Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

25 Сесія від 18 грудня 2017 року

25 Сесія від 18 грудня 2017 року (8)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                          367.

м. Зборів

Про внесення змін до рішення районної ради

від 27 жовтня 2016 року № 195 «Питання

спільної власності територіальних громад сіл,

селища, міста Зборівського району»

Розглянувши клопотання Зборівського РБК від 15 грудня 2017 року № 20, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення районної ради від 27 жовтня 2016 року № 195 «Питання спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району», а саме:

- в п. 1 слово «Кубань» замінити на слово «КУБАНЕЦ», цифри «24-42» замінити на цифри «24-40».

 1. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                            366.

м. Зборів

Про внесення змін до структури

Комунального закладу «Зборівський

районний центр первинної медико-санітарної

допомоги» Зборівської районної ради

Розглянувши клопотання Озернянської сільської ради від 08 грудня 2017 року № 524, рішення Озернянської сільської ради від 29 листопада 2017 року № 78, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до структури Комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради (далі – КЗ «Зборівський РЦ ПМСД») шляхом виключення із структури закладу Озернянську дільничну лікарню з 01 січня 2018 року.

 2. Передати Озернянську дільничну лікарню, її майно та штатні одиниці із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району до комунальної власності Озернянської сільської ради.

Передачу здійснити відповідно до норм чинного законодавства України.

 1. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                                365.

м. Зборів

Про комплексну цільову програму

підтримки Зборівської районної комунальної

газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 28 листопада 2017 року № 608-од, враховуючи рекомендації президії районної, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити комплексну цільову програму підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                   від 18 грудня 2017 року № 365

 

КОМЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки Зборівської районної комунальної газети

«Зборівська дзвіниця» на 2018 рік

Розділ 1. Паспорт Програми

1. Назва Програми Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік (далі - Програма)
2. Підстава для розробки Програми Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та Бюджетний кодекс України
3. Замовник Програми Зборівські районна рада та районна державна адміністрація
4. Головний розробник Програми Зборівська районна комунальна газета «Зборівська дзвіниця»
5. Головна мета Програми створення у Зборівському районі умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади району, а також поширення інформації про діяльність депутатів рад
6. Строки реалізації Програми 2018 рік
7. Джерела фінансування районний бюджет, власні кошти районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством
8.

Обсяги фінансування з

районного бюджету

300,0 тис. гривень

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зборівська районна комунальна газета «Зборівська дзвіниця» діє на підставі Статуту і має за мету висвітлення діяльності органів державного управління в районі, забезпечення всебічної поінформованості жителів району про суспільно-політичне, господарське, культурне, громадське життя району, а також поширення інформації про роботу депутатів районної ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про статус народного депутата України».

Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного доступу до ЗМІ громадян, політичних об’єднань, в цілому громади району є дуже важливим чинником розвитку суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення об’єктивної інформації є основою діяльності Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Характерною ознакою Програми є консолідація всіх зацікавлених сторін для розв’язання соціальних потреб району, вирішення проблем всебічного і достовірного подання різних точок зору, обміну інформацією між владою та громадою для організації полеміки, одержання зворотного зв’язку.

Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить координацію дій політичних об’єднань і громадських організацій на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.

Розділ 3. Мета Програми

Метою Програми є створення у Зборівському районі умов для організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району, забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, що сприятиме дієвому контролю громади за їх роботою. Виконання Програми повинно забезпечити розвиток демократичного громадянського суспільства.

Також метою виконання Програми є:

- забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав людини;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури та в інших сферах.

Розділ 4. Напрями діяльності та заходи виконання Програми

Для забезпечення виконання Програми необхідно мати впливове та тиражне видання. Програмою передбачається, що у 2018 році газета «Зборівська дзвіниця» буде мати наступний вигляд:

- формат видання – А2;

- періодичність виходу – 1 раз на тиждень (п’ятниця);

- наклад – 2 тис примірників і більше.

1. Удосконалення змістовної концепції:

- організація інтенсивнішого зворотного зв’язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;

- продовження ведення тематичних шпальт;

- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини;

- розширення обсягу, географії та тематики за рахунок створення нових рубрик;

- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

- продовження практики виступів у газеті голови і депутатів районної ради, голови і заступників районної державної адміністрації, інших відомих і публічних людей району;

- публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на виступи газети та на листи читачів;

- своєчасне інформування населення про рішення сесії районної ради, розпорядження голови районної державної адміністрації.

