичної

сфери та сумі­жних галузей

1. Співпраця з навчальними закладами з питань під­готовки та підвищення кваліфікації

фахівців для туристичної галузі

2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації районний - - - - - -

проведення у

2016-2020 роках

5 робочих зу­стрічей з питань

підготовки фахів­ців для туристич­ної галузі та супу­тніх сфер відпові­дно до укладених

угод, по 1 щороку

 

2. Організація та проведення навчальних семінарів і

тренінгів для представників туристичної галузі

2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації, громадські організації району районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 проведення у 2016-2020 роках 5 заходів, по 1 щороку  
7.

Покращення

якості екскурсійних та туристичних послуг району

проведення конкурсів щодо реалізації місцевих ініціатив у туристичній галузі 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 організація у 2016-2020 роках 5 заходів, по 1 щороку  
8. Забезпечення на території району безпеки вітчизняних та іноземних туристів

проведення постійного моніторингу

виконання

суб’єктами туристичної діяльності

заходів щодо забезпечення безпеки

туристів під час

надання туристичних послуг та за­безпечення надання своєчасної та

оперативної допомоги туристам на

території району у разі виникнення

надзвичайних ситуацій

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Зборівське відділення управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 щорічний моніторинг об’єктів, які становлять ризики для життєдіяльності туристів, виготовлення та встановлення біля них 5 інформаційних щитів, по 1 щороку  
Розділ 3. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1.

Популяриза-ція

туристично-

рекреаційного

потенціалу району

організація участі у

міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових

та презентаційних

заходах

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

представлення

району у 2016-

2020 роках на 10

різного рівня презентацій-них заходах, на 2 щороку

 
2.

Представле-ння пропозицій

туристично-

рекреаційної

галузі району

організація районних виставок та конференцій, сприяння у проведенні фестивалів та інших заходів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

організація у 2016-2020 роках

20 різного рівня

заходів, по 4 щороку

 
3. Підвищення туристичного іміджу району створення та підтримка діяльності регіональної мережі інформаційно-туристичних центрів та пунктів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування районний 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 створення та сприяння в організації діяльності у 2016-2020 роках 5 туристично-інформаційних центрів і пунктів, по 1 щороку  
4.

Підтримка іні­ціатив громад­ського сектору

та професійних

туристичних

спілок

створення умов для функціонува-ння та співпраці асоціацій та громадських

організацій, які

займаються розвитком туризму

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний - - - - - -

підвищення конкурентно-

спроможності

регіонального

туристичного

продукту

 
5.

Моніторинг діяльності ри­нку туристич­них послуг

проведення маркетингових досліджень, опитувань в

туристичній сфері та аналізу діяльності суб’єктів турис­тичної галузі

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

проведення 5 маркетингових

досліджень з метою розроблення

заходів щодо вдосконалення сервісного обслугову­вання туристів, по

1 щороку

 
6. Популяриза-ція комплексного туристичного продукту району 1. Формування та патентування туристичного бренду району 2016 рік відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 5,0 5,0 - - - - патентування розробки туристичного бренду району  
    2. Замовлення і придбання поліграфічної та відео-рекламно- презентаційної продукції та сувенірів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, громадські організації району районний 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 придбання у 2016-2020 роках 5 найменувань рекламної продукції, змінюючи асортимент продукції щороку  
ВСЬОГО:   1315,5 254,0 260,25 258,0 294,25 249,0    
                                                 

* Примітка: розрахунок потреби коштів для реалізації заходів програми у 2016-2020 роках згідно з додатком


 


Додаток  до пункту 6 проекту Програми   (розділ 3)

Розрахунок щорічної потреби в коштах на виконання заходів

програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

(виходячи із розрахунку середніх витрат 2015 року)

 1. Організація участі у міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових та презентаційних заходах

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016рік 2017рік 2018рік 2019рік 2020рік
1. Підготовка експонатів, придбання допоміжного обладнання (візуальні композиції, промостійки) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2. Видання спеціалізованої рекламно-презентаційної продукції 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Оренда виставкової площі та виставкового обладнання 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4. Транспортні витрати (квитки або транспорт). 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5. Витрати на відрядження 4 осіб 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Всього: 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

 1. Організація районних виставок та конференцій, сприяння у проведенні фестивалів та інших заходів

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
  Участь у Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалю  
1. Оренда виставкової площі та виставкового обладнання 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Видання спеціалізованої рекламно-презентаційної продукції 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Транспортні витрати (квитки або транспорт). 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4. Витрати на відрядження 4 осіб 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
5. Виготовлення фризових написів 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Разом 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85
  Конференції  
1. Транспортні послуги (500 км х 10,00грн/км) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2. Харчування (20 осіб х 30,0 х 2 дн.) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3. Проживання (20 осіб х 250грн/добу) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4. Спеціалізована друкована продукція 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Разом 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
1 захід в рік 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
  Сприяння в організації фестивалів  
1. Медіапідтримка та візуалізація заходу 28,975 28,975 28,975 28,975 28,975
  2 заходи в рік 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95
Всього 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

6.2. Замовлення та придбання поліграфічної, відео - та рекламно-презентаційної продукції і сувенірів

