Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі

Сьоме скликання

Сьоме скликання (578)

Підкатегорії

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   18     листопада 2016 року                                                           № 200

м. Зборів

 

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2016 року

                     

Враховуючи  пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п. 17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт  про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року загального фонду  по доходах в сумі 218 286,7 тис. гривень і по видатках в сумі 216 611,1 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 5505,0 тис. гривень і по видатках та кредитуванні в сумі 3227,2  тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

                       Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

              Додаток до рішення районної ради від     18  листопада 2016 року № 200
ЗВІТ 
про виконання районного бюджету за 9 місяців  2016 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2016 року Відхилення до 9 місяців 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2016 року Відхилення до 9 місяців 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2016 року Відхилення до 9 місяців 2015 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 18 052,6 13 944,0 4 187,0 0,0 0,0 0,0 18 052,6 13 944,0 4 187,0
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  18 002,6 13 919,7 4 207,6       18 002,6 13 919,7 4 207,6
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 50,0 24,3 -20,6       50,0 24,3 -20,6
20000000 Неподаткові надходження 207,3 276,5 201,0 3 289,9 2 497,4 330,2 3 325,9 2 773,9 531,2
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  6,0 34,7 25,2       6,0 34,7 25,2
21080000 Інші надходження 15,0 15,5 -19,2       15,0 15,5 -19,2
24060000 Інші надходження 15,0 0,0 -0,5       15,0 0,0 -0,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 171,3 226,3 195,5         226,3 195,5
25000000 Власні надходження бюджетних установ       3 289,9 2 497,4 330,2 3 289,9 2 497,4 330,2
  Разом доходів 18 259,9 14 220,5 4 388,0 3 289,9 2 497,4 330,2 21 378,5 16 717,9 4 718,2
41020000 Дотації  10 650,6 7 987,8 -2 824,8 0,0 0,0 0,0 10 650,6 7 987,8 -2 824,8
41020100 Базова дотація 10 650,6 7 987,8 -2 824,8       10 650,6 7 987,8 -2 824,8
41030000 Субвенції з державного бюджету 258 190,0 196 078,4 75 650,9 3 077,6 3 007,6 3 007,6 258 428,5 199 086,0 75 819,4
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 83 903,4 61 180,8 9 014,5       83 903,4 61 180,8 9 014,5
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  100 339,4 79 878,2 60 480,5       100 339,4 79 878,2 60 480,5
41030900 Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв'язку  з відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян      -330,1       0,0 0,0 -330,1
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 485,4 335,2 53,0       485,4 335,2 53,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 45 739,9 34 622,0 7 488,2       45 739,9 34 622,0 7 488,2
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25 491,6 18 652,5 -735,8       25 491,6 18 652,5 -735,8
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 892,0 585,2 -214,8       892,0 585,2 -214,8
41035000 Інші субвенції  593,3 457,0 357,0 238,5 168,5 168,5 831,8 625,5 525,5
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду       2 839,1 2 839,1 2 839,1   2 839,1  
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 745,0 367,5 4,2       745,0 367,5 4,2
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів     -465,8       0,0 0,0 -465,8
  Всього доходів 287 100,5 218 286,7 77 214,1 6 367,5 5 505,0 3 337,8 290 457,6 223 791,7 77 712,8

 

 

 

 