2. Створення належної матеріально-технічної бази.

Для успішної роботи редакцію газети необхідно доукомплектувати комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою, меблями, автотранспортом, капітально відремонтувати дах за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та благодійних коштів.

3. Заходи щодо організації передплати.

Продовжити практику здійснення передплати Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Передплата для населення та юридичних осіб:

- організація передплати на підприємствах, в установах та організаціях;

- організація передплати у поштових відділеннях.

Роздрібний продаж: збільшення місць реалізації газети.

4. Рекламні заходи:

- анонсування;

- пряма реклама в газеті;

- реклама у пунктах реалізації газети;

- реклама у поштових відділеннях;

- рекламні акції;

- співробітництво з рекламними агенціями.

5. Оплату праці працівників редакції Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» здійснювати відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» в межах визначених сум фінансової підтримки (дотації) та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Розділ 5. Джерела фінансування Програми

Для реалізації Програми залучатимуться кошти районного бюджету, власні кошти Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», спонсорські, благодійні кошти, інші, не заборонені чинним законодавством для забезпечення потреб Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Обсяг фінансових ресурсів на 2018 рік становить 300 тис. гривень, що виділяються з районного бюджету, виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників районного бюджету.

Розділ 6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових засад Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», розбудові інформаційного простору, повнішому задоволенню конституційних прав населення району на інформацію. Це дозволить:

- створити впливове та тиражне видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів і структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- задовольнити інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- створити умови для більш ефективної взаємодії місцевої представницької і виконавчої влади з місцевими громадами;

- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району.

           Керуюча справами районної ради                      Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                                364.

м. Зборів

Про виконання комплексної цільової

програми підтримки Зборівської

районної комунальної газети

«Зборівська дзвіниця» на 2014-2017 роки

Заслухавши інформацію редактора районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» Семенини О.В. про виконання комплексної цільової програми підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2014-2017 роки, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію редактора районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» Семенини О.В. про виконання комплексної цільової програми підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2014-2017 роки взяти до відома.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                          363.

м.Зборів

Про внесення змін до  

районного бюджету на 2017 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 24 листопада 2017 року №813 та від 08 грудня 2017 року №834 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.

Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2017 рік на суму, в т.ч.:              

-

10 613 372

гривень

-         за рахунок збільшення

-        

15 376 172

гривень

-         від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                    

-        

1 318 000

гривень

в т.ч. ККД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати”

-        

549 800

гривень

ККД 11010200 „Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами”  

-        

55 900

гривень

ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”  

-        

664 600

гривень

ККД 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування ”

-        

47 700

гривень

-         від субвенцій

-        

14 058 172

гривень

ККД 41020600 „Стабілізаційна дотація”

-        

1 440 500

гривень

ККД 41030800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати”

-        

12 072 500

гривень

ККД 41034200 „ Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ”

-        

529 700

гривень

ККД 41035000 „Інші субвенції”

-

15 472

гривень

з них:

іншої субвенції Зборівської міської ради

-

15 472

гривень

-         за рахунок зменшення

-

4 762 800

гривень

в т.ч. ККД 41030600„Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного захворювання”

-

4 742 800

гривень

ККД 41033600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

-

20 000

гривень

2.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму  

-

15 372 602

гривень

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

2.1.

Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації

-

1 582 189

гривень

в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освiта

-

298 300

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

240 000

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

58 300

гривень

КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”            

-

1 121 201

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

803 830

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

178 050

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

100 000

гривень

„Інші поточні видатки”

-

39 321

гривень

КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

-

90 368

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

55 000

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

33 000

гривень

„Інші поточні видатки”

-

2 368

гривень

КПКВ 1011200 „Здійснення централізованого господарського обслуговування”

-

37 320

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

30 000

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

7 320

гривень

КПКВ 1015030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

-

35 000

гривень

в т.ч. підпрограма КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних   дитячо-юнацьких спортивних шкіл”

-

35 000

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

27 240

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

7 760

гривень

2.2.