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016рік 2017рік 2018рік 2019рік 2020рік
  Друкована продукція  
1. Буклети «Музей «Зборівська битва»» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
2. Буклети «Зборівщина сакральна» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
3. Буклети «Зборівщина туристична» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
4. Туристична карта «Зборівщина туристична» 1шт. х 1500 грн. - 1,5 - - -
5. Фотоальбом «Туристичні об’єкти Зборівщини» 50 шт. х 30 грн/шт. 1,5 - 1,5 1,5 1,5
6. Фотоальбом «Пам’ятки історії та культури району» 200 шт. х 30 грн/шт. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
7. Часопис «Білий Берег» 300 шт. х 40 грн/шт. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8. Буклети «Туристичні маршрути Зборівшини» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
9. Флаєр «Відвідай Зборівщину – землю козацької слави» 300 шт. х 2,00 грн/шт. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
  Разом 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
Сувенірна продукція  
10. Магніти 325 шт. х 8,00 грн/шт. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
11. Горнята чайні 100 шт. х 50,00 грн/шт. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
12. Значки 2,5 см 200 шт. х15,00 грн/шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13. Брелок 300 х 10,00 грн/шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
14. Блокноти формату А5 100 шт. х 24,00 грн/шт. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
  Промо-відеоматеріали
15. Виготовлення 2 презентаційних відеороликів про «Зборівщина» 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Всього 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Керуюча справами районної ради                                            Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 98.

м. Зборів

Про програму збереження культурної

спадщини Зборівського району

на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 16 січня 2016 року № 12-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Кухаришин Г.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 98.

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016-2020 роки

 1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 23 грудня 2015 року №802-од «Про проект програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки», протокольне доручення тимчасово виконувача обов’язків заступника голови обласної державної адміністрації Бабійчука І.Г. (протокол № 10 від 03 серпня 2015 року)
3. Розробник програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ культури і туризму районної  державної адміністрації.
5. Учасники програми відділ культури і туризму, обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система району, виконавчі комітети базових рад району
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  районний
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

1 947,0 тис. гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1 947,0 тис. гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Культурна спадщина Зборівського району є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1760 „Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них та їх збереження, що є одним з основних завдань, включених до плану заходів на регіональному та місцевому рівнях згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року №457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Програма розроблена з метою визначення найбільш цінних пам’яток, їх реставрації та пристосування для подальшого залучення до національних та міжнародних туристичних маршрутів, забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

З метою оперативного реагування на загрозу об’єктам культурної спадщини під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць була розроблена Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2011-2015 роки затверджена рішенням сесії Зборівської районної ради від 10 лютого 2011 року №47, термін реалізації якої закінчився у 2015 році. Через недостатнє фінансування згаданої програми залишилися невирішеними ряд проблем, що може негативно вплинути на стан об’єктів культурної спадщини:

- відсутні охоронні дошки на об’єктах культурної спадщини;

- не проведено перевірки стану збереження культурних цінностей у культових спорудах, що є пам’ятками та які були передані у користування релігійним громадам;

- не проведено обстеження сучасного стану аварійних пам’яток.

Потребують вирішення проблемні питання щодо охорони культурної спадщини в районі. Досить гостро стоїть питання щодо консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури (замки та палаци), історії, монументального мистецтва.

Вищезгадані пам’ятки та об’єкти культурної спадщини мають статус пам’яток та об’єктів культурної спадщини місцевого значення і тому фінансування проведення робіт на таких об’єктах передбачено за рахунок районного бюджету (відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадщини”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” та з метою приведення пам’яткоохоронної справи у відповідність до європейських стандартів розроблено програму збереження культурної спадщини Зборівського області на 2016-2020 роки.

3. Мета програми

Метою програми є збереження культурної спадщини шляхом:

-                     інвентаризації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них і їх збереження;

-                     визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів;

-                     забезпечення ведення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для проведення належної пам’яткоохоронної роботи необхідно вирішити ряд проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням, які гальмують розвиток пам’яткоохоронної справи, зокрема:

- провести інвентаризацію та паспортизацію щойно виявлених об’єктів культурної спадщини району:

- пам’ятки археології (149 шт.), пам’ятки архітектури (34 шт.), пам’ятки історії (137 шт.), пам’ятки монументального мистецтва (33 шт.);

- забезпечити перевірки стану і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- провести обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, скласти їх перелік;

- виявляти об'єкти культурної спадщини та натурно визначати їх межі, потужності культурного шару, вивчати об’єкти (обстежувати, визначати предмет охорони, робити фотофіксацію, складати облікові картки, коротку історичну довідку, акт технічного стану);

- створити та здійснювати підтримку електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини області, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні каталоги;

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників, план-схем та іншої друкованої продукції, організовувати фотовиставки;

Програма реалізовуватиметься протягом 2016-2020 років у 2 етапи:

І - 2016-2017 роки; II - 2018-2020 роки.

Фінансування заходів, передбачених програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Ресурсне забезпечення

Програми збереження культурної спадщини 

Зборівського району на 2011-2015 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019

рік

 

2020

рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
районний бюджет 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

5. Перелік завдань, напрямків програми та результативні показники

З метою реалізації програми необхідно виконати такі завдання:

-                     провести інвентаризацію 34 пам’яток архітектури та містобудування;

- провести комплексну інвентаризацію збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквах - пам’ятках архітектури;

- провести інвентаризацію збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі;

- провести виявлення об'єктів культурної спадщини та натурне визначення їх меж, потужності культурного шару, вивчення об’єктів

(обстеження, визначення предмета охорони, фотофіксація, складання

облікової картки, короткої історичної довідки, акту технічного стану);

- провести інвентаризацію аварійних пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування (3 об’єкти по району);

