Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

VІ сесія від 25.02.2016

VІ сесія від 25.02.2016 (24)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого  2016 року                                                                       105.

м. Зборів

Про звернення депутатів Зборівської районної ради

до Президента України, Прем’єр-міністра України,

Голови Верховної Ради України щодо встановлення

правових, організаційних та фінансових засад подальшого

функціонування  технікумів  та  коледжів

Розглянувши усне звернення депутата Зборівської районної ради  від ВО «Свобода» Баліцького І.Б., враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти звернення депутатів Зборівської районної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо встановлення правових, організаційних та фінансових засад подальшого функціонування  технікумів  та  коледжів (додається).

2. Текст рішення і звернення надіслати Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховній Раді України для розгляду та вирішення порушених питань.

3. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.

Голова районної ради                            Б.І.Максимів 

                                       

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

Президенту України

Прем’єр-міністру України

Голові Верховній Раді України

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів  Зборівської  районної  ради щодо  встановлення  правових, організаційних та  фінансових  засад  подальшого                         функціонування  технікумів  та  коледжів

Ми,  депутати  Зборівської  районної  ради,  вкрай  стурбовані  ситуацією  в  Україні  щодо  подальшого  функціонування   технікумів  та  коледжів.    Згідно з чинним Законом України «Про вищу освіту» та проектами Законів «Про освіту» і «Про професійну (професійно-технічну) освіту», технікуми та коледжі поставлені перед вибором: або залишитися у вищій освіті та дублювати університети і готувати бакалаврів, або перейти в професійно-технічну освіту.

         Фактично ліквідовується освітній рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих фахівців середньої ланки: техніків, технологів, виконробів тощо. При цьому середня управлінська ланка в освіті, медицині, культурі, економіці України нівелюється, тоді як Великобританія, Франція, Фінляндія, Австрія та інші країни Європи активно продовжують розбудовувати  не університетський сектор вищої професійної освіти: приймають нові закони і виділяють необхідні державні кошти для його розвитку.

        За даними Державної служби статистики (2014 р.), кількість випускників, які отримали вищу освіту в університетах та академіях, становить приблизно 490 тис. осіб, що набагато перевищує випуск фахівців технікумів і коледжів (приблизно 90 тис. осіб), які виконують управлінські, технологічні, організаційні, виробничі функції. Такого дисбалансу немає в жодній країні Європейського союзу.

      Зарубіжні експерти надали матеріали, згідно з якими у 2020 році сфера зайнятості Європи буде мати потребу в працівниках з університетською освітою на 31 %, у кадрах з вищим професійним рівнем - на 50 %; робочі місця, що вимагають низької кваліфікації, не будуть перевищувати 19 %.

З метою збереження підготовки практико-орієнтованих фахівців та недопущення соціальної напруги в країні,  звертаємось  до  Вас  із  проханням  встановити правові, організаційні, фінансові засади функціонування технікумів та коледжів, а саме:

           -  рівень підготовки фахівців в технікумах та коледжах залишити на 5 рівні Національної рамки кваліфікацій, що відповідає 5 рівню Міжнародної стандартної   класифікації   освіти   (МСКО   2011).   Передбачити   можливість здобуття  повної загальної середньої освіти  за професійними  напрямами та вищої професійної освіти в межах однієї освітньої установи, що не суперечить МСКО 11 (пункт 215, розділ 16);

         - внести в п.1, ст. 8 проекту Закону «Про освіту» № 3491 від 19.11.2015 р. (доопрацьований 28.12.2015 р.) окремий складник системи освіти -   «вища

професійна освіта», що регулюється спеціальним законом та передбачає окрему статтю;

         -  розробити спеціальний Закон «Про вищу професійну освіту», яким передбачити       порядок,   умови,    форми   та   особливості    здобуття   вищої професійної освіти;

         -   внести  відповідні  доповнення  та зміни  до  прикінцевих  положень законопроекту  «Про   освіту»  та  Закону  «Про   вищу  освіту»   на  період  до прийняття відповідних змін до Конституції України;

        -    фінансування   навчальних   закладів,    що    здійснюють    підготовку фахівців   вищої   професійної   освіти,   здійснювати   за   рахунок   державного бюджету.

Прийнято на шостій сесії Зборівської

районної ради Тернопільської області

сьомого скликання 26 лютого  2016 року

Голова районної ради                                      Б.І.Максимів 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016  року                                                                          № 104.

м. Зборів

 

Про встановлення (зміну) межі населеного

пункту с. Гаї-за-Рудою на території 

Гаї-за-Рудівської сільської ради Зборівського

району Тернопільської області

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Гаї-за-Рудівської сільської ради від 22 лютого 2016 року, матеріали проекту землеустрою щодо зміни межі населеного пункту с. Гаї-за-Рудою на території Гаї-за-Рудівської сільської ради Зборівського району Тернопільської області, відповідно до статей 10, 173, 174, 175 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити межу населеного пункту с. Гаї-за-Рудою на території Гаї-за-Рудівської сільської ради Зборівського району Тернопільської області.
 2. Затвердити Проект землеустрою щодо зміни межі населеного пункту       с. Гаї-за-Рудою на території Гаї-за-Рудівської сільської ради Зборівського району Тернопільської області.
 3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 лютого   2016 року                                                                    № 103.

м. Зборів

Про програму підтримки державної

політики у сфері казначейського

обслуговування бюджетних коштів у

Зборівському районі на 2016-2019 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 19 лютого 2016 року № 57-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Зборівському районі на 2016-2019 роки. (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                  

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 103

Районна цільова Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Зборівському районі на 2016-2019 роки

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі.

2. Розробник Програми: Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі.

3. Термін реалізації Програми: 2016-2019 роки

4. Етапи фінансування Програми: щорічно

5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми:120.00 тис. гривень.

Роки Всього, тис. грн. В т.ч. за джерелами фінансування
районний бюджет інші джерела

В т.ч.

2016

2017

2018

2019

35.00

35.00

25.00

25.00

35.00

35.00

25.00

25.00

-

-

-

-

2016-2019 120.00 120.00 -

6. Очікувані результати:

- створення умов для більш якісного обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками;

- підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в процесі виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної інформації Управління Державної казначейської служби України;

- посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

- надання керівництву району оперативної інформації про стан виконання місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в режимі реального часу.

7. Термін подання звітності: щорічно у IV кварталі.

