Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

XVII сесія від 22 лютого  2017

XVII сесія від 22 лютого 2017 (31)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2017 року                                                                             № 251.

м. Зборів

Про внесення змін до рішення районної ради

від 23 вересня 2016 року № 172 «Про здійснення публічних електронних закупівель»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 23 вересня 2016 року № 172 «Про здійснення публічних електронних закупівель», а саме:

1.1. у пункті 1 рішення перед словом «здійснювати» доповнити словом «рекомендувати».

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                       № 250.

м. Зборів

Про затвердження Положення про

преміювання посадових осіб місцевого

самоврядування,службовців та

обслуговуючого персоналу виконавчого

апарату Зборівської районної ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та обслуговуючого персоналу виконавчого апарату Зборівської районної ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

 

  Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Горба Л.В.

                                                                                              Додаток

                                                                                                     до рішення районної ради

                                                                                 від 22 лютого 2017 року № 250.

Положення

про преміювання посадових осіб місцевого самоврядування,

службовців та обслуговуючого персоналу

виконавчого апарату Зборівської районної ради.

1. Загальні положення.

1.1.Положення про преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та обслуговуючого персоналу виконавчого апарату Зборівської районної ради (далі - Положення) розроблено відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів   виконавчої. влади,   органів   прокуратури,   судів   та   інших   органів»,   наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», пунктом  3.7 Колективного договору.

Положення є складовою частиною системи оплати праці, що діє в установі, узгоджується  із  профспілковим комітетом та є невід’ємною частиною Колективного договору.

1.2.  Положення   визначає  умови  й   порядок  преміювання   посадових  осіб  місцевого самоврядування, службовців та обслуговуючий персонал виконавчого апарату районної ради з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків,   ініціативного   й   творчого   підходу   до   вирішення   поставлених   завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

1.3. Преміювання голови, заступника голови районної ради здійснюється відповідно до рішень  районної ради  і цього Положення.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу фонду оплати праці та  за  рахунок  економії  фонду  оплати  праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі виконавчого апарату районної ради.

3. Показники преміювання та розміри премії.

3.1. Преміювання    посадових осіб місцевого  самоврядування службовців та обслуговуючого персоналу виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до їх  особистого  внеску  в  загальні  результати роботи,  рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці а також до державних і професійних свят та ювілейних дат.

3.2. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховуються посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям та обслуговуючому персоналу виконавчого апарату районної ради, розраховується головним  бухгалтером виконавчого апарату районної  ради, виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках або в сумовому виразі.

3.3.Показником, що дає право працівнику на отримання премії є сумлінне та якісне виконання   посадових   обов'язків,    відсутність    порушень   трудової   й  виконавської дисципліни.

3.4.Окремим  працівникам  розмір премії може бути зменшений або збільшений  на  підставі   показників,   визначених  у  додатку до  цього Положення.

3.5 Розмір  премії  працівникам  визначає  голова  районної  ради  або  заступник  голови  районної  ради.

           Максимальним  розміром  премія  не  обмежується.

4. Порядок преміювання.

4.1.      Преміювання    посадових    осіб    місцевого    самоврядування,    службовців    та обслуговуючого персоналу виконавчого апарату районної ради здійснюється щомісяця шляхом прийняття розпорядження голови районної ради.

Премія виплачується за виконання показників та умов преміювання у визначеному місяці, відповідно до відпрацьованого часу у  відсотках  або сумовому  виразі.

4.2.  Проект розпорядження про преміювання готує  головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.

4.3.  За наявності підстав, розмір премії окремим працівникам може бути зменшено або збільшено. Право збільшення (зменшення) розміру премії надається голові районної ради, в разі відсутності - заступнику голови в односторонньому порядку. Зменшення розміру премії головою районної ради (заступником голови) оформляється розпорядженням. Про позбавлення премії повністю або частково, у зв’язку з учиненням службового проступку, повідомляється працівнику із зазначенням підстав зменшення або позбавлення премії повністю або частково.

4.4.  Повне або часткове зняття премії, передбачене цим Положенням, проводиться за той розрахунковий період, в якому було здійснено або виявлено упущення в роботі.

4.5.  Працівник, який не згідний з рішенням про преміювання, може оскаржити його до прийняття розпорядження голові районної ради, а після прийняття розпорядження - до суду в установленому чинним законодавством порядку.

Керуюча справами районної ради                    Л.В.Горба

                                       ДОДАТОК

до Положення про преміювання посадових

осіб місцевого самоврядування, службовців

та обслуговуючого персоналу виконавчого

апарату  Зборівської районної ради

ПОКАЗНИКИ

преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та обслуговуючого персоналу виконавчого апарату районної ради.

п/п

Критерії зменшення чи збільшений розміру

Розмір зменшення або збільшення у відсотках до визначеного

розрахункової загального розміру

1 Притягнення працівника до адміністративної   чи кримінальної відповідальності у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. Позбавлення премії на 100%.
2 Застосування   до   працівника   заходів дисциплінарного впливу або накладення    дисциплінарного стягнення. Позбавлення премії на 100%.
3 Порушення трудової дисципліни: запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, порушення розпорядку роботи районної ради щодо організації використання робочого часу та режиму роботи. Зменшення розміру премії до 50% за кожний випадок порушення.
4

Порушення виконавської дисципліни:

- порушення    строків    розгляду    звернень    громадян;

- порушення  строків  виконання доручень  керівництва, зазначених у резолюціях до        документів;

- порушення регламентованих норм опрацювання документів.                                                      

Зменшення розміру премії до 20% за кожний випадок порушення.
5

Показники якості роботи:

- низький   рівень   якості    опрацьованих   документів, повернення їх на доопрацювання, наявність зауважень і негативних висновків до проектів розпоряджень і рішень;

- низький рівень організації заходів, неякісне виконання доручень керівництва.

Зменшення розміру премії до 10% за кожний випадок зниження якості.
6 Виконання   особливо   важливої   роботи   з   досягненням з досягненням певних результатів. Збільшення розміру премії до 50%.
7 Виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв’язку з невідкладними обставинами. Збільшення розміру премії до 50%.
8

Високі досягнення її роботі:

-  запобігання   втраті  бюджетних   коштів,   матеріальних цінностей тощо;                                       

- наукові розробки в  галузі державного управління  та місцевого самоврядування, рекомендовані до практичного застосування;                                                                         

- запровадження нових управлінських технологій, методик, направлених на підвищення, ефективності державного управління та місцевого самоврядування;

Збільшення розміру премії до 30% за кожний випадок досягнень.
9 Виконання роботи,  направленої на підвищення  якості державного управління:                                                         - організація та керівництво стажуванням на службі в органах місцевого самоврядування;                                       - розробка та впровадження рекомендацій, направлених, на підвищення ефективності місцевого самоврядування.           Збільшення розміру премії до 20%.

Керуюча справами районної ради                    Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                       № 249.

м. Зборів

Про умови оплати праці голови

районної ради та заступника

голови районної ради у 2017 році

На підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити голові районної ради Максиміву Богдану Івановичу та заступнику голови районної ради Олійнику Леоніду Васильовичу щомісячні надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років.

2. Преміювати голову районної ради Максиміва Б.І. та заступника голови районної ради Олійника Л.В. щомісячно, впродовж 2017 року, за фактично відпрацьований час по наслідках роботи за місяць у розмірі, не менше 10 відсотків посадового окладу в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі районної ради на 2017 рік та економії коштів на оплату праці.

3. Дозволити виплачувати Максиміву Б.І. та Олійнику Л.В. допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, в межах затвердженого фонду оплати праці.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

 

  Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В. 

  ukraina gerb  

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2017 року                                                                       № 248.

м. Зборів

Про затвердження розпоряджень

голови районної ради

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити розпорядження голови районної ради від 25 січня 2017 року № 4 «Про надання одноразової грошової допомоги», від 26 січня 2017 року № 5 «Про продовження договору оренди», від 31 січня 2017 року № 9 «Про звільнення  Пріня С.Г.».

  Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про надання одноразової грошової допомоги з кошторису районної ради

№ п/п

Дата і номер

розпорядження

Сума

(грн.)

На

які заходи

1 2 3 4
1.

25.01.

2017

№ 4

11000

Одноразові допомоги:

За поданням голови районної ради:

Гр. Білоус С.М. – м. Зборів – 1000 грн.

Гр. Комар Л.В. – м. Зборів – 600 грн.

Гр. Нечай І.П. – м. Зборів – 800 грн.

Гр. Стецюку М.Є. – с. Погрібці – 200 грн.

