Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 20 жовтня 2016 07:21

Рішення № 55 Про районну програму «Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської районної державної адм

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 24 грудня   2015 року                                                                    № 55.

м. Зборів

Про районну програму «Підвищення якості

організації та управління виконанням бюджету

району, координації діяльності учасників бюджетного

процесу з питань виконання бюджету району

фінансовим управлінням Зборівської  районної

державної адміністрації  на  2016-2018 роки»

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від      грудня 2015 року № «Про проект районної програми «Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської районної державної  адміністрації  на  2016-2018 роки» та враховуючи  рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну програму «Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської районної державної  адміністрації  на  2016-2018 роки» ( додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 24 грудня  2015 року № 55.

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

„Підвищення якості організації та управління виконанням  бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань  виконання бюджету району   фінансовим управлінням  Зборівської районної державної адміністрації на 2016-2018 роки”

1.Паспорт програми

1 Ініціатор розробки програми Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації
2 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку програми Розпорядження голови  районної державної адміністрації від 28 серпня 2014 року            № 455-од «Про затвердження Положення про фінансове управління районної державної адміністрації»
3 Розробник програми Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації
4 Співрозробник програми
5 Відповідальний виконавець Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації
6 Учасники (співвиконавці) програми
7 Термін реалізації програми 2016-2018роки
7.1 Етапи виконання програми

Щороку, протягом 2016 – 2018 років

8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми (всього), у тому числі 187,3 тис. грн.
9.1 в тому числі бюджетних коштів 187,3 тис. грн.
9.2 в тому числі коштів районного бюджету 187,3 тис. грн.
10 Перелік основних джерел фінансування програми Районний бюджет

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої призначена Программа

Незадовільне забезпечення матеріально-технічної бази фінансового управління Зборівської районної державної адміністрації для якісної організації та управління виконанням бюджету району.

3. Мета Програми

Метою цієї програми є забезпечення виконання  бюджету району та надходження  доходів, контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на дотримання бюджетного законодавства на будь-якому етапі складання та розгляду місцевих бюджетів, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, недопущення заборгованості.

4. Ресурсне забезпечення районної   Програми  «Підвищення

якості організації   та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету фінансовим управлінням Зборівської районної державної адміністрації  на 2016-2018 роки»

                                                                                                                      тис.грн.

п/п

Обсяг коштів для фінансування Програми Термін дії Програми Всього витрат
2016 р. 2017 р. 2018 р.
1. Загальний обсяг ресурсів
2. В тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет 119,1 34,1 34,1 187,3
Кошти небюджетних джерел фінансування

5. Завданнями Програми є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Зборівського району;

- максимальне виявлення  всіх матеріальних і фінансових резервів із метою створення  збалансованого бюджету району;

- встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання на основі окреслених цілей і результативних показників;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Зборівського району;

- здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням бюджету району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району;

- забезпечення своєчасного та повного відображення всіх операцій з бюджетними коштами фінансового управління;

- створення умов для тісної взаємодії фінансового управління з учасниками бюджетного процесу;

- визначення пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, виявлення джерел фінансових витрат і контроль за цільовим та ефективним використанням коштів.

- виконання заходів  з енергозбереження та забезпечення належних умов праці працівників фінансового управління.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

              

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації.

 

Керуюча справами районної ради                           Л.В.Горба


6. Напрямки діяльності і заходи Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів районної Програми

Термін вико- нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Організація процесу виконання бюджету району Забезпечення реалізації державної бюджетної політики Щорічно Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

-

Виділення коштів не потребує Надання учасникам бюджетного процесу консультацій щодо вимог ч.3ст.111 Бюджетного кодексу України
2.   Максимальне виявлення всіх матеріальних та фінансових резервів з метою створення збалансованого бюджету району

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної  адміністрації

-

Виділення коштів не потребує Збалансування бюджету району
3.   Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Зборівського району

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної  адміністрації - Виділення коштів не потребує Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку Зборівського району
4.  

Забезпечення своєчасного та повного відображення всіх операцій з бюджетними коштами фінансовим управлінням

(матеріально-технічне забезпечення, придбання  інвентаря, паливно-мастильних матеріалів, обслуговування автомобіля)

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

Районний бюджет

ВСЬОГО

15,0 15,0 15,0 Ведення обліку бюджетних коштів для забезпечення ефективного управління коштами
45,0
5.   Визначення пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, виявлення джерел фінансових витрат і контроль за цільовим та ефективним використанням коштів

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації - Виділення коштів не потребує Цільове та ефективне використання бюджетних коштів
6.   Створення умов для тісної взаємодії фінансового управління з учасниками бюджетного процесу (підтримання в робочому стані комп”ютерної та оргтехніки)

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

Районний

бюджет

ВСЬОГО

10,0

10,0

10,0

Підвищення рівня взаємодії фінансового управління з учасниками бюджетного процесу
30,0
7.   Заміна системи опалення приміщень фінансового управління 2016р. Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

Районний

бюджет

ВСЬОГО

85,0 - - Виконання заходів з енергозбереження
85,0
8   Проведення перевірок та аналізу бюджетних запитів розпорядників бюджетних коштів

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації - Виділення коштів не потребує Посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
9. Управління виконанням бюджету району Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням бюджету району (технічна підтримка ліцензування програмного забезпечення)

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

Районний

бюджет

7,0

7,0

7,0

Підвищення рівня управління виконанням бюджету району
ВСЬОГО: 21,0
10.   Координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу (забезпечення надходження спеціалізованих друкованих видань)

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

Районний бюджет

ВСЬОГО:

2,1 2,1 2,1 Надання консультацій з приводу діяльності головних розпорядників бюджетних коштів
6,3
11.   Встановлення безпосереднього зв”язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання на основі окреслених цілей та результативних показників

Щорічно

2016 -2018 р.р.

Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації

-

Виділення коштів не потребує Взаємодія між розпорядчиками бюджетних коштів та фінансовим управлінням  щодо обміну інформацією
                           

Прочитано 641 разів Останнє редагування Вівторок, 25 жовтня 2016 12:55
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.