Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 38 гостей та відсутні користувачі

Сьоме скликання

Сьоме скликання (575)

Підкатегорії

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                     533.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I півріччя 2018 року

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2018 року загального фонду по доходах в сумі 229676,3 тис. гривень і по видатках в сумі 230477,3 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі               1462,2 тис. гривень і по видатках та кредитуванні в сумі 2388,5 тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                 Б.І.Максимів

 

       Олійник Л.В.

                       Стахів О.В.

                       Горба Л.В.

              Додаток до рішення районної ради від 12 вересня 2018 року № 533
ЗВІТ 
про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2018 року Відхилення до І півріччя 2017 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 12 075,2 5 116,1 -6 946,7 0,0 0,0 0,0 12 075,2 5 116,1 -6 946,7
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  12 075,2 5 098,2 -6 916,9       12 075,2 5 098,2 -6 916,9
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,0 17,9 -29,8       0,0 17,9 -29,8
20000000 Неподаткові надходження 309,3 191,5 -69,3 2 511,9 1 263,1 -366,5 2 821,2 1 454,6 -435,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  0,0 -2,4 -10,6       0,0 -2,4 -10,6
21080000 Інші надходження 3,0 0,0 -5,1       3,0 0,0 -5,1
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 303,3 173,9 -51,9       303,3 173,9 -51,9
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,0 1,7 1,7       0,0 1,7 1,7
24060000 Інші надходження 3,0 18,3 -3,4       3,0 18,3 -3,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ       2 511,9 1 263,1 -366,5 2 511,9 1 263,1 -366,5
  Разом доходів 12 384,5 5 307,6 -7 016,0 2 511,9 1 263,1 -366,5 14 896,4 6 570,7 -7 382,5
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 695,6 4 848,0 -253,9 0,0 0,0 0,0 9 695,6 4 848,0 -253,9
41020100 Базова дотація 9 695,6 4 848,0 -253,9       9 695,6 4 848,0 -253,9
41030000 Субвенції з державного бюджету 34 892,8 21 230,4 -23 094,6 0,0 0,0 0,0 34 892,8 21 230,4 -23 094,6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 602,4 15 155,0 -15 716,0       24 602,4 15 155,0 -15 716,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 290,4 6 075,4 -7 378,6       10 290,4 6 075,4 -7 378,6
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 12 369,8 6 074,7 -1 599,9 0,0 0,0 0,0 12 369,8 6 074,7 -1 599,9
41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 12 369,8 6 074,7 -1 599,9       12 369,8 6 074,7 -1 599,9
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 273 951,8 192 215,6 37 775,0 299,6 199,1 199,1 273 478,5 191 931,6 37 502,0
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  126 832,6 117 260,8 11 280,2       126 832,6 117 260,8 11 280,2
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 275,1 725,5 50,2       1 275,1 725,5 50,2
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  106 243,2 44 450,3 -1 281,8       106 243,2 44 450,3 -1 281,8
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 570,0 248,2 -3,0       570,0 248,2 -3,0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  6 675,8 6 675,8 6 675,8       6 675,8 6 675,8 6 675,8
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 160,9 160,9 149,9            
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 612,0 322,2 322,2            
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 17 139,1 10 277,8 10 277,8       17 139,1 10 277,8 10 277,8
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 906,4 428,2 428,2       906,4 428,2 428,2
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  13 536,7 11 665,9 9 875,5 299,6 199,1 199,1 13 836,3 11 865,0 10 074,6
  Всього доходів 343 294,5 229 676,3 5 810,6 2 811,5 1 462,2 -167,4 345 333,1 230 655,4 5 171,1

 

 

