Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Понеділок, 19 лютого 2018 16:28

Рішення № 418 Про програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (у новій редакції)

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ВОСЬМА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого  2018 року                                                                               418.

м. Зборів

Про програму розвитку агропромислового

комплексу Зборівського району

на 2016-2020 роки (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 34-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (у новій редакції) (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 лютого 2016 року № 100 «Про програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                     до рішення  районної ради

                                                                                                     від 16 лютого  2018 року № 418

ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на

2016-2020 роки (у новій редакції)

1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

постанова Кабінету Міністрів України від

6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», доручення голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2015 року № 143 «Про розроблення проекту комплексної програми розвитку агропро­мислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки»

3. Розробник програми   відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
4.

Співрозробники програми

5. Відповідальний виконавець програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
6. Учасники програми суб’єкти господарювання Зборівського району, районна рада, районна державна адміністрація, відділ агропромисло­вого розвитку райдержадміністрації
7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І-2016 рік

II-2017-2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 1146,4 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 246,4 тис. гривень
2) коштів інших джерел 900 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2012-2015 роки передбачала фінансування з районного бюджету в сумі 70 тис. гривень, та фактично коштів виділено не було.

Слід зазначити, що відсутність фінансування попередньої програми не дозволило  виконати її заходи.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (у новій редакції) (далі - Програма) спрямована на подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району. Враховуючи, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 85 відсотків валової продукції району, вона потребує фінансової підтримки. Через відсутність фінансування ряду програм із Державного бюджету України, не вдалось належним чином здійснити підтримку сільськогосподарських виробників району, тому необхідне фінансування аграрного сектору за рахунок коштів районного бюджету.

Тваринництво ‑ одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів’я сільськогосподарських тварин, тому сьогодні ‑ це основна проблема, вирішення якої потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.      

Подолання безробіття в сільській місцевості та збільшення  прибутків особистих селянських господарств за рахунок фінансової підтримки  обслуговуючих кооперативів – пріоритети сьогоднішнього дня.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є

- розвиток агропромислового комплексу району на основі  фінансової підтримки;

- розвиток та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етани виконання Програми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства ‑ це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу району на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузей тваринництва, рослинництва та переробки на селі, що дасть можливість нарощувати поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність, переробляти сільськогосподарську продукцію, сформувати конкурентоспроможний аграрний сектор.

Програма реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи:

1-2016 рік; II – 2017 - 2020 роки.

Першочерговим на І етапі є виконання організаційних заходів програми.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів  районного бюджету у розмірі  246,4 тисяч гривень та коштів інших джерел (агроформувань району ) в сумі  900,0 тисяч гривень.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми

І II
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:            

- 25,0 375,0 375,0 371,4 1146,4
районний бюджет - 25,0 75,0 75,0 71,4 246,4
Кошти інших джерел - - 300,0 300,0 300,0 900,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма дасть можливість розв’язати одну з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу району.

Основними завданнями Програми є:

сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

збільшення поголів’я великої рогатої худоби та виробництва продукції тваринного походження;

фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

- розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів району .

Виконання Програми здійснюватиметься за напрямком ‑ підтримка галузі тваринництва.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння збільшить виробництво молока особистими селянськими господарствами, підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину.

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості дасть можливість додатково створити робочі місця та забезпечити переробну галузь сировиною.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016 - 2020 роки (у новій редакції) та контроль за використанням коштів, виділених з районного  бюджету на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку Зборівської райдержадміністрації, який на основі звітів, наданих виконавцями Програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів Програми здійснюється відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації за погодженням із профільною комісією районної ради.

           Керуюча справами районної ради                        Л.В.Горба


Додаток 1
до Програми 

(розділ 6)

1. Підтримка галузі тваринництва

1. Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше п’яти
голів корів.

Для отримання молока кращої якості та підвищення доходу селян індивідуальним селянським господарствам, в яких утримується п’ять і більше голів корів відшкодовується вартість закупленого доїльного апарату вітчизняного виробництва повною вартістю, але не більше 5000 гривень за апарат, відповідно в рік буде відшкодовано вартість не менше 5 штук. Відшкодування вартості доїльного апарату проводиться один раз па п'ять років:

у 2016 році – 0 тис. гривень,

у 2017 році – 25,0 тис. гривень,

у 2018 році – 10,0 тис. гривень,

у 2019 році – 10,0 тис. гривень,

у 2020 році – 10,0 тис. гривень.

Керуюча справами районної ради                        Л.В.Горба

          

Додаток 2

до Програми

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету, передбачених пунктом 1

розділу 6 щодо підтримки галузі тваринництва програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки

(у новій редакції)

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету, спрямованих на закупівлю установок індивідуального доїння за програмою розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (у новій редакції).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

1) часткового відшкодування  витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі ‑ часткове відшкодування витрат на установку);

2) відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку Зборівської райдержадміністрації.

Кошти районного бюджету за напрямами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, розподіляє головний розпорядник, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного обсягу використання.

Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у в розмірі її повної вартості, але не більше 5000 гривень, вартості закупленої індивідуальної доїльної установки вітчизняного виробництва  фізичною особою у 2016 ‑ 2020 роках, для власного користування за умови утримання у своєму господарстві не менш як п’ять ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів.

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам раніше, ніж через п’ять років з дня придбання, отримані бюджетні кошти повертаються до районного  бюджету.