Гр. Гуменюку Р.Я.  – с. Перепельники – 400 грн.

Гр. Свірській Н.І.  – с. Заруддя – 400 грн.

За поданням депутатів районної ради:

Гр. Стецюку М.Є. – с. Погрібці – 1000 грн. – (500 грн. – Олійник Л.В., 500 грн. – Добуш І.Я.)

Гр. Гуменюку Р.Я.  – с. Перепельники – 1800 грн. – (150 грн. – Олійник Л.В., 1650 грн. – Максимів Б.І.)

Гр. Свірській Н.І.  – с. Заруддя – 500 грн. – Дудкевич П.Й.

Гр. Щербань С.М. – м. Зборів – 1000 грн. – Баліцький І.Б.

Гр. Гузар О.Г. – с. Годів  – 300 грн. – Гузар І.Г.

Гр. Боднар Г.З. – с. Плісняни – 1000 грн. – Римар І.Л.

Гр. Дрозді Л.П. – с. Оліїв  – 1000 грн. – Большакова О.В.

Гр. Сагайдак М.Б. – с. Заруддя  – 500 грн. – Дудкевич П.Й.

Гр. Сеньків З.Є. – с. Гаї-Розтоцькі  – 500 грн. – Чехович М.Я.

РАЗОМ
11000

Керуюча справами районної ради                         Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2017 року                                                              247.

м.Зборів

Про внесення змін до

районного бюджету на 2017 рік

 Керуючись Бюджетним кодексом України, статями 43, 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2017 рік на суму               - 4 680 302 гривень
ККД 41035000 „Інші субвенції” - 2 262 602 гривень
 з них:
іншої субвенції Беримівської сільської ради - 8 784 гривень
іншої субвенції Гає-Розтоцької  сільської ради - 53 600 гривень
іншої субвенції Гарбузівської  сільської ради - 9 218 гривень
іншої субвенції Заруддянської  сільської ради - 15 000 гривень
іншої субвенції Кобзарівської  сільської ради - 4 880 гривень
іншої субвенції Мильнівської сільської ради -  41 767 гривень
іншої субвенції Млиновецької сільської ради - 186 424 гривень
іншої субвенції Ярчовецької сільської ради - 10 000 гривень
 іншої субвенції Озернянської сільської ради    об’єднаної територіальної громади - 760 228 гривень
 іншої субвенції Залозецької селищної ради    об’єднаної територіальної громади - 1 172 701 гривень
ККД 41034204„Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів:обласного, районного, міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади). - 2 417 700 гривень
2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму   - 4 680 302 гривень

2.1

.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:
Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації - 331 723 гривень
КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”           - 305 673 гривень
 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 73 300 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 15 996 гривень
„Інші поточні видатки” - 216 377 гривень
КПКВ 1011170 „Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти” - 26 050 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 21 400 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 4 650 гривень
2.2. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                           - 3 158 999 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                 - 921 387 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 921 387 гривень
КПКВ 1412180 „Первинна медична  допомога населенню” - 2 237 612 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 2 237 612 гривень
2.3. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 1189 580 гривень
 КПКВ 1513030 „Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян”                                                                   -  113 000 гривень
т.ч. підпрограма КПКВ 1513031„Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами” - 42 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 42 000 гривень
 підпрограма КПКВ 1513034„Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку”                                                                -  71 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 71 000 гривень
КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування” 884 380 гривень
в т.ч. підпрограма КПКВ 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 884 380 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 671 124 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 177 756 гривень
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 - 31 500 гривень
„Інші поточні видатки” - 4 000 гривень

КПКВ 1513180 „Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”

-  75 500 гривень
т.ч. підпрограма КПКВ 1513181„Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами” -  75 500 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 75 500 гривень
КПКВ 1513190„Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу” - 116 700 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 116 700 гривень
3.

Спрямувати на  видатки  загального фонду районного бюджету на 2017 рік 4 424 141 гривень вільного залишку бюджетних коштів станом на

01 січня 2017 року, в тому числі:

3.1. За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
3.1.1. Зборівська районна рада -  150 000 гривень

 КПКВ 0117210 „Підтримка засобів масової

інформації”

-  150 000 гривень
в т.ч. підпрограма КПКВ 0117212„Підтримка періодичних видань (газет та журналів) -  150 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 150 000 гривень
3.1.2. Зборівська районна державна адміністрація -  110 000 гривень
в т.ч. КПКВ 0317830 „ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ” 110 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 110 000 гривень
3.1.3. Відділ освіти Зборівської районної державної  адміністрації - 1 517 300 гривень
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”           - 1 405 000 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 1 150 000 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 255 000 гривень

КПКВ 1011190 „Централізоване ведення бухгалтерського обліку”     

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110                                            

-

-

                   

61 950

50 750

гривень

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 11 200 гривень
 КПКВ 1011200 „Здійснення централізованого господарського обслуговування”                                  - 29 000 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 23 750 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 5 250 гривень
КПКВ 1015030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту” - 21 350 гривень
в т.ч. підпрограма КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”                                       - 21 350 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 17 500 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 3 850 гривень
3.1.4. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                            - 1 545 000 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                - 1 245 000 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 1 245 000 гривень
КПКВ 1412180 „Первинна медична  допомога населенню” - 300 000 гривень
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282 - 300 000 гривень
3.1.5. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 234 004 гривень
в т.ч. КПКВ 1513400 „Інші видатки на соціальний захист населення” - 200 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 200 000 гривень
КПКВ 1513100 „Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування” - 34 004 гривень
в т.ч. підпрограма КПКВ 1513105 „Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідам” - 34 004 гривень
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 24 836 гривень
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 9 168 гривень
3.1.6. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації - 80 000 гривень
в т.ч. КПКВ 2414040 „Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва” - 60 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 60 000 гривень
КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” - 20 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 20 000 гривень
3.1.7. Відділ агропромислового розвитку Зборівської районної державної адміністрації - 25 000 гривень
в т.ч. КПКВ 5317330 „Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства ” - 25 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 25 000 гривень
3.1.8. Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності торгівлі та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації - 45 000 гривень
в т.ч. КПКВ 7317450 „Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва” - 15 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 15 000 гривень
 КПКВ 7317810 „Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та стихійного лиха” - 30 000 гривень
з них: „Інші поточні видатки” - 30 000 гривень
3.1.9. Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації                                                                            - 717 837 гривень
в т.ч. КПКВ 7618010 „ Резервний фонд ” - 168 637 гривень
 з них: „Нерозподілені видатки” - 168 637 гривень
 КПКВ 7618370 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів ” - 534 200   гривень
в тому числі:
   -  Зборівському відділенню поліції Тернопільського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - 40 000 гривень
   з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 40 000 гривень
   - фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  - 104 100 гривень
   з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 64 100 гривень
КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                            - 40 000 гривень
   - управлінню праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 65 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 65 000 гривень
   -  центру надання адміністративних послуг Зборівської районної державної адміністрації - 34 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 34 000 гривень
   -

управлінню Державної казначейської служби у

 Зборівському районі Тернопільської області         

- 25 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 25 000 гривень
   -  Зборівському відділенню Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільської області          - 20 000 гривень
КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                            - 20 000 гривень
    -  Кременецькому міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області - 10 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 10 000 гривень
  - Зборівській районній державній адміністрації - 184 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 124 000 гривень
КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів”                                            - 60 000 гривень
  - відділу агропромислового розвитку Зборівської районної державної адміністрації  - 16 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 16 000 гривень
  - відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації  - 36 100 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 36 100 гривень
   КПКВ 7618800 „Інші субвенції” ( обласному бюджету Тернопільської області на виконання  пункту 4 обласної програми організації рятування людей на водних об’єктах Тернопільської області на 2015- 2019 роки) - 15 000 гривень
з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів - 15 000 гривень
4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами функціональної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2017 рік:
4.1. Відділу культури і туризму Зборівської районної державної   адміністрації
- Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 5 200 гривень
КПКВ 2414200 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”  - 5 200 гривень
з них: „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 3 200 гривень
„Інші поточні видатки” - 2 000 гривень
- Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі - 5 200 гривень
КПКВ 2414200 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”  - 5 200 гривень
з них: „ Оплата праці” КЕКВ 2110 - 5 200 гривень
5. Збільшити дохідну частину  бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету ККД 41035000 „Інші субвенції” на 2017 рік в сумі - 160 000 гривень
в т.ч. за рахунок:
 іншої субвенції Загір’янської сільської ради - 70 000 гривень
 іншої субвенції Оліївської сільської ради - 50 000 гривень
 іншої субвенції Кабарівецької сільської ради - 40 000 гривень
6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  районного бюджету на 2017 рік на суму 1 275 932  гривень, в тому числі 1 115 932  гривень  за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) із вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01 січня 2017 року :
6.1. За головними розпорядниками коштів:
6.1.1. Відділ освіти  Зборівської районної державної адміністрації                                                                           - 986 763 гривень
в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта” - 5 190 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 5 190 гривень
 КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”            - 980 082 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 980 082 гривень
 КПКВ 1016330 „Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів”                                                                  - 1 491 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 1 491 гривень
6.1.2. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації                                                                           - 199 000 гривень
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога”                                                - 199 000 гривень
з них: „Капітальні видатки” - 199 000 гривень
6.1.3. Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації -              90 169 гривень
в т.ч.КФК 2414090„Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” -             90 169 гривень
з них: „Капітальні видатки” -              90  169 гривень
7. Визначити на 2017 рік:

-

 профіцит  районного бюджету у сумі  1 115 932 гривень.,  в тому числі загального фонду районного бюджету 1 115 932 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

-

 дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі       1 115  932 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

8.

