Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

21 Сесія від 25 липня 2017р.

21 Сесія від 25 липня 2017р. (23)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   25   липня 2017 року                                                                         331.

м. Зборів

Про підтримку звернення жителів села Красна Зборівського

району до Тернопільської обласної державної адміністрації,

Тернопільської обласної ради, Служби автомобільних

доріг у Тернопільській області щодо незадовільного

стану автодороги на відрізку Зборів-Красна

Заслухавши інформацію депутата Зборівської районної ради від ВО «Батьківщина» Добуша І.Я., з метою забезпечення покращення стану автомобільної дороги на відрізку Зборів-Красна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

Вирішила:

1. Підтримати звернення жителів села Красна Зборівського району до Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Служби автомобільних доріг у Тернопільській області щодо незадовільного стану автодороги на відрізку Зборів-Красна (додається).

2. Дане рішення та текст звернення надіслати до Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

3. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови Зборівської районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                                    Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 липня 2017 року                                                                                   № 330.

м. Зборів

Про надання дозволу Зборівському районному

ФСТ «Колос» на проведення розширення

заїзду на територію стадіону «Колос»

Розглянувши клопотання Зборівського районного ФСТ «Колос» від 21 липня 2017 року № 14, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати дозвіл Зборівському районному ФСТ «Колос» на проведення розширення заїзду на територію стадіону «Колос», що знаходиться за адресою:   м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 41 А, зі сторони відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                             329.

м. Зборів

Про комплексну програму «Здоров’я

населення Зборівщини 2017-2021»

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 02 червня 2017 року № 248-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити комплексну програму «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                    Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                       від 25 липня 2017 року № 329

Комплексна програма

«Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021»

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України «Основи законодавства України про охорону здоровя», постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні», Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р, протокол засідання робочої групи з вивчення питання реформування закладів охорони здоров’я Тернопільської області від 04 жовтня 2016 року, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 19 травня 2017 року №287-од «Про проект комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021»
3. Розробник програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
6. Учасники програми відділ охорони здоров’я; лікувально-профілактичні заклади району
7. Термін реалізації програми 2017-2021 роки
1

етапи виконання програм

(для довгострокових програм)

І – 2017-2019 роки

ІІ – 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

районний бюджет, інші джерела
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

4154,6 тис. гривень
1) кошти районного бюджету 4104,6 тис. гривень
2) сільські, міський бюджет
3) кошти небюджетних джерел 50 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Необхідність прийняття Комплексної програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності та порівняно високою смертністю, в т.ч. у працездатному віці, від’ємним показником природного приросту і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, а також потребою оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна програма «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021» спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021» дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я враховано у складі видатків Міністерства охорони здоров’я України за бюджетною програмою за КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров’я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри:

1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я;

3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги.

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі «Охорона здоров’я» на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 69%, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 6,9% в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування – 2,1%, на придбання медикаментів – 15%.

Незабезпеченість коштами галузі «Охорона здоров’я» передбачених доведеними показниками на 2017 рік не дозволить покращити рівень надання висококваліфікованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.

3. Визначення мети програми

Метою Комплексної програми «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021» є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:

покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов безпечного материнства, удосконалення системи планування сім’ї, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози.

У напрямку зміцнення здоров’я дитячого населення:

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і нецукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний синдром, патологію сечовидільної системи, та інших, які потребують спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження їх інвалідизації та передчасної смертності.

У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз:

стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики туберкульозної інфекції.

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та підтримки хворих на вірусні гепатити В і С:

стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення.

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих з імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом, перитонеальним діалізом, лікування отруєнь грибами:

продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок гемо- і перитонеальним діалізом. Зниження летальності від отруєнь грибами.

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих з порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів: покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку збереження стоматологічного здоров'я дитячого населення:

запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.

У напрямку паліативної допомоги:

забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя.

Термін дії програми – 2017-2021 роки в два етапи: І-й етап 2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Загальний обсяг фінансування програми становить 4154,6 тис. гривень. Фінансове забезпечення програми передбачено здійснити за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення
комплексної програми «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021»

тис. гривень

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І етап ІІ етап
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: 563.72 753,72 1369,22 628,22 839,72 4154,6
Районний бюджет 553,72 743,72 1359,22 618,22 829,22 4104,6
Сільські, міський бюджети
кошти небюджетних джерел 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

На І етапі планується забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району, проведення реконструкцій, капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я, на ІІ етапі – забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, санпросвітробота серед населення.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Розроблення і прийняття Комплексної програми «Здоров’я населення Зборівщини 2017-2021», спрямоване на розв’язання проблем охорони здоров’я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я для всіх», рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Таллінську хартію «Системи охорони здоров’я для здоров’я і добробуту», Європейську політику в охороні здоров’я «Здоров’я-2020».

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

- збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків;

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

- знизити смертність немовлят на 5 відсотків;

- знизити материнську смертність на 5 відсотків;

- досягти охоплення базовою вакцинацією     дитяче населення до 90-95 відсотків;

- зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків;

- стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

- знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

- знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації;

- забезпечити доїзд бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин у 95% випадків;

- максимально охопити паліативною допомогою населення;

- зменшити запущеність захворювань на рак на 5%; 
- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%; 
- довести відсоток проведення ОПО жіночого населення до 80%;

- забезпечити цитологічні лабораторії мікроскопами, барвниками, предметними скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки матки сіткою комп’ютерів на 90%;

- забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань; 
- зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%;
- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак; 

- покращити ефективність роботи онкологічної служби: верифікації діагнозу до 85%, охопити спецлікуванням до 75%;

- покращити забезпечення хіміопрепаратами на 20%;

- покращити соціальну та трудову реабілітацію

- забезпечити надання сучасної спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим  відповідно до світових стандартів;

- забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим; 

- підвищити кваліфікацію медичних працівників району.