Код Видатки бюджету за функціональною структурою                      Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за  9 місяців  2016 року Відхиленнядо  9 місяців 2015 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  9 місяців  2016 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до 9 місяців 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  9 місяців  2016 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до 9 місяців 2015 року (+;-)
010000 Органи місцевого самоврядування  1285,5 902,8 902,8 685,0 35,5   115,2 36,0 11,9 11,9       -8,5 914,7 106,7
070000 Освіта 59611,8 44299,1 44299,1 31220,3 4515,6   -8347,7 6379,6 1965,2 1666,3   2,3 298,9 448,9 46264,3 -7898,8
080000 Охорона здоров’я 27871,8 20293,0 20293,0 14500,0 1030,4   1209,9 657,1 383,1 340,0 81,6 9,5 43,1 51,3 20676,1 1261,2
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 189631,6 144761,8 144761,8 1976,9 146,9   70236,4 232,7 141,0 141,0       -16,1 144902,8 70220,3
110000 Культура і мистецтво 7054,7 5103,7 5103,7 3897,8 264,0   -506,8 364,6 256,7 157,0 40,0   99,7 15,8 5360,4 -491,0
120000 Засоби масової інформації 266,0 185,5 185,5       19,4               185,5 19,4
130000 Фізична культура і спорт 633,3 443,5 443,5 210,2 1,5   6,7               443,5 6,7
150000 Будівництво               1178,0 472,3       472,3 458,5 472,3 458,5
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 22,7 22,7 22,7       22,7               22,7 22,7
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  20,0           -186,8               0,0 -186,8
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 4,0 4,0 4,0       4,0               4,0 4,0
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 141,0 110,0 110,0       55,1               110,0 55,1
250102 Резервний фонд 453,9                           0,0 0,0
250404 Інші видатки             -117,9                 -117,9
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 275,0 275,0 150,0     125,0 244,0               275,0 244,0
250908 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла               80,0             0,0 0,0
250909 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла               -80,0 -3,0         20,0 -3,0 20,0
  Разом видатків 287271,3 216401,1 216276,1 52490,2 5993,9 125,0 62754,2 8848,0 3227,2 2316,2 121,6 11,8 914,0 969,9 219628,3 63724,1
250315 Інші додаткові дотації              -1014,7               0,0 -1014,7
250380 Інші субвенції 210,0 210,0 210,0       -15,0               210,0 -15,0
  Всього видатків 287481,3 216611,1 216486,1 52490,2 5993,9 125,0 61724,5 8848,0 3227,2 2316,2 121,6 11,8 914,0 969,9 219838,3 62694,4
   Керівник справами районної ради                               
                Л. В. ГОРБА        
                                   

 

 

 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  18  листопада  2016 року                                                          № 199

м. Зборів

Про районну програму протидії

організованій злочинності, корупції

та тероризму на 2016-2018 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 07 листопада 2016 року № 502-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Бігус М.Б.

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                                     Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від   18  листопада  2016 року № 199

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 - 2018 роки

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розробки програми Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми закони України «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом»
3. Розробник програми Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
4. Співрозробники програми відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
6. Учасники програми Зборівська районна державна адміністрація
7. Термін реалізації програми 2016 – 2018 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),

у тому числі:

коштів районного бюджету

28 тис. гривень

28 тис. гривень

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Серйозну загрозу на сьогоднішній час створює існуючий рівень криміногенної ситуації, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного задоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. В даний час зростає кількість службових злочинів та корупційних правопорушень, які вчиняються з корисливою метою. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у бюджетно-фінансовій сфері.

Гостро постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель.

Потребує постійного контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та дотримання правових норм під час використання розпайованих і державних земельних ресурсів, що є актуально для аграрно орієнтованої Зборівщини. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь «непрозорості» та порушення прав власності на селі, що стосуються виділення та розподілу земельних і майнових паїв, їх подальшого використання.

Поряд з тим, вимагає вирішення питання видобування корисних копалин місцевого значення та розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка потребує вжиття комплексних заходів з боку органів державної влади, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. За даних умов пріоритетну увагу має бути приділено питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, корупцією, терористичними проявами.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області для створення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

ІІІ. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення активної протидії організованій злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та значне нарощування зусиль держави і громадськості, застосування новітніх засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

-         створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

-         послаблення дії криміногенних факторів;

-         припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

-         забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів;

-         недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

-         витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

-         викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-         створення надійних перешкод кримінальному насильству;

-         обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів та інших супутніх для злочинності явищ.

IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Встановлення тісної взаємодії між Кременецьким міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області та районною державною адміністрацією, Зборівським відділенням поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Зборівським відділом Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівським відділенням Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області щодо обміну інфомацією про стан злочинності в районі, виявлення протиправних (корупційних) схем, методів та шляхів протидії злочинним проявам.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів районного бюджету в сумі 28 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення районної Програми протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016 – 2018 роки

гривень

Обсяги коштів, які пропонуються залучати до виконання програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів районного бюджету , усього: 8000,0 10000,0 10000,0 28000,0

V. Напрями та перелік заходів програми

У результаті виконання Програми очікується:

-               зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

-               зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

-               зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

-               істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

-               поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

-               мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

-               зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

-               зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;

-               досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.

Напрями діяльності та заходи програми наведені у розділі VІ Програми.


