Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Читайте також..

Зараз на сайті

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі

Середа, 27 грудня 2017 08:46

Рішення № 374 Про районний бюджет на 2018 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ШОСТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2017 року                                                                             374.

м. Зборів

 

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 338715,897 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  337217,947 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 1497,95 тис. гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у 338715,897 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  337217,947 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 1497,95 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 337217,947 тис. гривень та спеціальному фонду 1497,95 тис. гривень,згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100,0 тис. гривень.

 4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.

 5.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного  бюджету у сумі 310,0 тис. гривень.

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ;

-         нарахування на заробітну плату;

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-         забезпечення продуктами харчування;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-         поточні трансферти населенню;

-         поточні трансферти місцевим бюджетам;

-         підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

-         забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

-         фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

-         компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

-         оплату послуг з охорони державних(комунальних) закладів культури;

-         оплата енергосервісу.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1006,2 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

        10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені 71 Бюджетного кодексу України.

        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені 691 Бюджетного кодексу України.

        14.Надати право Зборівській районній державній адміністрації:

        14.1.Здійнювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків  за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції  (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету;

         14.2.Протягом 2018 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Зборівської районної ради з наступним внесенням змін до рішення Зборівської районної ради про районний бюджет.

         15. Надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

         16. Установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території Зборівського району і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

17. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

 

 

Зборiвський р-н   Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      від 22 грудня 2017 року № 374  
           
Доходи районного бюджету на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
10000000 Податкові надходження   11381900,00 11381900,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11381900,00 11381900,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11381900,00 11381900,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6929900,00 6929900,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4350000,00 4350000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 102000,00 102000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1743950,00 246000,00 1497950,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   3000,00 3000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   3000,00 3000,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження  3000,00 3000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  240000,00 240000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 240000,00 240000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 10000,00 10000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 230000,00 230000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   3000,00 3000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   3000,00 3000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   3000,00 3000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1497950,00 0,00 1497950,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1029450,00 0,00 1029450,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  886250,00 0,00 886250,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   143200,00 0,00 143200,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   468500,00 0,00 468500,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  228500,00 0,00 228500,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 240000,00 0,00 240000,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   13125850,00 11627900,00 1497950,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 325590047,00 325590047,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   325590047,00 325590047,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9695600,00 9695600,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 9695600,00 9695600,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 34892800,00 34892800,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24602400,00 24602400,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10290400,00 10290400,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 10947800,00 10947800,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 10947800,00 10947800,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 270053847,00 270053847,00 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 126832600,00 126832600,00 0,00 0,00
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1275100,00 1275100,00 0,00 0,00
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 106243200,00 106243200,00 0,00 0,00
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 570000,00 570000,00 0,00 0,00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 6022962,00 6022962,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 15260250,00 15260250,00 0,00 0,00
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 956400,00 956400,00 0,00 0,00
41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету 12893335,00 12893335,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   338715897,00 337217947,00 1497950,00 0,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  

 

Зборiвський р-н                                            Додаток 2    
                               до рішення  районної ради  
                        від 22 грудня 2017 року № 374  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
                               