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Реалізація завдань програми дасть змогу:

- забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

- актуалізувати та популяризувати пам’ятки історичної та культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок тощо;

- залучати інвестиції у пам’яткоохоронну діяльність для збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток;

- сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів, у тому числі і шляхом популяризації об’єктів культурної спадщини району (видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок);

- розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;

- скласти облікову документацію (паспорти) на об’єкти культурної спадщини Зборівського району та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Внаслідок виконання програми буде забезпечено досягнення наступних результатів:

- проінвентаризовано 34 об’єкти культурної спадщини;

- проінвентаризовано 34 пам’ятки архітектури та містобудування;

- проведена комплексна інвентаризація збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквахпам’ятках архітектури;

- проведена інвентаризація збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься відділом культури і туризму районної державної адміністрації. Планування освоєння бюджетних, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                             Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини

Зборівського району на 2016-2020 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний результат

І етап ІІ етап
2016 2017 2018 2019 2020
1. Поетапне проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини 1. Інвентаризація 34 пам’яток архітектури та містобудування 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів: 34 об’єктів місцевого значення в районі
2.

Забезпечення перевірки  стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах, що є пам’ятками

1. Інвентаризація збереженості іконостасів в комплексі з іконами, стародруками тощо 2018 рік  відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - 2,5 - -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

30 об’єктів в районі

2. Інвентаризація збереженості дерев’яних церков 2019 рік відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - - 2,5 -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

27 об’єктів в районі

3. Проведення обстеження стану пам’яток з метою їх консервації та охорони 1. Інвентаризація аварійних пам’яток археології, історії, монументаль-ного мистецтва 2017-2019 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 5.0 5.0 -

пам’ятки на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі

2. Інвентаризація аварійних пам’яток архітектури, містобудування

2017 рік

2019-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 - 5.0 5.0  пам’ятки, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі
4. Розроблення та впровадження електронної бази паспортів на об’єкти культурної спадщини району 1. Створення електронної бази даних на пам’ятки археології, історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів); пам’ятки архітектури (34 об’єкти); в тому числі програмне забезпечення, (диск, флеш пам’ять, зовнішні вінчестери), картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми та тематичні каталоги). 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

створення бази даних на 352 об’єкти;

-у 2016 р - 70 об’єктів

-у 2017 р - 70 об’єктів

-у 2018 р - 70 об’єктів

-у 2019 р - 70 об’єктів

-у 2020 р - 72 об’єкти

5. Проведення паспортизації 352 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологіч-ного, історичного, монумента-льного мистецтва, архітектури та містобудування)

1. Розроблення паспортів на пам’ятки археології. історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів).

2. Розроблення паспортів на пам’ятки архітектури (34 об’єкти)

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури

районний бюджет

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

проведення паспортизації 319 об’єктів

-у 2016 р - 63 об’єкти

-у 2017 р - 64 об’єкти

-у 2018 р - 64 об’єкти

-у 2019 р - 64 об’єкти

-у 2020 р - 64 об’єкти

проведення паспортизації 34 об’єктів

- у 2016 р - 6 об’єктів

- у 2017 р - 6 об’єктів

- у 2018 р - 7 об’єктів

- у 2019 р - 7 об’єктів

- у 2020 р - 8об’єктів

6.

Створення історико- культурного заповідника «Поле Зборівської битви

1649 р»

1. Юридичне оформлення меж території Заповідника та виготовлення технічної документації із землеустрою. Проектування, виготовлення реконструкція, реставраційно-відновлювальні роботи існуючих історичних об'єктів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва»

районний бюджет

20.0 50.0 50.0 50.0 50.0 оформлення меж території заповідника,виготов-лення технічної документації із землеустрою, проектування, виготовлення, реконструкція, реставраційно -відновлювальні роботи історичних об’єктів заповідника
7. Популяризація об’єктів культурної спадщини

1. Підготовка та видання книги- альбому про культурну спадщину Зборівщини

2. Підготовка та видання краєзнавчого довідника «Історія сіл Зборівщини»

3. Видання історико-краєзнавчого часопису «Білий Берег»

2019 рік

2016 рік

2016-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної адміністрації, централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

районний бюджет

районний бюджет

районний бюджет

-

120.0

120.0

-

-

120.0

-

-

120.0

60.0

-

120.0

-

-

120.0

видання друкованої продукції у вигляді книг, каталогів, довідників планів – схем

- у 2016 р - 2

- у 2017 р - 1

- у 2018 р - 1

- у 2019 р - 2

- у 2020 р - 1

8. Виготовле-ння та встановле-ння 48 охоронних дошки на об’єктах культурної спадщини 1. Виготовлення та встановлення 9 охоронних дошок на пам’ятках археології та 39 охоронних дошок на пам’ятках архітектури 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району

районний бюджет

10.0 10.0 10.0 10.0 8.0

виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятках археології та історії

- у 2016 р - 10

- у 2017 р - 10

- у 2018 р - 10

-у 2019 р - 10

- у 2020 р - 8

Коштів районного бюджету 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
Коштів інших джерел - - - - - -
Всього: 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого   2016 року                                                                    № 97.

м. Зборів

Про районну цільову соціальну

програму оздоровлення та відпочинку

дітей  на 2016-2018 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 21 січня 2016 року № 21-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Поплінська О.Я.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 97.