VІ. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

та заходи щодо виконання районної Програми протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 – 2018 роки

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строки виконання  Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. по роках Очікувані результати
2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Протидія організова

ній злочинності та корупції у сфері економіки

1. Розробка методик та проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення злочинних (корупційних) схем у сфері виконання державних програм розвитку окремих галузей економіки, видачі дозволів (ліцензій) господарюючим суб'єктам 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу району
2. Проведення перевірок суб'єктів господарювання області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на предмет можливості застосування протиправних схем надходження у район генномодифікованої продукції та незаконного відшкодування податку на додану вартість 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури

не потребує фінансу

вання

- - - повернення коштів до бюджетів різних рівнів, упередження нанесення матеріальних збитків
3. Здійснення заходів щодо припинення та упередження порушень законодавства під час процесу реформування земельних відносин та дотриманню правових норм при використанні розпайованих і державних земельних ресурсів, протиправної розробки та використання мінерально-сировинної бази господарюючими суб’єктами 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки
4. Активна протидія проявам економічної злочинності, спрямованої на безпідставне заволодіння бюджетними коштами, нецільового їх використання, порушень законодавства у сфері державних закупівель 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури

не потребує фінансу

вання

- - - усунення порушень законодавства у сфері державних закупівель
5. Виявлення передумов до дестабілізації ситуації на регіональному продовольчому ринку, фактів монополізації регіональних ринків, безпідставного (штучного) підвищення цін суб'єктами господарювання 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - захист регіонального продовольчого ринку від фактів безпідставного (штучного) підвищення цін
6. Протидія організованій злочинній діяльності в пріоритетних галузях народногосподарського комплексу області, насамперед в спиртовій і цукровій, шляхом виявлення та локалізації різного роду злочинних механізмів та «тіньових» схем, недопущення фактів недружнього поглинання (рейдерства) 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - усунення порушень і виявлення зловживань в спиртовій і цукровій галузях
7. Виявлення та припинення фактів протиправного заволодіння, користування державним майном, порушенням вимог чинного законодавства про його оренду 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - недопущення фактів протиправного заволодіння державним майном
2. Протидія корупції у сфері державного управління Виявлення та припинення корупційних явищ в органах державної влади та самоврядування, унеможливлення впливу на управлінську діяльність державних органів з боку комерційних структур чи окремих осіб 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - очищення органів державної влади від корумпованих службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень
3.

Боротьба з організова

ною злочинні

стю

1. Виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угрупувань 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя; мінімізація злочинного впливу на молодь; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді в протиправну діяльність
2. Виявлення та припинення фактів незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, торгівлі людьми. 2016 -2018 роки

Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - зниження рівня незаконного оббігу здрої, вживання наркотиків населенням
3.Протидія контрабанді підакцизних товарів, оргтехніки, зброї, наркотиків. 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - захист економічного потенціалу району, інтересів національного виробника, охорона здоров’я населення
4. Виявлення каналів нелегальної міграції, фактів порушення законодавства про правовий статус іноземців 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення дотримання законодавства щодо статусу іноземців та осіб без громадянства
4. Протидія терористичним проявам 1. Здійснення заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з нелегального обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Пошук та перекриття каналів нелегального постачання зброї, вибухових та небезпечних речовин. 2016 - 2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів
2. Забезпечення громадської безпеки шляхом попередження організації групових порушень громадського порядку, масових заворушень. 2016 - 2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення громадської безпеки, попередження масових заворушень
5. Взаємодія з населенням району Через засоби масової інформації регіону інформувати населення про стан боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 2016 - 2018 роки відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, редакція районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця»

не потребує фінансу

вання

- - - публічність і відкритість діяльності Кременецького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, райдержадміністрації, загальна превенція протиправних проявів
6. Створення умов для виконання Програми Виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення Кременецького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області та фінансування видатків на придбання оргтехніки, пально-мастильних матеріалів, ремонт службового автотранспорту 2016 - 2018 роки фінансове управління райдержадміністрації, Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

район

ний бюджет

8000,0 10000,0 10000,0 створення умов для виконання Кременецьким міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Програми та завдань, визначених законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»


VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюються Кременецьким МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

           Керуюча справами районної ради                               Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  27  жовтня  2016 року                                                            198.