6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я населення Зборівщини 2017-202

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк вико-нання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках: Очікуваний результат
І етап ІІ етап
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

Репродуктивне здоров’я населення

1. Забезпечення закупівлі сучасного обладнання для дооснащення пологового відділення Зборівської центральної районної лікарні 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Зборівська центральна районна лікарня районний бюджет 20,0 220,0 837,0 95,0 319,0

Комп’ютерна техніка – 20 тис. гривень

Інкубатор (кювез) для новонароджених – 220 тис. гривень

Апарат ИВЛ для новонароджених і дітей Bear Cub 750 psv – 837 тис. гривень

Монітор пацієнта – 95 тис. гривень

Переносний УЗД апарат Z5 – 319 тис. гривень

сільські та міський бюджети - - - - -
інші джерела - - - - -
2. Забезпечення акушерських стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Зборівська центральна районна лікарня районний бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Щорічна потреба в одноразових вакуум-екстракторах складає 10 шт. Вартість 1 вакуум-екстрактора 1500 грн.

Зниження показника перинатальної смертності на 10%

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Зборівська центральна районна лікарня районний бюджет 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Щорічна потреба в препаратах для лікування дихальних розладів новонароджених (куросурф) складає 5 флаконів (вартісь 1 флакона 15300 гривень).

Загальна сума на рік складає 76,5 тис. гривень.

Потреба на ІІ рівні надання допомоги – 50%.

Зниження показника перинатальної смертності на 10%

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Забезпечення акушерського відділення препаратами невідкладної допомоги (октаплекс, пабал, метилергобревін, окситоцин, простагландини, гекотон, волютенз, волютан, тетра-спан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної допомоги при кровотечах 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Зборівська центральна районна лікарня районний бюджет 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22

Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає близько 22,22 тис. гривень, а саме:

- метилергобревін – 50 гривень 10 ампул сума 0,5 тис. гривень;

- пабал – 1000 гривень 1 ампула (5 ампул) сума 5 тис. гривень;

- окситоцин – 2,5 гривень 1 ампула (100 ампул) сума 2,5 тис. гривень;

- транексамова кислота- 90 гривень 1 ампула (50 ампул) сума 4,5 тис. гривень;

- колоїдні препарати – 150 гривень 500 мл.

(25 флаконів) сума 3,75 тис. гривень;

- кристалоїди – 20 гривень 400 мл (300 флаконів) сума 6 тис. гривень.

Потреба на І та ІІ рівні надання допомоги – 50%.

Зниження показника перинатальної та материнської смертності

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
5. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Зборівська центральна районна лікарня районний бюджет 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Щорічна потреба в закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних складає   грн., а саме – гіно-тардиферон – 1 упаковка 150 гривень •10 = 1,5 тис. гривень;

- ціанокобаламін – 10 ампул 15 гривень •100 = 1,5 тис. гривень

- фолієва кислота – 1 уп. 15 гривень •100 = 1,5 тис. грн

Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10%

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
6. Розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репро-дуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 2,5 тис. грн.

Зниження показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, ІПСШ/ВІЛ

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
7. Забезпечення закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією складає 10 тис.грн.,а саме:

- Ліндинет-30 1 упаковка 200 грн. •10= 2 тис. грн.

- ВМС – 1 шт. 400 грн. •20 = 8 тис. грн.

Зниження показника материнської смертності на 10%

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
8. Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких компаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності за допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) та рекламних плакатів/видань 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності складає 50 тис.грн.

Зниження показника перинатальної та материнсь-кої смертності, показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, ІПСШ/ВІЛ

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
9. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом 2017-2021 лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я районний бюджет - - - - - Зниження показника перинатальної смертності, показника мимовільних абортів, викиднів, що не відбулись

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
10. Забезпечення розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційних матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) для населення з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок складає 0,5 тис.грн.

Зниження показника онкогінеколо-гічних захворювань

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
11. Здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров’я для впровадження скрінінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі скелець та щіточок складає                 1,5 тис. грн.

Зниження показника онкогінекологічних захворювань

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Здоров’я дітей 1. Забезпечення дітей, хворих онкологічними та онкогематологічними захворюваннями лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 Впровадження комплексної підтримуючої терапії буде сприяти досягненню стійкої ремісії та видужанню,зниженню показника дитячої смертності на 20% у 2017-2021р.р.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу A або B або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 40,0

40,0

40,0

40,0 40,0 Впровадження первинної профілактики концентратом VІІІ фактору(плазмовий,рекомбінантний)за місцем проживання буде сприяти покращенню якості життя хворих дітей,зменшенню інвалідизації на 70% у 2017-2021р.р.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 25,0

25,0

25,0

25,0 25,0 Лікувальне харчування білковими гідролізатами, дотримання дієти сприяє досягненню нормального розумового розвитку і психо-емоційного стану хворих дітей до 100% 2017-2021рр.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 25,0

25,0

25,0

25,0 25,0 Наближення до фізіологічної секреції інсуліну та розширення режиму харчування і життя пацієнта до 100% у період 2017-2021 рр.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
5. Забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 15,0

15,0

15,0

15,0 15,0 Замісна ферментотерапія, забезпечення нормального фізичного розвитку хворих дітей, покращення стану дитини до 100% (креон, урсофальк, антибактеріальна терапія, дорназа М) 2017-2021 рр.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
6. Забезпечення дітей, хворих хронічним вірусним гепатитом В та С лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 25,0

25,0

25,0

25,0 25,0 Використання противірусної терапії та гепатопротекторів з очікуваним позитивним результатом і покращенням стану дитини на 80% у період 2017-2021рр. Збільшити первинне обстеження, контроль обстежень на фоні терапії.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
7. Забезпечення дітей, хворих мукополісахаридозом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 50,0

50,0

50,0

50,0 50,0 Досягнення ферментозамісною терапією компенсації загального стану і соціальної адаптації хворих мукополісахари-дозом дітей на 100% 2017-2021рр.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -

3.

