Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 20 жовтня 2016 06:13

РІшення № 50 Про районний бюджет на 2016 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 грудня  2015 року                                                                № 50.

м.Зборів  

Про районний бюджет на 2016 рік

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 283454,3 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  282191,3 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 1263,0 тис. гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 283454,3 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  282191,3 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 1263,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 80,0 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 80,0 тис. гривень, згідно з додатком 3 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 80,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів  із спеціального фонду районного бюджету - 80,0 тис. гривень, згідно з додатком 3 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 282191,3 тис. гривень та спеціальному фонду 1263,0 тис. гривень,згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100,0 тис. гривень.

 4.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного  бюджету у сумі 504,1 тис. гривень.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ;

-         нарахування на заробітну плату;

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-         забезпечення продуктами харчування;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-         поточні трансферти населенню;

-         поточні трансферти місцевим бюджетам;

-         підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

-         забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

-         фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

-         компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 882,5 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені 71 Бюджетного кодексу України.

        12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені 691 Бюджетного кодексу України.

        13. Надати право Зборівській районній державній адміністрації:

        13.1. Здійнювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами функціональної класифікації видатків  за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції  (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету;

         13.2. Протягом 2016 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Зборівської районної ради за погодженням із постійною комісією Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

         14. Надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом функціональної класифікації та кодом бюджетної програми окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

         15. Установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території Зборівського району і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2015 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Додаток 1    
      до рішення  районної ради  
      від  24 грудня 2015 року № 50.  
           
Доходи районного бюджету на 2016 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   14470000,00 14470000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   14470000,00 14470000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14420000,00 14420000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11543380,00 11543380,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 190660,00 190660,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2600000,00 2600000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 53610,00 53610,00 0,00 0,00
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 32350,00 32350,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   50000,00 50000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  50000,00 50000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1299000,00 36000,00 1263000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000,00 21000,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 6000,00 6000,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 6000,00 6000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   15000,00 15000,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження  15000,00 15000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   15000,00 15000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   15000,00 15000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   15000,00 15000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1263000,00 0,00 1263000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  884400,00 0,00 884400,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  806510,00 0,00 806510,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   75890,00 0,00 75890,00 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  2000,00 0,00 2000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   378600,00 0,00 378600,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  156600,00 0,00 156600,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 222000,00 0,00 222000,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   15769000,00 14506000,00 1263000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   267685300,00 267685300,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   267685300,00 267685300,00 0,00 0,00
41020000 Дотації   10650600,00 10650600,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 10650600,00 10650600,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   257034700,00 257034700,00 0,00 0,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 83903400,00 83903400,00 0,00 0,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 118930100,00 118930100,00 0,00 0,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  485400,00 485400,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44894100,00 44894100,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8076700,00 8076700,00 0,00 0,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 745000,00 745000,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   283454300,00 282191300,00 1263000,00 0,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зборівський р-н                     Додаток 2      
                        до рішення  районної ради    
                        від  24 грудня 2015 року № 50.  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2016 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Зборівська районна рада 1418000,00 1418000,00 810742,00 79910,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1454000,00
  010000   Державне управління 1112000,00 1112000,00 810742,00 79910,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1148000,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1112000,00 1112000,00 810742,00 79910,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1148000,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
  090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
  120000   Засоби масової інформації 206000,00 206000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206000,00
  120100 0830 Телебачення і радіомовлення 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
  120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
10     Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації 56689600,00 56689600,00 37754550,00 8560870,00 0,00 838250,00 838250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57527850,00
  070000   Освіта 56322100,00 56322100,00 37464550,00 8557370,00 0,00 838250,00 838250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57160350,00
  070101 0910 Дошкільні заклади освіти 5560340,00 5560340,00 3241000,00 976700,00 0,00 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6160340,00
  070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 45192300,00 45192300,00 30145000,00 7330800,00 0,00 237600,00 237600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45429900,00
  070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1741200,00 1741200,00 1379250,00 74500,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1741850,00
  070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 1163050,00 1163050,00 830500,00 33450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1163050,00
  070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1367050,00 1367050,00 1020000,00 33050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1367050,00
  070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 497430,00 497430,00 372800,00 8470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497430,00
  070806 0990 Інші заклади освіти 777200,00 777200,00 476000,00 100400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777200,00
  070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 23530,00 23530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23530,00
  130000   Фізична культура і спорт 367500,00 367500,00 290000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367500,00
  130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 367500,00 367500,00 290000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367500,00
11     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації 522000,00 522000,00 240500,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522000,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 311000,00 311000,00 240500,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311000,00
  091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 300000,00 300000,00 240500,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
  091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
  091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
  130000   Фізична культура і спорт 211000,00 211000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211000,00
  130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
  130202 0810 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00
  130204 0810 Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій 169000,00 169000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169000,00
  130205 0810 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00
14     Відділ охорони здоров`я Зборівської районної державної адміністрації 8076700,00 8076700,00 5988239,00 345900,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8079700,00
  080000   Охорона здоров`я 8076700,00 8076700,00 5988239,00 345900,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8079700,00
  080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8076700,00 8076700,00 5988239,00 345900,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8079700,00
15     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації 208291900,00 208291900,00 2297875,00 193350,00 0,00 230000,00 225000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 208521900,00
  070000   Освіта 745000,00 745000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745000,00
  070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 745000,00 745000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745000,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 207292400,00 207292400,00 2297875,00 193350,00 0,00 230000,00 225000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 207522400,00
  090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 4900000,00 4900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4900000,00
  090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 97100,00 97100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97100,00
  090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 119500,00 119500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119500,00
  090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов`язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв`язку з виконанням службових обов`язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов`язків на житлово-комунальні послуги 160000,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00
  090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
  090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
  090209 1070 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
  090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1200000,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00
  090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
  090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 225000,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225000,00
  090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
  090216 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 10600,00 10600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10600,00
  090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 535700,00 535700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535700,00
  090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 255000,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00
  090304 1040 Допомога при народженні дитини 27600000,00 27600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27600000,00
  090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 840500,00 840500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840500,00
  090306   Допомога на дітей одиноким матерям 1754000,00 1754000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754000,00
  090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 630000,00 630000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630000,00
  090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 10320,00 10320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10320,00
  090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 39777880,00 39777880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39777880,00
  090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 111550100,00 111550100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111550100,00
  090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 373000,00 373000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373000,00
  090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 340000,00 340000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340000,00
  090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2650000,00 2650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650000,00
  090416 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
  091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2861100,00 2861100,00 2192500,00 170000,00 0,00 227000,00 222000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 3088100,00
  091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 143500,00 143500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143500,00
  091206 1010 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 149900,00 149900,00 105375,00 23350,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152900,00
  091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 123500,00 123500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123500,00
  091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 9850000,00 9850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9850000,00
  170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 254500,00 254500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254500,00
  170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 254500,00 254500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254500,00
20     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
  090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
24     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації 6621000,00 6621000,00 5020320,00 435280,00 0,00 155750,00 142310,00 53000,00 0,00 13440,00 0,00 6776750,00
  110000   Культура і мистецтво 6621000,00 6621000,00 5020320,00 435280,00 0,00 155750,00 142310,00 53000,00 0,00 13440,00 0,00 6776750,00
  110201 0824 Бібліотеки 1905015,00 1905015,00 1482800,00 36500,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1907015,00
  110202 0824 Музеї і виставки 134680,00 134680,00 99800,00 11880,00 0,00 1400,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136080,00
  110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2909405,00 2909405,00 2157720,00 271200,00 0,00 67950,00 60450,00 5000,00 0,00 7500,00 0,00 2977355,00
  110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 1416900,00 1416900,00 1085000,00 115700,00 0,00 84400,00 78460,00 48000,00 0,00 5940,00 0,00 1501300,00
  110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 255000,00 255000,00 195000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00
68     Відділ цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
  210000   Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
  210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
76     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації 504100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504100,00
  250000   Видатки, не віднесені до основних груп 504100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504100,00
  250102 0133 Резервний фонд 504100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504100,00
      Всього 282191300,00 281687200,00 52112226,00 9625310,00 0,00 1263000,00 1244560,00 53000,00 0,00 18440,00 0,00 283454300,00
                               