Фізична особа має право на часткове відшкодування витрат на установку один раз на п’ять років.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації утворює комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, до складу якої обов’язково включаються представники структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку, придбану у поточному році, фізичні особи подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:

1) заяву довільного зразка;

2) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів;

3) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння ;

5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунку в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Подані документи розглядаються та оплачуються в порядку черговості їх надходження, що підтверджується журналом реєстрації заяв .

Комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню і приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування в межах коштів, виділених в поточному році з районного бюджету, та подають органам Казначейства України відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Керуюча справами районної ради                        Л.В.Горба

          

Додаток 3

до Програми

(розділ 6)

2. Розвиток сільськогосподарської кооперації

Підтримка обслуговуючих  сільськогосподарських  кооперативів:

у 2018 році – 65,0 тис. гривень,

у 2019 році – 65,0 тис. гривень,

у 2020 році – 61,4 тис. гривень

Керуюча справами районної ради                        Л.В.Горба

          

Додаток 4

до Програми

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету, передбачених пунктом 2 розділу 6 щодо розвитку сільськогосподарської кооперації програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району

на 2016-2020 роки (у новій редакції)

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету відповідно за напрямком «Розвиток сільськогосподарської кооперації» на 2016-2020 роки.

2. Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації є головним розпорядником коштів районного бюджету, що виділяються на виконання  Програми (далі - головний розпорядник).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи, сільськогосподарські товаровиробники для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва (далі - техніка).

2. Умови надання та використання коштів

1. Фінансова підтримка надається кооперативам в розмірі 100 відсотків вартості техніки, без урахування сум податку на додану вартість.

         У разі, коли кооператив надає у користування третім особам, або відчужує придбану техніку до закінчення трирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до районного бюджету.

2. Бюджетні кошти не виділяються кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) і Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;

3. Закупівля техніки, обладнання за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову підтримку, здійснюється утвореною комісією для проведення конкурсних відборів кооперативів за рахунок коштів районного  бюджету (далі ‑ комісія) з оформленням окремих протоколів щодо використання коштів з районного бюджету. Комісію очолює начальник відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації.

         До складу  комісії входять представники відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації, територіальних органів Державної фіскальної служби України та фінансових органів. При голосуванні і рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

5. Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

- відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.

         За рівних умов перевага надається новоутвореним  кооперативам .

6. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають комісії такі документи:

- заявку довільного зразка  на участь у конкурсі;

- копію Статуту;

- довідки, видані відповідним органом Державної фіскальної служби України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника кооперативу, скріпленим печаткою (за наявності);

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності та кошторис на придбання техніки.

7. Комісія:

- оприлюднює в засобах масової інформації строки та умови проведення конкурсного відбору за рахунок коштів районного бюджету;

- проводить перевірку документів кооперативу – учасника конкурсного відбору;

- визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для придбання ними техніки, згідно з поданими заявами;

- за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення кооперативів – переможців та сум коштів фінансової підтримки з районного бюджету, яке оформляється протоколом.

8. Кооперативи – переможці конкурсного відбору включаються в мережу головного розпорядника коштів як одержувачі коштів районного  бюджету.

         Одержувач коштів подає до органів Державної казначейської служби України у Зборівському районі  план використання бюджетних коштів по КПКВ 2417110, затверджений згідно з чинним законодавством та погоджений головним розпорядником коштів. План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти, і він має право на їх використання.

Підставою для здійснення видатків державним органом Казначейства України є укладені одержувачем коштів відповідні угоди з постачальниками техніки та накладні на одержану техніку.

9. Кооперативи, яким надано фінансову підтримку, зобов’язані використовувати техніку виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію про виробничу діяльність кооперативу та забезпечити можливість огляду відповідальними працівниками відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації техніки, придбаної із залученням коштів районного бюджету.

         Одержувач коштів протягом місяця від часу одержання техніки надає головному розпорядникові коштів копії договорів з постачальниками техніки та накладні на одержання техніки. Підтверджувальні документи зберігаються протягом трьох років.

10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством України порядку.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів районного бюджету несуть одержувачі коштів по даній Програмі.

           Керуюча справами районної ради                        Л.В.Горба


  1. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк вико

нання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому  числі:

   

Очікуваний

результат

   

1 етап

2 етап

2 етап

   
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

2020

рік

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1.

Підтримка галузі тваринництва

Закупівля доїльних апаратів вітчизняною виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше п’ятьох голів корів

2016-

2020 роки

відділ агропро­мислового розвитку райдержадміні

страції.

районний - 25,0 10,0 10,0 10,0

закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств дасть змогу збільшити виробництво молока, підвищити продуктивність худоби та забезпечити  виробництво більш якісною молочною сировиною

у 2017 році - 3 апарати,

у 2018 році - 2 апарати;

у 2019 році - 2 апарати;

у 2020 році - 2 апарати.

   
2

Розвиток сільського

сподарської кооперації

Підтримка обслуговуючих  сільськогоспо

дарських кооперативів

2018-2020 роки

відділ агропро­мислового розвитку райдержадміні

страції.

районний - - 65,0 65,0 61,4

підтримка обслуговуючих  сільськогоподарських кооперативів в сільських місцевостях дасть можливість додатково забезпечити переробну галузь сировиною,  створити до 5 постійних та до 50 сезонних робочих місць щороку

   
агроформування району інші джерела 300,0 300,0 300,0    
                             

Прочитано 658 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.