м. Зборів

Про депутатський запит депутата

Зборівської районної ради

Бартіша Романа Антоновича

Заслухавши запит депутата Зборівської районної ради Бартіша Р.А., керуючись частиною сьомою статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Підтримати депутатський запит депутата Зборівської районної ради Бартіша Романа Антоновича щодо недопущення ліквідації комунальної аптеки № 31 смт. Залізці. (додається)
 2. Направити депутатський запит депутата Зборівської районної ради Бартіша Р.А. для розгляду Тернопільській обласній державній адміністрації та Тернопільській обласній раді. (додається)
 3. Про результати розгляду депутатського запиту повідомити депутата Зборівської районної ради Бартіша Р.А. та районну раду до 27 листопада 2016 року.
 4.  Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

                  Горба Л.В.

 

 

 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  27  жовтня  2016 року                                                            197.

м. Зборів

Про депутатський запит депутата

Зборівської районної ради

Окрутного Андрія Ігоровича

Заслухавши запит депутата Зборівської районної ради Окрутного А.І., керуючись частиною сьомою статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Направити депутатський запит депутата Зборівської районної ради Окрутного Андрія Ігоровича для розгляду Тернопільській обласній державній адміністрації та Головному управлінню Держгеокадастру в Тернопільській області. (додається)
 2. Про результати розгляду депутатського запиту повідомити депутата Зборівської районної ради Окрутного А.І. та районну раду до 27 листопада 2016 року.
 3.  Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27   жовтня  2016 року                                                                        № 196.

м. Зборів

Про затвердження передавального акту

Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації  від 21 жовтня 2016 року № 1106/08, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити передавальний акт передачі основних засобів та матеріальних цінностей загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Заруддя Зборівського району безоплатно на баланс загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Заруддя Зборівського району станом на 01 жовтня 2016 року (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  жовтня  2016 року                                                                       195.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста Зборівського району

Враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянувши клопотання Зборівської міської ради від 11 жовтня 2016 року № 273, Зборівського районного будинку культури від 17 жовтня 2016 року № 72, передати із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району до спільної власності територіальної громади Зборівської міської ради автомобіль УАЗ-3303 (Кубань), державний номерний знак ВО 24-42 АВ, який знаходиться на балансі Зборівського РБК.

Передачу здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 14 вересня 2016 року № 951/07, Тростянецької сільської ради від 19 жовтня 2016 року № 492, передати із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району до спільної власності територіальної громади Тростянецької сільської ради майно, яке використовувалось ЗОШ І ст. с. Тростянець, а саме:

- дерев’яну огорожу –  інвентарний номер 10330001, балансовою вартістю 825,00 грн., знос 380,00 грн.;

- конвектори газові – 2 шт. на суму 1960 грн.

 Передачу здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 12 жовтня 2016 року № 1074/07, передати з балансу Залозецького МНВК на баланс Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича наступне майно:

3.1. Будинок майстерні – інвентарний номер 101001, балансова вартість 47972 грн., знос 47972 грн.

3.2. Гараж на 2 автомашини – інвентарний номер 101002, балансова вартість 23057 грн., знос 23057 грн.

3.3. Пункт збереження бензину – інвентарний номер 10330008, балансова вартість 5454 грн., знос 5323 грн.

Передачу здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

 

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Парацій О.З.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27  жовтня  2016 року                                                                        № 194.

м. Зборів

Про затвердження списку

присяжних Зборівського районного

суду Тернопільської області

Розглянувши клопотання Територіального управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області від 10 жовтня 2016 року                № 1138/04/16, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити список присяжних в кількості 12 чоловік, які будуть залучатися для розгляду і вирішення справ у Зборівському районному суді Тернопільської області (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 06 листопада 2014 року № 480 «Про затвердження списку присяжних Зборівського районного суду Тернопільської області».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Горба Л.В.

 

 

 

                        Затверджено

рішенням районної ради

від  27  жовтня 2016 року № 194.

 

С П И С О К

присяжних, які будуть залучатися для розгляду і вирішення справ у Зборівському районному суді Тернопільської області

п/п

Прізвище, ім’я

по батькові

Дата

народ-

ження

Місце проживання

Посада та місце

роботи

1.

Коваль

Олександра Миронівна

03.09.

1975

м. Зборів,

вул. Б.Хмельницького,

15/13

Головний економіст

Зборівського відділення АТ «Райффайзен банк Аваль»

2.

Багрій

Ірина Богданівна

14.12.

1970

м. Зборів

вул. Козацька, 2-а

Вихователь дитячого

садка № 2 м. Зборова

3.

Грицишин

Галина Петрівна

05.03.

