Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 32 гостей та відсутні користувачі

Сьоме скликання

Сьоме скликання (577)

Підкатегорії

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  липня  2016 року                                                                    143.

м. Зборів

Про внесення змін до комплексної

програми розвитку цивільного захисту

Зборівського району на 2014-2017 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 18 травня 2016 року № 197-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська  районна рада     

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до комплексної програми розвитку цивільного захисту Зборівського району на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 03 лютого 2014 року № 435, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

             

                                                                                                    Додаток

  до рішення районної ради

        від  22  липня  2016 року 143.

                                                                                                      

Зміни,

що вносяться до комплексної програми розвитку цивільного захисту

Зборівського району на 2014-2017 роки

1) у пункті 5 розділу І «Паспорт» слова «відділ цивільного захисту районної державної адміністрації» замінити словами «відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації»;

2) у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 додатку 2 до розділу 6 Комплексної програми «Напрямки діяльності та заходи» у графі: «Виконавці» слова «відділ цивільного захисту районної державної адміністрації» замінити словами «відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації».

3) у абзацах 1 і 2 розділу 7 «Координація та контроль за ходом виконання програми» слова «відділ цивільного захисту районної державної адміністрації» замінити словами «відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації».

Керуюча справами районної ради                       Л.В. Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  липня  2016 року                                                                    142.

м. Зборів

Про внесення змін до районної програми

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності

Зборівського району на 2015-2017 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 11 липня 2016 року № 282-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська  районна рада     

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 26 листопада 2016 року № 12, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

             

                                                                                                    Додаток

  до рішення районної ради

        від  22  липня  2016 року 142.

                                                                                                      

Зміни,

що вносяться до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2015-2017 роки

1) у розділі 1 «Паспорт програми» у пункті 9 цифри «300,0 тис. гривень» замінити цифрами «360 тис. гривень», у підпункті 9.1. цифри «80 тис. гривень» замінити цифрами «140 тис. гривень»;

2) у розділі 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування» таблицю викласти в новій редакції:

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн):
2015 2016 2017
Районний бюджет 140,0 10,0 110,0 20,0
Бюджети органів місцевого самоврядування 120,0 25,0 65,0 30,0
Інші джерела 100,0 15,0 50,0 35,0
Всього 360,0 50,0 225,0 85,0

3) у розділі 7 «Напрями діяльності та заходи програми»:

- у підпункті 2 пункту 1 у колонці «Обсяги фінансування (тис. грн) «Всього» цифри «65,0 – (районнии бюджет)» замінити цифрами «115,0 – (районний бюджет)» та в колонці «У тому числі за роками «2016» цифри «45,0» замінити цифрами «95,0»;

- у підпункті 2 пункту 5 в колонці «Обсяги фінансування (тис. грн) «Всього» цифри «15,0 – (районнии бюджет)» замінити цифрами «25,0 – (районний бюджет)» та в колонці «У тому числі за роками «2016» цифри «5,0» замінити цифрами «15,0».

Керуюча справами районної ради                       Л.В. Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   22   липня  2016 року                                                                                                 141.

м. Зборів

Про внесення змін та доповнень

до районної програми «Ветеран»

на 2015 – 2019 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 09 червня 2016 року № 235-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська  районна рада     

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення до районної програми «Ветеран» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 11 червня 2015 року №552, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

              

                                                                                          Додаток

  до рішення районної ради

        від  22  липня  2016 року 141.

                                                                                                                

Зміни та доповнення,

що вносяться до районної програми «Ветеран»  на 2015-2019 роки.