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки

 1. Паспорт програми

1. Ініціатор розробки програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей”, постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №323 Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 791-од «Про проект обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Співрозробники програми відділ освіти райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
6. Учасники програми управління праці та соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, агропромислового розвитку, служба у справах дітей райдержадміністрації, Зборівська міжрайонна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконкоми базових рад
7. Термін реалізації програми 2016-2018 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм) -
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) кошти районного бюджету, бюджети базових рад
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 2280,0 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 1860,0 тис. гривень
2) коштів бюджетів міської, селищної та сільських рад 180,0 тис. гривень
3) коштів бюджету Озернянської територіальної громади 120,0 тис. гривень
4) коштів інших джерел 120,0 тис. гривень

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Останні статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я  свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності.

Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, протягом 2014-2015 років в районі добавились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної операції, діти тимчасово переміщених осіб.

Законом України Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року передбачено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

Згідно статистичних даних 2015 року в районі проживає 4844 дітей віком від 7 до 17 років, що на 330 дітей більше порівняно з 2014 роком, з них 2812 дітей належать до пільгових категорій, а саме: 1700 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей-інвалідів, 3 дітей батьки, яких загинули під час виконання службових обов’язків, 3 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 176 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 475 талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання, 262 дитини працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, 1 дитина внутрішньо переміщених осіб, 73 дітей, батьки, яких учасники антитерористичної операції.

Протягом дії районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року кошти на Програму з районного бюджету не виділялися. Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти обласного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових, спонсорських та батьківських коштів тощо. 

На оздоровлення дітей району протягом літнього періоду 2013 року із районного бюджету виділено 103 450 гривень з розрахунку 3 гривні 20 коп. на 1 дитину в день. Працювали 32 пришкільних оздоровчих табори. Поряд із пришкільними оздоровчими таборами працювали 9 дошкільних установ. Було охоплено 2010 учнів місцевих шкіл.

Протягом літнього періоду 2014 року в районі працювало 32 пришкільних табори, в яких оздоровлено 1095 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. На створення належних умов відпочинку в таборах з денним перебуванням з місцевого бюджету виділено 104 300 гривень, з яких 90 тис. гривень на організацію харчування, а 14 300 грн. на придбання канцтоварів.

У 2015 навчальному році на базі загальноосвітніх навчальних закладів було організовано роботу 6 пришкільних мовних таборів з денним перебуванням дітей. З місцевого бюджету виділено 30 000 гривень, з яких  21 000 гривень на організацію харчування, а 9 000 гривень на придбання канцтоварів та господарські витрати. Відпочинком у пришкільних мовних таборах було охоплено 150 учнів загальноосвітніх шкіл, що становить 4%.

У 2015 році Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності припинив фінансування оздоровлення дітей.

Однак, Законом України Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року зобов’язано оздоровленням та відпочинком охопити не менше ніж 50% дітей шкільного віку, що проживають на території кожної із областей, у тому числі оздоровити (21 день шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70% дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання завдань, передбачених цим законом, необхідно залучати кошти районного бюджету, бюджетів міської, селищної та сільських рад, Озернянської територіальної об’єднаної громади, а також кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Визначення понять

Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечує організацію дозвілля дітей, відновлення  фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.

Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, методичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

Послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, методичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини.

Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані га організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надавання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.

Виходячи з того, що в районі 2812 дітей належать до пільгових категорій, з метою надання якісного оздоровлення та відпочинку більшій кількості дітей, планується за рахунок коштів районного бюджету надавати путівку лише 1 раз в рік у період дії Програми.

Термін дії програми: 2016-2018 роки.

Середня вартість путівки для названих вище категорій дітей становить 3570 гривень з розрахунку 170 грн/день х 21 день (вартість визначена за результатами закупівель конкурсних торгів, проведених влітку 2015 року).

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми 2280 тис. гривень із яких 1860 тис. гривень кошти районного бюджету (у межах бюджетних призначень), і 180 тис. гривень – кошти бюджетів міської, селищної та сільських рад району, 120 тис. гривень – кошти Озернянської територіальної громади.

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету, бюджету Озернянської територіальної громади, бюджетів міської, селищної та сільських рад району та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.     

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів усього, в тому числі: 590,0 760,0 930,0 2280,0
кошти районного бюджету 500,0 620,0 740,0 1860,0
кошти бюджетів міської, селищної та сільських рад 40,0 60,0 80,0 180,0
кошти бюджету Озернянської територіальної громади 20,0 40,0 60,0 120,0
кошти інших джерел 30,0 40,0 50,0 120,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- забезпечення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області). Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області);

- організація роботи (забезпечення харчування) пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку;

- сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

- сприяння залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій;

- проведення зустрічей, семінарів та лекції з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії;

- підготовка організаційно-методичних матеріалів з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей в пришкільних таборах;

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів, спортивних змагань, розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів;

- забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням пришкільних таборів, дотриманням правил безпеки під час перебування в пришкільних таборах дітей  та учнівської молоді.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми, про що інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 05 грудня впродовж терміну дії Програми.

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії програми інформувати районну державну адміністрацію.