1956

с. Присівці

Зборівського району

Заступник головного лікаря з економічних питань Зборівської ЦРЛ
4.

Кубант

Ольга Анатоліївна

14.02.

1957

м. Зборів

вул. 8 Березня, 9А/22

Головний лікар КЗ  «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради
5.

Палка

Наталія Богданівна

21.08.

1982

м. Зборів

вул. Вишнева, 3

Сімейний лікар КЗ  «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради
6.

Паламарчук

Зоряна Володимирівна

08.05.

1975

м. Зборів

вул. Надії, 34

Викладач

Зборівського коледжу

ТНТУ ім. І. Пулюя

7.

Олесневич

Марія Петрівна

29.10.

1959

м. Зборів

вул. Б.Хмельницького,

57/12

Викладач

Зборівського коледжу

ТНТУ ім. І. Пулюя

8.

Бундзеляк

Оксана Петрівна

20.12.

1976

м. Зборів

вул. Паркова, 5

Майстер КП «Зборів»
9.

Шпинда

Марія Іванівна

05.09.

1959

с. Озерна

Зборівського району

Приватний

підприємець

10.

Барановський

Володимир Валерійович

23.09.

1978

смт. Залізці

Зборівського району

Приватний

підприємець

11.

Добуш

Ігор Ярославович

01.09.

1965

с. Погрібці

Зборівського району

Приватний

підприємець

12.

Данюк

Олександра Іванівна

10.02.

1954

с. Озерна

Зборівського району

Пенсіонер

Керуюча справами районної ради                         Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  жовтня   2016 року                                                                       № 193.

м. Зборів

 

Про внесення змін до

районного бюджету на 2016 рік

 Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2016 року № 617-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2016 рік» та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, Зборівська  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2016 рік на суму               - 1057 800 гривень  
в тому числі:  
 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                    - 755 900 гривень  
в т.ч. ККД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” - 390 000 гривень  
ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”    - 365 900 гривень  
 - за рахунок інших субвенцій: ККД 41035000 „Інші субвенції” - 58 000 гривень  

з них за рахунок збільшення:

іншої субвенції Вовчківської сільської ради                     

- 15 000 гривень  
іншої субвенції Городищенської сільської ради   - 1 000 гривень  
іншої субвенції Кобзарівської сільської ради   -  12 000 гривень  
іншої субвенції Млиновецької сільської ради   -  30 000 гривень  
- за рахунок субвенції з державного бюджету:  
ККД 41037000 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів  місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів” - 243 900 гривень  
 
 
2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму   - 977 800 гривень  
2.1. За функціональною класифікацією видатків:  
 
- Органи місцевого самоврядування - 20 000 гривень  
- Освіта - 1 000 гривень  
з них: „Оплата праці” - 820 гривень  
- Охорона здоров’я                                                                                                                                                            - 327 800 гривень  
з них: „Оплата праці” - 60 000 гривень  
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” - 232 600 гривень  
- Культура - 203 800 гривень  
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів -             181 300 гривень  
- Проведення виборів депутатів  місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів -                    900 гривень  
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів  місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів -             243 000 гривень  
 
2.2. За головними розпорядниками коштів:  
 
2.2.1. Зборівська районна державна адміністрація - 900 гривень  
в т.ч. КФК 250203 „Проведення виборів депутатів  місцевих рад та сільських, селищних,        міських голів” - 900 гривень  
з них: „Поточні видатки” 900 гривень  
 
2.2.2.  Зборівська районна рада - 20 000 гривень  
в т.ч. КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” - 20 000 гривень  
 „Інші поточні видатки” - 20 000 гривень  
 
2.2.3. Відділ освіти Зборівської районної державної  адміністрації: - 1 000 гривень  
в т.ч.КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”)                                                    

-

                   

1 000

гривень

 
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 820 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 180 гривень  
 
2.2.4. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                           - 327 800 гривень  
в т.ч. КФК 080101 „Лікарні” - 93 200 гривень  
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110                                             - 60 000 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120                             - 13 200 гривень  
 „Інші поточні видатки” - 20 000 гривень  
 
КФК 080800 „Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”                                                                - 234 600 гривень  
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 - 232 600 гривень  
 „Інші поточні видатки” - 2 000 гривень  
 
2.2.5. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації - 203 800 гривень  
 
в т.ч. КФК 110201 „Біблітеки” - 46 200 гривень  
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 33 000 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 13 200 гривень  
 
 КФК 110202 „Музеї і виставки” - 1 800 гривень  
з них„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 1 800 гривень  
 

КФК 110204 „Палаци і будинки, клуби та інші   

 заклади  клубного типу”                                                           

- 97 000 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120                             - 40 000 гривень  
 „Інші поточні видатки” - 57 000 гривень  
 
КФК 110205 „Школи естетичного виховання дітей”         - 58 800 гривень  
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110                                             - 29 000 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120                             - 23 000 гривень  
 „Інші поточні видатки” - 6 800 гривень  
 
2.2.6.