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                     Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за    I  півріччя 2018 року Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за    I  півріччя 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за    I  півріччя 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до  I  півріччя  2017 року (+;-)
0100 Державне управління 2 140,0 1 030,5 1 030,5 745,4 64,9   101,2 70,0 28,2 28,2       19,5 1 058,7 120,7
1000 Освіта 62 046,6 40 580,0 40 580,0 27 184,6 6 286,5   -8 760,6 1 405,3 811,5 717,7 12,5 0,3 93,8 -371,6 41 391,5 -9 132,2
2000 Охорона здоров’я 31 636,7 17 820,1 17 820,1       1 350,2 975,8 413,8 400,5     13,3 -143,5 18 233,9 1 206,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 240 813,0 165 692,6 165 692,6 2 219,8 143,1   10 284,3 253,8 101,8 101,8       23,4 165 794,4 10 307,7
4000 Культура і мистецтво 5 881,2 3 269,9 3 269,9 2 229,3 171,8   -1 274,4 44,2 33,6 23,8 1,5   9,8 -83,3 3 303,5 -1 357,7
5000 Фізична культура і спорт 365,8 308,7 308,7 104,4 0,8   -257,1               308,7 -257,1
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 55,0 10,0 10,0       5,0               10,0 5,0
7300 Будівництво і регіональний розвиток               1 180,2 1 000,5       1 000,5 936,7 1 000,5 936,7
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3,0           -2,8               0,0 -2,8
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 120,0 5,6 5,6       -113,4               5,6 -113,4
8200 Громадський порядок і безпека 99,0 49,4 49,4       49,4               49,4 49,4
8400 Засоби масової інформації 300,0 143,8 143,8       -32,0               143,8 -32,0
8700 Резервний фонд 20,6                           0,0 0,0
8820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  та їх повернення                 -0,9         -0,9    
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 584,1 554,1 439,1     115,0 10,9               554,1 10,9
  Разом видатків 344 065,0 229 464,7 229 349,7 32 483,5 6 667,1 115,0 1 360,7 3 929,3 2 388,5 1 272,0 14,0 0,3 1 117,4 380,3 231 854,1 1 741,9
9570 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 215,0 215,0       215,0 215,0               215,0 215,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 360,6 797,6 612,9     184,7 258,9               797,6 258,9
  Всього видатків 345 640,6 230 477,3 229 962,6 32 483,5 6 667,1 514,7 1 834,6 3 929,3 2 388,5 1 272,0 14,0 0,3 1 117,4 380,3 232 866,7 2 215,8
   Керівник справами районної ради                               
                Л. В. ГОРБА        
                                   

 

 

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 вересня 2018 року                                                                     № 532.

м. Зборів

Про внесення змін до програми

інформатизації Зборівського

району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 20 серпня 2018 року № 261-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Внести зміни до програми інформатизації Зборівського району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 404, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Антоні В.Ш.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради 

                                                                                                    від   12  вересня 2018 року №532

ЗМІНИ,

що вносяться до програми інформатизації Зборівського району «Електронна Зборівщина» на 2018 рік

  1. Пункт 6 Розділу І «Паспорт програми» доповнити словами: «обласна державна адміністрація».

  1. Пункт 3 Розділу ІІ «Розвиток інформаційної інфраструктури району» Таблиці «Напрями діяльності та заходи програми» викласти у такій редакції»:

« ІІ. Розвиток інформаційної інфраструктури району 3. Розвиток системи електронного документообігу та системи захищеної електронної пошти в районній державній адміністрації 2018 обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація

районний

бюджет

30 тис.

гривень

впровадження системи електронного

документообігу у райдержадміні

страції

»

   Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня 2018 року                                                                         № 531.

м. Зборів

Про затвердження проекту реконструкції спортивного майданчика з встановленням спортивних тренажерів

у місті Зборові Тернопільської області

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект реконструкції спортивного майданчика з встановленням спортивних тренажерів у місті Зборові Тернопільської області (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 липня 2018 року                                                                         № 530.

м. Зборів

Про затвердження нормативної грошової оцінки

земельної ділянки, наданої в оренду

громадянину Пономарьову Василю Олексійовичу

на території Озернянської сільської ради

 

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданої в оренду громадянину Пономарьову Василю Олексійовичу на території Озернянської сільської ради, відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,3217 га, кадастровий номер 6122689200:01:001:0924, наданої в оренду громадянину Пономарьову Василю Олексійовичу за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (землі запасу – під господарськими будівлями та дворами) для ведення особистого селянського господарства, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Озернянська сільська рада (за межами населеного пункту) в загальній сумі 8708,22 (вісім тисяч сімсот вісім гривень 22 коп.) гривень.