Затвердити  перелік обєктів на 2017 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку( спеціального фонду)  районного бюджету  згідно з додатком 2.

9.

Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2017 рік  згідно з додатком 3.

10.

Внести зміни в додаток 3 до рішення Зборівської районної ради від 21 грудня 2016 року  „Про районний бюджет на 2017 рік” навпроти „Програми  підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки” в колонці „Загальний фонд” замість цифри 18700 проставити 60000 та

навпроти „Районної програма "Ветеран" на 2015-2019 роки” ” в колонці „Загальний фонд” замість цифри 161300 проставити 120000.

11.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного  бюджету.

     

Голова районної ради                        Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

               Додаток 1  
        до рішення районної ради
        від 22  лютого 2017 № 247.
           
  Фінансування районного бюджету на 2017 рік
          грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -1115932,00 1115932,00 1115932,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  

 

 

 

 

          

     Додаток 2

          до рішення    районної  ради

      від 22  лютого 2017 року  № 247.

                                                                                                                                                             

                Перелік  об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

      Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

 відповідального виконавця  бюджетної

 програми або напряму видатків   згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

1000000 Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)  

986 763

1010000   Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   986 763
1011010 1010

    0910

Дошкільні заклади освіти

 

Капітальні видатки

( Кошторисна документація)

 

5 190
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

( Кошторисна документація)

 

49 898
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

(30% співфінансування придбання

шкільних автобусів за рахунок коштів районного бюджету)

500 000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт приміщень(заміна

віконних блоків та електроосвітлення)

ЗОШ I-III ст. с.Загіря Зборівського р-ну

Тернопільської області(зміни згідно

3ауважень експертизи) по кошторису

133 631
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт (утеплення фасадів,

перекриття;заміна покрівлі, влаштування

дашків входу) ЗОШ I-III ст. с.Оліїв Зборівського р-нуТернопільської області

296 553
1016330 6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх

навчальних закладів

Кошторисна документація на реконструкцію ЗОШ  І-ІІІ ст. с.Млинівці В процесі виготовлення 1  491
1400000

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації

(головний розпорядник)

    199 000
1410000

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації

(відповідальний виконавець)

    199 000
1412010 2010

0731

 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога                                               

Капітальні видатки

 

  199 000
2400000

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(головний розпорядник)

    90 169
2410000  

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

(відповідальний виконавець)

    90 169
2414090 0490

 

 

0828

Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

Капітальний ремонт даху будівлі в

с.Кабарівці Зборівського району

Тернопільської області (корегування

документації)

90 169
Всього   1 275 932

Керуюча справами районної ради                                                                                       Л.В.Горба

 

 

 

 

          Додаток 3
до рішення районної  ради
від 22  лютого 2017 року № 247.
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2017 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000     Зборівська районна рада (головний розпорядник)   150 000   150 000
0110000     Зборівська районна рада (відповідальний виконавець)   150 000   150 000
0117210 7210   Підтримка засобів масової інформації   150 000   150 000
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети "Зборівська дзвіниця" на 2014-2017 роки 150 000   150 000
0300000     Зборівська районна державна адміністрація (головний розпорядник)   110 000   110 000
0310000     Зборівська районна державна адміністрація( відповідальний виконавець)    110 000   110 000
0317830 7830 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Районна програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2015 - 2017 роки 110 000   110 000
1500000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   316 700   316 700
1510000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   316 700   316 700
1513190 3190 1060 Надання пільг  населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 116 700   116 700
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма стимулювання громадян району, направлених Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2017 році 200 000   200 000
2400000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   60 000   60 000
2410000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    60 000   60 000
2414040 4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами Програма розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки 10 000   10 000
Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 - 2020 роки 50 000   50 000
5300000     Відділ агропромислового розвитку Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   25 000   25 000
5310000     Відділ агропромислового розвитку Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    25 000   25 000
5317330 7330 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства  Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016 - 2020 роки 25 000   25 000
7300000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності торгівлі, та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   45 000   45 000
7310000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності торгівлі, та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    45 000   45 000
7317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Програма розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2017-2018 роки 15 000   15 000
7317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма розвитку цивільного захисту Зборівського району на 2014-2017 роки 30 000   30 000
7600000     Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   534 200   534 200
7610000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)    534 200   534 200
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма покращення ефективності надання управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації соціальної підтримки малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення на 2017-2018 роки 65 000   65 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг  райдержадміністрації на 2016-20218роки 34 000   34 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма " Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської райдержадміністрації на 2016-2018 роки  104 100   104 100
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району Тернопільської області на 2017 рік 40 000   40 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Зборівському районі на 2016-2019 роки 25 000   25 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма організаційного забезпечення  діяльності Бучацької об’єднаної державної
         податкової інспекції Головного управління Державної
          фіскальної служби України у Тернопільської області на 2016-2017 роки
20 000   20 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих   Зборівською районною радою на 2016-2017 роки 200 000   200 000
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017 - 2018 роки    36 100   36 100
7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Районна програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016-2018 роки 10 000   10 000
      Всього    1 240 900   1 240 900

                                              

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                          № 246.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за  2016 рік

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п. 17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік загального фонду  по доходах в сумі 311 074,8  тис. гривень і по видатках в сумі 304 314,0 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 9 492,1  тис. гривень і по видатках та кредитуванні в сумі 13 377,8 тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                   Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

              Горба Л.В.

Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 2016 рік Відхилення до 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 2016 рік Відхилення до 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за 2016 рік Відхилення до 2015 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 19 601,9 24 602,5 8 628,3 0,0 0,0 0,0 19 601,9 24 602,5 8 628,3
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  19 551,9 24 576,5 8 646,6       19 551,9 24 576,5 8 646,6
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 50,0 26,0 -18,3       50,0 26,0 -18,3
20000000 Неподаткові надходження 293,7 398,2 71,8 7 556,4 7 255,4 3 697,8 7 592,4 7 653,6 3 769,6
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  6,0 39,2 25,6       6,0 39,2 25,6
21080000 Інші надходження 15,0 15,5 -232,1       15,0 15,5 -232,1
24060000 Інші надходження 15,0 6,4 -26,2       15,0 6,4 -26,2
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 257,7 337,1 304,5         337,1 304,5
25000000 Власні надходження бюджетних установ       7 556,4 7 255,4 3 697,8 7 556,4 7 255,4 3 697,8
  Разом доходів 19 895,6 25 000,7 8 700,1 7 556,4 7 255,4 3 697,8 27 194,3 32 256,1 12 397,9
41020000 Дотації  11 150,6 11 150,6 -3 266,0 0,0 0,0 0,0 10 650,6 10 650,6 -3 766,0
41020100 Базова дотація 10 650,6 10 650,6 -3 766,0       10 650,6 10 650,6 -3 766,0
41020600 Стабілізаційна дотація 500,0 500,0 500,0            
41030000 Субвенції з державного бюджету 275 083,8 274 923,5 69 074,4 2 323,3 2 236,7 2 096,8 275 387,3 277 160,2 69 151,4
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 82 961,8 82 961,8 10 133,0       82 961,8 82 961,8 10 133,0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  110 339,9 110 339,8 70 090,6       110 339,9 110 339,8 70 090,6
41030900 Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв'язку  з відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян      -626,3       0,0 0,0 -626,3
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 119,4 1 119,3 579,6       1 119,4 1 119,3 579,6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 50 839,9 50 839,9 -8 827,0       50 839,9 50 839,9 -8 827,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25 491,6 25 481,2 -1 739,6       25 491,6 25 481,2 -1 739,6
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 885,6 2 851,1 2 051,1       2 885,6 2 851,1 2 051,1
41035000 Інші субвенції  658,0 604,0 504,0 303,5 216,9 77,0 961,5 820,9 581,0
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду       2 019,8 2 019,8 2 019,8   2 019,8  
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 543,7 483,1 -12,4       543,7 483,1 -12,4
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 243,9 243,3 -3 078,6       243,9 243,3 -3 078,6
  Всього доходів 306 130,0 311 074,8 74 508,5 9 879,7 9 492,1 5 794,6 313 232,2 320 066,9 77 783,3

