Версія для друку
Вівторок, 06 лютого 2018 12:54

Рішення № 416 Про районну програму сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ВОСЬМА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  16 лютого 2018 року                                                                     № 416

м. Зборів

Про районну програму сприяння

оборонній і мобілізаційній готовності

Зборівського району на 2018-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 15 грудня 2017 року № 647-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити районну програму сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                   від   16  лютого 2018 року № 416

РАЙОННА ПРОГРАМА

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району

на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми Районний військовий комісаріат
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону», Указ Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України», постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 травня 2016 року № 196 М-ДСК «Про забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району в особливий період».
3. Розробник програми відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
4. Співрозробник програми районний військовий комісаріат
5. Відповідальний виконавець програми районний військовий комісаріат
6. Учасники програми районний військовий комісаріат, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації
7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки
7.1. Етапи виконання програми

І етап – 2018 рік

ІІ етап – 2019 рік

ІІІ етап – 2020 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 537,0 тис. гривень
9.1. коштів районного бюджету 297,0 тис. гривень
9.2. коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 240,0 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 травня 2016 року № 196 М-ДСК «Про забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району в особливий період» було передбачено проведення комплексу заходів, спрямованих на своєчасну і якісну роботу з мобілізації людських і транспортних ресурсів району.

Під час проведення призову громадян на строкову військову службу, відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом чи проходження навчальних зборів, в районі гострими питаннями стали відсутність коштів на придбання пально-мастильних матеріалів для доставки призовників, кандидатів для проходження військової служби за контрактом та військовозобов’язаних з військового комісаріату на обласний збірний пункт чи безпосередньо у військові частини, організацію облаштування відмобілізованих військовозобов’язаних, підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі райвійськкомату, бази мобілізаційного розгортання, виконання заходів територіальної оборони району, укомплектування райвійськкомату формалізованими документами, бланками та іншою документацією для організації обліково-призовної роботи, конвертами та марками для пересилки повісток.

Районна програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018-2020 роки розроблена відповідно до вимог законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 травня 2016 року № 196 М-ДСК «Про забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району в особливий період».

3. Мета програми

Метою програми є підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації в районі, проведення заходів з призову громадян на строкову військову службу, відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом чи проходження навчальних зборів, проведення заходів територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану, удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування та районного військового комісаріату.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля районного військового комісаріату, виконавчих органів місцевих рад району, правоохоронних органів, підприємств, організацій, установ району, інших державних структур, і забезпечити:

  • підвищення рівня готовності органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій до проведення мобілізації на території району в особливий період;
  • підвищення рівня готовності органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій до проведення заходів призову громадян на строкову військову службу, відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом чи проходження навчальних зборів на території району;
  • точний і оперативний військовий облік громадян в установах, організаціях та на підприємствах району згідно з вимогами законодавства України;
  • виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, рішень районної призовної комісії;
  • безперебійну та якісну роботу райвійськкомату відповідно до прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та відповідного фінансування визначених заходів;
  • укомплектування необхідним обладнанням райвійськкомату і бази мобілізаційного розгортання;
  • виділення необхідної кількості автотранспорту для забезпечення заходів мобілізації і призову;
  • оповіщення про мобілізацію і призов через різні джерела;
  • сповіщення про виклик призовників на засідання районної призовної комісії;
  • роботу призовних комісій необхідними бланками документів.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в районному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми
2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

179,0 179,0 179,0 537,0
районний бюджет 99,0 99,0 99,0 297,0
кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 80,0 80,0 80,0 240,0

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради, місцевих рад району.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники:

Вдосконалення системи управління проведенням мобілізації:

-                     підтримання системи бази мобілізаційного розгортання;

- здійснення заходів територіальної оборони району, охорона особливо важливих об’єктів;

- вдосконалення системи військового обліку громадян України на території району;

- вдосконалення системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на території району під час проведення заходів призову громадян на строкову військову службу, відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом, навчальні збори та при мобілізації;

- підвищення рівня організації підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу, відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом, навчальні збори та при мобілізації;

- фінансування заходів, пов’язаних з роботою районної призовної комісії в межах, встановлених даною програмою.

6. Реалізація програми сприятиме:

- вдосконаленню системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

- підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

- вдосконаленню роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, обліку громадян та військовозобов’язаних;

- своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до призовних дільниць та їх призову до лав Збройних Сил України;

своєчасному та якісному проведенню заходів з відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом та навчальні збори.


7. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п Назва напрямку діяльності Перелік заходів програми Термін виконання Виконавці

Джерела фінан

сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках: Очікуваний результат
Всього У тому числі за роками
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Організація, управління оборонною, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією 1) заходи з удосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі районного військового комісаріату протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел,

не забороне

них чинним

законодавством

9,0 3,0 3,0 3,0 оптимізація документообігу, підвищення методичного рівня керівників щодо організації мобілізаційної підготовки
2) придбання пально-мастильних матеріалів для доставки призовників, військовозобов’язаних, кандидатів для проходження військової служби за контрактом та техніки національної економіки, призваних по мобілізації чи на навчальні збори з районного військового комісаріату на обласний збірний пункт і у військові частини. Використання пально-мастильних матеріалів у мирний час і при надзвичайному стані (з подальшим їх відновленням) протягом 2018-2020 років

районний військовий комісаріат, відділ фіна

нсово-гос

подарсько

го забезпе

чення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5 своєчасна і якісна відправка мобілізаційних ресурсів на території району
2. Забезпечення функціонування загонів територіальної оборони та роти охорони районного військового комісаріату відновлення функціонування приміщень для розміщення загонів територіальної оборони та роти охорони, проведення ремонтних робіт і забезпечення майном протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел,

не забороне

них чинним

законодавством

135,0 45,0 45,0 45,0 забезпечення функціонування на належному рівні загонів територіальної оборони та роти охорони.
3 Територіальна оборона району охорона та оборона важливих об’єктів в особливий період протягом 2018-2020 років

Зборівське відділення поліції Тернопіль

ського відділу поліції Головного управління Національ

ної поліції в Тернопіль

ській області

кошти інших джерел,

не забороне

них чинним

законодавством

15,0 5,0 5,0 5,0 забезпечення заходів територіальної оборони району та охорони особливо-важливих об’єктів.
4. Забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, оповіщення та пунктів збору для відправки в особливий період мобілізаційних ресурсів на території району 1) організація військового обліку громадян України у військовому комісаріаті, установах, організаціях та на підприємствах (виготовлення бланків, журналів, книг, схем, плакатів) протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел,

не забороне

них чинним

законодавством

6,0 2,0 2,0 2,0 вдосконалення системи військового обліку громадян України на території району.
2) забезпечення функціонування системи оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації (придбання матеріалів для укомплектування бази пунктів збору, харчування військовослужбовців, друк документів, виготовлення обладнання елементів системи оповіщення, поточні ремонти оповіщень протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат,

кошти інших джерел, не забороне

них чинним

законодавством

45,0 15,0 15,0 15,0 покращення матеріально-технічної бази, вдосконалення системи оповіщення.
3) виготовлення статистичних бланків, відомостей, книг, журналів, іншої документації для організації військово-облікової роботи у районному військовому комісаріаті протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел,

не заборо

нених чинним

законодавством

6,0 2,0 2,0 2,0

вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, обліку громадян та військовозобов’яза

них

5. Організація обліково-призовної роботи, роботи по відбору на військову службу за контрактом, призову на навчальні збори 1) виготовлення відповідних бланків для формування особових справ призовників і військовозобов’язаних під час приписки до призовної дільниці, облікових книг, журналів та формалізованих документів для проведення призову протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел,

не заборо

нених чинним

законодавством

3,0 1,0 1,0 1,0 своєчасне та якісне проведення приписки громадян України до призовних дільниць та їх призову до лав Збройних Сил України.
2) організація оповіщення призовників і військовозобов’язаних, які підлягають черговому призову та мобілізації, відбору на військову службу за контрактом, призову на навчальні збори (придбання конвертів та марок для пересилки повісток, канцтоварів, заправка картриджів, ремонт оргтехніки) протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат, районна державна адміністрація районний бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5 своєчасне та якісне проведення заходів з відбору громадян України для проходження військової служби за контрактом та навчальні збори.
3) придбання витратних матеріалів та канцтоварів для забезпечення роботи райвійськкомату та елементів бази моброзгортання протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат

кошти інших джерел, не заборо

нених чинним

законодавством

15,0 5,0 5,0 5,0 підтримання системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період.
6. Військово-патріотичне виховання молоді виготовлення наочної агітації військового напрямку на призовних дільницях та елементів бази моброзгортання протягом 2018-2020 років районний військовий комісаріат, відділ освіти районної державної адміністрації

кошти інших джерел,

не заборо

нених чинним

законодавством

6,0 2,0 2,0 2,0 удосконалення військово-патріотичного виховання, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування та районного військового комісаріату.
Всього за програмою 537,0 179,0 179,0 179,0  
У тому числі: кошти районного бюджету 297,0 99,0 99,0 99,0  


8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація роботи щодо виконання програми здійснюється відділом правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, контроль - першим заступником голови районної державної адміністрації БІГУСОМ М.Б.

Керуюча справами районної ради                                       Л.В.Горба

Прочитано 853 разів Останнє редагування Понеділок, 19 лютого 2018 13:02
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>
Oleg

Останні з Oleg