ІІ. Основна мета Програми

Метою Програми є підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування в районі існуючої системи, удосконалення співпраці Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування.

ІІІ. Цілі і переваги, які будуть досягнуті

1. Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

2. Оперативність отримання інформації про взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з процесом виділення асигнувань, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.

3. Одержання фінансовими органами, органами місцевого самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов'язання та касові видатки.

4. Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, суттєва економія коштів, необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі у випадку реалізації та впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство».

IV. Основні завдання Програми

1. Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів району.

2. Забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів шляхом отримання інформації про взяття зобов’язань розпорядниками коштів.

3. Підтримка районним бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі (далі-Управління), в тому числі і для впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство».

4. Створення належних умов праці для спеціалістів Управління з метою якісного та оперативного обслуговування місцевих бюджетів.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України.

VI. Очікувані результати виконання Програми

- створення умов для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів району за доходами та видатками;

- підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в процесі виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної інформації Управління;

- посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

- надання керівництву району оперативної інформації про стан виконання місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в режимі реального часу;

- підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку в державному секторі.

VIІ. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

 

№ п/п Найменування заходу Виконавець Орієнтовні обсяги фінансування

Роки

Районний бюджет, тис. грн.
1. Придбання комп’ютерної техніки для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів району, оперативного обміну інформацією про стан виконання бюджетів, в тому числі реалізації проекту впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі

2016

2017

2018

2019

20.00

20.00

15.00

15.00

2. Забезпечення здійснення ремонтів та обслуговування комп’ютерної та іншої наявної техніки, придбання паперу та витратних матеріалів Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів району, в тому числі реалізації проекту впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі

2016

2017

2018

2019

14.9

14.9

10.00

10.00

3. Забезпечення Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі асигнуваннями на здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням семінарів, нарад, «круглих столів» (в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб державних органів влади та місцевого самоврядування району з метою підвищення їх професійних знань в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку в державному секторі Управління Державної казначейської служби України у Зборівському районі

2016

2017

2018

2019

0.1

0.1

-

-

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого  2016 року                                                                        102.

м. Зборів

Про перейменування відділень загальної

практики сімейної медицини смт. Залізці та

м. Зборова КЗ «Зборівський РЦ ПМСД»

Зборівської районної ради

         Розглянувши клопотання КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» від 11.02.2016 року № 124, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перейменувати відділення загальної практики сімейної медицини смт. Залізці та м. Зборова КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради на амбулаторію загальної практики сімейної медицини м. Зборова та амбулаторію загальної практики смт. Залізці КЗ «Зборівський РЦ ПМСД» Зборівської районної ради.
 2. Завідувачам амбулаторій загальної практики сімейної медицини      м. Зборова (Матвіїшин О.М.) та смт. Залізці (Бартішу Р.А.) внести зміни в установчі документи вказаних медичних закладів.
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.   

Голова районної ради                    Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                             № 101.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста Зборівського району

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянувши клопотання комунального підприємства Зборівська районна кіновідеомережа від 23.12.2015 року № 95, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, затвердженої рішенням  районної ради від 22 грудня 2011 року № 148 (із змінами), на підставі протоколу конкурсної комісії по наданню в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району від 10.02.2016 року № 43, дати дозвіл комунальному підприємству Зборівська районна кіновідеомережа на здачу в оренду частини нежитлового приміщення цокольного поверху кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, яке знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 58, загальною площею 8,6 м2 терміном на 2 (два) роки 11 місяців приватному підприємцю Стецині Олегу Володимировичу для розміщення складу.

Передачу в оренду здійснити відповідно до чинного законодавства України.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 100.

м. Зборів

Про програму розвитку агропромислового

комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 26 січня 2016 року № 25-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Футорський І.О.

Гамрач В.О.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 100.

ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Зборівського району на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року №787-од «Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки», доручення голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2015 року № 143 «Про розроблення проекту комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки»
3. Розробник програми   відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
4.

Співрозробники програми

-
5. Відповідальний виконавець програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
6. Учасники програми суб’єкти господарювання Зборівського району, районна рада, районна державна адміністрація, відділ агропромисло­вого розвитку райдержадміністрації
7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм) І-2016 рік II-2017-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 246,4 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 246,4 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2012-2015 роки передбачала фінансування з районного бюджету в сумі 70 тис. гривень, яких фактично не було виділено.

Слід зазначити, що відсутність фінансування попередньої програми не дозволило виконати її заходи.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (далі - Програма) спрямована на подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району. Враховуючи, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 85 відсотків валової продукції району, вона потребує фінансової підтримки. Через відсутність фінансування ряду програм із Державного бюджету України, не вдалось належним чином здійснити підтримку сільськогосподарських виробників району, тому необхідне фінансування аграрного сектору за рахунок коштів районного бюджету.

Тваринництво – одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів’я сільськогосподарських тварин. Тому сьогодні - це основна проблема, вирішення якої потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.    

Основою ведення тваринницької галузі є відтворення високопродуктивного поголів’я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.

3. Визначення мети програми

Метою програми є:

- розвиток агропромислового комплексу району на основі фінансової підтримки;

-      поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я ВРХ у всіх категоріях господарств району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етани виконання програми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства – це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу району на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузі тваринництва на селі, що дасть можливість нарощувати поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району Тернопільської області на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи: 1 – 2016 рік; II – 2017 – 2020 роки.

Першочерговим на І етапі є виконання організаційних заходів програми.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 246,4 тисяч гривень.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми тис. гривень

І II

2016

рік

2017

рік

2018 рік 2019 рік

2020

рік

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:

26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
районний бюджет 26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
бюджети селищ, міст - - - - - -
кошти інших джерел - - - - - -

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма дасть можливість розв’язати одну з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу району.

Основними завданнями програми є:

- сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

-        збільшення поголів’я ВРХ та виробництва продукції тваринного походження;

-      фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

Виконання Програми здійснюватиметься за напрямком підтримка галузі тваринництва.

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку дозволить отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік – 2400 голів ВРХ; 2017 – 2700 голів ВРХ; 2018 – 2900 голів ВРХ; 2019 рік 3100 голів ВРХ; 2020 рік 3350 голів ВРХ, що в свою чергу, збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 мільйона гривень щорічно.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння збільшить виробництво молока особистими селянськими господарствами, підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину. 


