Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Середа, 27 грудня 2017 13:13

Рішення № 396 Про районну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Зборівського району на 2017-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ШОСТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2017 року                                                                              396.

м. Зборів

Про районну програму впровадження

Української Хартії вільної людини в

навчальних закладах Зборівського

району на 2017-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року № 528-од, враховуючи рекомендації президії районної, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити районну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Зборівського району на 2017-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                     від 22 грудня 2017 року № 396

РАЙОННА ПРОГРАМА

впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах

Зборівського району на 2017-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ освіти районної державної адміністрації 
2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2017 року № 329-од «Про проект обласної програми впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020 роки»

3.

Розробник програми відділ освіти районної державної адміністрації 
4. Співрозробник програми Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
5.

Відповідальний виконавець

програми

відділ освіти районної державної адміністрації
6. Учасники програми відділ освіти районної державної адміністрації, вищий, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади Зборівського району
7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації - ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення полягають у переорієнтації учнівської та студентської молоді, педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Серед сучасних гуманістичних тенденцій функціонування системи освіти можна виділити головну - орієнтацію на духовний розвиток особистості людини, ствердження первинності духовних і моральних цінностей.

Ініціативна група «Першого грудня» - об’єднання моральних і духовних авторитетів нації – 8 грудня 2012 року представила Українську Хартію вільної людини - систему цінностей, які пропонуються авторами для ідентифікації сучасного українця в сучасному світі.

Автори Хартії пропонують 10 орієнтирів (цінностей) - напрямів праці та три принципи, за якими слід працювати кожному українцеві, щоб жити як «вільна людина у вільній країні».

Основні тези Хартії:

- окреслено 10 духовних і моральних цінностей, які, на думку авторів, є визначальними для українського громадянина в сучасних умовах розвитку;

- названо три фундаментальні принципи (засади) застосування морально-етичних цінностей у власному житті.

Алгоритм системного застосування Хартії спирається на проведення виховних заходів у розрізі кожної з цінностей щороку протягом 11 років навчання в школі, 4 роки у вищому навчальному закладі.

Необхідно розширити масштаби вивчення та застосування Української Хартії вільної людини для реалізації методології світоглядної системи цінностей майбутнього українця і створення мережі фахівців, які її будуть застосовувати на практиці. Ця система значно підсилить ефективність впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення методології застосування в навчальних закладах Зборівського району системи духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії вільної людини, для формування майбутньої особистості (далі - система цінностей Української Хартії) та об’єднання в мережу фахівців, які будуть впроваджувати цю систему цінностей.

Мета програми відповідає пріоритетам розвитку району та Стратегії розвитку Зборівського району на період до 2020 року.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації районної програми впровадження Української Хартії вільної людини як системи духовних та моральних цінностей в навчальних закладах Зборівського району на 2017-2020 роки.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 380/2015, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, запропонована програма та розв’язання її проблем будуть упроваджені шляхом реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових виховання дітей та молоді району при залученні педагогічних працівників, батьків.

Зазначена програма реалізовуватиметься протягом 2017-2020 років.

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

  1. Перелік завдань та результативні показники

Основними завданнями програми є:

1) проведення просвітницьких заходів популяризації Української Хартії вільної людини в громадах краю та через засоби масової інформації, зокрема засіданння круглих столів, диспутів, тренінгів тощо із залученням учасників;

2) популяризація ідеї Хартії серед студентства і молодіжних громадських організацій: проведення диспутів у вищому навчальному закладі Зборівського району.

3) популяризація художніх експозицій «Ікони Богородиці»:

демонстрація в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах і технічному коледжі експозицій «Ікони Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля» та «Чудотворні ікони України» на тему: «Богородиця боронить тернопільські громади та громади України» з метою розвитку духовності і християнської культури;

4) використання напрацьованого в 2013-2015 роках досвіду застосування Хартії у виховному процесі для впровадження його в окремих загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району та технічному коледжі: використання портфоліо та зразків уроків 2013-2015 років;

5) популяризація системи цінностей Української Хартії у навчальних закладах Зборівщини: відеозаписи, конспекти навчально-виховних заходів;

6) організаційно-методичний супровід реалізації програми комунальною установою "Зборівський районний методичний кабінет" Зборівської районної ради; організація і проведення педагогічними працівниками виховних справ;