Фінансове  управління Зборівської районної 

державної адміністрації                                              

- 424 300 гривень  
в т.ч. КФК 250344 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” - 181 300 гривень  
в тому числі:  
   - фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  - 16 800 гривень  
   з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 16 800 гривень  
   - управлінню праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 16 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 16 000 гривень  
   - відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації  - 60 000 гривень  
   з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 25 000 гривень  
КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                            - 35 000 гривень  
  - Зборівській районній державній адміністрації - 79 500 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 79 500 гривень  
  - відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації  - 3 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 3 000 гривень  
  - відділу агропромислового розвитку Зборівської районної державної адміністрації  - 6 000 гривень  
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 6 000 гривень  
 
 - КФК 250388 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” КЕКВ – 2620, з них: - 243 000 гривень  
Залозецька селищна рада - 243 000 гривень  
 
  3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами функціональної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2016 рік:  
 
3.1. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації:     
   -  Зменшити асигнування загального фонду на суму - 40 843,18 гривень  
 в т.ч.КФК 090202 „Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу” - 1 193,18 гривень  
 з них: „Інші поточні видатки” -            1 193,18 гривень  
 
КФК 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” -               39650 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -               39650 гривень  
 
   -  Збільшити асигнування загального фонду на суму -          40 843,18 гривень  
в т.ч. КФК 090208 „Пільги громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива” - 238,64 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -               238,64 гривень  
 
КФК 090211 „Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені Пунктом ”і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру” -             954,54 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -             954,54 гривень  
 
КФК 091205 „Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” -               39650 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -               39650 гривень  
 
3.2. Відділ освіти Зборівської районної державної  адміністрації:  
  - Зменшити асигнування загального фонду на суму - 9 050 гривень  
в т.ч. КФК 070808 „Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” - 9 050 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -                 9 050  гривень  
  - Збільшити асигнування загального фонду на суму - 9 050 гривень  
в т.ч. КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”)                                                    

-

                   

9 050

гривень

 
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 7 420 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 1 630 гривень  
 
  -

Зменшити асигнування спеціального фонду

(бюджету розвитку)  на суму

- 150 000 гривень  
в т.ч. КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”)                                                    

-

                   

150 000

гривень

 
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 150 000 гривень  
  - Збільшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку)  на суму - 150 000 гривень  
в т.ч. КФК 070101 „Дошкільні заклади освіти” - 150 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 150 000 гривень  
 
3.3. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації:  
  - Зменшити асигнування загального фонду на суму - 640 гривень  
 КФК 110202 „Музеї і виставки” - 640 гривень  
з них „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 - 640 гривень  
  - Збільшити асигнування загального фонду на суму - 640 гривень  
 КФК 110202 „Музеї і виставки” - 640 гривень  
з них: „Інші поточні видатки” -                    640 гривень  
 
4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  районного бюджету на 2016 рік на суму 80 000  гривень, в тому числі 80 000  гривень  за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), з них: 80 000 гривень – перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету:  
4.1. За функціональною класифікацією видатків:  
- Освіта - 50 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 50 000 гривень  
- Культура - 20 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 20 000 гривень  
- Капітальні вкладення - 10 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 10 000 гривень  
 
4.2. За головними розпорядниками коштів:  

4.2.1.

Відділ освіти Зборівської районної державної  адміністрації - 50 000 гривень  
в т.ч.  КФК 070101 „Дошкільні заклади освіти” - 50 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 50 000 гривень  
 
4.2.2. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації - 30 000 гривень  
в т.ч.  КФК 110204 „Палаци і будинки, клуби та інші  заклади  клубного типу” - 20 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 20 000 гривень  
КФК 150101 „Капітальні вкладення” - 10 000 гривень  
з них: „Капітальні видатки” КЕКВ 3000    - 10 000 гривень  
 
 5. Збільшити на 2016 рік:
 - профіцит  районного бюджету у сумі 80 000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 80 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
 -

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 80 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

 6.