 1. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

     

Очікуваний

результат

   

1 етап

2 етап

2 етап

   
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1. Підтримка галузі иваринництва

1. Доставка спермо-продукції та рідкого азоту

2016-2020 роки відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, племпідприємства районний бюджет 26,4 30 30 30 30 збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку, дозволить   отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік - 2400 голів ВРХ; 2017 - 2700 голів ВРХ; 2018 - 2900 голів ВРХ; 2019 рік - 3100 голів ВРХ; 2020 рік - 3350 голів ВРХ, що в свою чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 млн гривень щорічно    
2. Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується п’ять і більше голів корів

2016-

2020 роки

відділ агропро­мислового розвитку районної державної адміністрації районний бюджет - 25 25 25 25 закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств дасть змогу збільшити виробництво молока, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісною молочною сировиною у 2017 році - 5 апаратів; у 2018 році - 5 апаратів; у 2019 році - 5 апаратів; у 2020 році - 5 апаратів    
                             


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання заходів програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016 - 2020 роки та контроль за використанням коштів, виділених з районного бюджету на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, який на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів програми здійснюється відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації за погодженням із профільною комісією районної ради.

         Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба


Додаток

до Програми (розділ 6)

Підтримка галузі тваринництва

1.  Доставка спермопродукції та рідкого азоту:

- у 2016 році – 26,4 тис. гривень;

- у 2017 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2018 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2019 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2020 році – на 30,0 тис. гривень.

2.     Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше п’яти голів корів.

Для отримання молока кращої якості та підвищення доходу селян індивідуальним селянським господарствам, в яких утримується п’ять і більше голів корів відшкодовується вартість закупленого доїльного апарату вітчизняного виробництва повною вартістю, але не більше 5000 гривень за апарат, відповідно в рік буде відшкодовано вартість не менше 5 штук. Відшкодування вартості доїльного апарату проводиться один раз па п’ять років:

-      у 2016 році – 0 тис. гривень;

-      у 2017 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2018 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2019 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2020 році – 25,0 тис. гривень.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого   2016 року                                                                    № 99.

м. Зборів

Про програму розвитку туризму в

Зборівському районі на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 22 січня 2016 року № 23-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму розвитку туризму в Зборівському районі на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Кухаришин Г.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 99.

ПРОГРАМА

розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

 1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. №1088-р “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 828-од “Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки”
3. Розробник програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
5. Учасники програми відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі, освіти, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Зборівське відділення управління ДСНС України у Тернопільській області, філія “Зборівський райавтодор” дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України», виконавчі комітети базових рад району, громадські організації
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи програми:

1 – 2016-2018 роки;

2 – 2019-2020 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  районний
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  всього:

у тому числі:

1315,5 тис. гривень

1315,5 тис. гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1315,5 тис. гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Нарощування потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку Зборівського району впродовж останніх років.

Матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Сьогодні питaння збільшення туpистичних потоків в районі пpямо пов’язaне з пpоблемaми оpгaнізaції pозміщення і будівництвом сучaсних закладів сервісного обслуговування туристів.

Недостатнім є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об’єктів туризму). Гальмують розвиток туризму в районі відсутність індустрії відпочинку та розваг, недостатня кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини, відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення.

Пріоритетними завданнями Програми є формування конкурентоспроможного районного туристичного продукту, насамперед інвентаризація ресурсів, привабливих для використання у сфері туризму, їх паспортизація та внесення до реєстру; формування мережі туристичних маршрутів; сприяння розвитку інфраструктури; інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних конкурентноздатних туристичних продуктів (випуск друкованої продукції, участь у виставкових заходах тощо).

Програма покликана покращити рівень туристичної інфраструктури району та привабливості серед гостей краю.

Враховуючи важливість поставлених завдань, є необхідним фінансування заходів програми з районного бюджету.

3. Мета програми

Метою Програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки (далі - Програма) є:

-                     реалізація системних загальнорегіональних заходів, спрямованих на розвиток туристичної індустрії Зборівщини;

-                     реалізація грантових проектів в сфері туризму та рекреації;

-                     формування сприятливого середовища для залучення інвестицій у туристичну індустрію Зборівщини;

-                     підвищення якості туристичного обслуговування та формування активної позиції населення у створенні атмосфери гостинності в регіоні;

-                     формування ефективного синергічного взаємозв’язку між органами державної влади, підприємствами туристичної індустрії, освітніми установами, інвесторами, громадськими організаціями та споживачами туристичних послуг;

-                     реалізація маркетингових заходів, спрямованих на створення привабли­вого іміджу, позитивне позиціонування та активне просування Зборівського району  на вітчизняному та міжнародному туристичному ринку як унікальної туристичної дестинації.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Враховуючи системний характер основних проблем у сфері туризму району, пропонується їх реалізовувати шляхом:

1) створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активіза­ції інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній індустрії регіону;

2) розвитку місцевої туристичної інфраструктури, підвищення якості ту­ристичного обслуговування та покращення туристичного сервісу;

3) налагодження синергічного взаємозв’язку влади, науки, бізнесу та гро­мадськості в пріоритетних туристичних дестинаціях, спрямованого на підви­щення ефективності туристичного маркетингу і промоції регіонального турис­тичного продукту.

Термін реалізації Програми 2016-2020 роки у два етапи:

І етап 2016-2018 роки;

II етап 2019-2020 роки.

На І етапі планується реалізувати заходи за такими напрямами:

- створення сприятливих нормативно-правових, організаційних та еконо­мічних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну і курортну сферу;

- розбудова туристично-обслуговуючої, торгівельно-сервісної та інфор­маційно-довідкової інфраструктури вздовж основних автомобільних шляхів і транспортних центрів;

- забезпечення раціонального й ефективного використання природних, ре­креаційних, історико-культурних туристичних ресурсів;

- підвищення якості і розширення асортименту туристичних рекреаційних послуг.

На II етапі основні зусилля будуть спрямовані на виконання таких завдань:

- створення конкурентоспроможних туристичних і курортних продуктів;

- забезпечення галузі кваліфікованими кадрами, перш за все фахівцями ту­ристичного супроводу;

- забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки ту­ристів;

- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів;

- удосконалення маркетингових досліджень у туристичній галузі, пред­ставлення району на національному і міжнародному туристичних ринках в Україні та за кордоном.

Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 1315,5 тис. гривень. На І етапі планується використати 772,25 тис. гривень, на II етапі - 543,25 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму

в Зборівському районі на 2016-2020 роки

(тис. грн.)

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми, тис. гривень
І ІІ
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

254,0 260,25 258,0 294,25 249,0 1315, 5
районний бюджет 254,0 260,25 258,0 294,25 249,0 1315,5
бюджети сіл, селищ, міст - - - - - -
кошти небюджетних джерел - - - - - -

 

5. Перелік завдань, напрямків програми та результативні показники

Важливим для досягнення ефективності програми є її побудова як ком­плексної системи заходів за такими напрямами:

1) створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній інфраструктурі регіону;

2) формування високоякісного регіонального туристичного продукту;

3) формування ефективної системи просування туристичного бренду та комплексного регіонального турпродукту на всеукраїнському та міжнародному ринках.

Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування турис­тичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному підходу щодо розвитку туризму.

6.Результативні показники виконання програми

Реалізація заходів Програми створить умови для стимулювання інвестиційної привабливості регіону, суттєвої модернізації туристичної та транспортної інфраструктури, ділової активності малого й середнього бізнесу, завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу. Насамперед, відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшаться умови відпочинку й оздоровлення населення. 

Загальний економічний ефект від Програми складатиметься з розвитку окремих об’єктів туристичної інфраструктури району, росту обсягу та підвищення якості послуг, створення нових робочих місць.

Показники ефективності визначаються по кожному заходу - продукту програми, як співвідношення об’ємів фінансування до кількості або обсягів до­сягнення продукту, відповідно до розділу 6.      

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відділу культури і туризму районної державної адміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи з виконанням заходів і завдань Програми та про хід її реалізації інформувати районну державну адміністрацію  та районну раду щороку до 20 грудня упродовж 2016-2020 років.

Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                                    Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

(тис. грн.)

Очікуваний результат
Всьо-го    

2016

2017

2018

 

2019

 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Розділ 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1.

Розвиток туристичного бізнесу

створення на місцях сприятливих адміністративно-організаційних умов для розвитку туристичної індустрії 2016-2020 роки

відділ культури і туризму,

спільно з органами місцевого самоврядування

-

-

-

- - - -

збільшення кількості робочих

місць, створених у

туристично-

рекреаційній галузі та суміжних

сферах діяльності,

у два рази

2. Оновлення інформаційної бази даних про об’єкти туристичної інфраструкту-ри проведення інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури 2016-2020 роки відділ культури і туризму, районної державної адміністрації районний 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 проведення моніторингу у 2016-2020 роках - 10 обстежень, по 2 щороку
3. Вдосконале-ння туристичної інфраструкту-ри на базі історичної спадщини

сприяння пристосуванню об’єктів

культурної спадщини для використання у туристичній сфері, в т.ч. для організації відвідування осіб з обмеженими фізичними можливостями

2016-2020 роки

відділ культури і туризму,

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

- - - - - - - збільшення кількості закладів сервісного обслуговува-ння
4. Модернізація дорожньої інфраструкту-ри

1. Облаштування

місць для стоянок і короткочасних

зупинок туристично-екскурсійних

автобусів, автотуристів

2018-2019 роки

відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з філією «Зборівський райавтодор» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України»

районний 8,0 - - 4,0 4,0 - облаштування нових у 2018-2019 роках 2 стоянок, по 1 щороку
  2. Виготовлення та встановлення туристичних вказівників («Дорожні знаки 5.53») на автомобільних шляхах  району міжнародного та державного значення 2016-2020 роки

відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з «Зборівський райавтодор» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної кампанії «Автомобільні дороги України»

районний 22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 встановлення у 2016-2020 роках 5 дорожніх знаків, по 1 щороку
5. Впорядкування прилеглих туристичних об’єктів територій сприяння облаштування автокемпінгів, велосипедних сервісних пунктів туристичних наметових містечок 2017,- 2019 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 20,0 - 10,0 - 10,0 - облаштування у 2017, 2019 роках 2 об’єктів
6.

Інфраструктурне забезпечення туристичної галузі

району

розміщення інформаційних постерів про туристичні

об’єкти, знаку-

вання (маркування туристичних вело-, водних та пішохідних маршрутів)

2016-2020 роки

відділи культури і туризму, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 15.0 2,5 3,75 2,5 3,75 2,5

розміщення у

2016-2020 роках

10 постерів, по

2 постери щороку, маркування

по2 вело-, водних

чи пішохідних

маршрутів, по 1 у 2017 та 2019 роках

7.

Створення до­ступу до інформації про туристичні

об’єкти

сприяння впрова­дженню системи

туристичної навігації QR кодом

2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

встановлення у

2016-2020 роках

таблички з QR- кодом на 10

об’єктах, на 2

об’єктах щороку

8.

Впорядкува-ння

туристичних

об’єкті району

1. Організація екологічних акцій на

туристичних

об’єктах та вздовж

туристичних шляхів

2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

районний 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

проведення у

2016-2020 роках

5 екологічних

акцій, по 1 щороку

2. Проведення заходів з благоустрою туристично-привабливих територій 2016-2020 роки

відділ культури і туризму

районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

- - - - - - - підтримка туристичної привабливості об’єктів у належному стані
     

Розділ 2. Розвиток пріоритетних напрямків туризму

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1. Формування інвестиційної привабливості району 1. Генерація ідей, формування проектів щодо залучення інвестицій у туристичну індустрію району 2016-2020 роки відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації - - - - - - - складення плану дій та визначення пріоритетних заходів з розвитку туристичної індустрії району  
   

2. Вивчення інвестиційно-

привабливих

об’єктів та надання

консультативно- методичної допомоги в реалізації

пріоритетних проектів за участю вітчизняного та

іноземного капіталу

2018 рік відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації, громадські організації району районний 5,0 - - 5,0 - - залучення інвестицій у розбудову 1 об’єкту туристичної  інфраструкту-ри у територіальній громаді  та населених пунктах району  
2. Регіональне співробітництво в галузі туризму

1. Співпраця з регіональними організаціями, які сприяють розвитку тури­зму

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

організація 5

робочих зустрічей з партнерами в

рамках укладених

угод, по 1 щороку

 

2. Участь у спільних проектах регі­онального співро­бітництва у туристично-рекреаційній

сфері в рамках

співпраці з іншими

регіонами України

та регіонами-

побратимами з інших держав

2019 рік відділи культури і туризму, економічного розвитку, інвестиційної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації, громадські організації району районний 30,0 - - - 30,0 - підготовка 1 спільного проекту та сприяння у його реалізації (супровід) у 2019 році  
3.