 

 

 

 

                                                                   
Код Видатки бюджету за функціональною структурою                      Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за  2016 рік Відхилення до  2015 року (+;-)                                
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  2016 рік поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до 2015 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  2016 рік поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до 2015 року (+;-)                                
010000 Органи місцевого самоврядування  1305,5 1305,3 1305,3 917,9 77,8   169,0 36,0 29,4 29,4       -11,1 1334,7 157,9                                
070000 Освіта 65080,2 64899,6 64899,6 43825,1 8416,3   -10654,4 10871,5 10474,8 2321,2   2,5 8153,6 7718,9 75374,4 -2935,5                                
080000 Охорона здоров’я 29460,0 29388,4 29388,4 20266,9 2298,3   654,8 1365,0 1271,9 555,1 114,5 26,5 716,8 715,0 30660,3 1369,8                                
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 199204,0 199086,0 199086,0 2767,8 190,8   81103,6 230,7 185,8 185,8       -28,9 199271,8 81074,7                                
110000 Культура і мистецтво 7265,1 7252,6 7252,6 5398,7 428,6   -844,0 428,1 367,2 233,5 52,8   133,7 48,3 7619,8 -795,7                                
120000 Засоби масової інформації 266,0 266,0 266,0       61,0               266,0 61,0                                
130000 Фізична культура і спорт 633,3 622,8 622,8 290,0 4,1   23,9               622,8 23,9                                
150000 Будівництво               1206,6 1052,1       1052,1 -61,2 1052,1 -61,2                                
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 22,7 22,7 22,7       22,7               22,7 22,7                                
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  20,0           -336,2               0,0 -336,2                                
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 4,0 4,0 4,0       4,0               4,0 4,0                                
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 141,0 141,0 141,0       43,0               141,0 43,0                                
250203 Проведення місцевих виборів 0,9 0,9 0,9       -1546,8               0,9 -1546,8                                
250404 Інші видатки             -31,0               0,0 -31,0                                
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 464,3 460,2 300,2     160,0 342,3               460,2 342,3                                
250908 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла               80,0             0,0 0,0                                
250909 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла               -80,0 -3,4         25,1 -3,4 25,1                                
  Разом видатків 303867,0 303449,5 303289,5 73466,4 11415,9 160,0 69011,9 14137,9 13377,8 3325,0 167,3 29,0 10056,2 8406,1 316827,3 77418,0                                
250315 Інші додаткові дотації  32,5 32,5 32,5       -1338,0               32,5 -1338,0                                
250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 380,5 379,5       379,5 379,5               379,5 379,5                                
250380 Інші субвенції 210,0 210,0 210,0       -90,0               210,0 -90,0                                
250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 243,0 242,5 242,5       -1531,7               242,5 -1531,7                                
  Всього видатків 304733,0 304314,0 303774,5 73466,4 11415,9 539,5 66431,7 14137,9 13377,8 3325,0 167,3 29,0 10056,2 8406,1 317691,8 74837,8                                
   Керівник справами районної ради                                                               
                Л. В. ГОРБА                                        
                                                                   
                                                                   
                                                       
                                                   
                                                                   

 ukraina gerb  

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                    245.

м. Зборів

Про Програму розвитку малого і середнього

підприємництва Зборівського району

на 2017-2018 роки (нова редакція)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 36-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій, президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2017-2018 роки (нова редакція) (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 245.

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району

на 2017-2018 роки (нова редакція)

1. Паспорт програми

  Ініціатор розроблення програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Розробник програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Співрозробники програми структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, районна рада підприємців при районній державній адміністрації
  Відповідальний виконавець програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Учасники програми структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, районна рада підприємців при районній державній адміністрації
  Термін реалізації програми 2017 – 2018 роки
  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет, міський, селищний та сільські бюджети
 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

64,0 тис. гривень

1) кошти районного бюджету 64,0 тис. гривень

2. Стан і аналіз проблеми малого бізнесу в районі

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцненню економіки району.

Головною метою програми є створення сприятливих умов для стійкого зростання малого і середнього бізнесу з урахуванням соціально-економічних пріоритетів району. Це можливо у разі спрямування спільних дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських організацій, установ інфраструктури на створення ефективної системи підтримки малого і середнього підприємництва.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому. Активізація та становлення господарських відносин зумовлює структурне реформування місцевої економіки, оперативне насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і посилення конкуренції, забезпечення зайнятості населення та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Необхідність посилення підтримки малого і середнього бізнесу органами місцевого самоврядування обумовлюється важливістю проведення адекватної та ефективної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні з урахуванням специфіки ринкових відносин та економічного розвитку району. Розроблення районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 -2018 роки дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні економічної стабільності та процвітання району.

Стратегічна мета: створення стимулюючих умов для розвитку малого і середнього підприємництва шляхом удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва в районі, впровадження ефективної регуляторної політики, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємницької діяльності до розвитку інноваційного виробництва.

Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу є кількість діючих суб’єктів малого підприємництва. За підсумками роботи за 2015 рік в районі працювало 123 суб’єкти малого та середнього бізнесу (47% від усіх зареєстрованих структур малого підприємництва), у 2016 році працює 125 суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Протягом 2016 року в структурах малого підприємництва  обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) очікується на суму 500 мільйонів гривень.

Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів і свідчить про орієнтацію підприємницьких структур до заняття торгово-посередницькою діяльністю.

Питома вага підприємницьких структур малого підприємництва по району становить в галузі:

  промисловості                               – 10%

  сільського господарства                          – 25%

  транспорту                                              – 3%

  будівництва                                   – 4%

  торгівлі і громадського харчування         – 46%

  інших                                            – 12%

 

Питома вага підприємницьких структур малого підприємництва по району

програма

 

                            

В поточному році сплачують єдиний податок 22 суб’єкти малого бізнесу (юридичні особи),  всього  платників єдиного податку – 55 суб’єктів. Із загальної кількості сплачують єдиний податок за ставкою 3% – 2 суб’єкти господарювання за ставкою 5% – 20 суб’єктів.

Станом на 1 жовтня 2016 року зареєстровано 1106 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, з них  працює 818, або 74% від усіх зареєстрованих.

Протягом 9 місяців  поточного  року суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджету 19,5 млн. гривень, що становить 35,3% до поступлень по району, за рік  очікується надходжень в сумі  26 млн. гривень. 

На підприємствах малого та середнього бізнесу працює 1170 чоловік.

Зборівським відділенням Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області протягом 9 місяців поточного року проведено 7 семінарів для платників податків та опубліковано 17 статей у районній комунальній газеті «Зборівська дзвіниця» з різних питань оподаткування.

В районі триває процес становлення селянських (фермерських) господарств (зареєстровано більше 60). В поточному році працювало 29 селянських (фермерських), в користуванні яких знаходиться 3,5 тисяч  гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 3,5 тисяч гектарів ріллі, в середньому на одне фермерське господарство припадає 122 гектари сільськогосподарських угідь.

Основний напрям розвитку фермерських господарств – рослинництво. Лише два фермерських господарства «Еліта 91», «Поляна К» займаються вирощуванням свиней.

В структурі посівних площ фермерських господарств переважають зернові культури (95%) та озимий ріпак на зерно (5%). Питома вага посівної площі фермерських господарств в структурі посівних площ всіх сільськогосподарських підприємств району у 2016 році склала 10% і цей показник щорічно збільшується.

В порівняльному групуванні економічно-активних фермерських господарств району за площею сільськогосподарських угідь, станом на 1 жовтня 2016 року найменші фермерські господарства функціонують з площею 1 гектар і найбільше фермерське господарство «Софія-А» освоїло землі на площі понад 1000 гектарів. До 100 га  ріллі  обробляють понад 60% фермерських  господарств району, 9 господарств – від 100,1 га до 500 га сільгоспугідь.