Протидія захворюван-ню на туберкульоз

1. Забезпечення роботи кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної ланки 2017-2021 відділ охорони здоровя райдержадміністрації районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Покращення якості лікування хворих на амбулаторному етапі, підвищення рівня ефективності лікування:

2017 р. - на 7 %,

2018 р. - на 12 %,

2019 р. - на 20 %,

2020 р. - на 23 %,

2021 р.   - на 30 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Виявлення хворих шляхом проведення туберкулінодіагностики серед контактних осіб і осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих 2017-2021 відділ охорони здоровя райдержадміністрації районний бюджет 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Покращення виявлення хворих на туберкульоз серед контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 6 %,

2019 р. - на 7 %,

2020 р. - на 8 %,

2021 р.   - на 9 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагности-ки 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Покращення виявлення дітей та підлітків з "віражем" тубпроби:

2017 р. - на 30 %,

2018 р. - на 40 %,

2019 р. - на 55 %,

2020 р. - на 70 %,

2021 р. - на 90 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Проведення комплексної діагностики туберкульозу бактеріоскопічним обстеженням 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Збільшення кількості обстежених з позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ:

2017 р. - до 5 %,

2018 р. - до 7 %,

2019 р. - до 8 %,

2020 р. - до 9 %,

2021 р.   - до 10 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
5. Проведення комплексної діагностики туберкульозу шляхом рентгенологічного обстеження 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Збільшення охоплення населення ФГ оглядами:

2017 р. - на 20 %,

2018 р. - на 28 %,

2019 р. - на 35 %,

2020 р. - на 43 %,

2021 р.   - на 50 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
6. Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання:

2017 р. - на 15 %,

2018 р. - на 25 %,

2019 р. - на 30 %,

2020 р. - на 35 %,

2021 р. - на 40 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
7. Систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно- просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Покращення профілактики туберкульозу:

2017 р. - на 15 %,

2018 р. - на 20 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021 р. - на 35 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Транспланто-логія 1. Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією органів, в тому числі дітей 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Збільшення тривалості життя пацієнтів з трансплантованими органами:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 10 %,

2019 р. - на 15 %,

2020 р. - на 18 %,

2021 р. - на 23 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -

5.

Покращення життя людей з хронічними вірусними гепатитами 1. Санпросвітробота серед населення про шляхи зараження 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Зросте обізнаність населення про шляхи зараження вірусними гепатитами В і С:

2017 р. - на 60 %,

2018 р. - на 70 %,

2019 р. - на 85 %,

2020 р. - на 90 %,

2021 р. - на 100 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Забезпечення вільного доступу населення до тестування та консультацій 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0

Раннє виявлення та облік хворих, інфікованих вірусом гепатитів:

2017 р. – на 10 %,

2018 р. – на 15 %,

2019 р. - на 20 %,

2020 р. - на 35 %,

2021 р. - на 45 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Організація навчання з питань безпечного способу життя людей, хворих на вірусні гепатити 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Зменшення захворюваності на гепатити, що передаються гемоконтактним шляхом:

2017 р. - на 15 %,

2018 р. - на 20 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021 р. - на 40 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Створення єдиної системи обліку хворих на вірусні гепатити та єдиної системи профілактики цього захворювання 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Покращення диспансерного нагляду за хворими на вірусні гепатити В і С та своєчасне призначення противірусного лікування:

2017 р. - на 10 %,

2018 р. - на 15 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021 р. - на 40 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
5. Забезпечення лікування та профілактики хронічних вірусних гепатитів 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Покращення якості життя хворих, продовження їх працездатного віку та зниження інвалідизації:

2017 р. - на 10 %,

2018 р. - на 15 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021 р. - на 40 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -

6.

Профілактика та лікуваня серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

1. Висвітлювати у теле- та радіопередачах, присвячених питанням охорони здоров’я, матеріали, пов’язані з розв’язанням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу

2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Зростання інформованості населення щодо питань запобігання захворюванням системи кровообігу та популяризації здорового способу життя:

2017 р. - на 60 %,

2018 р. - на 70 %,

2019 р. - на 85 %,

2020 р. - на 90 %,

2021 р. - на 100 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Забезпечення закладів охорони здоров‘я фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах та тромбоемболіях легеневої артерії, ішемічних інсультах 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу, зниження рівня смертності населення:

2017 р. - на 2 %,

2018 р. - на 4 %,

2019 р. - на 6 %,

2020 р. - на 8 %,

2021   р. - на 9 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Придбання велоергометрів 2017-2021 відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 45,0 - - - -

Підвищення рівня обстеження хворих та верифікації діагнозів:

2017 р. - на 10 %,

2018 р. - на 18 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021   р. - на 35 %.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
7. Онкологія 1. Запровадження якості профілактичних оглядів та скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів, в тому числі із повним залученням в роботі чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і зло які-сних новоутворень, зокрема раку шийки матки, прямої кишки, шлунка, молочної залози та інших локалізацій; шляхом до оснащення або переоснащення необхідною апаратурою відповідно до табелів матеріально-технічної бази

2017-2021

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Забезпечення цитологічних лабораторій, чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, рентгенкабінетів, ендоскопічних кабінетів, кабінетів УЗД необхідним діагностичним обладнанням та створенням комп’ютерної електронної бази даних.