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

1 517 913

гривень

в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                

-

1 182 099

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

1 182 099

гривень

КПКВ 1412180 „Первинна медична допомога населенню”

-

335 814

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

335 814

гривень

2.3.

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації

-

12 072 500

гривень

КПКВК 1513010 ,,Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

-

12 072 500

гривень

в т.ч. підпрограма КПКВК 1513011 ,,Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги”

212 876,81

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

212 876,81

гривень

підпрограма КПКВК 1513012 ,,Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги”

5 836,46

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

5836,46

гривень

підпрограма КПКВК 1513013 ,,Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги”

-

5 363,84

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

5 363,84

гривень

підпрограма КПКВК 1513014 ,,Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням”

-

11 762

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

11 762

гривень

підпрограма КПКВК 1513015 ,,Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги”

-

37 751,64

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

37 751,64

гривень

підпрограма КПКВК 1513016 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”

-

11 798 909,25

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

11 798 909,25

гривень

2.4.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

-

200 000

гривень

2.4.1.

КПКВ 7618800 „Інші субвенції” (Залозецька селищна рада ОТГ)

-

200 000

гривень

з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

-

200 000

гривень

3.

Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму  

-

4 762 800

гривень

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

3.1.

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації

-

4 742 800

гривень

КПКВ 1513040 „Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям”

-

4 742 800

гривень

підпрограма КПКВ 1513043 „Надання допомоги при народженні дитини”

-

1 300 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

1 300 000

гривень

підпрограма КПКВ 1513048 „Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

-

2 442 800

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

2 442 800

гривень

підпрограма КПКВ 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”

-

1 000 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

1 000 000

гривень

3.2.

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

20 000

гривень

КПКВ 1412180 „Первинна медична допомога населенню”

-

20 000

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

20 000

гривень

4.

Спрямувати на видатки   загального фонду районного бюджету на 2017 рік   0,33 гривень залишку медичної субвенції станом на 1 січня 2017 року, в тому числі:

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

4.1.

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

0,33

гривень

в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                

-

0,33

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

0,33

гривень

5.

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2017 рік:

5.1.

Зборівська районна рада

-

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

2 700

гривень

в т.ч. КПКВ 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”

-

2 700

гривень

 

з них: „Інші поточні видатки”

-

2 700

гривень

-

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

2 700

гривень

в т.ч. КПКВ 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”

-

2 700

гривень

з них: „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

200

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

2 500

гривень

5.2.

Відділ освіти Зборівської районної державної   адміністрації

-

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

332 274

гривень

КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта”

-

9 120

гривень

з них: „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” КЕКВ 2220

-

2 050

гривень

„Інші поточні видатки”

-

7 070

гривень

КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”            

-

279 269

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

9 010

гривень

„Медикаменти та перев’язувальні матеріали” КЕКВ 2220

-

3 200

гривень

„Продукти харчування” КЕКВ 2230

-

80 000

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”

КЕКВ 2270

-

159 059

гривень

„Інші поточні видатки”

-

28 000

гривень

КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти   позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”          

-

990

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

990

гривень

КПКВ 1011170 „Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти”

-

12 265

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

12 265

гривень

КПКВ 1015030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

-

30 630

гривень

в т.ч. підпрограма КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”                                      

-

30 630

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

30 630

гривень

-

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

332 274

гривень

в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта”

-

185 800

гривень

з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

185 800

гривень

КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”            

-

2 010

гривень

з них: „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

2 010

гривень

КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”            

-

20 039

гривень

з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

20 039

гривень

КПКВ 1011170 „Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти”

-

12 265

гривень

з них: : „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

6 265

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

6 000

гривень

КПКВ 1011190 „Централізоване ведення бухгалтерського обліку”          

-

103 530

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

100 000

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

3 530

гривень

КПКВ 1015030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

-

8 630

гривень

в т.ч. підпрограма КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”                                      

-

8 630

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

6 500

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

2 130

гривень

5.3.

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

219 750

гривень

в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                

-

219 750

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

219 750

гривень

5.4.