1) Розділ 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:

1. Ініціатор розроблення програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року №604/2012, «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
3. Розробник програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми відділи економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту, культури і туризму, охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Тернопільська філія ПАТ «Укртелеком»
5. Відповідальний виконавець Програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
6. Учасники Програми відділи економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту, культури і туризму, охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району, Тернопільська філія ПАТ «Укртелеком»
7. Терміни реалізації Програми 2015-2019 роки
1) етапи виконання Програми (для довгострокових Програм)

І етап – 2015-2017 роки

ІІ етап – 2018-2019 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 1802,4 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 1802,4 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

2) Розділ 2 «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма» викласти в такій редакції:

Одними з основних завдань районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01 липня 2014 року в районі проживали 2690 ветеранів війни, серед них 2288 осіб, які мають статус учасника війни, 172 осіб є учасниками бойових дій, 74 особи – інваліди війни, на 156 осіб поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Життєзабезпечення ветеранів війни, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідів армії, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії), які підтримуються системою пільг та компенсацій, що визначені відповідними законами. Проте, не дивлячись на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо соціального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я та стаціонарного відділення територіального центру, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на неналежному рівні. У зв’язку з цим лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни із забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів районного бюджету протягом 2010-2014 років забезпечено реалізацію основних положень програми «Ветеран» на 2010-2014 роки, зокрема, на надання нецільової грошової допомоги до річниці пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, річниці виведення військ з Республіки Афганістан, з нагоди відзначення визвольної боротьби ветеранів ОУН-УПА у 2010 році виділено 109.8 тис. гривень, у 2011 – 126.3 тис. гривень, у 2012 – 87.4 тис. гривень, у 2013 – 85.3 тис. гривень, у 2014 році – 91.0 тис. гривень.

Проте, через незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування з коштів державного бюджету частини пільг та гарантій ветеранів, залишаються проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання ветеранів та інвалідів війни.

Недостатнє фінансування зазначеної проблеми з коштів державного бюджету потребує залучення коштів районного бюджету.

Затвердження проекту програми «Ветеран» на 2015-2019 роки та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених проблемних питань.

3) Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» та «ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:

З метою вирішення основних завдань Програми її учасники:

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- створюють умови для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів;

- сприяють придбанню необхідного діагностичного та лікувального обладнання, покращенню соціально-побутового і медичного обслуговування ветеранів війни та праці, які перебувають в стаціонарному відділенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Зборівської районної державної адміністрації (с. Перепельники).

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- забезпечують щороку відзначення в районі пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, Міжнародного дня людей похилого віку;

- забезпечують санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни;

- забезпечують розрахунки з підприємствами, що надають пільги на послуги зв’язку ветеранам війни, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, інвалідам армії, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії).

Виплата допомоги членам сімей загиблих в Афганістані та сім’ям, члени яких загинули під час виконання військового обов’язку, пільг, доплат до пенсії ветеранам ОУН-УПА здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на відповідний бюджетний період упродовж 2015-2019 років.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 1653.9 тис. гривень, зокрема на I етапі – 1186.5 тис. гривень, на II етапі – 615.9 тис. гривень.

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
І етап ІІ етап
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 208.0 707,7 270.8 292.9 323.0 1802,4
районний бюджет 208.0 707,7 270.8 292.9 323.0 1802,4

1) пункту 2 розділу 6 доповнити абзацом такого змісту:

2 Матеріальне та соціальне забезпечення 9. Забезпечення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають пільги на послуги зв’язку ветеранам війни, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, інвалідам армії, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії) Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління район

ної державної адміністрації

195.0 - 195.0 - - - Покращення соціального захисту ветеранів війни, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідів армії, осіб, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії)
10. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни. Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління район

ної державної адміністрації

119.5 - 119.5 - - - Покращення соціального захисту ветеранів війни

Керуюча справами районної ради                                         Л.В. Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   22  липня  2016 року                                                                    140.

м. Зборів

Про внесення змін та доповнень до

районної комплексної програми соціальної

підтримки малозахищених верств

населення «Турбота» на 2016-2020 роки

          Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 09 червня 2016 року № 236-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська  районна рада     

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення до районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Зборівської районної ради від 01 лютого 2016 року № 71, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                      Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

             

                                                                                                    Додаток

  до рішення районної ради

        від  22  липня  2016 року 140.