У розвитку фермерства є свої труднощі, які суттєво гальмують їх розвиток, це зокрема нестача коштів на придбання техніки, мінеральних добрив, насіння і пально-мастильних матеріалів, значна диспропорція між цінами на сільськогосподарську та промислову продукцію.

3. Аналіз ситуації і перспективи розвитку ринку праці та зайнятості населення

Зайнятість населення району знаходиться у прямій залежності від рівня його соціально-економічного розвитку. Зважаючи на економічний стан в районі, рівень зайнятості населення стабілізувався на рівні попереднього року. Орієнтація роботодавців на застосування сучасних технологій, підвищення продуктивності праці не дає суттєвого збільшення потреби у додатковій робочій силі. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами діяльності в районі, передбачається вирішувати через службу зайнятості, ефективною підтримкою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяльності.

Малий бізнес залучає до продуктивної праці певну кількість незайнятих громадян. Окрім того, малий бізнес зменшує навантаження на державний бюджет, зменшує рівень безробіття. Сьогодні для суспільства негативною є не тільки сама проблема безробіття, а й недосконалість механізму його профілактики. У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний соціальний ефект.

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні, зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця. З огляду на це, як свідчить і зарубіжна статистика, мале підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж велика індустрія.

Окрім вирішення проблем створення нових робочих місць, формування конкурентного ринкового середовища та відповідної кон’юнктури ринкової економіки, малі підприємства виконують ще ряд важливих функцій.

Прогнозні дані руху робочої сили через районну службу зайнятості передбачають пропозицію на ринку праці 1418 незайнятих громадян, з них 631 особа звернулася за сприянням у працевлаштуванні протягом 9 місяців 2016 року.

Службою зайнятості пропонується система заходів щодо орієнтації безробітних на самозайнятість. Завдання центру зайнятості полягає в інформуванні громадян про сутність самозайнятості, кроки і дії, які їм варто здійснити для започаткування власного бізнесу, допомогти їм в його організації.

Протягом 9  місяців 2016 року трьом безробітним виплачено одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності на загальну суму  55,0  тис гривень,  за 2015 рік – 11 безробітним на суму  131,1 тис. гривень.

Районним центром зайнятості за   9 місяців 2016 року 5 безробітних працевлаштовані на нове робоче місце з компенсацією  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.  

За 9 місяців 2016 року центром зайнятості надано 5906 профконсультаційних послуг, спрямованих на заняття підприємницькою діяльністю, проведено  7 семінарів на тему „Як почати свій бізнес”, в яких взяло участь 58 безробітних  та 6 семінарів з питань організації зеленого туризму, в яких  взяло участь 61 безробітний. Організовано та проведено навчання на курсах підвищення кваліфікації по спеціальності „Менеджмент малого підприємництва” двох безробітних. Ця робота дала можливість 2 безробітним підготуватися до підприємницької діяльності, розробити бізнес-плани, які є робочим інструментом у сфері підприємництва.

В районі продовжує розвиватися ринкова інфраструктура, яка в значній мірі створює сприятливе середовище для розвитку підприємництва.

В районі діють 3 відділення банків, а саме: «Приватбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», 2 кредитних спілки «Самопоміч», «Вигода».

Також сприяє розвитку підприємницької діяльності та захисту його економічних інтересів діяльність на території району відділення страхової компанії НАСК „Оранта” та відділення „Страхова група „ТАС”.

Протягом 2015-2016 років поступило іноземних інвестицій на суму 70 тисяч доларів США, найбільше з яких припадає на Чеську республіку.

Обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості та сільського господарства.

Основну групу товарів, що формують структуру експорту, складає продукція сільського господарства.

На території району зареєстровано 14 спільних підприємств, основними торгівельними партнерами є Польща, Туніс, Італія та Німеччина.

З метою залучення інвесторів періодично оновлюється інвестиційний паспорт району та інвестиційні пропозиції.

Пріоритети інвестиційного співробітництва:

-    агропромисловий комплекс: виробництво технічних культур (ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи);

-    рибне господарство;

-    розвиток тваринництва;

-    виробництво будівельних матеріалів;

-    розвиток об’єктів туристичної рекреаційної та придорожньої інфраструктури.

В районі функціонує 259 закладів  торгівлі та 25 закладів ресторанного господарства. У 4 населених пунктах району здійснюють торгівлю підприємства районного споживчого товариства (далі – РайСТ), працюють маркети ТЕКО РайСТ у селах Оліїв, Перепельники, Чистопади, Підберізці.

На балансі РайСТ перебуває 35 об’єктів торгівлі, з них: 4 – не працюючі, 27 – знаходиться в оренді, 4 – здійснюють торгівлю.

Обсяг роздрібного товарообороту за  2016 рік очікується  в  сумі  95  млн гривень, що  становитиме 97% до відповідного періоду минулого року, середньомісячний товарообіг  по району на 1 особу складає 190,3 гривень (187,3 гривень до відповідного періоду минулого року).

Товарооборот РайСТ склав 1684 тис  гривень.

За 2016 рік очікується надати населенню платних послуг  на суму 36 млн гривень.

Протягом 2015-2016 років на території району введено  в дію 4  підприємства торгівлі, з них один в місті Зборів і 3 – в сільській місцевості.

Протягом 2015-2016 років в районі реалізовувалась районна програма розвитку малого підприємництва. Реалізація заходів Програми дала в деякій мірі позитивні тенденції щодо активізації підприємницької діяльності, в результаті виконання заходів якої протягом 2-х років очікується досягти наступних результатів:

- кількість діючих суб’єктів малого підприємництва становить 125 одиниць;

- кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 30 одиниць;

- чисельність працюючих на малих підприємствах – 1100 чоловік;

- кількість підприємців-фізичних осіб – 1040 чоловік;

- кількість фермерських господарств – 29 та сільськогосподарських угідь в господарствах – 3543,2 гектара;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва – 26000 тис гривень.

Програма розвитку малого підприємництва поділяється за такими основними напрямками:

-    впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

-    фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

-    ресурсна та інформаційна підтримка, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Протягом 2015-2016 років районною державною адміністрацією видано розпорядження голови райдержадміністрації від 30 грудня  2015 року №660-од «Про організацію та проведення громадських  робіт у 2016 році».

Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації за 2015 рік надано 8521 консультацію та 8349 адмінпослуг, в тому числі  8 документів дозвільного характеру і  за січень-жовтень поточного року надано 8219 консультацій та 8093 адмінпослуг, в тому числі  5 документів дозвільного характеру. 

За   2015  рік  зареєстровано 93 суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі 86  фізичних і 7 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 116 осіб, в тому числі  110 фізичних і 6 юридичних.

За 9 місяців поточного року зареєстровано 81 суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі 73 фізичних і 8 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 51 особи, в тому числі 48 фізичних і 3 юридичних.

На підтримку розвитку малого підприємництва у 2015-2016 роках з районного бюджету виділено  4 тис. гривень,  які використано.

В 2015-2016 роках банками району надано кредитів підприємствам малого бізнесу та підприємцям в сумі  3,4 млн гривень.

За 2015-2016 роки підприємницьким структурам здано в оренду 170 кв. м. приміщень комунальної власності.

Протягом 2015 року бюджетними установами проведено 12 процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на суму 12998,8 тис. гривень. Крім того, проведено закупівлі без застосування процедур на суму 8187,2 тис. гривень.

Протягом січня-вересня  поточного року бюджетними установами проведено 12 процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на суму 9293,3 тис. гривень, без застосування процедур – на суму 13577 тис. гривень.

Щоквартально проводиться аналіз стану та перспектив розвитку малого підприємництва.

В усіх загальноосвітніх школах району вивчався курс „Основи економіки”, у 7 навчальних закладах (у 10-х класах) вивчається курс «Фінансова грамотність». у 8 класі Гає-Розтоцького навчально-виховного комплексу вивчається курс за вибором «Основи податкового законодавства». В 2016 році охоплено навчанням виробничих професій  на базі  Залозецького міжшкільного навчального виробничого комбінату 190 учнів з п'яти загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них:

- водій категорії  «В» - 71 учень; 

- водій категорії «С» - 57 учнів;

- допрофесійна підготовк – 62 учні.

Зборівським коледжем Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя протягом 2015-2016 років  підготовлено спеціалістів  робітничих професій (в розрізі):

  маляр, муляр, штукатур  – 24 студенти;

  кухар, офіціант, бармен – 57 студентів;

  електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія „С”) – 43 студенти;

  столяр-будівельник, паркетник – 29 студентів.