Сприяння у

залученні іно­земних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі

участь у інвестиційних форумах 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 організація представлення туристичного потенціалу району у 2016-2020 роках на 5-ти інвестиційних форумах, на 1 щороку  
4. Розширення мережі туристичних маршрутів району сприяння у розроблення та впровадженні нових туристичних продуктів та екскурсійних маршрутів 2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 впровадження та апробація у 2016-2020 роках по 5 туристичних маршрутах, по 1 щороку  
5. Підтримка активних видів туризму сприяння у проведенні туристично-спортивних заходів 2016-2020 роки відділи культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Зборівське відділення управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 популяризація здорового способу життя та активних видів відпочинку через реалізацію 2016-2020 роках 5 масових заходів по 1 щороку  
6.

Підвищення

рівня кадрово­го забезпечен­ня туристичної

сфери та сумі­жних галузей

1. Співпраця з навчальними закладами з питань під­готовки та підвищення кваліфікації

фахівців для туристичної галузі

2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації районний - - - - - -

проведення у

2016-2020 роках

5 робочих зу­стрічей з питань

підготовки фахів­ців для туристич­ної галузі та супу­тніх сфер відпові­дно до укладених

угод, по 1 щороку

 

2. Організація та проведення навчальних семінарів і

тренінгів для представників туристичної галузі

2016-2020 роки відділи культури і туризму, освіти районної державної адміністрації, громадські організації району районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 проведення у 2016-2020 роках 5 заходів, по 1 щороку  
7.

Покращення

якості екскурсійних та туристичних послуг району

проведення конкурсів щодо реалізації місцевих ініціатив у туристичній галузі 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 організація у 2016-2020 роках 5 заходів, по 1 щороку  
8. Забезпечення на території району безпеки вітчизняних та іноземних туристів

проведення постійного моніторингу

виконання

суб’єктами туристичної діяльності

заходів щодо забезпечення безпеки

туристів під час

надання туристичних послуг та за­безпечення надання своєчасної та

оперативної допомоги туристам на

території району у разі виникнення

надзвичайних ситуацій

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Зборівське відділення управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області районний 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 щорічний моніторинг об’єктів, які становлять ризики для життєдіяльності туристів, виготовлення та встановлення біля них 5 інформаційних щитів, по 1 щороку  
Розділ 3. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1.

Популяриза-ція

туристично-

рекреаційного

потенціалу району

організація участі у

міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових

та презентаційних

заходах

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

представлення

району у 2016-

2020 роках на 10

різного рівня презентацій-них заходах, на 2 щороку

 
2.

Представле-ння пропозицій

туристично-

рекреаційної

галузі району

організація районних виставок та конференцій, сприяння у проведенні фестивалів та інших заходів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

організація у 2016-2020 роках

20 різного рівня

заходів, по 4 щороку

 
3. Підвищення туристичного іміджу району створення та підтримка діяльності регіональної мережі інформаційно-туристичних центрів та пунктів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування районний 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 створення та сприяння в організації діяльності у 2016-2020 роках 5 туристично-інформаційних центрів і пунктів, по 1 щороку  
4.

Підтримка іні­ціатив громад­ського сектору

та професійних

туристичних

спілок

створення умов для функціонува-ння та співпраці асоціацій та громадських

організацій, які

займаються розвитком туризму

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний - - - - - -

підвищення конкурентно-

спроможності

регіонального

туристичного

продукту

 
5.

Моніторинг діяльності ри­нку туристич­них послуг

проведення маркетингових досліджень, опитувань в

туристичній сфері та аналізу діяльності суб’єктів турис­тичної галузі

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

проведення 5 маркетингових

досліджень з метою розроблення

заходів щодо вдосконалення сервісного обслугову­вання туристів, по

1 щороку

 
6. Популяриза-ція комплексного туристичного продукту району 1. Формування та патентування туристичного бренду району 2016 рік відділ культури і туризму районної державної адміністрації районний 5,0 5,0 - - - - патентування розробки туристичного бренду району  
    2. Замовлення і придбання поліграфічної та відео-рекламно- презентаційної продукції та сувенірів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, громадські організації району районний 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 придбання у 2016-2020 роках 5 найменувань рекламної продукції, змінюючи асортимент продукції щороку  
ВСЬОГО:   1315,5 254,0 260,25 258,0 294,25 249,0    
                                                 

* Примітка: розрахунок потреби коштів для реалізації заходів програми у 2016-2020 роках згідно з додатком


 


Додаток  до пункту 6 проекту Програми   (розділ 3)

Розрахунок щорічної потреби в коштах на виконання заходів

програми розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

(виходячи із розрахунку середніх витрат 2015 року)

 1. Організація участі у міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових та презентаційних заходах

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016рік 2017рік 2018рік 2019рік 2020рік
1. Підготовка експонатів, придбання допоміжного обладнання (візуальні композиції, промостійки) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2. Видання спеціалізованої рекламно-презентаційної продукції 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Оренда виставкової площі та виставкового обладнання 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4. Транспортні витрати (квитки або транспорт). 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5. Витрати на відрядження 4 осіб 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Всього: 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

 1. Організація районних виставок та конференцій, сприяння у проведенні фестивалів та інших заходів

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
  Участь у Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалю  
1. Оренда виставкової площі та виставкового обладнання 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Видання спеціалізованої рекламно-презентаційної продукції 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Транспортні витрати (квитки або транспорт). 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4. Витрати на відрядження 4 осіб 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
5. Виготовлення фризових написів 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Разом 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85
  Конференції  
1. Транспортні послуги (500 км х 10,00грн/км) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2. Харчування (20 осіб х 30,0 х 2 дн.) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3. Проживання (20 осіб х 250грн/добу) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4. Спеціалізована друкована продукція 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Разом 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
1 захід в рік 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
  Сприяння в організації фестивалів  
1. Медіапідтримка та візуалізація заходу 28,975 28,975 28,975 28,975 28,975
  2 заходи в рік 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95
Всього 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

6.2. Замовлення та придбання поліграфічної, відео - та рекламно-презентаційної продукції і сувенірів

(тис. грн.)

