Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Читайте також..

Зараз на сайті

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі

П'ятниця, 21 жовтня 2016 09:16

Рішення № 83 Про районну програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району Тернопільської області на 2016 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого   2016 року                                                                    № 83.

м. Зборів

Про районну програму сприяння поліції

у підвищенні рівня безпеки громадян

на території Зборівського району

Тернопільської області на 2016 рік

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 28 січня 2016 року № 27-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району Тернопільської області на 2016 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Петрик М.Я.

Горпинюк В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 83.

ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району Тернопільської області на 2016 рік

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
3. Розробник програми Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
4. Відповідальний виконавець програми Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
5. Учасники програми Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, базові ради району, комунальні підприємства, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації
6. Термін реалізації програми 2016 рік
6.1. Етапи виконання програми один етап – 2016 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

20 тис гривень

8.1. коштів районного бюджету

20 тис гривень

8.2. коштів інших джерел -

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідації територіальних органів Міністерства внутрішніх з справ» утворено територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

З 14 жовтня 2015 року в місті Тернополі розпочався набір кандидатів до патрульної поліції, з 4 листопада 2015 року – їх тестування, а з 21 грудня 2015 року – їх навчання і підготовка, початок несення служби ними заплановано з березня 2016 року.

З 7 листопада 2015 року на посади, передбачені тимчасовим штатом Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,  призначені працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції. Усі вони пройдуть глобальну переатестацію та протягом сотні днів – двічі перевірку якості своєї роботи. Окрім оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки для визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри ураховуватиметься думка населення та оцінка якості їх роботи бізнес-спільнотами.

У подальшому функції з добору та просування по службі поліцейських покладатиметься на поліцейські комісії, до яких, зокрема, включатимуться представники громадськості, обрані обласною радою, з числа осіб, що мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню району, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності. 

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з районного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку у районі.

Програма розрахована на 1 рік.

Ресурсне забезпечення програми

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік тис. грн. Усього витрат на виконання програми, тис. грн.
Обсяг ресурсів, усього: 20,0 20,0
у тому числі, районний бюджет 20,0 20,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

-         запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

-         виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

-         своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

-         усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

-         своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

-         забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

-         надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

5.2. У результаті виконання програми очікується:

-          зростання динаміки довіри населення до Головного управління, відділів та відділень Національної поліції в області;

-          посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;

-          підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

-          поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

-          зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється сектором з питань мобілізаційної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                       Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат
1.

Підвищувати рівень інформованості мешканців населених пунктів Зборівського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

без

фінансування

-

цілеспрямована

співпраця

з населенням району,

підняття рівня

правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2.  Формування позитивного іміджу підрозділів Національної поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області районний бюджет - забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу
3.

Встановлення на вулицях, площах, у парках, скверах, вокзалах, інших публічних місцях, найбільш ймовірних щодо вчинення правопорушень, камер відеоспостереження, забезпечення з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з черговими частинами органів поліції

Придбання засобів відеоспостереження, зберігання та передачі інформації.

2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області районний бюджет 10,0 покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття
4.

Удосконалення діючої системи відеоконтролю на межі району та вулично-дорожній мережі.

Придбання програмно-апаратних комплексів для зняття та зберігання інформації у віддалених місцях.

2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області районний бюджет 10 тис. підвищення безпеки громадян, які беруть участь у дорожньому русі
5.

З метою контролю за роботою поліцейських, в тому числі з боку органів місцевого самоврядування та громадськості, обладнання службових автомобілів поліції відеореєстраторами та системою GPRS.

 

2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області районний бюджет - забезпечення рівня задоволеності фізичних осіб роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події
6. Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Зборівського відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти області для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - - підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню
7. Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - - профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї
8. Спільно з органами самоврядування визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети базових рад району, комунальні підприємства - - підвищення безпеки незахищених верств населення
9. Спільно з відповідними службами органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ у справах сім’ї молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району - - підвищення рівня безпеки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду
10. Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень. 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети базових рад району - - забезпечення законних прав членів сім’ї
11. Проводити у навчальних закладах району регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків 2016 Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації - - зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми
  ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:      

20,0

 


Прочитано 741 разів Останнє редагування Вівторок, 25 жовтня 2016 12:40
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.