Затвердити  зміни до переліку обєктів на 2016 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету  згідно з додатком 2.

 7.

Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2016 рік  згідно з додатком 3.

 8.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.

 
                   

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення районної ради
від  27   жовтня  2016 року № 193. 
 Зміни  фінансування районного бюджету на 2016 рік
грн.
Код Назва Разом Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
Всього за типом кредитора 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -80000,00 80000,00 80000,00
Керуюча справами районної ради Л.В.Горба

 

 

 

 

 

 

          

     Додаток  2

          до рішення  районної  ради

      від 27  жовтня  2016 року  № 193.

З М І Н И

                до переліку  об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Код  функціональної класифікації видатків  та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
10 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації             50 000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 200 000
070201 0921 Загальноосвітні  школи (в т.ч.школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

(30% співфінансування придбання

шкільних автобусів за рахунок коштів районного бюджету)

-150 000
24 Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації         30 000
110204 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки           20 000
150101 0490 Капіталльні вкладення Реконструкція даху будинку культури у м. Зборів Тернопільської області В процесі виготовлення 10  000
Всього   80 000

Керуюча справами районної ради                                                                                       Л.В.Горба

                                              

 

 

 

 

 

        Додаток 3      
        до рішення районної ради  
        від  27  жовтня  2016 року № 193.    
               
               
               
               
    З М І Н И        
до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  районного бюджету у 2016 році
               
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого  бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
15   Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації   -39 650     -39 650
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки -39 650     -39 650
76   Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації   181 300     181 300
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма покращення ефективності надання управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації соціальної підтримки малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення на 2016 рік 16 000     16 000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма " Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської райдержадміністрації на 2016-2018 роки  16 800     16 800
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг  у Зборівському районі на 2016 рік 60 000     60 000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих   Зборівською районною радою на 2016-2017 роки 88 500     88 500
    Всього   141 650     141 650
               
               
               
    Керуюча справами районної ради                                                               Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  27  жовтня  2016 року                                                                       192.

м. Зборів

Про надання дозволу Зборівському

районному будинку культури на виготовлення

проектно-кошторисних документацій

Розглянувши клопотання дирекції Зборівського РБК від 18 жовтня 2016 року № 75, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати дозвіл Зборівському районному будинку культури:
 2.  На виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції даху Зборівського РБК, по вул. Б.Хмельницького, 37 у м. Зборові Тернопільської області.
 3.  На виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду Зборівського РБК, по вул. Б.Хмельницького, 37 у м. Зборові Тернопільської області.
 4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

                   Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  жовтня  2016 року                                                                       191.

м. Зборів

Про програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016-2017 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 21 жовтня 2016 року № 468-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016-2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Бігус М.Б.

Кунцьо В.В. 

 

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від   27  жовтня 2016 року № 191.

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016 – 2017 роки

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Зборівська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми стаття 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами)
3. Розробник програми відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми Зборівська районна державна адміністрація
5. Учасники програми відділи агропромислового розвитку, освіти райдержадміністрації
6. Терміни реалізації програми 2016 - 2017 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

375,5 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 375,5 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою (надалі – програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки районної державної адміністрації та її структурних підрозділів в умовах обмеженого фінансування для якісного виконання ними делегованих повноважень.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами).

Зокрема, до делегованих повноважень віднесено: підготовку і внесення на розгляд та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району; забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; сприяння інвестиційній діяльності на території району.

Районна державна адміністрація забезпечує на території району відповідно до делегованих повноважень також розвиток освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, житлово-комунальної сфери, дорожнього господарства, місцевого пасажирського транспорту, забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

Фінансування районної державної адміністрації та її структурних підрозділів здійснюється з державного бюджету. Для виконання делегованих повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Разом з тим, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Протягом останніх років, районна державна адміністрація та її структурні підрозділи не забезпечуються бюджетними асигнуваннями в повному обсязі до потреби, для здійснення видатків, пов’язаних з виконанням делегованих повноважень. Так, якщо у 2013 році видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання паперу, канцелярських товарів, пально-мастильних матеріалів, запчастин та інше) склали 52,6 тис. гривень, то в наступних роках видатки по цьому КЕКВ зменшились (за рахунок зменшення бюджетних асигнувань): в 2014 році видатки склали 38,9 тис. гривень, в 2015 році – 19,9 тис. гривень, в 2016 році очікуються видатки в сумі 13,3 тис. гривень, тобто в межах планових призначень на 2016 рік.