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
2. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом створення систематизованого проходження профі-лактичних медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями із створенням комп’ютеризованої бази населення з відмітками про дату проходження тих чи інших обстежень, які регламентовані наказами МОЗ України.

2017-2021

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет - - - - -

Створення локальних комп’ютеризованих баз.

Збільшення відсотку проведення ОПО населення до 80%

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
3. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до роз’яснювальної роботи з населенням, направленої на підвищення рівня знань та мотивації в питаннях профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров’я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань

2017-2021

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет - - - - -

Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
4. Залучення телерадіокомпанії до створення щомісячних теле- та радіопередач із залученням фахівців онкологічного профілю з питаннь профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров’я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у пеіодичних друкованих виданнях області.

2017-2021

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет - - - - -

Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
5. Забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

2017-2021

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району районний бюджет - - - - - Підвищення кваліфікації з онкології медичних працівників області та лікарів онкологічного профілю

сільські

та міський бюджети

- - - - -
інші джерела - - - - -
                           


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації щороку до 10 січня протягом 2018-2022 років.

Узагальнену інформацію про хід та виконання заходів програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації подає щороку до 25 січня протягом 2018-2022 років у відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                                     328.

м. Зборів

Про внесення змін до Програми стимулювання

громадян району, направлених Зборівським

районним військовим комісаріатом для

проходження військової служби за контрактом

у Збройних Силах України в 2017 році

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 323-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми стимулювання громадян району, направлених Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2017 році, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2017 року № 240, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                                      Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від 25 липня 2017 року № 328

ЗМІНИ

до Програми стимулювання громадян району, направлених Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2017 році

1. Пункт 9 та підпункт 9.1. розділу 1 «Паспорт програми» викласти в такій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

300,0 тис. гривень
9.1. коштів районного бюджету, бюджети об’єднаних територіальних громад 300,0 тис. гривень

2. У розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю «Ресурсне забезпечення програми» викласти в такій редакції:

Ресурсне забезпечення програми

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік

Усього витрат на

виконання програми

Обсяг ресурсів, усього: 300,0 300,0
у тому числі районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад 300,0 300,0

3. Розділі 6 «Напрями діяльності та заходи програми» викласти в такій редакції:

з/п

Перелік

заходів програми

Термін викона

ння заходу

Виконавці Джерело фінансування

Орієнто

вані обсяги фінансу

вання, тис. грн.

Очікуваний результат
1. Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та направленим Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2017 році 2017 рік управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Зборівський районний військовий комісаріат

районний бюджет, бюджети об’єдна-

них територіальних громад

300,0 виконання доведених планових завдань для району з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Збройних Силах України

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                                    327.

м. Зборів

Про внесення змін до районної програми

підтримки осіб, які брали участь в

антитерористичній операції, та членів

сім’ї загиблих під час проведення

антитерористичної операції на 2015-2019 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 327-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сім’ї загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 11 червня 2015 року № 553, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                                      Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від 25 липня 2017 року № 327

ЗМІНИ
до районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки

1. У розділі 1. «Паспорт програми» в підпункті 1 пункту 9 «суму 1043.5 тис. гривень» замінити на «суму 1093,50 тис. гривень».

2. У розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» в абзаці другому «суму 1043,5 тис. гривень» замінити на «суму 1093,5 тис. гривень» та «суму 864,1 тис. гривень» замінити на «суму 914,1 тис. гривень».

3. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
І ІІ
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 314,7 414,7 184,7 84,7 94,7 1093,50
районний бюджет 314,7 414,7 184,7 84,7 94,7 1093,50

4. Підпункт 2 пункту 2 та останній рядок розділу 6 викласти у такій редакції:

2. Надавати одноразову грошову допомогу на поховання сім’ї, в якій загинув учасник антитерористичної операції, в тому числі учасник-доброволець антитерористичної операції, а також особа мобілізована на службу, службу за контрактом, смерть якої не пов’язана з виконанням військового (службового) обов’язку, в розмірі 10 тис. гривень на підставі таких документів:

- заяви члена сім’ї загиблого;

- довідки, виданої військовими частинами, військовими комісаріатами, уповноваженими органами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами, іншими органами, що підтверджують причину смерті, а для сім’ї в якій загинув учасник-доброволець антитерористичної операції:

- довідки, виданої добровольчими формуваннями, в яких перебував учасник-доброволець антитерористичної операції та довідки місцевої громадської організації щодо участі у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, завіреної підписом та печаткою;

- довідки місцевої ради про члена сім’ї, який здійснює поховання;

- банківських реквізитів одержувача грошової допомоги.

Допомога виплачується, починаючи з часу дії Програми до завершення антитерористичної операції, членам сім’ї (особі, яка здійснила поховання) загиблого на підставі клопотання виконавчого комітету базової ради району за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

постій-

но

управління праці та соціального захисту населення район-ний бюджет 150 50 50 50 Фінансова підтримка сімей, в яких загинув учасник антитерорис-тичної операції, в тому числі учасник-доброволець антитерорис-тичної операції, а також особа мобілізована на службу за контрактом, смерть якої не пов’язана з виконанням військового (службового) обов’язку
ВСЬОГО: 1093,5 314,7 414,7 184,7 84,7 94,7

Керуюча справами районної ради                                         Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                                  326.

