Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Вівторок, 06 лютого 2018 12:27

Рішення № 415 Про Комплексну програму захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ВОСЬМА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  16 лютого 2018 року                                                                     № 415

м. Зборів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Про Комплексну програму захисту

населення і територій Зборівського району

від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2018-2021 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 19 грудня 2017 року № 658-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити Комплексну програму захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                   від  16 лютого 2018 року № 415

КОМПЛЕКСНА Програма

захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

1. Паспорт

 

1. Ініціатор розроблення програми відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі – РВ УДСНС України у Тернопільській області)
2. Дата, номер і назва     розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       програми Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», протокол засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 серпня 2012 року № 3
3. Розробник програми відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, РВ УДСНС України у Тернопільській області
4. Співрозробники програми виконавчі комітети сільських рад району, що не увійшли у ради об’єднаних територіальних громад
5. Відповідальні виконавці програми відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації
6. Учасники програми фінансове управління, відділ освіти райдержадміністрації, станційно-лінійна дільниця №2 центру телекомунікацій № 142 ПАТ «Укртелеком», органи місцевого самоврядування району
7. Термін реалізації           програми 2018-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний, місцеві бюджети та позабюджетні джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України
9. Загальний обсяг             фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 4634,3 тис. гривень
1) коштів районного       бюджету 4634,3 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комплексною програмою розвитку цивільного захисту Зборівського району на 2014-2017 роки було досягнуто результатів щодо створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту, який використовувався на проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, та утримання системи централізованого оповіщення населення. Це дозволило виконувати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля, забезпечувати своєчасне доведення інформації до керівних органів цивільного захисту та населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подій. Інші завдання і заходи не виконувались у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями районного та місцевих бюджетів.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що згідно вимог Кодексу цивільного захисту є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади, та відповідно до вимог Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” розроблена програма захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки (далі ‑ програма).

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Зборівському районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення району, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

3. Визначення мети програми

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищення територій Зборівського району від наслідків таких ситуацій.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок коштів районного бюджету (див. додаток 1).

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

- нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення (див. додаток 3);

- модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період;

- створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту;

- організація рятування людей на водних об’єктах;

- забезпечення працівників територіальних невоєнізованих формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу та бюджетів сільських рад, які не увійшли до об’єднаних територіальних громад в частині нового будівництва системи оповіщення

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 4634,3 тис. гривень, за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району на відповідний рік.

Фінансування витрат на виконання заходів (наведені у додатку 1 до Комплексної програми) проводиться з районного бюджету, бюджетів сільських рад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:

1. Нове будівництво системи централізованого оповіщення району.

2. Модернізація пунктів управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням.

3. Проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу районної ради та районної державної адміністрації до стійок централізованого виклику апаратури оповіщення.

4. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу місцевих формувань служб цивільного захисту району.

6. Організація рятування людей на водних об’єктах району.

7. Проведення заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях.

8. Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки району.

9. Проведення районних змагань та фестивалів «Дружин юних пожежних», «Школа безпеки» і забезпечення участі переможців в обласних заходах.

Реалізація основних завдань Комплексної програми дасть змогу захистити населення і територію району, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного переоснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази для підготовки особового складу буде забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території району, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя населення району.

У результаті виконання завдань Комплексної програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного цивільного захисту населення і територій неможливе.

6. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями реалізації Комплексної програми зазначені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Комплексною програмою, покладається на відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації та районний відділ ДСНС України в Тернопільській області, які раз в рік подають районній державній адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Відповідальним за інформування виконавців Комплексної програми є відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації.

За результатами здійснення заходів Комплексної програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

           Керуюча справами районної ради                                   Л.В.Горба

Додаток 1

до розділу 4

Комплексної програми

 

Ресурсне забезпечення

комплексної програми захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

 

п/п

Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Термін реалізації

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)*

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021рік
Обсяг ресурсів, усього, 1486.0 1226.6 1065.9 855.8 4634,3
у тому числі:

1.