                                                                                                      

Зміни та доповнення,

що вносяться до районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки

1) Розділ 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:

1. Ініціатор розроблення програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми постанови Верховної Ради України від 21.03.1991 року № 876-12 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», від 16.12.1993 року № 3722-ХІІ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону дитинства».
3. Розробник програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми відділи економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту, культури і туризму, охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї, молоді, та спорту, архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, цех ТП №7 Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком».
5. Відповідальний виконавець Програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
6.

Учасники Програми

відділи економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту, культури і туризму, охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району, цех ТП №7 Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком».
7. Терміни реалізації Програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання Програми (для довгострокових Програм)

І-2016-2018 роки

II-2019-2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 1328.0 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 1328.0 тис. гривень
2) коштів інших джерел  -

2) Розділ 2 «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма» викласти в такій редакції:

Основними завданнями районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, багатодітних сімей, людей похилого віку, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної діяльності організацій інвалідів району.

Станом на 01 січня 2016 року в районі проживає понад 3 тис. інвалідів. Життєзабезпечення інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту населення району, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів районного бюджету забезпечено реалізацію основних заходів програми “Турбота” на 2011-2015 роки. Зокрема, надання нецільової грошової допомоги за клопотанням громадських організацій до Міжнародного дня „Біла тростина”, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня людей з інвалідністю, інвалідам внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надання допомог згідно з заявами громадян, які звертались до голови райдержадміністрації, голови районної ради, виділено у 2012 році - 141 тис. гривень, у 2013 році - 146 тис. гривень, у 2014 році - 151 тис. гривень, у 2015 році – 242 тис. гривень.

Незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишаються проблемними питання щодо покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозахищених осіб.

Прийняття районної програми “Турбота” та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме покращенню матеріально-побутових умов проживання, оздоровлення малозахищених верств населення, осіб, які потрапили в складні життєві обставини та інвалідів.

3) Розділ 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми” та „Ресурсне забезпечення програми” викласти в такій редакції:

Вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів району передбачено шляхом:

- організаційного та інформаційного забезпечення виконання програми;

- створення умов для ефективної діяльності громадських організацій інвалідів;

- підвищення рівня життєзабезпечення інвалідів, малозахищених верств населення та осіб, які потрапили в складні життєві обставини, надаючи їм натуральну та нецільову грошову допомогу;

- щорічного відзначення в районі Міжнародного дня людей з інвалідністю;

- покращення соціального захисту багатодітних сімей;

- забезпечення розрахунків з підприємствами, що надають пільги на послуги зв’язку багатодітним сім’ям.

Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 1328 тис. гривень, зокрема на І етапі - 728 тис. гривень, на II етапі - 600 тис. гривень.                                                                

                                                                                                      тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми 
І етап ІІ етап
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 239,0 229,0 260,0 290,0 310,0 1328,0
районний бюджет 239,0 229,0 260,0 290,0 310,0 1328,0

1) пункт 2 розділу 6 доповнити абзацом такого змісту:                       тис. гривень

2 Матеріальне та соціальне забезпечення

9. Забезпечення розрахунків з підприємства

ми, що надають пільги на послуги зв’язку багатодітним сім’ям

Постій

но

Управлі

ння праці та соціально

го захисту населення, фінансо

ве управлін

ня район

ної держав

ної адміністрації

30,0 30,0 - - - -

Покращення соціального захисту багатодіт

них сімей

Керуюча справами районної ради                                         Л.В. Горба

 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   22  липня  2016 року                                                                139.

м. Зборів

 