При зменшенні споживання енергоносіїв в натуральних показниках та при зростанні цін на енергоносії в 2015 році, коштів, що виділяються з державного бюджету недостатньо для розрахунків з надавачами цих послуг. Так, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»» за 2014 рік райдержадміністрацією та її структурними підрозділами сплачено 219,9 тис. гривень, в 2015 році - 264,9 тис. гривень, а в 2016 році очікується сплатити 255,6 тис. гривень.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) протягом 2013-2015 років кошти з державного бюджету не виділялись.

Основною проблемою є: неможливість ефективного виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень по причині недостатнього фінансування. Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел обмежується корупційним законодавством.

Пропонована програма передбачає здійснення видатків на придбання канцелярського приладдя, паперу, придбання пально-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою, які здійснюються апаратом, управліннями, відділами і іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з органами місцевого самоврядування для вирішення питань економічного, соціального і культурного розвитку району.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

а) шляхи та засоби розв’язання проблеми

Засобами розв’язання проблеми є спрямування коштів районного бюджету, відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України та статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», для покращення матеріально-технічного стану районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, створення належних умов праці для працівників.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми відсутні.

Джерелами фінансування програми є кошти районного бюджету.

Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього, згідно з розписом районного бюджету. Термін дії програми – 2016 - 2017 роки.

б) обсяги та джерела фінансування

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Виконання програми Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

88,5 287,0 375,5
районний бюджет 88,5 287,0 375,5

Суми коштів, необхідних на реалізацію програми є орієнтовними та конкретизуються (по кожній установі) рішенням про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього на вищевказані роки, виходячи з можливостей бюджету.


V. Напрями діяльності та заходи програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурним підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016 – 2017 роки

п/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис. гривень, у т.ч.:

Очікуваний результат
2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями, відділами і іншими структурними підрозділами повноважень, делегованих районною радою

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210):

1) канцелярського приладдя, паперу;

2) придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин до легкових автомобілів;

2. Оплата послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240)

3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270):

1) оплата водопостачання та водовідведення:

2) оплата електроенергії:

3) оплата природного газу:

4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)

РАЗОМ

2016 - 2017

 роки

Зборівська районна державна адміністрація, відділи агропромислового розвитку та освіти райдержадміністрації районний бюджет

1,0

-

2,5

1,5

18,0

65,5

-

88,5

22,0

33,0

17,0

3,0

24,0

113,0

75,0

287,0

Якісне виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, показників районного бюджету, забезпечення звітності про їх виконання, підвищення рівня продуктивності праці працівників райдержадміністрації, її управлінь і відділів, відшкодування Зборівській районній раді витрат на комунальні послуги в повному обсязі, недопущення виникнення кредиторської заборгованості

1. Розподіл видатків між структурними підрозділами районної державної адміністрації на 2016 рік

№ п/п Назва структурного підрозділу

Видатки по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», тис. гривень

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», тис. гривень Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», тис. гривень Разом, тис. гривень
1. Зборівська районна державна адміністрація 1,0 2,5 1,0 15,0 60,0   79,5
2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації     0,5 3,0 2,5   6,0
3. Відділ освіти райдержадміністрації - - - - 3,0   3,0
  Разом: 1,0 2,5 1,5 18,0 65,5   88,5

2. Розподіл видатків між структурними підрозділами районної державної адміністрації на 2017 рік

№ п/п Назва структурного підрозділу

Видатки по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», тис. гривень

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», тис. гривень Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», тис. гривень Разом, тис. гривень
1. Зборівська районна державна адміністрація 50,0 14,0 2,0 20,0 100,0 60,0 246,0
2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації 5,0 3,0 1,0 4,0 8,0 15,0 31,0
3. Відділ освіти райдержадміністрації - -- - - 5,0   5,0
  Разом: 55,0 17,0 3,0 24,0 113,0 75,0 287,0


VI. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація виконання програми та контроль за використанням коштів, виділених із районного бюджету, на її фінансування покладається на райдержадміністрацію та відділи агропромислового розвитку, освіти райдержадміністрації.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік.

Керуюча справами районної ради                                            Л.В.Горба