Будівництво місцевої системи централізованого оповіщення   Зборівського району на 2018-2021 роки

1142,4

972,4

972,4

766,0

3853,2

2. Модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх програмним забезпеченням. 32.8 13.0 11.7 9.0 66.5
3. Створення та накопичення районного матеріального резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0
4. Організація рятування людей на водних об’єктах 12,0 6,0 - - 18.0
5. Забезпечення працівників територіальних невоєнізованих формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту 10,2 10,2 9.8 9.8 40.0
6. Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях

11,0

11,0

12,0

11,0

45,0

7. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту

217.6

154,0

-

-

371.6

Районний бюджет 1414.6 1155.2 994.5 855.8 4420,1
бюджети сільських рад 71.4 71.4 71.4 - 214.2
кошти не бюджетних джерел - - - - -

* Розміри фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію Комплексної програми захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки є орієнтовними і розглядаються та затверджуються щорічно при формуванні показників відповідних бюджетів на вказані роки.

Керуюча справами районної ради                                   Л.В.Горба

Додаток 2

 

до розділу 6

Комплексної програми

Напрямки діяльності та заходи

комплексної програми захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

№ з/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк вико-нання

захо-ду

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

Будівництво місцевої системи централізо

ваного оповіщення Зборівського району на 2018-2021 роки

1. Виготовлення проектної документації, придбання та монтаж обладнання   системи централізованого оповіщення оповіщення АРМ “Район”.

2018– 2021 відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, СЛД №2, ЦТК № 142 ПАТ «Укртелеком» районний бюджет 1141.4 971.4 971.4 765.0 3849.2

забезпечить створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на базі сучасних технологій, та її підтримання в стані готовності до використання.

(див. Додаток 3).

    2. Проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу районної ради та райдержадміністрації до стійки централізованого виклику апаратури оповіщення 2018-2021 відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, СЛД №2, ЦТК № 142 ПАТ «Укртелеком» районний бюджет 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 забезпечення стійкої роботи, підвищення надійності та своєчасного доведення сигналів оповіщення, інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

ВСЬОГО за напрямком програми:                

(районний бюджет)

(місцеві бюджети)

1071.0

71.4

901.0

71.4

901.0

71.4

766.0

-

3853.2

2.

Модерніза

ція пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх   програмним забезпече

нням.

1. Косметичний ремонт приміщення та пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період та його технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою та програмним забезпеченням . 2018– 2021

відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації,

СЛД № 2 ЦТК № 142 ПАТ «Укртелеком»

районний бюджет 14,7 7,2 5.9 3,2 31,0

здійснення косметичного ремонту приміщення пункту управління начальника цивільного захисту району, оснащення його комп’ютерною та іншою оргтехнікою з ліцензійним програмним забезпеченням забезпечить покращення роботи оперативного штабу, зменшення часу на прийняття рішення начальника ЦЗ району та доведення його до виконавців

По роках:

2018 рік - проведення косметичного ремонту, придбання ПЕОМ з програмним забезпеченням та принтера;

2019 рік – придбання принтера;

2020 рік - придбання проектора показу відеоматеріалів;

2021 рік – придбання відеокамери

2. Придбання, встановлення та утримання джерела автономного електропостачання 2018-2021 відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації

районний бюджет

10.2 0,5 0,5 0,5 11.7 забезпечить роботу пункту управління начальника ЦЗ району та оперативного штабу в умовах надзвичайних ситуацій

3. Проведення монтажних робіт на пункті управління із встановлення зв’язку з виконавчими комітетами сільських рад (за напрямками збору інформації) та його технічне обслуговування

2018– 2021

відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації СЛД №2, ЦТК № 142 ПАТ «Укртелеком»

районний бюджет

2,9 0,3 0,3 0,3 3,8 створить умови для отримання необхідної інформації від виконавчих комітетів міської та сільських рад, керівників служб ЦЗ району щодо виконання заходів цивільного захисту в мирний час, особливий період, забезпечить зменшення часу для обробки отриманої інформації та подачі її до обласних структур
4. Забезпечення роботи оперативних груп у зонах надзвичайних ситуацій відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації

районний бюджет

5.0 5.0 5.0 5.0 20,0

придбання необхідного майна та розхідних матеріалів для забезпечення роботи оперативних груп у зонах надзвичайних ситуацій:

- гучномовець – 2 шт.;

- ліхтарі гасові – 2 шт.;

ліхтарі акумуляторні - 2 шт.,

- шанцевий інструмент – 2 комплекти

ВСЬОГО за напрямком програми     (районний бюджет) 32,8 13.0 11.7 9.0 66.5
3

Створення та накопичення районного матеріаль

ного резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвича

йних ситуацій техноген

ного та природного характеру

1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріалів запасів та користування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2018 – 2021 відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації районний бюджет 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0

створення районного матеріального резерву та щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів:

бензин - 2,5 т,

дизельне паливо – 7 т, масла і мастила - 0,10 т;.