7) популяризація у соціальних мережах виховних справ;

8) створення методичного медіазабезпечення реалізації програми: підготовка і замовлення медіа-матеріалів;

9) проведення інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і моральних цінностей у розвитку особистості на прикладах видатних українців чи знакових явищ у нашій історії;

10) проведення щорічного конкурсу на кращу виховну справу, застосовуючи Українську Хартію вільної людини;

11) створення та підтримка діяльності учнівських і студентських

волонтерських груп реалізації цінностей Хартії: проведення волонтерських заходів щороку;

12) створення місцевих осередків вчителів (викладачів) Зборівщини, які застосовують систему формування духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії;

13) проведення моніторингу з метою оцінювання ефективності впровадження заходів програми за 2017-2020 роки та коригування застосованих методик: створення алгоритму моніторингу та показників оцінки

ефективності організації та проведення виховних справ.

Виконання програми дасть змогу:

1) усвідомити учнями і студентами через призму Української Хартії вільної людини первинність моралі та людської гідності при користуванні сучасними знаннями і законами;

2) використовувати методологію системного формування духовно-моральних знань для реалізації молодої людини як успішної особистості в сучасному світі, спираючись на Українську Хартію вільної людини;

3) сформувати групу педагогічних працівників, які у професійній

діяльності застосовуватимуть систему формування духовних та моральних

цінностей Української Хартії вільної людини;

4) розвивати такі риси характеру як оптимізм, енергійність, соціальний інтелект, вдячність, витримку, самоконтроль і допитливість тощо - на основі духовних цінностей, сучасне розуміння яких закладено в Хартії;

5) зробити акцент на пріоритетності при формуванні активних громадян української держави, а саме: утвердженні переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленню до оточуючого світу.


6. Напрями діяльності та заходи програми

з/

п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк

вико­

нання

заходу

Виконавці та

співвиконавці

Джерела

фінансу­

вання

Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість),

гривень,

у тому числі:

Очікуваний

результат

2017

рік

 

2018

рік

 

2019

  рік

 

2020

рік

 

  1.  

Науково-

просвітницька

діяльність

реалізації

програми

1. Проведення

просвітницьких заходів у

загальноосвітніх, позашкільних

навчальних закладах району, Зборівському коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя з метою популяризації Української

Хартії  вільної  людини  із

залученням  запрошених

моральних  авторитетів

нації, письменників,

громадських діячів

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

- - - -

утвердження в

суспільстві

духовних і

моральних

цінностей у

контексті

основних засад

Української Хартії  вільної людини як основи ідентичності

Результативні

показники:

реалізація

просвітницьких

заходів (круглих

столів, диспутів,

тренінгів, тощо) із залученням  учасників

  1.  

Дидактично-

методичне

забезпечення

реалізації

програми

1. Створення

осередків у

навчальних  закладах

району з популяризації

Української Хартії вільної людини  на Зборівщині

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)

коштів не

потребує

       

підвищення

ефективності

вивчення системи

духовних і

моральних

цінностей;

утвердження

бажань у

громадян, які

будуть жити за

Хартією і

розповсюджувати

систему духовних і моральних

цінностей в

суспільстві

Результативні

показники:

формування  

осередків

викладання Хартії

   

2. Щорічна підготовка  

конспектів,

відеозаписів  та

розміщення  в  соціальних

мережах  навчально-

виховних  заходів

застосування  Української

Хартії вільної людини

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя

коштів не

потребує

       

Результативні

показники:

запис

конспектів,

відеозаписів

навчально-

виховних заходів

щороку

   

3. Проведення

навчально-виховних

заходів з формування

методології упровадження Української Хартії вільної людини студентами

2017-

2020

роки

Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

підвищення

ефективності

впровадження

системи духовних і моральних

цінностей

Результативні

показники:

створення та

проведення

навчально-

виховних заходів

   

4. Проведення

моніторингу оцінки

ефективності навчально-

виховних заходів з

популяризації Української

Хартії  вільної  людини  у

навчальних закладах

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

Результативні

показники:

створення

алгоритму

моніторингу  та

показників  оцінки

ефективності

навчально-

виховних заходів;

щорічне

проведення

моніторингу та

написання

письмового звіту

  1.  