Керуюча справами районної ради                                             Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

  № п/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн у тому числі:

Очікуваний результат
  2016 рік 2017 рік 2018 рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Оздоровча діяльність 1. Забезпечення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області). Придбання путівок до  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області)

щороку

відділи освіти, у справах сім’ї,

молоді та спорту, охорони здоров’я, агропромисло-вого розвитку, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівська міжрайонна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

районний бюджет

кошти інших джерел (профспілко-ві, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатно-сті, спонсорські тощо)

бюджети міської, селищної та сільських рад

бюджет Озернянської територіаль-ної громади

300,0

30,0

20,0

10,0

320,0

40,0

30,0

20,0

340,0

50,0

40,0

30,0

охоплення організованим оздоровленням та відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
      2. Організація роботи (забезпечення харчування) пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку щороку відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети міської, селищної та сільських рад

бюджет Озернянської територіальної громади

200,0

20,0

10,0

300,0

30,0

20,0

400,0

40,0

30,0

охоплення відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку
  2. Організаційно-координаційна діяльність 1. Сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу щороку відділ агропромисло-вого розвитку райдержадміністрації не потребує фінансування - - - забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу
      2. Сприяння залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій щороку

відділи освіти, у справах сім’ї,

молоді та спорту, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей районної державної адміністрації

не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      3. Проведення зустрічей, семінарів та лекції з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії щороку відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      4. Підготовка організаційно-методичних матеріалів з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей щороку відділ освіти районної державної адміністрації - - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      5. Проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів, спортивних змагань. Розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів щороку відділи освіти, культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - - - - розвиток дітей, реалізація творчих здібностей.
  3. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням  пришкільних таборів, дотриманням правил безпеки під час перебування в пришкільних таборах дітей та учнівської молоді

щороку Зборівське районне лабораторне відділення Козівського міжрайонного відділу Державна установа «Тернопільсь-кий обласний лабораторний центр» Держсанепід-служби України, відділи охорони здоров’я, цивільного захисту районної державної адміністрації Не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів, збереження їх життя і здоров’я
  Кошти обласного бюджету - - -  
  Кошти районного бюджету 500,0 620,0 740,0  
  Кошти міської, селищної та сільських рад району 40,0 60,0 80,0  
  Кошти Озернянської територіальної громади 20,0 40,0 60,0  
  Кошти інших джерел 30,0 40,0 50,0  
  Всього: 590,0 760,0 930,0  
                     


 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                        96.

м. Зборів

Про виконання районної цільової

соціальної програми оздоровлення та

відпочинку дітей на період до 2015 року

         Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року  взяти до відома.

Голова районної ради                     Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Петришин М.П.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                        94.

м. Зборів

Про виконання програми «Молодь

Зборівщини» на 2011-2015 роки

         Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання програми «Молодь Зборівщини» на 2011-2015 роки, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання програми «Молодь Зборівщини» на 2011-2015 роки  взяти до відома.

Голова районної ради                     Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Петришин М.П.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25  лютого   2016 року                                                                    № 95.

м. Зборів

Про програму «Молодь Зборівщини»

на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 21 січня 2016 року № 22-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму «Молодь Зборівщини» на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Поплінська О.Я.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 95.

ПРОГРАМА

«Молодь Зборівщини» на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018-р «Про схвалення концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року №815-од «Про проект Програми «Молодь Тернопільщини» на 2016-2020 роки»
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
6. Учасники програми відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі, цивільного захисту, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, служба у справах дітей районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Зборівське районне управління юстиції, Зборівський районний військовий комісаріат, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети базових  рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)
7. Термін реалізації програми 2016 – 2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет, бюджети базових рад району,
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

305,0 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 243,0 тис. гривень
2) коштів бюджетів базових рад району 62,0 тис. гривень
3) коштів інших джерел -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У Зборівському районі згідно статистичних даних понад 38 відсотків населення становлять молоді громадяни віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

Делегування громадським організаціям виконання частини заходів програми Молодь Зборівщини на 2016-2020 роки (далі – Програма) за умови організаційного та методичного сприяння з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів державної молодіжної політики в районі дозволить запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між місцевими органами влади та громадськими організаціями.

У рамках виконання програми “Молодь Зборівщини” на 2011-2015 роки в першу чергу реалізовувались заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, а також на їх інтелектуальний розвиток.

Проводилася районна Спартакіада допризивної молоді, команда району взяла участь в обласній Спартакіаді допризивної молоді. У вересні традиційно проводиться Всеукраїнський турнір «Зборівська битва» з легкої атлетики серед команд ДЮСШ Західного регіону України, проведено турнір «Слава Україні» з футболу серед юнаків. З метою активного залучення учнів до військово-патріотичного, національно-патріотичного виховання на основі досвіду традицій військових формувань УПА в районі започатковано проведення «Уроку української звитяги» на базі історико-краєзнавчого музею у селі Стіжок Шумського району та штабу УПА ВО «Північ» села Антонівці Шумського району. З метою підвищення ефективності реалізації молодіжної політики, активізації участі молоді в усіх сферах життєдіяльності району забезпечено участь у військово-польових зборах активістів, лідерів молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування району 26 червня 2015 року на гвинтівковому артилерійському полігоні Національної гвардії України у с. Біла Тернопільського району, забезпечено участь в обласному молодіжному форумі лідерів та членів молодіжних і дитячих громадських організацій, органів студентського самоврядування 25 червня 2015 року.

В період дії Програми команди загальноосвітніх шкіл району взяли участь в регіональному турнірі 14-го відкритого кубка Тернопільської області з інтелектуальних ігор «УНІКУМ», що відбулися у місті Бережани 22 березня 2015 року.

Команда учнів району взяла участь в обласній тереновій грі для дітей та молоді “Легенда УПА” 16-17 травня 2015 року в місті Теребовлі.