Основними проблемами, що гальмують розвиток малого підприємництва в районі є:

-    незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

-    в районному бюджеті передбачаються малі обсяги  коштів на підтримку підприємництва;

-    відсутність реальної застави та високі відсоткові ставки для отримання кредитів у банках;

-    недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

-    відсутній диференційований підхід при встановлені ставок єдиного податку по окремих галузях;

-    нестабільність законодавчої та нормативної бази, надмірний тиск державної регуляції, які не сприяють виходу нових підприємств на ринок і не стимулюють розвиток їх діяльності;

-    недосконалість державної статистичної звітності;

-    надмірна ускладненість дозвільних процедур для відкриття бізнесу;

-    відсутність дієвої системи мікрокредитування спеціалізованими установами;

-    відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів.

4. Головна мета та завдання програми

Головною метою є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Основними завданнями програми є:

-    сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва – товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом залучення їх до районних та обласних ярмаркових заходів;

-    формування відкритого інформаційного простору у дозвільній сфері;

-    надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва;

-    створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів;

-    створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття;

-    організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;

-    упорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.

-    формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-    удосконалення ресурсного розвитку суб’єктів малого підприємництва;

-    розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;

-    спрощення умов започаткування власної справи та створення нових робочих місць;

-    насичення ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем.

5. Заходи Програми до пріоритетних завдань

за напрямами розвитку малого і середнього підприємництва

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки є комплексом взаємопов’язаних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем життєдіяльності даної галузі в районі.

5.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Програма розвитку розвитку малого і середнього підприємництва – це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення всіх перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості малого підприємництва в районі.

Головним напрямком у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ визнається подальше впровадження регуляторної політики. Робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядування повинна бути направлена на забезпечення повноти, якості та прозорості виконання положень державної регуляторної політики, визначених в Законі України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Робота органів влади з питання реалізації засад регуляторної політики ще не носить системного характеру. Це обумовлено недостатнім рівнем знань та умінь у представників органів влади, недостатнім фінансуванням заходів з аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності, низьким рівнем активності і бажання громадськості, суб’єктів господарювання брати участь у визначенні ефективності дії, аналізу наслідків впровадження та реалізації засад регуляторної політики.

Реалізація заходів з впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності має також направлятися на удосконалення нормативної бази розвитку малого підприємництва, підготовки за участю суб’єктів малого підприємництва і об’єднань підприємців проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки зі створенням системи зворотнього зв’язку, залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, наукових кіл, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства.

Важливим напрямком сприяння розвитку малого підприємництва в районі є спрощення процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності необхідних дозволів та погоджень для зайняття діяльністю у різних сферах виробництва та надання послуг.

Забезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері є не менш важливою складовою для підвищення діяльності дозвільних центрів, яка реалізується за допомогою розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікуванні інформації у друкованих засобах масової інформації, проведенням семінарів для керівників малих підприємств.

Обов’язковою складовою позитивного підприємницького клімату є також запровадження ефективної системи правового захисту підприємців, яка передбачає:

-    забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

-    недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;

-    забезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствами всіх форм власності.

Реформування діючої системи оподаткування, обліку та звітності здійснюється відповідно до сучасних напрямків реформування податкової політики держави, що в свою чергу призводить до стимулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу та як наслідок – досягнення позитивних результатів за таким напрямком податкової політики як місцеві податки та збори.

Пріоритетним напрямком діяльності органів виконавчої влади на наступні роки має стати поглиблення регуляторної реформи, проведення аналізу дій, недопущення прийняття неефективних регуляторних актів, впровадження спрощених механізмів отримання дозволів і погоджень, удосконалення політики щодо стягнення місцевих податків і зборів, забезпечення правового регулювання порядку проведення перевірок, реалізація прав громадськості при здійсненні державної регуляторної політики.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансове забезпечення програми в районі здійснюється, головним чином, за рахунок коштів підприємців, кредитних спілок та банківських установ. У зв’язку з тим, що район є дотаційним, не виділяються кошти на підтримку та розвиток малого підприємництва.

Заходи фінансової підтримки малого підприємництва за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття мають забезпечувати якісні показники розвитку малого бізнесу.

Визначну роль у питанні фінансової підтримки малого і середнього підприємництва має забезпечити орієнтація банківської, кредитної політики на збільшення довгострокових кредитів, а також створення та забезпечення діяльності фондів кредитних гарантій для суб’єктів малого підприємництва, що забезпечить доступ суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів.

Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом впровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.

Розробка механізму щодо представлення інвестиційних пропозицій підприємств району на національних та міжнародних заходах, що дасть змогу підприємствам району брати участь у проектах, які дають змогу забезпечити міжнародну матеріальну та технічну підтримку.

Виконання програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Для багатьох підприємців, особливо новостворених суб’єктів, є певна недоступність послуг консультаційних фірм через досить високу ціну на їх послуги та недостатність або відсутність таких фірм, проблемою є й пошук доступних за ціною приміщень, особливо для підприємств виробничого спрямування.

Одним із завдань Програм у напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення є надання суб’єктам малого і середнього підприємництва відповідної допомоги з боку районної державної адміністрації.

Значна увага в Програмі приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва та навчанню незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.

5.4. Формування інфраструктури розвитку підприємництва

Формування розвинутої інфраструктури малого і середнього бізнесу є одним з вагомих факторів підтримки розвитку підприємництва.

Важливість розвиненої інфраструктури малого і середнього підприємництва пояснюється тим, що є попит на послуги, що надаються елементами інфраструктури, цей попит зростає з ростом кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва та тим, що недостатність цих послуг може стати бар’єром на шляху подальшого розвитку підприємництва.

Для формування інфраструктури розвитку підприємництва в районі здійснюються такі кроки:

- ведення обліку установ інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва;

- підтримка функціонування кредитної спілки для надання мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва, подальший розвиток страхових компаній та сприяння створенню нових, пошук нових інформаційно-консультаційних установ;

- надання допомоги у створені нових елементів інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва.

Для ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в районі передбачено:

- ведення обліку незадіяних приміщень виробничих площ, придатних для використання;

- передача майна суб’єктам малого підприємництва і середнього підприємництва на умовах короткострокової оренди;

- надання консультацій з тендерних процедур;

- організація “круглих столів” з суб’єктами малого і середнього підприємництва;

- організація консультаційно-інформаційних “гарячих ліній” для підприємців, консультацій з питань започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності;

- організація і проведення “Дня підприємця”.

Для подальшого розвитку підприємництва необхідно забезпечити його ресурсну та інформаційну підтримку, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, створення розвинутої інфраструктури малого і середнього підприємництва.

6. Очікувані результати

З метою створення режиму сприяння розвиткові малого підприємництва розроблено проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, якою передбачено комплекс заходів.

Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення:

  кількості діючих суб’єктів малого підприємництва – до 127 одиниць;

  чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах – до 1120 чоловік;

  кількості підприємців – фізичних осіб – до 1030 чоловік.

  кількості фермерських господарств – до 30 одиниць;

  надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності структур малого бізнесу в сумі:

- 2017 рік – 28000 тис гривень;

- 2018 рік – 29000 тис гривень.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Проект районної програми схвалюється розпорядженням голови райдержадміністрації та затверджується рішенням сесії районної ради.

Програма впроваджуєть­ся протягом 2017-2018 років. Упродовж терміну дії програми щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за її виконанням.

Моніторинг реалізації Програм здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації її виконання.

Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками:

- обсяг коштів (в тому числі і бюджетних), витрачених на виконання Програми;

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

- відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам;

- повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми;

- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми.

Результати моніторингу враховуються під час розробки нових Програм на нові періоди та визначення необхідного обсягу фінансування Програм.

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва є складовою програми економічного і соціального розвитку району. Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до виконання Програми, здійснює відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням програми покладено на першого заступника голови райдержадміністрації.

Про хід виконання заходів програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації  щоквартально інформує  районну державну адміністрацію та департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.