скло – 100 кв. м;

шифер – 500 шт.;

цвяхи 35 кг,

мішки для піску –120 шт.,

плівка поліетиленова – 500 кв.м;

пиломатеріали – 5 м куб.

ВСЬОГО за напрямком програми ( районний бюджет ) 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0

щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 25 %,

2019 рік – 25 %,

2020 рік – 25 %,

2021 рік – 25 %

4 Організація рятування людей на водних об’єктах Забезпечення проведення заходів з організації рятування людей на водних об’єктах району

2018 -

2021

відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації районний бюджет 12,0 6.0 - - 18.0

закупівля плавучих засобів:

2018 рік - човни надувні - 1 одиниця;

рятувальні жилети – 4 шт.; рятувальні круги ‑ 2 шт.;

канат капроновий – 50 м,

2019 рік –

рятувальні жилети – 4 шт, рятувальні круги ‑ 2 шт.,

канат капроновий ‑ 50 м.

ВСЬОГО за напрямком програми           (районний бюджет) 12,0 6,0 - - 18.0
5.

Забезпечення працівників невоєнізованих територіальних

формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

1. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу територіальних невоєнізованих формувань районного підпорядкування 2018 – 2021 відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації районний бюджет 10.2 10.2 9.8 9.8 40.0

забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту з метою підвищення рівня захищеності від впливу шкідливих техногенних факторів особового складу оперативного штабу

(22 чол.), районної евакуаційної комісії (18 чол.), оперативних груп (10 чол.), відповідно до розрахунку:

- протигази – 50 шт.,

- патрони регенеративні

(РП-4-01) – 4 шт.,

- респіратори – 50 шт.;

- костюми захисні Л-1 – 15 шт.,

- костюми захисні ОЗК – 15 шт.,

- дозиметри-гамма випромінювання індивідуальні ДКТ-21 – 50 шт.,

- дозиметр-радіометр універсальний МКС-У – 1 шт.,

- прилади радіаційної розвідки - 1шт.,

- прилади хімічної розвідки – 1 шт.,

газоаналізатори – 1 шт.

ВСЬОГО за напрямком програми   (районний бюджет ) 10.2 10.2 9.8 9.8 40.0

щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 26 %,

2019 рік – 26 %,

2020 рік – 24 %,

2021 рік – 24 %

6.

виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльно

сті, діям в екстремальних ситуаціях

1. Проведення районних змагань «Дружин юних пожежних», «Школа безпеки» та забезпечення участі в обласних змаганнях

2018-2021

відділ освіти

районної державної адміністрації, районний відділ Управління ДСНС України в Тернопільській області

районний бюджет 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0

популяризація серед дітей та молоді здорового способу життя, формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях;

щорічне проведення змагань:

- дружин юних пожежних - 1 раз;

- «Школа безпеки» - 1 раз

2. Забезпечення проведення спортивно – масових заходів пожежно -рятувального спрямування 2018-2021

відділ освіти

районної державної адміністрації, районний відділ Управління ДСНС України в Тернопільській області

районний бюджет 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 участь районної команди у кущових та обласних змаганнях
3. Виготовлення друкованої та іншої продукції з навчання населення основ безпеки життєдіяльності та діям в екстремальних ситуаціях 2018-2021

відділ освіти

районної державної адміністрації районний відділ Управління ДСНС України в області

районний бюджет 4,0 4,0 5,0 4,0 17.0

виготовлення куточків цивільного захисту для шкіл району:

- 2018 р. – 14 комплектів для ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- 2019 рік – 14 комплектів

для ЗОШ І-ІІ ступенів;