Кошторис витрат 2016рік 2017рік 2018рік 2019рік 2020рік
  Друкована продукція  
1. Буклети «Музей «Зборівська битва»» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
2. Буклети «Зборівщина сакральна» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
3. Буклети «Зборівщина туристична» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
4. Туристична карта «Зборівщина туристична» 1шт. х 1500 грн. - 1,5 - - -
5. Фотоальбом «Туристичні об’єкти Зборівщини» 50 шт. х 30 грн/шт. 1,5 - 1,5 1,5 1,5
6. Фотоальбом «Пам’ятки історії та культури району» 200 шт. х 30 грн/шт. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
7. Часопис «Білий Берег» 300 шт. х 40 грн/шт. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8. Буклети «Туристичні маршрути Зборівшини» 200 шт. х 23 грн/шт. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
9. Флаєр «Відвідай Зборівщину – землю козацької слави» 300 шт. х 2,00 грн/шт. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
  Разом 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
Сувенірна продукція  
10. Магніти 325 шт. х 8,00 грн/шт. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
11. Горнята чайні 100 шт. х 50,00 грн/шт. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
12. Значки 2,5 см 200 шт. х15,00 грн/шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13. Брелок 300 х 10,00 грн/шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
14. Блокноти формату А5 100 шт. х 24,00 грн/шт. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
  Промо-відеоматеріали
15. Виготовлення 2 презентаційних відеороликів про «Зборівщина» 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Всього 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Керуюча справами районної ради                                            Л.В.Горба

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 98.

м. Зборів

Про програму збереження культурної

спадщини Зборівського району

на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 16 січня 2016 року № 12-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Кухаришин Г.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 98.

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016-2020 роки

 1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 23 грудня 2015 року №802-од «Про проект програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки», протокольне доручення тимчасово виконувача обов’язків заступника голови обласної державної адміністрації Бабійчука І.Г. (протокол № 10 від 03 серпня 2015 року)
3. Розробник програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ культури і туризму районної  державної адміністрації.
5. Учасники програми відділ культури і туризму, обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система району, виконавчі комітети базових рад району
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  районний
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

1 947,0 тис. гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1 947,0 тис. гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Культурна спадщина Зборівського району є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1760 „Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них та їх збереження, що є одним з основних завдань, включених до плану заходів на регіональному та місцевому рівнях згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року №457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Програма розроблена з метою визначення найбільш цінних пам’яток, їх реставрації та пристосування для подальшого залучення до національних та міжнародних туристичних маршрутів, забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

З метою оперативного реагування на загрозу об’єктам культурної спадщини під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць була розроблена Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2011-2015 роки затверджена рішенням сесії Зборівської районної ради від 10 лютого 2011 року №47, термін реалізації якої закінчився у 2015 році. Через недостатнє фінансування згаданої програми залишилися невирішеними ряд проблем, що може негативно вплинути на стан об’єктів культурної спадщини:

- відсутні охоронні дошки на об’єктах культурної спадщини;

- не проведено перевірки стану збереження культурних цінностей у культових спорудах, що є пам’ятками та які були передані у користування релігійним громадам;

- не проведено обстеження сучасного стану аварійних пам’яток.

Потребують вирішення проблемні питання щодо охорони культурної спадщини в районі. Досить гостро стоїть питання щодо консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури (замки та палаци), історії, монументального мистецтва.

Вищезгадані пам’ятки та об’єкти культурної спадщини мають статус пам’яток та об’єктів культурної спадщини місцевого значення і тому фінансування проведення робіт на таких об’єктах передбачено за рахунок районного бюджету (відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадщини”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” та з метою приведення пам’яткоохоронної справи у відповідність до європейських стандартів розроблено програму збереження культурної спадщини Зборівського області на 2016-2020 роки.

3. Мета програми

Метою програми є збереження культурної спадщини шляхом:

-                     інвентаризації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них і їх збереження;

-                     визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів;

-                     забезпечення ведення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для проведення належної пам’яткоохоронної роботи необхідно вирішити ряд проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням, які гальмують розвиток пам’яткоохоронної справи, зокрема:

- провести інвентаризацію та паспортизацію щойно виявлених об’єктів культурної спадщини району:

- пам’ятки археології (149 шт.), пам’ятки архітектури (34 шт.), пам’ятки історії (137 шт.), пам’ятки монументального мистецтва (33 шт.);

- забезпечити перевірки стану і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- провести обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, скласти їх перелік;

- виявляти об'єкти культурної спадщини та натурно визначати їх межі, потужності культурного шару, вивчати об’єкти (обстежувати, визначати предмет охорони, робити фотофіксацію, складати облікові картки, коротку історичну довідку, акт технічного стану);

- створити та здійснювати підтримку електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини області, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні каталоги;

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників, план-схем та іншої друкованої продукції, організовувати фотовиставки;

Програма реалізовуватиметься протягом 2016-2020 років у 2 етапи:

І - 2016-2017 роки; II - 2018-2020 роки.

Фінансування заходів, передбачених програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Ресурсне забезпечення

Програми збереження культурної спадщини 

Зборівського району на 2011-2015 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019

рік

 

2020

рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
районний бюджет 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

5. Перелік завдань, напрямків програми та результативні показники

З метою реалізації програми необхідно виконати такі завдання:

-                     провести інвентаризацію 34 пам’яток архітектури та містобудування;

- провести комплексну інвентаризацію збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквах - пам’ятках архітектури;

- провести інвентаризацію збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі;

- провести виявлення об'єктів культурної спадщини та натурне визначення їх меж, потужності культурного шару, вивчення об’єктів

(обстеження, визначення предмета охорони, фотофіксація, складання

облікової картки, короткої історичної довідки, акту технічного стану);

- провести інвентаризацію аварійних пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування (3 об’єкти по району);

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Реалізація завдань програми дасть змогу:

- забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

- актуалізувати та популяризувати пам’ятки історичної та культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок тощо;

- залучати інвестиції у пам’яткоохоронну діяльність для збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток;

- сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів, у тому числі і шляхом популяризації об’єктів культурної спадщини району (видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок);

- розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;

- скласти облікову документацію (паспорти) на об’єкти культурної спадщини Зборівського району та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Внаслідок виконання програми буде забезпечено досягнення наступних результатів:

- проінвентаризовано 34 об’єкти культурної спадщини;

- проінвентаризовано 34 пам’ятки архітектури та містобудування;

- проведена комплексна інвентаризація збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквахпам’ятках архітектури;

- проведена інвентаризація збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься відділом культури і туризму районної державної адміністрації. Планування освоєння бюджетних, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                             Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини

Зборівського району на 2016-2020 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний результат

І етап ІІ етап
2016 2017 2018 2019 2020
1. Поетапне проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини 1. Інвентаризація 34 пам’яток архітектури та містобудування 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів: 34 об’єктів місцевого значення в районі
2.