8. Основні заходи реалізації районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва

Зборівського району на 2017-2018 роки

 

№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис. гривень
А). Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.1 Поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні. Забезпечення реалізації принципів державної регуляторної політики при плануванні, оприлюдненні проектів регуляторних актів у засобах масової інформації, на веб-сайті, проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості постійно розробники регуляторних актів, управління та відділи райдержадміністрації, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району не потребує коштів -
    Розроблення і затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, оприлюднення його на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації офіційного веб-сайту  облдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації

до 15 грудня

щороку

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації не потребує коштів  
    Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації не потребує коштів -
   

Забезпечення діяльності „гарячих ліній”, „телефонів довіри” як системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правової бази для підприємництва

постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад не потребує коштів -
1.2 Удосконалення дозвільної системи у сфері здійснення підприємницької діяльності. Створення центрів надання адміністративних послуг/пунктів дистанційного доступу в об’єднаних територіальних громадах 2017-2018 роки об’єднані територіальні громади -

-

    Запровадження електронного документообігу між центром надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг 2017-2018 роки центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг -  
    Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу 2017-2018 роки структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів влади -

-

Б) Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
2.1 Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

Передбачити виділення коштів:

-       на розвиток малого підприємництва(проведення форумів, семінарів, навчань);

І квартал

2017-2018 років

фінансове управління, відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації районний бюджет

2017 р. – 15,0

2018 р. – 15,0

2.2 Надання фінансово- кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності Кредитна підтримка малого бізнесу банківськими установами району 2017-2018 роки відділення банків: ”Приватбанк”, „Райффайзен банк Аваль”, «Ощадбанк»   в межах виділених коштів
  Кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб 2017-2018 роки кредитні спілки:  „Самопоміч”, «Вигода»   в межах виділених коштів
   

Проводити виплату одноразової допомоги безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю

2017-2018 роки районний центр зайнятості кошти державного фонду сприяння зайнятості в межах виділених коштів
    Надання компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття  для створення нових робочих місць 2017-2018 роки районний центр зайнятості кошти державного фонду сприяння зайнятості в межах виділених коштів
    Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району не потребує коштів  
    Забезпечити участь делегацій району з метою презентацій інвестиційного потенціалу району  у форумах, конференціях.    2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації кошти місцевого бюджету

2017 рік – 15,0

2018 рік – 15,0

    Оновити інвестиційний паспорт району та розробляти інвестиційні пропозиції райоу 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Постійне оновлення бази даних інвестиційних проектів, з метою пошуку потенційних інвесторів 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Участь у публічних заходах, виставках, ярмарках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району. 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з територіальними підрозділами центральних органів влади не потребує коштів
    Організація тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів
В) Ресурсне та інформаційне забезпечення формування інфраструктури розвитку підприємництва
3.1 Виявлення незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, об’єктів незавершеного будівництва Створення Єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів тощо 2017-2018 роки

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами

райдержадміністрації.

- згідно кошторису
    Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації   згідно кошторису
    Систематичний моніторинг та оцінка участі підприємств району в електронних державних закупівлях 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення інформаційної кампанії з метою заохочення малого та середнього підприємництва до участі в електронних державних закупівлях 2017 рік

структурні підрозділи

райдержадміністрації

не потребує коштів  
    Сприяння участі малого та середнього підприємництва району в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які проводяться в інших регіонах 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації

кошти

учасників

згідно

кошторису

    Формування інформаційної бази товарів (послуг), виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами району, а також поширення цієї інформації за його межами 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення тижня підприємництва, програма якого передбачає організацію круглих столів, виставок, семінарів та конкурсів з питань підприємництва 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення факультативних уроків підприємництва в школах району та Зборівському коледжі Тернопільського Національного технічного університету ім.І.Пулюя 2017-2018 роки відділ освіти райдержадміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя. -  
    Сприяння створенню рад підприємців у новостворених об’єднаних територіальних громадах та при райдержадміністрації 2017 рік відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Сприяння розвитку  інфраструктури малого та середнього підприємництва 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
3.2 Підвищення рівня розвитку підприємництва. Проведення аналізу стану малого підприємництва Сприяти залученню суб’єктів підприємницької діяльності до виїзного обслуговування сільського населення протягом дії Програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району, суб’єкти підприємницької діяльності не потребує коштів  
    Здійснити заходи щодо упорядкування територій на яких здійснюється стихійна виїзна торгівля 2017 рік виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району - -
    Сприяти розвитку „зеленого туризму” в районі 2017-2018 роки відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району, суб’єкти підприємницької діяльності кошти суб’єктів підприємницької діяльності -
    Проведення в рамках щорічних фестивалів майстер-класів та виставок-ярмарок ремісничих товарів 2017-2018 роки відділ культури і туризму райдержадміністрації, кошти учасників згідно кошторису
    Забезпечити участь делегацій району у Міжнародних інвестиційних форумах, представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну привабливість району 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації   -
    Проводити передсвяткові ярмарки, виставки розпродажі продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. Забезпечити участь підприємців району в обласних сільськогосподарських ярмарках. постійно відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації кошти учасників -
3.3 Покращення стану інформованості підприємців з актуальних питань організації, розвитку, умов здійснення та розвитку підприємницької діяльності Проведення нарад, семінарів  для підприємців з питань роз’яснень змін та доповнень у законодавстві відповідно оподаткування, обліку, звітності, охорони праці. згідно графіку Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, відділ статистики в Зборівському районі, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в межах кошторису витрат та кошти учасників -
    Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва 2017-2018 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Надавати консультативну допомогу молоді, яка вирішила займатись підприємницькою діяльністю. постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації.
    Залучати засоби масової інформації для пропаганди підприємницької діяльності і формування позитивної громадської думки. постійно редакція районної комунальної газети „Зборівська дзвіниця”
    Відзначення кращих підприємців району в рамках урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця

І декада

вересня щороку

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації  

згідно

кошторису

3.4 Залучення та підтримка роботодавців у створені нових робочих місць, розповсюдження позитивного досвіду роботи підприємців у вирішені соціальних проблем регіону Охоплення навчанням учнів шкіл виробничими професіями  (водій категорій В, С) 2017-2018 роки відділ освіти райдержадміністрації

2017 р.-2,0

2017 р.-2,0

  Підготовити для суб’єктів малого підприємництва спеціалістів за професіями (чол.) Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету ім.. І.Пулюя кошти коледжу, фзичних осіб згідно кошторису
  2017 рік         2018 рік  
-    Розробка програмного забезпечення 34 21
-    Бухгалтерський облік 18 25
-    Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 25 41
-    Організація дорожнього руху 10 10  
-    Організація виробництва 19 19
-    Столяр-будівельник, паркетник 15 -  
-    Муляр, маляр, штукатур 17 18
-    Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 21 14
-     Кухар. Офіціант. Бармен 29 30
3.5 Навчання та працевлаштування соціально-незахищених верств населення Сприяти направленню на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтованими на мале підприємництво, проводити семінари серед безробітних „Як започаткувати власну справу” протягом дії програми районний центр зайнятості кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах виділених коштів
    Проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб з питань підприємництва 2017 рік районний центр зайнятості не потребує коштів  
    Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням щодо можливостей започаткування власної справи, сприяння в організації підприєм-ницької діяльності 2017-2018 роки

районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району

не потребує коштів  
3.6 Забезпечення додаткового працевлаштування осіб з числа безробітних Розробка механізму залучення сільського населення до розвитку зеленого туризму протягом дії програми відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району не потребує коштів -
    Здійснення заходів щодо легалізації „тіньової” зайнятості та обов’язкової реєстрації найманих працівників, зайнятих у малому бізнесі шляхом укладання трудових договорів між працівниками та суб’єктами підприєм-ництва 2017-2018 роки Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості не потребує коштів  
                   

                   Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба


Додаток 1

до Програми

КІЛЬКІСТЬ

об’єктів інфраструктури розвитку малого підприємництва

Зборівського району 

                                                                                                            (одиниць)

№ з/п Показники 2015р звіт.

2016р.

очікуване

виконання

2017р.

прогноз

2018р.

прогноз

1 2 3 4 5 6
1. Бізнес–центри        
2. Бізнес–інкубатори        
3. Технопарки        
4. Лізингові центри        
5. Комерційні банки        
Філії 3 3 3 3
 

Зборівське відділення ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (47201, м.Зборів, вул. Б.Хмельницького,4)

Романів Любомир Миколайович, тел.: 2-31-08

       

Зборівське відділення Тернопільської обласної дирекції ЗА „Райффайзен Банк Аваль” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 14)

Доскоч Роман Володимирович, тел.: 2-16-55

       
Зборівське відділення №6357 Тернопільської філії ПАТ „Державний ощадний банк України” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 48), тел.: 2-11-72        
6. Фінансово–кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування): 3 2 2 2

кредитна спілка „Самопоміч” (47201, м.Зборів, вул.Козацька, 21)

Чорнописький Володимир Володимирович

       
-

кредитна спілка „Вигода”(47201, м Зборів вул. Б.Хмельницького,2)

Сисак Алла Михайлівна

       
7. Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії        
8. Біржі        
9. Інформаційно–консультативні установи        
10 Страхові компанії 2 2 2 2
Зборівське відділення „НАСК „Оранта” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького,48) Шевчук Галина Дмитрівна, тел.2-11-96        

Зборівське відділення Тернопільської філії ЗАТ „Страхова група „ТАС” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 54)

Вербицька Оксана Василівна, тел.2-16-38

       
11 Аудиторські фірми, аудитори підприємці - - - -
12 Фонди підтримки підприємництва. - - - -

 


Додаток 2

до Програми

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб’єктів малого підприємництва

Зборівського району

 

№ з/п Показник

2015р.