м. Зборів

Про внесення змін до районної програми

«Ветеран» на 2015-2019 роки (в новій редакції)

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 324-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки (в новій редакції), затвердженої рішенням районної ради від 11 червня 2015 року № 552, згідно з додатком, та які застосовуються з 01 травня 2017 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                                     Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від 25 липня 2017 року № 326

ЗМІНИ
до районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки
(в новій редакції)

1) підпункт 7 пункту 2 розділу 6 викласти в такій редакції:

«7. Надання пільг на утримання житла, житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку воякам ОУН-УПА та реабілітованим особам, учасникам, добровольцям антитерористичної операції. Пільги учасникам-добровольцям антитерористичної операції надавати в розмірі 75 відсотків, починаючи з травня 2017 року».

Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                         № 315.

м.Зборів

Про внесення змін до

районного бюджету на 2017 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення Тернопільської обласної ради від 10 травня 2017 року № 532 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2017 рік на суму, в т.ч.:                 - 4 943 843 гривень
-         від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                     -         1 587 000 гривень
в т.ч. ККД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” -         1 179 000 гривень
ККД 11010200 „Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами”   -         46 000 гривень
ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”   -         250 000 гривень
ККД 11010500 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування” -         112 000 гривень
-         від субвенцій -         3 356 843 гривень
в т.ч. ККД 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” -         688 000 гривень
ККД 41035000 „Інші субвенції” - 251 143 гривень
з них:
іншої субвенції Беримівської сільської ради - 3 000 гривень
іншої субвенції Млиновецької сільської ради - 125 391 гривень
іншої субвенції Мшанецької сільської ради - 12 652 гривень
іншої субвенції Ярчовецької сільської ради - 6 000 гривень
іншої субвенції Зборівської міської ради - 74 100 гривень
іншої субвенції Озернянської сільської ради   об’єднаної територіальної громади - 30 000 гривень
ККД 41034204 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади). - 2 417 700 гривень
2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму   - 4 135 843 гривень
За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:
2.1. Зборівська районна рада - 215 000 гривень
в т.ч. КПКВ 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” - 215 000 гривень
з них„Оплата праці” КЕКВ 2110 - 176 200 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 38 800 гривень
2.2. Відділ освіти Зборівської районної державної         адміністрації - 792 652 гривень
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”             - 762 652 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 538 373 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 124 279 гривень
„Інші поточні видатки” - 100 000 гривень
КПКВ 1011170 „Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти” - 30 000 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 24 500 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 5 500 гривень
2.3. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 2 993 113 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                 - 1 275 138 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 1 275 138 гривень
КПКВ 1412180 „Первинна медична допомога населенню” - 1 717 975 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 1 717 975 гривень
2.4. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 63 970 гривень
в т.ч. КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” - 63 970 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 45 000 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 9 900 гривень
„Інші поточні видатки” - 9 070 гривень
2.5. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 1 108 гривень
КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування” - 1 108 гривень
в т.ч. підпрограма КПКВ 1513105 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам - 1 108 гривень
з них: „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 1 108 гривень
2.6. Відділ у справах сім’ї, дітей та молоді Зборівської районної державної     адміністрації - 50 000 гривень
КПКВ 1115010 „Проведення спортивної роботи в регіоні”
в т.ч. підпрограма КПКВ 1115011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту”                                            

-

50 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки”                                         - 50 000 гривень
2.7. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації, в тому числі:                                                                           - 20 000 гривень
2.7.1. В т.ч.КПКВ 7618800 „Інші субвенції” (Залозецька селищна рада ОТГ) - 20 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 20 000 гривень
3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2017 рік:
3.1. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації
- Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 393 277 гривень
в т.ч. КПКВ 7618010 „Резервний фонд” - 393 277 гривень
з них: „Нерозподілені видатки” - 393 277 гривень
- Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 604 830 гривень
в т.ч. КПКВ 7618800 „Інші субвенції” (Обласному бюджету Тернопільської області) - 604 830 гривень
з них: КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів - 604 830 гривень
(в тому числі: співфінансування реконструкції ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Озерна, 95 в с.Ренів – 210 000 гривень та капітального ремонту (утеплення фасадів, перекриття; заміна покрівлі, влаштування дашків входу) ЗОШ І-ІІІ ст. с.Оліїв – 394 830 гривень)
3.2. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної   адміністрації
- Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 7 400 гривень
КПКВ 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” - 7 400 гривень
з них: „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 4 400 гривень
„Інші поточні видатки” - 3 000 гривень
- Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 32 400 гривень
КПКВ 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” - 7 400 гривень
з них: „ Оплата праці” КЕКВ 2110 - 7 400 гривень
КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” - 25 000 гривень
„Інші поточні видатки” - 25 000 гривень
3.3. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            
- Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 10 000 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                 - 10 000 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 10 000 гривень
3.4. Відділ у справах сім’ї, дітей та молоді Зборівської районної державної     адміністрації
3.4.1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків в розрізі підпрограм, зокрема:
по КПКВ 1115010 „Проведення спортивної роботи в регіоні”
- Зменшити КПКВ 1115012 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту” - 11 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 11 000 гривень
- Збільшити КПКВ 1115011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” - 11 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 11 000 гривень
4. Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету” на 2017 рік в сумі                                                                       - 1 435 577 гривень
з них:
4.1. ККД 41035000 „Інші субвенції” - 245 577 гривень
в тому числі:
-         за рахунок збільшення: - 295 577 гривень
іншої субвенції Кабарівецької сільської ради - 24 363 гривень
іншої субвенції Кальненської сільської ради - 8 500 гривень
іншої субвенції Кобзарівської сільської ради - 15 000 гривень
іншої субвенції Млиновецької сільської ради - 190 000 гривень
іншої субвенції Ярчовецької сільської ради - 26 839 гривень
іншої субвенції Зборівської міської ради - 30 875 гривень
-         за рахунок зменшення: - 50 000 гривень
іншої субвенції Оліїівської сільської ради - 50 000 гривень
4.2. ККД 41035200 „Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” - 1 190 000 гривень
5. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2017 рік на 1 997 024 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 688 000 гривень, 120 000 гривень перевиконання загального фонду районного бюджету переданого із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 246 553 гривень зменшення передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) .
5.1. За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
5.1.1. Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 1 385 661 гривень
в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта - 8 500 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 8 500 гривень
КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”             - 1 287 161 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 1 287 161 гривень
КПКВ 1016330 „Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів”                                                                   - 90 000 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 90 000 гривень
5.1.2. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 120 000 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                 - 120 000 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 120 000 гривень
5.1.3. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації                                                                             - 491 363 гривень
в т.ч. КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” - 491 363 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 491 363 гривень
6. Збільшити на 2017 рік:

-

профіцит районного бюджету у сумі 561 447 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 561 447 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 561 447 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
7. Затвердити зміни в перелік обєктів на 2017 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)   районного бюджету згідно з додатком 2.
8. Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2017 рік згідно з додатком 3.
9. Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації   внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.

Голова районної ради                                      Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

 

 

 

Зборівський р-н     Додаток 1  
        до рішення районної ради
        від 25 липня 2017 року № 315
           
Зміни   фінансування районного бюджету на 2017 рік
          грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -561447,00 561447,00 561447,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  

 

 

 

 

 

        

     Додаток 2

          до рішення районної ради

     від 25 липня 2017 року № 315

                                                                                                                                                      

   Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

     Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця бюджетної

програми або напряму видатків   згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

1000000 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 1 385 661
1010000   Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   1 385 661
1011010 1010

   0910

Дошкільна освіта

 

Капітальні видатки

 

8 500
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 100 000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки (70% % співфінансування з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів) 1 190 000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт ЗОШ I-II ступенів по вул.Молодіжна,13 в с.Ярчівці Зборівського району Тернопільської області (енергозберігаючі заходи) - за рахунок субвенції на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій 116 000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт ЗОШ I-II ступенів по вул.Молодіжна,13 в с.Ярчівці Зборівського району Тернопільської області (енергозберігаючі заходи) - співфінансування за рахунок коштів іншої субвенції Ярчовецької с/ради 26 839
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт підлоги підвального приміщення державної української гімназії ім..Р.Завадовича у м. Зборів   Тернопільської області - за рахунок субвенції на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій 120 000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт підлоги підвального приміщення державної української гімназії ім..Р.Завадовича у м. Зборів   Тернопільської області – співфінансування за рахунок іншої субвенції Зборівської м/ради 30 875
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт (утеплення фасадів, перекриття; заміна покрівлі, влаштування дашків входу) ЗОШ І-ІІІ ст. с.Оліїв Зборівського р-ну Тернопільської області - 296 553
1016330 6330 0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх

навчальних закладів

Робочий проект кошторисної частини реконструкції приміщень ЗОШ І-ІІ ступеня під дошкільний заклад в с.Млинівці Зборівського району Тернопільської області В процесі виготовлення 90 000
1400000

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації

(головний розпорядник)

120 000
1410000

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації

(відповідальний виконавець)

120 000
1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога                                                

Капітальні видатки

 

  120 000
2400000

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(головний розпорядник)

491 363
2410000  

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(відповідальний виконавець)

491 363
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки 15 000
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт даху будівлі клубу в

с.Кабарівці Зборівського району Тернопільської області( Корегування документації) - за рахунок субвенції на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій

360 000
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт даху будівлі клубу в

с.Кабарівці Зборівського району Тернопільської області( Корегування документації) –

співфінансування за рахунок іншої

субвенції Кабарівецької с/ради

677
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт приміщення   клубу в

с.Метенів Зборівського району                    

( Корегування кошторисної документації)   -

за рахунок субвенції на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій

92 000
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт приміщення   клубу в

с.Метенів Зборівського району                    

( Корегування кошторисної документації)   -

співфінансування за рахунок іншої субвенції Кабарівецької с/ради

23 686
Всього 1 997 024

Керуюча справами районної ради                                                                                      Л.В.Горба

 

          Додаток 3
до рішення районної ради
від 25 липня 2017 року № 315
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2017 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1100000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   61 000   61 000
1110000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   61 000   61 000
1115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні   61 000   61 000
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку футболу в Зборівському районі на 2015-2020 роки 50 000   50 000
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту Зборівському районі на 2017-2020 роки 11 000   11 000

 

2400000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   25 000   25 000
2410000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   25 000   25 000
2414090 4090 0829 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу Районна програма підтримки та розвитку клубних закладів району на 2017 - 2020 роки 25 000   25 000
      Всього   86 000   86 000
    Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба                          Л.В.Горба

 

 

 

 

 

 

              Додаток 4    
              до рішення районної ради
              від 25 липня 2017 року № 315
                   
  Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік  
               
                   
                  (грн)
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Разом
Інша субвенція

 

 

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 604 830 604 830
19530000000 Бюджет ОТГ смт. Залізці 20 000 20 000
  ВСЬОГО 624 830 624 830
                   
                   
  Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба    

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                            314.