Забезпечення перевірки  стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах, що є пам’ятками

1. Інвентаризація збереженості іконостасів в комплексі з іконами, стародруками тощо 2018 рік  відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - 2,5 - -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

30 об’єктів в районі

2. Інвентаризація збереженості дерев’яних церков 2019 рік відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - - 2,5 -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

27 об’єктів в районі

3. Проведення обстеження стану пам’яток з метою їх консервації та охорони 1. Інвентаризація аварійних пам’яток археології, історії, монументаль-ного мистецтва 2017-2019 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 5.0 5.0 -

пам’ятки на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі

2. Інвентаризація аварійних пам’яток архітектури, містобудування

2017 рік

2019-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 - 5.0 5.0  пам’ятки, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі
4. Розроблення та впровадження електронної бази паспортів на об’єкти культурної спадщини району 1. Створення електронної бази даних на пам’ятки археології, історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів); пам’ятки архітектури (34 об’єкти); в тому числі програмне забезпечення, (диск, флеш пам’ять, зовнішні вінчестери), картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми та тематичні каталоги). 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

створення бази даних на 352 об’єкти;

-у 2016 р - 70 об’єктів

-у 2017 р - 70 об’єктів

-у 2018 р - 70 об’єктів

-у 2019 р - 70 об’єктів

-у 2020 р - 72 об’єкти

5. Проведення паспортизації 352 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологіч-ного, історичного, монумента-льного мистецтва, архітектури та містобудування)

1. Розроблення паспортів на пам’ятки археології. історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів).

2. Розроблення паспортів на пам’ятки архітектури (34 об’єкти)

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури

районний бюджет

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

проведення паспортизації 319 об’єктів

-у 2016 р - 63 об’єкти

-у 2017 р - 64 об’єкти

-у 2018 р - 64 об’єкти

-у 2019 р - 64 об’єкти

-у 2020 р - 64 об’єкти

проведення паспортизації 34 об’єктів

- у 2016 р - 6 об’єктів

- у 2017 р - 6 об’єктів

- у 2018 р - 7 об’єктів

- у 2019 р - 7 об’єктів

- у 2020 р - 8об’єктів

6.

Створення історико- культурного заповідника «Поле Зборівської битви

1649 р»

1. Юридичне оформлення меж території Заповідника та виготовлення технічної документації із землеустрою. Проектування, виготовлення реконструкція, реставраційно-відновлювальні роботи існуючих історичних об'єктів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва»

районний бюджет

20.0 50.0 50.0 50.0 50.0 оформлення меж території заповідника,виготов-лення технічної документації із землеустрою, проектування, виготовлення, реконструкція, реставраційно -відновлювальні роботи історичних об’єктів заповідника
7. Популяризація об’єктів культурної спадщини

1. Підготовка та видання книги- альбому про культурну спадщину Зборівщини

2. Підготовка та видання краєзнавчого довідника «Історія сіл Зборівщини»

3. Видання історико-краєзнавчого часопису «Білий Берег»

2019 рік

2016 рік

2016-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної адміністрації, централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

районний бюджет

районний бюджет

районний бюджет

-

120.0

120.0

-

-

120.0

-

-

120.0

60.0

-

120.0

-

-

120.0

видання друкованої продукції у вигляді книг, каталогів, довідників планів – схем

- у 2016 р - 2

- у 2017 р - 1

- у 2018 р - 1

- у 2019 р - 2

- у 2020 р - 1

8. Виготовле-ння та встановле-ння 48 охоронних дошки на об’єктах культурної спадщини 1. Виготовлення та встановлення 9 охоронних дошок на пам’ятках археології та 39 охоронних дошок на пам’ятках архітектури 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району

районний бюджет

10.0 10.0 10.0 10.0 8.0

виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятках археології та історії

- у 2016 р - 10

- у 2017 р - 10

- у 2018 р - 10

-у 2019 р - 10

- у 2020 р - 8

Коштів районного бюджету 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
Коштів інших джерел - - - - - -
Всього: 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого   2016 року                                                                    № 97.

м. Зборів

Про районну цільову соціальну

програму оздоровлення та відпочинку

дітей  на 2016-2018 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 21 січня 2016 року № 21-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Поплінська О.Я.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 97.

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки

 1. Паспорт програми

1. Ініціатор розробки програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей”, постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №323 Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 791-од «Про проект обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Співрозробники програми відділ освіти райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
6. Учасники програми управління праці та соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, агропромислового розвитку, служба у справах дітей райдержадміністрації, Зборівська міжрайонна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконкоми базових рад
7. Термін реалізації програми 2016-2018 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм) -
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) кошти районного бюджету, бюджети базових рад
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 2280,0 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 1860,0 тис. гривень
2) коштів бюджетів міської, селищної та сільських рад 180,0 тис. гривень
3) коштів бюджету Озернянської територіальної громади 120,0 тис. гривень
4) коштів інших джерел 120,0 тис. гривень

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Останні статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я  свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності.

Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, протягом 2014-2015 років в районі добавились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної операції, діти тимчасово переміщених осіб.

Законом України Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року передбачено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

Згідно статистичних даних 2015 року в районі проживає 4844 дітей віком від 7 до 17 років, що на 330 дітей більше порівняно з 2014 роком, з них 2812 дітей належать до пільгових категорій, а саме: 1700 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей-інвалідів, 3 дітей батьки, яких загинули під час виконання службових обов’язків, 3 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 176 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 475 талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання, 262 дитини працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, 1 дитина внутрішньо переміщених осіб, 73 дітей, батьки, яких учасники антитерористичної операції.

Протягом дії районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року кошти на Програму з районного бюджету не виділялися. Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти обласного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових, спонсорських та батьківських коштів тощо. 