Також, у рамках виконання районної програми “Молодь Зборівщини” на 2011-2015 роки забезпечено проведення в районі ряду молодіжних заходів.

Щороку проводились урочисті зібрання і нагородження представників молодіжного активу з нагоди дня молоді.

Проте, перешкодою для розвитку молодіжного руху району є невирішення наступних проблем:

- недосконалі механізми взаємодії між районною державною адміністрацією та лідерами, активістами органів студентського самоврядування, студентами Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, представниками молодіжних громадських організацій;

- недостатньо активна робота з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі;

- відсутність облаштованого місця для проведення молодіжних наметових таборів;

- недостатньо дієві механізми щодо стажування молоді в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

- недостатня робота щодо розвитку молодіжного руху в районі (необхідність залучення молоді в обласних форумах молоді, тренінгів з основ написання грантових проектів);

- недостатня фінансова підтримка молодіжних ініціатив (сприяння щодо участі в обласних конкурсах проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій);

- неактивна участь молодіжних організацій району у Міжнародних і Всеукраїнських молодіжних проектах.

Найбільш гострою проблемою реалізації державної молодіжної політики  в Україні, залишається недостатнє фінансування з державного бюджету.

Виділення коштів з районного бюджету на реалізацію Програми дозволить забезпечити відступ від патерналістської моделі політики щодо молоді та співпрацю відповідно до законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії, забезпечить розширення можливостей та активізацію участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності району, сприяння розвитку ділової активності та ініціатив молоді, впровадження здорового способу життя. Здійснюватиметься перенесення акцентів підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення, поєднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з активізацією діяльності цих громадських організацій.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян району.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних молодіжних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, морально-правової  культури, профілактикою негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

Програма дає можливість виконавчим комітетам базових рад району та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації розробити заходи  щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

- створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

- патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

- формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

- розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

- активізації молодіжного та дитячого скаутського руху;

- інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на п’яти пріоритетах:

 1. формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;
 2. здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
 3. розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;
 4. зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
 5. партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Програма реалізовуватиметься уподовж п’яти років з 2016 по 2020 роки.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання Програми 305,0 тис. гривень із яких 243,0 тис. гривень кошти районного бюджету (у межах бюджетних призначень), 62,0 тис. гривень – кошти бюджетів базових рад району.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету та бюджету базових рад району.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

34,5 51,5 63,5 73,0 82,5 305,0
районний бюджет 28,0 41,5 50,5 57,5 65,5 243,0
бюджети базових рад району 6,5 10,0 13,0 15,5 17,0 62,0
кошти небюджетних джерел - - - - - -

Відсутність Програми ставить під загрозу реалізацію державної молодіжної політики у районі.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Протягом 2016 – 2020 років планується здійснити такі заходи:

1. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді.

1.1) сприяння участі дітей та молоді району в Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та проведення районних акцій, ігор (в т.ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів виготовлення і розміщення  соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення;

1.2) посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді;

1.3) формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

1.4) виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України;

1.5) формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища;

1.6) підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення;

1.7) проведення вишкільних та військово-патріотичних таборів, ігор для дітей та молоді;

1.8) організація проведення районної спартакіади допризовної молоді, забезпечення участі команди у обласній спартакіаді допризовної молоді.

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

2.1) участь в Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних та проведення районних акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та  реклами, з метою забезпечення;

2.2) підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

2.3) сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, у тому числі проведення виїзних інформаційно-просвітницьких акцій з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

2.4) забезпечення проведення змагань, спартакіад та інших масових спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді району.

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти):

3.1) участь в Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних та проведення семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій, "Молодіжний працівник" і видача зазначеним працівникам відповідних сертифікатів.

3.2) розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації в районі наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів, в тому числі проведення пластових таборів;

3.3) участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних акціях, засіданнях за круглих столах, дебатах, семінарах, виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, наметових таборах, вишколах, походах, зборах-походах та інших заходах; видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя.

4. Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

4.1) участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних акціях, виставках, іграх (в т.ч. комп’ютерних), конкурсах, виставках, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, семінарах-тренінгах, конференціях, форумах, консультаціях та інших заходах; видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами;

4.2) спрямування професійних інтересів молоді за формулою: “інформування — навчання — тестування — залучення”, формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення матеріальних і духовних потреб молоді;

4.3) сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, у тому числі проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

4.4) залучення молоді до волонтерської діяльності, зокрема до щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»;

4.5) формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості.

5. Забезпечення партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб:

5.1) участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних засіданнях за круглим столом, семінарах, семінарах-тренінгах, тренінгах, конкурсах, конференціях, форумах та інших заходах; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення  соціальних роликів та реклами з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, шляхом проведення аналізу законодавства, його удосконалення та ефективного виконання існуючих державних і регіональних програм у цьому напрямі.

6. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва:

6.1) участь у Міжнародних, Всеукраїнських та проведення районних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб;

6.2) участь представників району у складі українських молодіжних делегацій у міжнародних акціях, іграх (в т.ч. комп’ютерних змагань), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, наметових таборах, вишколах, походах, концертах та інших заходах.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, доручається відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам базових рад району забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації до 05 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії програми інформувати районну державну адміністрацію.

Керуюча справами районної ради                                  Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках: Очікуваний    результат
2016 2017 2018 2019 2020
1.

