Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 24 травня 2018 08:03

Рішення № 475 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I квартал 2018 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2018 року                                                           475.

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I квартал 2018 року

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2018 року загального фонду по доходах в сумі 142 142,6 тис.гривень і по видатках в сумі 143 153,4 тис.гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 913,9 тис.гривень і по видатках в сумі 1 768,0 тис.гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                 Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

             

Додаток                                                                                  до рішення районної ради

від 23 травня 2018 року №475

ЗВІТ
про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2018 року Відхилення до І кварталу 2017 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 11 381,9 2 227,5 -3 114,1 0,0 0,0 0,0 11 381,9 2 227,5 -3 114,1
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 11 381,9 2 209,6 -3 085,1       11 381,9 2 209,6 -3 085,1
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,0 17,9 -29,0       0,0 17,9 -29,0
20000000 Неподаткові надходження 246,0 98,6 -60,1 2 083,3 902,9 -65,4 2 329,3 1 001,5 -125,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 0,0 -3,0 -10,6       0,0 -3,0 -10,6
21080000 Інші надходження 3,0   -6,5       3,0 0,0 -6,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 240,0 82,2 -42,2       240,0 82,2 -42,2
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,0 4,2 4,2       0,0 4,2 4,2
24060000 Інші надходження 3,0 15,2 -5,0       3,0 15,2 -5,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ       2 083,3 902,9 -65,4 2 083,3 902,9 -65,4
  Разом доходів 11 627,9 2 326,1 -3 174,2 2 083,3 902,9 -65,4 13 711,2 3 229,0 -3 239,6
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 695,6 2 424,0 -126,7 0,0 0,0 0,0 9 695,6 2 424,0 -126,7
41020100 Базова дотація 9 695,6 2 424,0 -126,7       9 695,6 2 424,0 -126,7
41030000 Субвенції з державного бюджету 34 892,8 8 720,8 -9 578,8 0,0 0,0 0,0 34 892,8 8 720,8 -9 578,8
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 602,4 5 683,2 -5 891,1       24 602,4 5 683,2 -5 891,1
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 290,4 3 037,6 -3 687,7       10 290,4 3 037,6 -3 687,7
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 12 369,8 3 337,8 -499,5 0,0 0,0 0,0 12 369,8 3 337,8 -499,5
41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 12 369,8 3 337,8 -499,5       12 369,8 3 337,8 -499,5
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 269 897,3 125 333,9 8 611,6 11,0 11,0 11,0 269 908,3 125 344,9 8 622,6
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 126 832,6 81 575,7 -10 960,0       126 832,6 81 575,7 -10 960,0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 275,1 54,2 -1,8       1 275,1 54,2 -1,8
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 106 243,2 22 381,4 -355,4       106 243,2 22 381,4 -355,4
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 570,0 124,5 -0,5       570,0 124,5 -0,5
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 6 023,0 6 023,0 6 018,6       6 023,0 6 023,0 6 018,6
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 15 260,2 5 138,8 5 138,8       15 260,2 5 138,8 5 138,8
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 906,4 239,1 239,1       906,4 239,1 239,1
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 12 786,8 9 797,2 8 532,8 11,0 11,0 11,0 12 797,8 9 808,2 8 543,8
  Всього доходів 338 483,4 142 142,6 -4 767,6 2 094,3 913,9 -54,4 340 577,7 143 056,5 -4 822,0

 

 

 

 

 

 

 

р

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                    Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за   I квартал 2018 року Відхилення до I кварталу   2017 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за   I   квартал 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I   кварталу 2017 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за   I   квартал 2018 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I   кварталу 2017 року (+;-)
0100 Державне управління 2140,0 502,3 502,3 353,0 40,7   6,4 70,0 11,8 11,8       8,1 514,1 14,5
1000 Освіта 60834,8 24933,7 24933,7 15907,2 4676,9   2751,8 763,0 559,2 530,3 12,5 0,3 28,9 -123,7 25492,9 2628,1
2000 Охорона здоров’я 29082,4 8817,0 8817,0       376,6 963,6 118,6 118,6       -256,3 8935,6 120,3
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 240676,4 105571,4 105571,4 938,4 67,6   -11282,7 253,5 54,2 54,2       15,4 105625,6 -11267,3
4000 Культура і мистецтво 5881,2 2092,8 2092,8 1343,8 160,6   -97,0 44,2 32,9 23,1 1,5   9,8 -3,0 2125,7 -100,0
5000 Фізична культура і спорт 507,2 198,6 198,6 104,4 0,8   -12,6               198,6 -12,6
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 55,0                           0,0 0,0
7300 Будівництво і регіональний розвиток               1034,0 991,3       991,3 989,8 991,3 989,8
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3,0                           0,0 0,0
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 110,0           -15,0               0,0 -15,0
8200 Громадський порядок і безпека 99,0 49,4 49,4       -24,9               49,4 -24,9
8400 Засоби масової інформації 300,0 55,3 55,3       -17,9               55,3 -17,9
8700 Резервний фонд 6,4                           0,0 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 584,1 554,1 439,1     115,0 10,9               554,1 10,9
  Разом видатків 340279,5 142774,6 142659,6 18646,8 4946,6 115,0 -8304,4 3128,3 1768,0 738,0 14,0 0,3 1030,0 630,3 144542,6 -7674,1
9570 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 215,0 215,0       215,0 215,0               215,0 215,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 698,5 163,8 163,8       163,8               163,8 163,8
  Всього видатків 341193,0 143153,4 142823,4 18646,8 4946,6 330,0 -7925,6 3128,3 1768,0 738,0 14,0 0,3 1030,0 630,3 144921,4 -7295,3
  Керуюча справами районної ради                              
                Л. В. ГОРБА        
                                   

 

 

Прочитано 531 разів Останнє редагування Четвер, 24 травня 2018 08:08
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.