На оздоровлення дітей району протягом літнього періоду 2013 року із районного бюджету виділено 103 450 гривень з розрахунку 3 гривні 20 коп. на 1 дитину в день. Працювали 32 пришкільних оздоровчих табори. Поряд із пришкільними оздоровчими таборами працювали 9 дошкільних установ. Було охоплено 2010 учнів місцевих шкіл.

Протягом літнього періоду 2014 року в районі працювало 32 пришкільних табори, в яких оздоровлено 1095 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. На створення належних умов відпочинку в таборах з денним перебуванням з місцевого бюджету виділено 104 300 гривень, з яких 90 тис. гривень на організацію харчування, а 14 300 грн. на придбання канцтоварів.

У 2015 навчальному році на базі загальноосвітніх навчальних закладів було організовано роботу 6 пришкільних мовних таборів з денним перебуванням дітей. З місцевого бюджету виділено 30 000 гривень, з яких  21 000 гривень на організацію харчування, а 9 000 гривень на придбання канцтоварів та господарські витрати. Відпочинком у пришкільних мовних таборах було охоплено 150 учнів загальноосвітніх шкіл, що становить 4%.

У 2015 році Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності припинив фінансування оздоровлення дітей.

Однак, Законом України Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року зобов’язано оздоровленням та відпочинком охопити не менше ніж 50% дітей шкільного віку, що проживають на території кожної із областей, у тому числі оздоровити (21 день шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70% дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання завдань, передбачених цим законом, необхідно залучати кошти районного бюджету, бюджетів міської, селищної та сільських рад, Озернянської територіальної об’єднаної громади, а також кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Визначення понять

Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечує організацію дозвілля дітей, відновлення  фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.

Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, методичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

Послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, методичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини.

Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані га організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надавання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.

Виходячи з того, що в районі 2812 дітей належать до пільгових категорій, з метою надання якісного оздоровлення та відпочинку більшій кількості дітей, планується за рахунок коштів районного бюджету надавати путівку лише 1 раз в рік у період дії Програми.

Термін дії програми: 2016-2018 роки.

Середня вартість путівки для названих вище категорій дітей становить 3570 гривень з розрахунку 170 грн/день х 21 день (вартість визначена за результатами закупівель конкурсних торгів, проведених влітку 2015 року).

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми 2280 тис. гривень із яких 1860 тис. гривень кошти районного бюджету (у межах бюджетних призначень), і 180 тис. гривень – кошти бюджетів міської, селищної та сільських рад району, 120 тис. гривень – кошти Озернянської територіальної громади.

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету, бюджету Озернянської територіальної громади, бюджетів міської, селищної та сільських рад району та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.     

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів усього, в тому числі: 590,0 760,0 930,0 2280,0
кошти районного бюджету 500,0 620,0 740,0 1860,0
кошти бюджетів міської, селищної та сільських рад 40,0 60,0 80,0 180,0
кошти бюджету Озернянської територіальної громади 20,0 40,0 60,0 120,0
кошти інших джерел 30,0 40,0 50,0 120,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- забезпечення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області). Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області);

- організація роботи (забезпечення харчування) пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку;

- сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

- сприяння залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій;

- проведення зустрічей, семінарів та лекції з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії;

- підготовка організаційно-методичних матеріалів з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей в пришкільних таборах;

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів, спортивних змагань, розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів;

- забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням пришкільних таборів, дотриманням правил безпеки під час перебування в пришкільних таборах дітей  та учнівської молоді.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми, про що інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 05 грудня впродовж терміну дії Програми.

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії програми інформувати районну державну адміністрацію.

Керуюча справами районної ради                                             Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

  № п/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн у тому числі:

Очікуваний результат
  2016 рік 2017 рік 2018 рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Оздоровча діяльність 1. Забезпечення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області). Придбання путівок до  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області)

щороку

відділи освіти, у справах сім’ї,

молоді та спорту, охорони здоров’я, агропромисло-вого розвитку, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівська міжрайонна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

районний бюджет

кошти інших джерел (профспілко-ві, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатно-сті, спонсорські тощо)

бюджети міської, селищної та сільських рад

бюджет Озернянської територіаль-ної громади

300,0

30,0

20,0

10,0

320,0

40,0

30,0

20,0

340,0

50,0

40,0

30,0

охоплення організованим оздоровленням та відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
      2. Організація роботи (забезпечення харчування) пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку щороку відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

бюджети міської, селищної та сільських рад

бюджет Озернянської територіальної громади

200,0

20,0

10,0

300,0

30,0

20,0

400,0

40,0

30,0

охоплення відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку
  2. Організаційно-координаційна діяльність 1. Сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу щороку відділ агропромисло-вого розвитку райдержадміністрації не потребує фінансування - - - забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу
      2. Сприяння залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій щороку

відділи освіти, у справах сім’ї,

молоді та спорту, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей районної державної адміністрації

не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      3. Проведення зустрічей, семінарів та лекції з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії щороку відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      4. Підготовка організаційно-методичних матеріалів з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей щороку відділ освіти районної державної адміністрації - - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів
      5. Проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів, спортивних змагань. Розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів щороку відділи освіти, культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - - - - розвиток дітей, реалізація творчих здібностей.
  3. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням  пришкільних таборів, дотриманням правил безпеки під час перебування в пришкільних таборах дітей та учнівської молоді

щороку Зборівське районне лабораторне відділення Козівського міжрайонного відділу Державна установа «Тернопільсь-кий обласний лабораторний центр» Держсанепід-служби України, відділи охорони здоров’я, цивільного захисту районної державної адміністрації Не потребує фінансування - - - покращення якості оздоровлення та відпочинку учнів, збереження їх життя і здоров’я
  Кошти обласного бюджету - - -  
  Кошти районного бюджету 500,0 620,0 740,0  
  Кошти міської, селищної та сільських рад району 40,0 60,0 80,0  
  Кошти Озернянської територіальної громади 20,0 40,0 60,0  
  Кошти інших джерел 30,0 40,0 50,0  
  Всього: 590,0 760,0 930,0  
                     


 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого  2016 року                                                                        96.

м. Зборів

Про виконання районної цільової

соціальної програми оздоровлення та

відпочинку дітей на період до 2015 року

         Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада    

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Поплінської О.Я. про виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року  взяти до відома.

Голова районної ради                     Б.І.Максимів

Олійник Л.В

Петришин М.П.

Горба Л.В.

ПочатокПопередня12НаступнаКінець
Сторінка 1 з 2