Відродження національ-но-патріотич-ного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді

1.1) сприяння участі дітей та молоді району в міжнародних, всеукраїнських, регіональних та проведення районних акцій, ігор (в т.ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів

та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення:

2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури та туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі, цивільного захисту, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, служба у справах дітей районної  державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Зборівське районне управління юстиції, Зборівський районний військовий комісаріат, районний  центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

11,0

3,0

20,0

4,5

24,5

6,0

28,0

7,5

31,5

9,0

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді
1.2) посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури і туризму,   служба у справах дітей районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Зборівське районне управління юстиції, районний центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,  виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою) фінансування не потребує - - - - - збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді
1.3) формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, у тому числі проведення  акцій “Ми ідемо з колядою!”, “Великодні гаївки “Зав’яжемо вінець!”, “Школа писанкарства “Намалюю писаночку!” 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури і туризму,   служба у справах дітей районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Зборівське районне управління юстиції, районний центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

3,0

1,0

3,0

1,5

3,5

2,0

3,5

2,5

4,0

3,0

збільшення чисельності молоді, залученої до заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді

1.4) виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, у тому числі реалізація проекту “Наша спадщина”, підтримка ініціатив молодіжних обєднань і організацій

(День молоді та інші)

2016-2020 роки

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури і туризму,   районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної  державної адміністрації, Зборівське районне управління юстиції, районний центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

3,0

3,0

3,0

4,0

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України
1.5) формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, у тому числі проведення акцій з благоустрою населених пунктів, акції “Зробимо Україну чистою!”

2016-2020 роки

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, районної державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

1,0

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,5

2,5

4,0

3,0

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища

1.6) підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, у тому числі участь представників району у кубку України з інтелектуально-розважальних ігор “КРОКС”, в обласному конкурсі з перукарського мистецтва, декоративної косметики та манікюру “Чарівна зачіска”, кубку області з українських інтелектуальних ігор “УНІКУМ”,

духовно-мистецької акції “Стрітенська свічка”, молодіжного фестивалю “Ї”

щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

3,0

1,0

5,0

1,5

6,5

2,0

7,5

2,5

8,0

3,0

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на творчий і духовний розвиток, інтелектуальне самовдосконалення молоді
1.7) проведення вишкільних та військово-патріотичних таборів, ігор для дітей та молоді, у тому числі участь команд району у Всеукраїнській тереновій грі “Гурби-Антонівці”, обласній спортивно-патріотичній грі для дітей та молоді “Легенда УПА”, обласному вишкільному таборі для молоді “Лисоня” проведення «Уроку української звитяги» на базі історико-краєзнавчого музею села Стіжок Шумського району та штабу УПА ВО «Північ» села Антонівці Шумського району щороку відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, районної державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

5,0

6,5

7,5

8,0

збільшення кількості молоді, залученої до заходів з патріотичного виховання
1.8) організація проведення районної спартакіади допризовної молоді. Забезпечення участі команди у обласній  спартакіаді допризовної молоді щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти  райдержадміністрації, виконавчі комітети базових рад району, Зборівський районний військовий комісаріат

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 підняття престижу військової служби в Україні, залучення до участі щороку 250 осіб з числа допризовної молоді
2. Популяри-зація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді 2.1) участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних акціях, проведення конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення  соціальних роликів та  реклами, з метою забезпечення: 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі, цивільного захисту районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

6,0

0,5

7,5

0,5

8,0

1

9,5

1

11,0

1

збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я
2.2) підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, у тому числі проведення шкільних, районних та участь в обласних зборах -змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки», соціальних акцій до Дня профілактики туберкульозу, Дня пам’яті померлих від СНІДу, Дня боротьби з тютюнопаління, Дня боротьби зі СНІДіом, виготовлення інформаційно-просвітницьких листівок

щороку

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

2,0

0,5

2,5

0,5

3,0

1,0

3,5

1,0

4,0

1,0

збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я
2.3) сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, у тому числі проведення виїзних інформаційно-просвітницьких акцій з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді

щороку

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я,   цивільного захисту, служба у справах дітей районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,  молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я
2.4) забезпечення проведення змагань, спартакіад та інших масових спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді району щороку відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети базових рад району

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 збільшення кількості молоді, залученої до заходів з популяризації здорового способу життя
3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетент-ностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) 3.1) участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарах, семінарах-тренінгах, тренінгах (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій, «Молодіжний працівник» 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти районної державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети базових рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою) фінансування не потребує - - - - - збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді
3.2) розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації в районі наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів, у тому числі проведення пластових таборів 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я  районної  державної адміністрації, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети базових  рад, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

5,0

1,0

6,0

2,0

6,0

2,0

7,0

2,0

8,0

2,0

облаштування стаціонарного місця для проведення наметових таборів молодіжними та дитячими громадськими організаціями, збільшення чисельності молоді, залученої до участі у молодіжних наметових таборах
3.3) участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних акціях, проведення районних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів,  виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний  центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових сільських рад

2,0

1,0

3,0

2,0

4,0

3,0

5,0

3,0

5,0

3,0

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя
4.