м. Зборів

Про передачу міжбюджетних

трансфертів на 2017 рік

Розглянувши клопотання Залозецької селищної ради від 15 травня 2017 року № 455, розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 409-од «Про делегування функцій замовника будівництва об’єктів Тернопільської області, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 461-р  «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2017 року», враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити передачу міжбюджетного трансферту на 2017 рік селищному бюджету Залозецької селищної ради із районного бюджету Зборівського району для забезпечення проходження безоплатних медичних оглядів працівниками закладів освіти в сумі 20 000 грн.
 2. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти договір про передачу міжбюджетного трансферту з районного бюджету Зборівського району в 2017 році для забезпечення проходження безоплатних медичних оглядів працівниками закладів освіти між Зборівською районною радою та Залозецькою селищною радою (додається).
 3. Погодити передачу міжбюджетних трансфертів на 2017 рік в сумі 394 830 гривень обласному бюджету Тернопільської області із районного бюджету Зборівського району для забезпечення співфінансування проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів, перекриття, заміна покрівлі, влаштування дашків входу) Оліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Оліїв Зборівського району Тернопільської області»
 4. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти угоду про передачу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Зборівського району в 2017 році для забезпечення співфінансування проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів, перекриття, заміна покрівлі, влаштування дашків входу) Оліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Оліїв Зборівського району Тернопільської області» між Зборівською районною радою та Тернопільською обласною радою (додається).
 5. Погодити передачу міжбюджетних трансфертів на 2017 рік в сумі 210 000 гривень обласному бюджету Тернопільської області із районного бюджету Зборівського району для забезпечення співфінансування проекту «Реконструкція ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Озерна, 95 в с. Ренів Зборівського району Тернопільської області».
 6. Доручити голові Зборівської районної ради Максиміву Б.І. укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Зборівського району в 2017 році для забезпечення співфінансування проекту «Реконструкція ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Озерна, 95 в с. Ренів Зборівського району Тернопільської області»між Зборівською районною радою та Тернопільською обласною радою (додається).
 7. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                           313.

м. Зборів

Про затвердження договорів про

міжбюджетні трансферти на 2017 рік

Розглянувши клопотання Зборівської міської ради від 20 червня 2017 року № 21, рішення Зборівської міської ради від 15 червня 2017 року № 574, клопотання Ярчовецької сільської ради від 07 червня 2017 року № 402, рішення Ярчовецької сільської ради від 01 червня 2017 року № 101, клопотання Ярчовецької сільської ради від 06 липня 2017 року № 501, рішення Ярчовецької сільської ради від 06 липня 2017 року № 110, клопотання Кобзарівської сільської ради від 15 червня 2017 року № 69, рішення Кобзарівської сільської ради від 23 травня 2017 року № 131, клопотання Беримівської сільської ради від 09 червня 2017 року № 282, рішення Беримівської сільської ради від 19 травня 2017 року № 48, клопотання Мшанецької сільської ради від 04 липня 2017 року № 273, рішення Мшанецької сільської ради від 27 червня 2017 року № 190, клопотання Кабаровецької сільської ради від 05 липня 2017 року № 411, рішення Кабаровецької сільської ради від 07 червня 2017 року № 78, клопотання Озернянської сільської ради від 04 липня 2017 року № 359, рішення Озернянської сільської ради від 29 червня 2017 року № 278, клопотання Млиновецької сільської ради від 05 липня 2017 року № 47, рішення Млиновецької сільської ради від 27 червня 2017 року № 191, клопотання Ренівської сільської ради від 04 липня 2017 року № 325, рішення Ренівської сільської ради від 04 липня 2017 року № 79, клопотання Кальненської сільської ради від 18 липня 2017 року № 649, рішення Кальненської сільської ради від 18 липня 2017 року № 79, клопотання Млиновецької сільської ради від 19 липня 2017 року № 49, рішення Млиновецької сільської ради від 19 липня 2017 року № 194, клопотання Зборівської міської ради від 24 липня 2017 року № 238, рішення Зборівської міської ради від 24 липня 2017 року № 582, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 30 875 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 24 100 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Ярчовецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 26 839 грн. із Ярчовецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 4. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Ярчовецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 6 000 грн. із Ярчовецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 5. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Кобзарівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 15 000 грн. із Кобзарівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 6. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Беримівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 3 000 грн. із Беримівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 7. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Мшанецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 12 652 грн. із Мшанецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 8. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Кабаровецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 24 363 грн. із Кабаровецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 9. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Озернянською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 1 514 975 грн. та в сумі 902 725 грн. із Озернянського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 10. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Озернянською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 30 000 грн. із Озернянського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 11. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Млиновецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 100 000 грн. із Млиновецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 12. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Млиновецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 125 391 грн. із Млиновецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 13. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Ренівською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 105 100 грн. із Ренівського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 14. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Кальненською сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 8 500 грн. із Кальненського сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 15. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Млиновецькою сільською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 90 000 грн. із Млиновецького сільського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 16. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений між Зборівською міською радою та Зборівською районною радою про передачу субвенції в сумі 50 000 грн. із Зборівського міського бюджету Зборівському районному бюджету. (додається)
 17. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                               Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року                                                                      312.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I півріччя 2017 року

Враховуючи пропозиції президії районної ради, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року загального фонду по доходах в сумі 224 264,1 тис. гривень і по видатках в сумі 228642,7 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 1 883,3 тис. гривень і по видатках в сумі 2 008,2 тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                 Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Горба Л.В.