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

5.4.1

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

147 630

гривень

в т.ч. КПКВ 1513030 „Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-

119 000

гривень

підпрограма КПКВ 1513031 „Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

-

119 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

119 000

гривень

КПКВ 1513190 „Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

-

6 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

6 000

гривень

КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

підпрограма КПКВ 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-

22 630

гривень

з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

10 180

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

2 950

гривень

„Інші поточні видатки”

-

9 500

гривень

5.4.2

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

10 180

гривень

КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

підпрограма КПКВ 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-

10 180

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

10 180

гривень

5.4.3

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків в розрізі підпрограм, зокрема:

по КПКВ 1513020 „Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”

   -

зменшити асигнування:

в т.ч. підпрограма КПКВК 1513021 ,, Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу”

-

17 421,29

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

17 421,29

гривень

   -

збільшити асигнування:

 

в т.ч. підпрограма КПКВ 1513023 ,,Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

-

31,48

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

31,48

гривень

підпрограма КПКВК 1513024 ,,Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

-

62,97

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

62,97

гривень

підпрограма КПКВК 1513025 ,,Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

-

220,39

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

220,39

гривень

підпрограма КПКВК 1513026 „ Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”

-

17 106,45

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

17 106,45

гривень

КПКВ 1513040 „Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям”

   -

зменшити асигнування:

підпрограма КПКВ 1513044 „Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”

-

100 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

100 000

гривень

   -

збільшити асигнування:

підпрограма КПКВ 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”

-

100 000

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

100 000

гривень

КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

підпрограма КПКВ 1513105 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

   -

Зменшити асигнування в сумі

-

5 500

гривень

з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

3 000

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

2 500

гривень

   -

Збільшити асигнування в сумі

-

5 500

гривень

з них:„Інші поточні видатки”

-

5 500

гривень

5.5.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Зборівської районної державної   адміністрації

КПКВ 1113130 „Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення”

Підпрограма 1113131 „Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”

   -

Зменшити асигнування в сумі

-

450

гривень

з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

450

гривень

   -

Збільшити асигнування в сумі

-

450

гривень

з них:„Інші поточні видатки”

-

450

гривень

5.6.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

53 900

гривень

в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки”

-

24 300

гривень

з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

13 800

гривень

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

10 500

гривень

КПКВ 2414070 „Музеї і виставки”

-

9 600

гривень

з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

9 600

гривень

КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

-

14 000

гривень

з них:„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

14 000

гривень

КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей”

-

6 000

гривень

з них:„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270

-

3 100

гривень

„Інші поточні видатки”

-

2 900

гривень

-

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

53 900

гривень

в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки”

-

4 500

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

4 500

гривень

КПКВ 2414070 „Музеї і виставки”

-

9 600

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

9 600

гривень

КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

-

14 000

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

10 000

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

4 000

гривень

КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей”

-

6 000

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

6 000

гривень

КПКВ 2414200 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”

-

19 800

гривень

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

18 770

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

1 030

гривень

5.7.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

-

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

в т.ч. КПКВ 7618010 „Резервний фонд”

-

94 750

гривень

з них: „Нерозподілені видатки”

-

94 750

гривень

6.

Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету” на 2017 рік в сумі                                                                        

-

30 422

гривень

з них:

6.1.

ККД 41035000 „Інші субвенції”

-

30 422

гривень

в тому числі:

іншої субвенції Зборівської міської ради

-

30 422

гривень

7.

Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2017 рік на 46 442 гривень, в тому числі 3570 гривень за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету та 12 450 гривень перерозподілу коштів переданого із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

7.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

7.1.1.

Зборівська районна рада

-

3 570

гривень

в т.ч. КПКВ 0116650„ Утримання та розвиток інфраструктури доріг ”

-

3 570

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

3 570

гривень

7.1.2.

Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

26 321

гривень

в т.ч.КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

-

26 321

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

26 321

гривень

7.1.3.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

-

4 101

гривень

КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

-

4 101

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

4 101

гривень

7.1.4.

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації                                                                            

-

12 450

гривень

КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

підпрограма КПКВ 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-

12 450

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

12 450

гривень

8.

Збільшити на 2017 рік:

-

профіцит районного бюджету у сумі 16 020 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 16 020 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

-

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 16 020 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

9.

Затвердити зміни в перелік обєктів на 2017 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету згідно з додатком 2.

10.

Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2017 рік згідно з додатком 3.

11.

Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік згідно з додатком 4.