Створення умов, спрямова-них на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайня-тості молоді)

4.1) участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних акціях, виставках, іграх (в т.ч. комп’ютерних), конкурсах, виставках, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, семінарах-тренінгах, конференціях, форумах, консультаціях та інших заходах; видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами: 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний  центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,5 3,0 4,5 4,5 6,0 збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на забезпечення її зайнятості
4.2) спрямування професійних інтересів молоді за формулою: “інформування — навчання — тестування — залучення”, формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення матеріальних і духовних потреб молоді

2016-2020 роки

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний  центр зайнятості, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад, органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на формування в молоді усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності
4.3) сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, у тому числі проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, районний  центр зайнятості, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на сприяння розвитку молодіжного підприємни-цтва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємниць-кому середовищі
4.4) залучення молоді до волонтерської діяльності, зокрема до щорічної Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця” 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 збільшення чисельності молоді, залученої до  волонтерської діяльності
4.5) формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових  рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

фінансування не потребує

- - - - - збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на забезпечення її зайнятості
5. Забезпечення партнерсь-кої підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 5.1) участь у міжнародних, всеукраїнських та проведення районних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів,  виготовлення і розміщення  соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення  соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення антитерористичної операції

2016-2020 роки

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури та туризму районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети базових рад

1,5

1,0

2,0

1,0

2,5

1,0

3,5

2,0

4,0

2,0

збільшення чисельності молоді, яка взяла участь у молодіжних заходах із забезпечення   партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення антитерористичної операції
6. Забезпечення міжнарод-ного молодіжного співробіт-ництва 6.1) участь у міжнародних, всеукраїнських та проведення районних акцій, ігор (в т.ч. комп’ютерних змагань та ігор), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішнього переміщення осіб; 2016-2020 роки

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури та туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових  рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

фінансування не потребує - - - - - збільшення чисельності молоді, залученої до участі у міжнародних молодіжних заходах
6.2) участь представників району у складі українських молодіжних делегацій у міжнародних акціях, іграх (в т.ч. комп’ютерних змагань), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, наметових таборах, вишколах, походах, концертах та інших заходах

відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та торгівлі районної  державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, виконавчі комітети базових  рад району, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

фінансування не потребує - - - - - збільшення чисельності молоді, залученої до участі у міжнародних молодіжних заходах

Всього:

районний

бюджет

бюджети базових рад

34,5

28,0

6,5

51,5

41,5

10,0

63,5

50,5

13,0

73,0

57,5

15,5

82,5

65,5

17,0

 

 


 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                       № 93.  

м. Зборів

Про затвердження розпоряджень

голови районної ради

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити розпорядження голови районної ради від 08 лютого 2016 року № 16 «Про надання одноразової грошової допомоги», від 10 лютого 2016 № 17 « Про надання дозволу на оренду приміщення».

  Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про надання одноразової грошової допомоги з кошторису районної ради

№ п/п

Дата і номер

розпорядження

Сума

(грн.)

На

які заходи

1 2 3 4
1.

08.02.

2016

№ 16

14000

Одноразові допомоги:

За поданням голови районної ради:

Гр. Щербань С.М. – м. Зборів – 300 грн.

Гр. Покиданець О.І. – смт. Залізці – 500 грн.

Гр. Граду А.Й. – с. Підберізці – 500 грн.

Гр. Памбукяну І.К. – с. Йосипівка – 300 грн.

Гр. Щербаню В.В. – с. Годів – 500 грн.

Гр. Свірській Н.І. – с. Заруддя – 500 грн.

Гр. Кіналь М.М. – с. Годів – 300 грн.

За поданням депутатів районної ради:

Гр. Багрію Б.С. – м. Зборів – 900 грн. – (300 грн. – Баліцький І.Б., 300 грн. – Гарматюк Я.М., 300 грн. – Окрутний А.І.)

Гр. Радзіховській Н.Я. – м. Зборів – 500 грн. – Горпинюк В.В.

Гр. Гузар О.Г. – с. Годів – 300 грн. – Гузар І.Г.

Гр. Антонів Г.Л. – с. Беримівці – 300 грн. – Прохоцький В.В.

Гр. Семенині Н.Я. – м. Зборів – 500 грн. – Парацій О.З.

Гр. Мартюк О.П. – м. Зборів – 300 грн. – Парацій О.З.

Гр. Пасічник А.В.  – с. Панасівка – 1000 грн. – Букало І.П.

Гр. Березівській М.М. – с. Тростянець – 500 грн. – Дерех О.В.

Гр. Вівчару Б.В. – с. Годів – 300 грн. – Романів Л.М.

Гр. Боднар І.Б.  – с. Плісняни – 800 грн. – Олійник Л.В.

Гр. Юзві О.П. – с. Плісняни – 300 грн. – Римар І.Л.

Гр. Гапончуку О.М. – с. Плісняни – 300 грн. – Римар І.Л.

Гр. Міщинській З.В.  – с. Гарбузів – 1000 грн. – Лобур М.В.

Гр. Корницькому П.Д. – с. Гарбузів – 500 грн. – Лобур М.В.

Гр. Семенині Л.П. – с. Заруддя – 500 грн. – Дудкевич П.Й.

Гр. Тригубу Я.П. – с. Заруддя – 500 грн. – Дудкевич П.Й.

Гр. Христинич М.А. – с. Озерна – 500 грн. – Корнак Л.Г.

Гр. Ковалисько Я.М. – с. Озерна – 500 грн. – Корнак Л.Г.

Гр. Саві О.В. – с. Бзовиця – 1000 грн. – Шнуровський І.З.

Гр. Бабій О.А. – с. Підберізці – 600 грн. – Баран Т.К.

РАЗОМ
14000

Керуюча справами районної ради                         Л.В.Горба