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2016 рік

Розглянувши клопотання Озернянської сільської ради ОТГ від ___   липня 2016 року №    , рішення Озернянської сільської ради ОТГ від 29 червня 2016 року № 119, клопотання Гає-Розтоцької сільської ради від 14 липня 2016 року № 186, рішення Гає-Розтоцької сільської ради від 24 червня 2016 року № 45, клопотання Вовчківської сільської ради від 25 травня 2016 року № 138, рішення Вовчківської сільської ради від 22 травня 2016 року № 32, клопотання Кальненської сільської ради від 15 липня 2016 року № 91, рішення Кальненської сільської ради від 30 червня 2016 року № 38, клопотання Кобзарівської сільської ради від    липня 2016 року №     , рішення Кобзарівської сільської ради від 15 липня 2016 року № 67, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2016 рік, укладений між Озернянською сільською радою ОТГ та Зборівською районною радою про передачу субвенції з Озернянського сільського бюджету Зборівському районному бюджету в сумі 510000 грн. для Зборівської центральної районної лікарні та в сумі 1412150 грн. для КЗ «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради.  (додається)
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2016 рік, укладений між Гає-Розтоцькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 20000 грн. із Гає-Розтоцького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2016 рік укладений між Вовчківською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 15000 грн. із Вовчківського  сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 4. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2016 рік укладений між Кальненською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 25000 грн. із Кальненського  сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 5. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2016 рік укладений між Кобзарівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 15000 грн. із Кобзарівського  сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24  травня  2016  року                                                                              № 138.

м. Зборів

 

Про затвердження  нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, що передається

в оренду фізичній особі – підприємцю

Ликавському Руслану Станіславовичу

на території  Мильнівської сільської ради

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Ликавському Руслану Станіславовичу на території Мильнівської сільської ради, відповідно до статті 23  Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,85 га, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Ликавському Руслану Станіславовичу  для іншого сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності за межами населеного пункту, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Мильнівська сільська рада в сумі  619 369,37 гривень (шістсот дев’ятнадцять тисяч триста шістдесят дев’ять  гривень 37 коп.).
 2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 травня  2016  року                                                                              137.

м. Зборів

 

Про затвердження  нормативної грошової

оцінки земельної ділянки водного фонду,

що передається в оренду фізичній особі – підприємцю

Петришину Степану Володимировичу

на території Залозецької селищної ради

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Петришину Степану Володимировичу на території Залозецької селищної ради, відповідно до статті 23  Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду загальною площею 146,2283 га, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Петришину Степану Володимировичу  для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду за межами населеного пункту, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Залозецька селищна рада в сумі  3 280 600,62 гривень (три мільйони двісті вісімдесят тисяч шістсот гривень 62 коп.).
 2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   24 травня  2016  року                                                           136.

м. Зборів

 

Про затвердження  нормативної грошової

оцінки земельної ділянки водного фонду,

що передається в оренду фізичній особі –

підприємцю Бонку Івану Степановичу

на території Залозецької селищної ради

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Бонку Івану Степановичу на території Залозецької селищної ради, відповідно до статті 23  Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду загальною площею 77,7633 га, що передається в оренду терміном на 10 (десять) років фізичній особі – підприємцю Бонку Івану Степановичу для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду за межами населеного пункту, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Залозецька селищна рада в сумі  1744602,99 гривні (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі шістсот дві гривні 99 коп.).
 2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24  травня  2016 року                                                                        № 135.

м. Зборів

Про передачу окремих закладів культури із

спільної власності територіальних громад сіл,

селища, міста Зборівського району у спільну

власність Озернянської сільської ради ОТГ

         Враховуючи клопотання відділу культури і туризму районної державної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 131/01-3-1, клопотання Озернянської сільської ради ОТГ від 19 травня 2016 року № 136, керуючись  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 39 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України, Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району у спільну власність Озернянської сільської ради ОТГ із наявною штатною чисельністю, основними засобами, необоротними активами, малоцінними швидкозношувальними предметами та матеріалами наступні заклади культури:

-         Озернянську державну музичну школу;

-         Будинок культури села Озерна;

-         Будинок культури села Сировари;

-         Клуб села Осташівці;

-         Клуб села Данилівці;

-         Клуб села Білківці;

-         Клуб села Богданівка;

-         Клуб села Цебрів.

Передачу здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

 1. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                    Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24  травня  2016 року                                                                        № 134.

м. Зборів

Про надання дозволу відділу освіти районної

державної адміністрації на виготовлення

проектно-кошторисної документації

         Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 16 травня 2016 року № 576/07,  враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків та електроосвітлення) ЗОШ І-ІІІ ст. с. Загір’я Зборівського району Тернопільської області».
 2. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В. 

Голова районної ради                    Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Горба Л.В.