                               
  Керуюча справами районної ради         Л.В.Горба              
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 3    
                      до рішення  районної ради  
                      від  24 грудня 2015 року № 50.
                             
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2016 році  
   
                          грн.  
Код  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03   Районна державна адміністрація Зборівського району 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250908 1060 Надання пiльгового довгострокового кредиту громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та  придбання житла 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00
4113   Надання інших внутрішніх кредитів 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00
250909 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00
4123   Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00
Всього     0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
                             
  Керуюча справами районної ради           Л.В.Горба          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Додаток 4          
          до рішення районної ради        
          від  24 грудня 2015 року № 50.        
                     
Перелік місцевих( регіональних) програм, які фінансуватимуться  за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році      
            ( грн.)        
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого  бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ      
Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума      
01   Зборівська районна рада   306 000     306 000      
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма фінансування фонду Зборівської районної ради для надання разової грошової допомоги у 2016-2018 роках 100 000     100 000      
120100 0830 Телебачення і радіомовлення Комплексна цільова програма підтримки Зборівського районного комунального радіомовлення на 2015-2018 роки 36 000     36 000      
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети "Зборівська дзвіниця" на 2014-2017 роки 170 000     170 000      
11   Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації   35 000     35 000      
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Районна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року 5 000     5 000      
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Районна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року  6 000     6 000      
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Програма розвитку футболу в Зборівськомурайоні на 2015-2020 роки 8 500     8 500      
Розвиток  Олімпійського руху у Зборівському районі на 2015-2018 роки 1 500     1 500      
Районна програма розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості на 2012-2016 роки 14 000     14 000      
15   Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації   473 500     473 500      
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки 288 800     288 800      
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 51 200     51 200      
090416 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 10 000     10 000      
091207 1060 Пільги,що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 123 500     123 500      
20   Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації   12 000     12 000      
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей Районна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2018 роки 12 000     12 000      
68   Відділ цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації   56 000     56 000      
210105 320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма розвитку цивільного захисту Зборівського району на 2014-2017 роки 56 000     56 000      
    Всього   882 500     882 500      
                     
                     
  Керуюча справами районної ради                                                             Л.В.Горба          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Прочитано 892 разів Останнє редагування Вівторок, 25 жовтня 2016 12:57
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.