             

Додаток

           до рішення районної ради                   

від 25 липня 2017 року № 312

ЗВІТ
про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2017 року Відхилення до І півріччя 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2017 року Відхилення до І півріччя 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І півріччя 2017 року Відхилення до І півріччя 2016 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 24 622,0 12 062,8 3 988,3 0,0 0,0 0,0 24 622,0 12 062,8 3 988,3
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 24 582,0 12 015,1 3 958,0       24 582,0 12 015,1 3 958,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 40,0 47,7 30,3       40,0 47,7 30,3
20000000 Неподаткові надходження 467,5 260,8 69,4 3 012,1 1 629,6 216,6 3 082,2 1 664,6 229,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 40,0 8,2 1,9       40,0 8,2 1,9
21080000 Інші надходження 15,5 5,1 -10,4       15,5 5,1 -10,4
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 397,4 225,8 56,2            
24060000 Інші надходження 14,6 21,7 21,7       14,6 21,7 21,7
25000000 Власні надходження бюджетних установ       3 012,1 1 629,6 216,6 3 012,1 1 629,6 216,6
  Разом доходів 25 089,5 12 323,6 4 057,7 3 012,1 1 629,6 216,6 27 704,2 13 727,4 4 218,1
41020000 Дотації 25 553,0 12 776,5 7 451,4 0,0 0,0 0,0 25 553,0 12 776,5 7 451,4
41020100 Базова дотація 10 204,3 5 101,9 -223,2       10 204,3 5 101,9 -223,2
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 15 348,7 7 674,6 7 674,6       15 348,7 7 674,6 7 674,6
41030000 Субвенції з державного бюджету 296 911,5 199 164,0 46 580,1 1 603,7 253,7 -275,4 296 799,5 199 250,3 46 822,8
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 96 641,0 45 732,1 5 569,2       96 641,0 45 732,1 5 569,2
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 120 149,2 105 980,6 32 479,4       120 149,2 105 980,6 32 479,4
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату     електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові   потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),   вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів   у зв'язку з відміною     податку з власників   транспортних засобів та   інших самохідних машин і механізмів та   відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян             0,0 0,0 0,0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 058,5 675,3 474,9       1 058,5 675,3 474,9
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 502,4 167,4 167,4           167,4
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 50 121,7 30 871,0 5 045,9       50 121,7 30 871,0 5 045,9
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 493,7 13 454,0 1 105,9       24 493,7 13 454,0 1 105,9
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 688,0 231,0 231,0       688,0 231,0 231,0
41035000 Інші субвенції  2 427,5 1 790,4 1 477,7 413,7 253,7 253,7 2 841,2 2 044,1 1 731,4
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду       1 190,0 0,0 -529,1      
41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 23,3 11,0 11,0         11,0  
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 806,2 251,2 17,7       806,2 251,2 17,7
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів             0,0 0,0 0,0
  Всього доходів 347 554,0 224 264,1 58 089,2 4 615,8 1 883,3 -58,8 350 056,7 225 754,2 58 492,3

 

 

 

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                    Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за I півріччя 2017 року Відхилення до I півріччя 2016 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за I півріччя 2017 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I півріччя. 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за I півріччя 2017 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I півріччя. 2016 року (+;-)
0100 Органи місцевого самоврядування 1658,5 929,3 929,3 680,4 50,5   335,1 55,0 8,7 8,7       2,9 938,0 338,0
1000 Освіта 82572,9 49340,6 49340,6 34377,9 6028,1   16320,0 4100,1 1183,1 970,3     212,8 239,8 50523,7 16559,8
2000 Охорона здоров’я 29159,6 16469,9 16469,9       3198,0 1008,3 557,3 341,7     215,6 363,7 17027,2 3561,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 225244,7 155408,3 155408,3 2015,1 95,0   39426,8 238,5 78,4 78,4       -24,4 155486,7 39402,4
4000 Культура і мистецтво 9515,0 4544,3 4544,3 3258,0 295,2   1015,5 859,8 116,9 91,9 36,1   25,0 9,7 4661,2 1025,2
5000 Фізична культура і спорт 977,8 565,8 565,8 233,5 2,8   247,0               565,8 247,0
6300 Будівництво               209,2 63,8       63,8 9,3 63,8 9,3
7200 Засоби масової інформації 392,0 175,8 175,8       63,1               175,8 63,1
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 25,0 5,0 5,0       5,0               5,0 5,0
7400 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 15,0 2,8 2,8       -1,2               2,8 -1,2
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 200,0 119,0 119,0       94,0               119,0 94,0
8010 Резервний фонд 538,0                           0,0 0,0
8370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 543,2 543,2 423,2     120,0 543,2               543,2 543,2
8103 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла                               0,0
8104 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла                           3,0   3,0
  Разом видатків 350841,7 228104,0 227984,0 40564,9 6471,6 120,0 61246,5 6470,9 2008,2 1491,0 36,1 0,0 517,2 604,0 230112,2 61850,5
8800 Інші субвенції 538,7 538,7 538,7       428,7               538,7 428,7
  Всього видатків 351380,4 228642,7 228522,7 40564,9 6471,6 120,0 61675,2 6470,9 2008,2 1491,0 36,1 0,0 517,2 604,0 230650,9 62279,2
  Керівник справами районної ради                              
                Л. В. ГОРБА        

ПочатокПопередня12НаступнаКінець
Сторінка 1 з 2