2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                           Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня 2018 року                                                                        № 529.

м. Зборів

Про затвердження нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, що перебуває у

власності громадянина Переймибіди Романа

Івановича на території Зборівської міської ради

 

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що перебуває у власності громадянина Переймибіди Романа Івановича на території Зборівської міської ради, відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,1476 га, кадастровий номер 6122610100:01:001:1950, що перебуває у власності громадянина Переймибіди Романа Івановича за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під господарськими будівлями та дворами) для ведення особистого селянського господарства, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Зборівська міська рада (за межами населеного пункту) в загальній сумі 3 995,44 (три тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 44 коп.) гривень.

2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                          Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня 2018 року                                                                              № 528.

м. Зборів

Про затвердження нормативних грошових

оцінок земельних ділянок сільськогосподарського

призначення державної власності для подальшого

продажу права оренди на них на земельних торгах на

території Зборівського району Тернопільської області

Розглянувши клопотання Державного підприємства «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 26.06.2018 року № 01-10/328, технічні документації по нормативних грошових оцінках земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на них на земельних торгах на території Зборівського району Тернопільської області, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити нормативні грошові оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів для подальшого продажу права оренди на них на земельних торгах, які розташовані на території Зборівського району Тернопільської області, а саме:

-         Зарудянська сільська рада – площа 3,2763 га, кадастровий номер 6122683700:01:001:1354, в сумі 95 158,19 грн. (дев’яносто п’ять тисяч сто п’ятдесят вісім гривень 19 коп.);

-         Гукалівська сільська рада – площа 3,6885 га, кадастровий номер 6122683100:01:001:0809, в сумі 102 855,50 грн. (сто дві тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 50 коп.);

-         Гукалівська сільська рада – площа 2,0499 га, кадастровий номер 6122683100:01:001:0812, в сумі 17 965,69 грн. (сімнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 69 коп.).

  1. Нормативні грошові оцінки використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня 2018 року                                                                          № 527.

м. Зборів

Про затвердження акту приймання-передачі

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити акт приймання-передачі будівлі колишньої райкіномережі від 14 травня 2018 року № 2, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району та знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 45, з балансу Зборівського районного будинку культури на баланс Зборівської районної ради (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня  2018 року                                                                     № 526.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста Зборівського району

Керуючись Законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянувши клопотання КП Зборівська районна кіновідеомережа від 11 червня 2018 року № 63, протокол конкурсної комісії по наданню в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району від 10 липня 2018 року № 63, надати дозвіл КП Зборівська районна кіновідеомережа на передачу в оренду фізичній особі Рибці С.І. частини приміщення цокольного поверху кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка, загальною площею 149,4 кв. м., яке знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 58, терміном на 2 роки 11 місяців для підприємницької діяльності (розміщення кафе).

Передачу в оренду здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Розглянувши клопотання Зборівської центральної районної лікарні від 09 липня 2018 року № 463, надати дозвіл на списання з балансу Зборівської центральної районної лікарні автомобіля ГАЗ 5204, реєстраційний номер 00026 ТЕ, 1978 року випуску, балансова вартість 4239 гривень.

Списання здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня   2018 року                                                              № 525.

м. . Зборів

Про затвердження розпорядження голови

районної ради від 19 липня 2018 року № 73

«Про продовження договорів оренди»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної ради від 19 липня 2018 року № 73 «Про продовження договорів оренди».

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 липня   2018 року                                                                № 524.

м. Зборів

Про затвердження розпорядження голови

районної ради від 25 червня 2018 року № 64

«Про продовження договору оренди»

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної ради від 25 червня 2018 року № 64 «Про продовження договору оренди».

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.