Голова районної ради                                         Б.І.Максимів

 

 

Зборівський р-н     Додаток 1  
        до рішення районної ради
        від 18 грудня 2017 № 363
           
Фінансування районного бюджету на 2017 рік
          грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -16020,00 16020,00 16020,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  

 

 

        

                            Додаток 2

        до рішення районної ради

    від   18 грудня 2017 року № 363

                                                                                                                                                     

   Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

     Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця бюджетної

програми або напряму видатків   згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності   будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

0100000 Зборівська районна рада (головний розпорядник)   3 570
0110000   Зборівська районна рада (відповідальний виконавець)  

3 570

0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Капітальні видатки

( співфінансування за рахунок коштів районного бюджету)

3 570
1000000 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   26 321
1010000   Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   26 321
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт (співфінансування за рахунок іншої субвенції Зборівської м/ради) 26 321
2400000

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(головний розпорядник)

    4 101
2410000  

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(відповідальний виконавець)

    4 101
2414090 0490

 

   0828

Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт

( співфінансування за рахунок іншої субвенції Зборівської м/ради )

4 101
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   12 450
1510000   Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   12 450
1513100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування Капітальні видатки 12 450
1513104 3104 1010 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Капітальні видатки 12 450
Всього   46 442

  

                 Керуюча справами районної ради

  

Л.В.Горба

 

 

 

          Додаток 3
до рішення районної ради
від 18 грудня 2017 року № 363
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2017 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1500000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   -6 000   -6 000
1510000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   -6 000   -6 000
1513190 3190 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки -6 000   -6 000
      Всього   -6 000   -6 000
               
    Керуюча справами районної ради                                                           

Л.В.Горба

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 4    
              до рішення районної ради
              від 18 грудня 2017 року № 363
                   
  Зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік
               
                   
                  (грн)
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Разом
Інша субвенція
19530000000 отг смт. Залізці 200 000 200 000
  ВСЬОГО 200 000 200 000
                   
                   
  Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба    
                   

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                         № 362.

м. Зборів

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2017 рік

Розглянувши клопотання Зборівської міської ради від 15 грудня 2017 року № 507, рішення Зборівської міської ради від 15 грудня 2017 року № 24, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 15 472 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 30 422 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету (додається).
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                         361.

м. Зборів

Про передачу міжбюджетних

трансфертів на 2017 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити передачу міжбюджетних трансфертів на 2017 рік селищному бюджету Залозецької селищної ради із районного бюджету Зборівського району на співфінансування Залозецької музичної школи в сумі 30000 гривень, на співфінансування позашкільних закладів освіти в сумі 30000 гривень та міжшкільного навчально-виробничого комбінату в сумі 140000 гривень.

 2. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти договори про передачу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Зборівського району в 2017 році для співфінансування Залозецької музичної школи, позашкільних закладів освіти та міжшкільного навчально-виробничого комбінату між Зборівською районною радою та Залозецькою селищною радою (додаються).

 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                           № 360.

м. Зборів

Про визнання повноважень

депутатів Зборівської

районної ради сьомого скликання

Керуючись статтями 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 89, 90 Закону України «Про місцеві вибори», заслухавши інформацію голови Зборівської районної виборчої комісії Комара В.В., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію голови Зборівської районної виборчої комісії Комара В.В. про визнання обраних депутатів Зборівської районної ради Тернопільської області взяти до відома (постанова додається).

2. Визнати повноваження депутатів Зборівської районної ради сьомого скликання:

- Мороза Ростислава Ігоровича, 20.04.1990 року народження, від Зборівської районної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», члена ВО «Свобода», тимчасово не працюючого;

- Карпика Ярослава Михайловича, 26.08.1951 року народження, від Зборівської районної організації партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», позапартійного, голови правління-генерального директора ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;

- Макара Григорія Євстахійовича, 31.07.1954 року народження, від Зборівської районної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», позапартійного, заступника директора СЗОШ І-ІІІ ст. смт. Залізці;

- Ігнат Вероніки Миколаївни, 08.10.1967 року народження, від Зборівської районної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», члена партії ВО «Батьківщина», листоноші ВПЗ Висипівці.

 

 

Голова районної ради                        Б.І.Максимів