- 2020 рік - 15 комплектів

для ЗОШ І ступеня;

- 2021 рік – місця масового скупчення людей

ВСЬОГО за напрямком програми: (районний бюджет)

11,0 11,0 12,0 11,0 45,0
7. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 1. Придбання аварійно - рятувального обладнання

2018 -

2021

районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області районний бюджет 75,0 75,0 - - 150.0

придбання інженерної техніки та обладнання:

- 2018 рік (генератор резервного живлення - 1 од.; освітлювальна щогла і т. ін.);

- 2019 рік (бензомоторна пила Stihl MS-650 -1 од.;

дискоріз FS-400 - 1 од.;

пнемо-гідроінструменти)

2. Придбання форменого одягу та взуття   районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області районний бюджет 64.0 64.0 - - 128.0

2020 рік – 8 комплектів;

2021 рік – 8 комплектів

3.Придбання бойового одягу   районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області районний бюджет 48.0 - - - 48.0 2018 рік – 12 комплектів (4000 гривень)
4. Придбання панорамних масок для захисту в апаратах на стисненому повітрі та обслуговування апаратів.   районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області районний бюджет 15.6 - - - 15.6

2018 рік – 20 масок

(780 гривень)

5.Придбання засобів зв’язку (радіостанцій) та їх обслуговування.  

районний відділ Управління ДСНС України у

Тернопільській області

районний бюджет 15.0 15.0 - - 30.0

2018 рік – 1 комплект

2019 рік – 1 комплект

ВСЬОГО за напрямком програми: ( районний бюджет)

217.6 154.0 - - 371.6
                                         

Керуюча справами районної ради                                   Л.В.Горба

 

 

Додаток 3

до розділу 6

Комплексної програми

Напрями діяльності та заходи

програми захисту населення і територій Зборівського району від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

(ЗАХОДИ ПО СИСТЕМІ ОПОВІЩЕННЯ )

 

№ з/п

Назва

напряму

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень у тому числі:

Очікуваний

результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік Разом
                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
1.

Будівництво місцевої системи централізованого оповіщення

(район).

2018-2019 роки

відділи архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядува

ння, ТОВ „НВП „ОЗОН-С”, ПАТ „Укртелеком”

районний

бюджет

1141.4

971.4

971.4

765.0

3849.2

дасть можливість створити місцеву автоматизовану систему централізованого

оповіщення населення на базі сучасних технологій

1) виконання проектно-кошторисних робіт*

2018 рік

відділи архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван

ня, ТОВ „НВП „ОЗОН-С”

районний

бюджет

70,0

- - -

70,0

виготовлення проектно-кошторисної документації для місцевої системи оповіщення.

2) впровадження основного автоматизованого

робочого місця системи централізованого оповіщення

АРМ ,,Район”**

2018 рік

відділи архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядува

ння, ТОВ „НВП „ОЗОН-С”, ПАТ „Укртелеком”

районний

бюджет

55,0 - - - 55,0

введення в дію автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ „Район”:

- придбання устаткування – 45,0 тис. гривень;

- монтажні та пусконала-годжувальні роботи*** – 9,5-10,0 тис. гривень

3) впровадження блоків оповіщення універсальних МКО - 4 TR для основного автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ ,,Район” ****

2018 рік

відділи архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядува

ння, ТОВ „НВП „ОЗОН-С”, ПАТ „Укртелеком”

районний

бюджет

-

- - -

-

дасть можливість перехоплювання проводового та   FM-мовлення з метою оперативного доведення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ ,,Район”

- придбання устаткування

- 2 одиниці по 20,0 тис. гривень;

- монтажні та пусконалагоджувальні роботи

- 2 одиниці по 4,0 -4,5 тис. гривень

4) впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення територій (БО-FM-05) в населених пунктах сільських рад*****

2018-2021

рік

відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядува

ння, ТОВ

„НВП „ОЗОН-С”, ПАТ „Укртелеком”

районний

бюджет, бюджети сільських рад

945.0

(21)

900.0

(20)

900.0

(20)

765.0

(17)

3510.0

доведення до населення сигналу оповіщення „Увага всім” на відкритих територіях;

введення в дію сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення в населених пунктах сільських рад:

- придбання устаткування 37,0-38,0 тис. гривень за одиницю помножених на необхідну кількість;

- монтажні та пусконалагоджувальні роботи: 7,4-7,6 тис. гривень помножених на необхідну кількість.

5) впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення в середині приміщень (БО-FM-04) в населених пунктах району******

2018-2020

рік

відділ економічного розвитку, цивільного захисту та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядува

ння, ТОВ „НВП „ОЗОН-С”, ПАТ „Укртелеком”

районний

бюджет, бюджети сільських рад

71.4

71.4

71.4

-

214.2

(21х10.2)

доведення до населення сигналу оповіщення „Увага всім” в адміністративних приміщеннях;

введення в дію сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення в адміністративних приміщеннях центрів Зборівської міської, Залозецької селищної, Озернянської сільської рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад, спеціалізованих служб цивільного захисту в приміщеннях медичних, навчальних закладів, тощо:

- придбання устаткування

– 8,0-9,0 тис. гривень за одиницю помножених на необхідну кількість;

- монтажні та пусконалагоджувальні роботи – 1,6-1,8 тис. гривень помножених на необхідну кількість.

ДИВИСЬ ПОЗНАЧКИ *

*- вартість проектно-кошторисних робіт залежить від кількості технічних елементів (устаткування) системи оповіщення (кількість населених пунктів, адміністративних приміщень об’єднаних територіальних громад, сільських рад, спеціалізованих служб цивільного захисту, приміщень медичних, навчальних закладів в населених пунктах району). Опосередковано при проведенні розрахунків на проектно – кошторисні роботи береться 9-12% від вартості необхідного устаткування.

**- основне автоматизоване робоче місце (АРМ «Район») встановлюється в адміністративній будівлі районної державної адміністрації з перспективою організації цілодобового чергування згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. № 733.

АРМ «Район» являє собою:

- ноутбук (персональний комп'ютер) з операційною системою Windows 10 Home – 1 шт.;

- пристрій модемний універсальний ПМУ – 01 – 2 шт.;

- джерело безперебійного живлення ДБЖ-12 – 1 шт.;

- програмне забезпечення модуль «Оповіщення» – 1 шт.;

- програмне забезпечення «Пульт керування оповіщенням» – 1 шт.;

- принтер НР LaserJet Pro M102a (G3Q34A)+USB cable – 1шт.

*** - Опосередковано при проведенні розрахунків на монтажні та пуско-налагоджувальні роботи береться 20-23% від вартості необхідного устаткування.

**** - встановлюється в тому випадку, якщо є можливість перехоплення проводового та/або FM – мовлення, тобто, якщо в районі є населені пункти, які користуються послугами проводового радіомовлення (ПАТ „Укртелеком”), або коли в районному центрі є транслятор (ретранслятор) оператора FM – мовлення, з яким необхідно налагодити взаємодію – укласти угоду про співпрацю. Отже, може встановлюватись 2 таких блоки (при наявності та можливості перехоплення проводового та FM – мовлення), 1 блок (при наявності та можливості перехоплення одного виду мовлення), або не встановлюватись взагалі (якщо немає можливості/необхідності в такому перехопленні).

Через відсутність в районі ретранслятора FM – мовлення та проводового мовлення блоки МКО-4ТR не встановлюються.

***** - кількість сигнально гучномовних пристроїв оповіщення територій залежить від кількості населених пунктів та їх величини. В кожному населеному пункті встановлюються з розрахунку, щоб площа покриття оповіщення становила не менше 90% населеного пункту. Орієнтовний радіус оповіщення одного пристрою становить 700-800м. Встановлюються особливо в місцях масового скупчення людей (торгівельні центри, ринки, авто, залізничні вокзали, культурно-розважальні заклади, тощо).

****** - кількість сигнально гучномовних пристроїв оповіщення всередині приміщень залежить від кількості та величини адміністративних приміщень центрів об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад, спеціалізованих служб цивільного захисту (1-2 на приміщення), приміщень медичних, навчальних закладів, тощо в населених пунктах району (1-4 на одне приміщення).

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

 

Прочитано 845 разів Останнє редагування Понеділок, 19 лютого 2018 12:59
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.