звіт

2016р.

2017р.

прогноз

2018р.

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

123 125 126 127
суб'єктів малого підприємництва (юридичних) 119 121 122 123
суб'єктів середнього підприємництва (юридичних) 4 4 4 4
2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

1090 1100 1110 1120
у суб'єктів малого підприємництва 605 614 622 630
у суб’єктів середнього підприємництва 485 486 488 490
3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), % 68 69 69 69
4. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, % 43,7 32,0 32,8 34
5. Кількість підприємців-фізичних осіб (зареєстрованих) один 1011 1040 1030 1030
6. Платників податків (діючих) один. 799 818 820 822
7. Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць 28 29 30 30
Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га 4391 3543,2 3600 3650
8.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

1 1 1 1
що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності 1 1 1 1
9.

Кількість об'єктів інфраструктури розвитку підприємництва, одиниць

з них:

6 5 5 5
бізнес-центри - - - -
бізнес-інкубатори - - - -
технопарки - - - -
банківські установи (філії, відділення) 3 3 3 3
небанківські установи (з них кредитні спілки) 3 2 2 2
фонди розвитку підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП) - - - -
інші - - - -
10. Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць 1 1 1 1
11. Кількість координаційних, галузевих рад 1 1 1 1
12. Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн. - - - -
13. Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць - - - -
14. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн. - - - -
15. Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць - - - -
16. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми - - - -
17.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

-   загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

-   кількість замовлень, одиниць;

-  відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

- - - -
18. Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб 11 3 20 25
19. Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб 24 25 25 25
20. Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб 200 220 220 220

 

 

  ukraina gerb  

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 лютого  2017  року                                                                           №244

м. Зборів

 

Про виконання програми розвитку

малого і середнього підприємництва

Зборівського району на 2015-2016 роки

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації Неживого Я.П. про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2015-2016 роки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань   комунальної власності, підприємництва та інвестицій, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію головного спеціаліста  відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації Неживогоого Я.П. про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2015-2016 роки взяти до відома.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

          Олійник Л.В.

          Лобур М.В.

          Горба Л.В.

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2017 року                                                                    243.

м. Зборів

Про Програму фінансової підтримки

діяльності Центру надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації

на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 43-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції) (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 лютого 2016 року № 84 «Про програму фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації на 2016-2018 роки».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 243.

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Паспорт Програми

Найменування Програми

Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», доручення Президента України від 06.12.2012 р. № 1-1/3280

Розробник Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Основні заходи Програми

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг

Строки реалізації Програми

2016-2018 роки

Фінансове забезпечення Програми

загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 159000,00 грн.

Загальні засади

Програма розроблена з метою реалізації вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності». 

Програма фінансової підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) Зборівської районної державної адміністрації (далі – Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Мета Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Створення зручних і сприятливих умов отримання таких послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Основними завданнями та заходами Програми є:

- надання суб’єктам звернень вичерпних інформацій і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАПу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади до вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

- виготовлення іменних печаток адміністраторів;

- виготовлення захищених носіїв особистих ключів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результатів надає можливість:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних  послуг;

-зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

-отримання максимуму адміністративних  послуг в одному приміщені;

-забезпечення зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи ЦНАПу.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2016

2017

2018

1.

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

3.

Наповнення веб-сторінки райдержадміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення ЦНАПу, тощо

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

4.

Видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП та безоплатне поширення таких матеріалів у ЦНАПі

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4000,00

1000,00

-

3000,00

5.

Покращення умов надання адміністративних послуг:

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

101,00

30000,00

34000,00

37000,00

5.1

придбання канцелярських товарів

48000,00

15000,00

14000,00

19000,00

5.2

обслуговування оргтехніки

31000,00

10000,00

10000,00

11000,00

5.3

заправка картриджів

18000,00

5000,00

6000,00

7000,00

5.4

придбання печаток

1000,00

-

1000,00

-

5.5

виготовлення захищених носіїв особистих ключів

3000,00

-

3000,00

-

6.

Придбання багатофункціо-нального офісного принтера

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

54000,00

25000,00

14000,00

15000,00

7.

Всього тис. гривень

-

159000,00

56000,00

48000,00

55000,00

 

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

від 22 лютого  2017 року                                                                    243.

м. Зборів

Про Програму фінансової підтримки

діяльності Центру надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації

на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 43-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції) (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 лютого 2016 року № 84 «Про програму фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації на 2016-2018 роки».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 243.

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Паспорт Програми

Найменування Програми

Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», доручення Президента України від 06.12.2012 р. № 1-1/3280

Розробник Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Основні заходи Програми

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг

Строки реалізації Програми

2016-2018 роки

Фінансове забезпечення Програми

загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 159000,00 грн.

Загальні засади

Програма розроблена з метою реалізації вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності». 

Програма фінансової підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) Зборівської районної державної адміністрації (далі – Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Мета Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Створення зручних і сприятливих умов отримання таких послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Основними завданнями та заходами Програми є:

- надання суб’єктам звернень вичерпних інформацій і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАПу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади до вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

- виготовлення іменних печаток адміністраторів;

- виготовлення захищених носіїв особистих ключів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результатів надає можливість:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних  послуг;

-зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

-отримання максимуму адміністративних  послуг в одному приміщені;

-забезпечення зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи ЦНАПу.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2016

2017

2018

1.

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

3.

Наповнення веб-сторінки райдержадміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення ЦНАПу, тощо

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

4.

Видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП та безоплатне поширення таких матеріалів у ЦНАПі

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4000,00

1000,00

-

3000,00

5.

Покращення умов надання адміністративних послуг:

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

101,00

30000,00

34000,00

37000,00

5.1

придбання канцелярських товарів

48000,00

15000,00

14000,00

19000,00

5.2

обслуговування оргтехніки

31000,00

10000,00

10000,00

11000,00

5.3

заправка картриджів

18000,00

5000,00

6000,00

7000,00

5.4

придбання печаток

1000,00

-

1000,00

-

5.5

виготовлення захищених носіїв особистих ключів

3000,00

-

3000,00

-

6.

Придбання багатофункціо-нального офісного принтера

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

54000,00

25000,00

14000,00

15000,00

7.

Всього тис. гривень

-

159000,00

56000,00

48000,00

55000,00

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                    242.

м. Зборів

Про Програму забезпечення діяльності

відділу з питань державної реєстрації

Зборівської районної державної

адміністрації на 2017-2018 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 40-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 242.

ПРОГРАМА

забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації

Зборівської районної державної адміністрації на 2017 – 2018 роки

І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
3 Розробник програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
4 Співрозробники програми
5 Відповідальний виконавець програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
6 Учасники програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
7  Термін реалізації програми 2017 – 2018 роки
8 Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)           районний
10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

70 тис. гривень
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету 70 тис. гривень
кошти небюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми районний бюджет

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017 - 2018 роки (далі – програма) вирішує проблеми організаційної діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації (далі – відділ) щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Програма розроблена з метою реалізації основних положень законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зазначеними законами та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1395-р покладено повноваження надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на районні державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад.

З метою створення належних умов для організації повноцінного виконання державними реєстраторами визначених законодавством повноважень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, необхідно виділити асигнування з районного бюджету, для чого розроблена дана програма.

За 2016 рік (травень – грудень 2016 року) відділом з питань державної реєстрації районної державної адміністрації вчинено 2509 реєстраційних дій:

- з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 2219;

- з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 290.

Протягом даного періоду:

- до державного бюджету за надання інформації зараховано 53796 гривень;

- до районного бюджету всього зараховано 233660 гривень, в тому числі:

  • за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 218160 гривень;
  • за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 15500 гривень.

ІІІ. Мета Програми

Мета програми – створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Завданням програми є надання публічних послуг відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території району, де проживає особа.