Популяризація

цінностей

Хартії через

співпрацю та

волонтерство

1. Використання

цінностей Української

Хартії вільної людини  в організації учнівського та

родинного волонтерства

на базі волонтерських

загонів учнівського

самоврядування

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

Результативні

показники:

проведення волонтерських

заходів щороку

   

2. Організація перегляду

переїзних експозицій,

відкритих  уроків  атракції

Хартії  з  метою

популяризації  цінностей

Української Хартії вільної

людини в школі

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

використання

візуалізації та

духовного спадку

Церкви для

вивчення

цінностей

Результативні

показники:

проведення 

навчально-

виховних заходів у

громадах,

залучених  до

програми

   

3. Популяризація

цінностей Української

Хартії  вільної  людини

через  роботу

студентських  клубів,

студентського  та

учнівського

самоврядування

2017-

2020

роки

Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

утвердження серед

молоді як основи

ідентичності

духовних і

моральних

цінностей у

контексті

основних засад

Української Хартії

вільної людини

Результативні

показники:

проведення

диспутів у

Зборівському коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя

   

4. Популяризація

цінностей  Української

Хартії  вільної  людини

через  громадські

організації

2017-

2020

роки

громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

- - - -

утвердження серед

молоді як основи

ідентичності

духовних і

моральних

цінностей у

контексті

основних засад

Української Хартії

вільної людини

Результативні

показники:

проведення

заходів разом з

молодіжними

громадськими

організаціями

  1.  

Практичне

впровадження

системи

цінностей Української

Хартії

1. Використання

педагогічними

працівниками  у

навчально-виховному процесі  напрацювань

2013-2015 років - зразків

навчально-виховних

заходів з популяризації

Української Хартії вільної

людини

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)

коштів не

потребує

- - - -

виховання духовно

зрілої особистості

Результативні

показники:

використання 

портфоліо та

зразків конспектів

уроків 2013-2015

років

   

2. Проведення

інтелектуальних

випробувань  щодо

цінностей  Української

Хартії вільної людини для

учнівської  молоді  та педагогічних працівників

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

підвищення

ефективності і

привабливості

вивчення системи

духовних і

моральних

цінностей

Результативні

показники:

реалізація

заходів із

визначенням переможців

   

3. Проведення навчально-

виховних заходів у

районному комунальному історико-краєзнавчому музеї «Зборівська битва», атракційних  аудиторіях Зборівського коледжу,

загальноосвітніх та позашкільних

навчальних закладах з

популяризації Української

Хартії вільної людини

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

підвищення

ефективності і

привабливості

вивчення системи

духовних і

моральних

цінностей

Результативні

показники:

підготовка,

проведення і запис

на відео зразкових

навчально-

виховних заходів

  1.  

Видавнича

діяльність,

популяризація

досвіду

впровадження

Хартії через

засоби масової

інформації

1. Підготовка презентацій та

відеоматеріалів  для

промоції  і  реалізації

програми

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

підвищення

доступності до

використання

кращих практик

вивчення духовних

і моральних

цінностей

Результативні

показники:

підготовка

презентацій та

відеоматеріалів

   

2. Створення проекту

популяризації Української

Хартії вільної людини з

метою проведення

зустрічей з учнями та

педпрацівниками в

громадах району з

місцевою передовою

інтелігенцією,

зорієнтованою на Хартію

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

утвердження в

суспільстві, як

основи

ідентичності,

духовних і

моральних

цінностей у

контексті

основних засад

Української Хартії

вільної людини

   

3. Популяризація художніх

експозицій «Ікони

Богородиці як намолені

обереги громад

Тернопілля» та

«Чудотворні ікони

Тернопілля» на тему:

«Богородиця боронить

тернопільські громади та

громади України»

2017-

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Зборівський технічний коледж ТНТУ 

ім. І. Пулюя, громадські організації (за згодою)    

коштів не

потребує

       

забезпечення

розвитку

духовності і

християнської

культури;

використання

духовного спадку

Церкви

Результативні

показники:

проведення

заходів щодо

популяризації

художніх

експозицій


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід і результати виконання заходів програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації відділу освіти районної державної адміністрації щороку до 01 січня впродовж терміну дії програми.

Узагальнену інформацію про хід виконання програми відділ освіти районної державної адміністрації щороку до 10 січня упродовж 2018-2021 років подає районній державній адміністрації.

Керуюча справами районної ради                                Л.В.Горба

 

Прочитано 787 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.