0100000     Зборівська районна рада 2500000,00 2500000,00 1544800,00 95980,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2570000,00
0110000     Зборівська районна рада 2500000,00 2500000,00 1544800,00 95980,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2570000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2100000,00 2100000,00 1544800,00 95980,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2170000,00
0113240 3240   Інші заклади та заходи 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0600000     Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації 58677312,00 58677312,00 37729040,00 10149800,00 0,00 161250,00 161250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58838562,00
0610000     Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації 58677312,00 58677312,00 37729040,00 10149800,00 0,00 161250,00 161250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58838562,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4404000,00 4404000,00 2412700,00 1007000,00 0,00 80750,00 80750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4484750,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 49711862,00 49711862,00 31982350,00 8985600,00 0,00 80500,00 80500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49792362,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 439800,00 439800,00 319700,00 46220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439800,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1623700,00 1623700,00 1178180,00 51500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1623700,00
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 2247950,00 2247950,00 1707310,00 56530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2247950,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2247950,00 2247950,00 1707310,00 56530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2247950,00
0615030 5030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 250000,00 250000,00 128800,00 2950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 250000,00 250000,00 128800,00 2950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
0700000     Відділ охорони здоров`я Зборівської районної державної адміністрації 28821050,00 28821050,00 0,00 0,00 0,00 961000,00 841000,00 0,00 0,00 120000,00 0,00 29782050,00
0710000     Відділ охорони здоров"я Зборівської районної державної адміністрації 28821050,00 28821050,00 0,00 0,00 0,00 961000,00 841000,00 0,00 0,00 120000,00 0,00 29782050,00
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 21733650,00 21733650,00 0,00 0,00 0,00 956000,00 836000,00 0,00 0,00 120000,00 0,00 22689650,00
0712110 2110   Первинна медична допомога населенню 5743100,00 5743100,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5748100,00
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 5743100,00 5743100,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5748100,00
0712140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 1344300,00 1344300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1344300,00
0712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 387900,00 387900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387900,00
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 956400,00 956400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956400,00
0800000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації 239379235,00 239379235,00 2764112,00 173715,00 0,00 253500,00 253500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239632735,00
0810000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації 239379235,00 239379235,00 2764112,00 173715,00 0,00 253500,00 253500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239632735,00
0811060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя 570000,00 570000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570000,00
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 126832600,00 126832600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126832600,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 120832600,00 120832600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120832600,00
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1275100,00 1275100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1275100,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 75100,00 75100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75100,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1200000,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00
0813030 3030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 207600,00 207600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207600,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 135600,00 135600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135600,00
0813040 3040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 85161880,00 85161880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85161880,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 670000,00 670000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670000,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 6880,00 6880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6880,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 28500000,00 28500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28500000,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 965000,00 965000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3600000,00 3600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 51100000,00 51100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51100000,00
0813080 3080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 21081320,00 21081320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21081320,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 14075720,00 14075720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14075720,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2400000,00 2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400000,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3900000,00 3900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900000,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 105600,00 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3612235,00 3612235,00 2764112,00 173715,00 0,00 253500,00 253500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3865735,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3325000,00 3325000,00 2554262,00 159900,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3575000,00
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 287235,00 287235,00 209850,00 13815,00 0,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290735,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 126600,00 126600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126600,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 52400,00 52400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52400,00
0813190 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 6700,00 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 6700,00 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00
0813240 3240   Інші заклади та заходи 452800,00 452800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452800,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 452800,00 452800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452800,00
0900000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
0910000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
0913110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
1000000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації 6340850,00 6340850,00 4574900,00 397800,00 0,00 52200,00 52200,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 6393050,00
1010000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації 6340850,00 6340850,00 4574900,00 397800,00 0,00 52200,00 52200,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 6393050,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 711250,00 711250,00 559000,00 30200,00 0,00 28200,00 28200,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 739450,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2303500,00 2303500,00 1671900,00 163000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2303500,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 60000,00 60000,00 45000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2843100,00 2843100,00 1979000,00 189600,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2867100,00
1014080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 423000,00 423000,00 320000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 423000,00 423000,00 320000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423000,00
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації 677500,00 677500,00 405697,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677500,00
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації 677500,00 677500,00 405697,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677500,00
1113120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 511500,00 511500,00 405697,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511500,00
1113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 506500,00 506500,00 405697,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506500,00
1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
1113130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
1115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 77300,00 77300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77300,00
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 67300,00 67300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67300,00
1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
1115040 5040   Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 3700,00 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3700,00
1115042 5042 0810 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 3700,00 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3700,00
1115050 5050   Підтримка фізкультурно-спортивного руху 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
1115052 5052 0810 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
1115053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 47500,00 47500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47500,00
3700000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації 810000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00
3710000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації 810000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
      Всього 337217947,00 336907947,00 47018549,00 10831995,00 0,00 1497950,00 1377950,00 20000,00 0,00 120000,00 0,00 338715897,00
                               
                               
      Керуюча справами районної ради             Л.В.Горба          

 

 

 

 

         

Додаток 3
до рішення  районної  ради

від 22 грудня 2017 року № 374

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2018 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000     Зборівська районна рада (головний розпорядник)   400 000   400 000
0110000     Зборівська районна рада (відповідальний виконавець)   400 000   400 000
0113240 3240   Інші заклади та заходи   100 000   100 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Районна програма фінансування фонду Зборівської районної ради для надання разової грошової допомоги у 2016-2018 роках 100 000   100 000
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Комплексна цільова програма підтримки Зборівського районного комунального радіомовлення на 2015-2018 роки 50 000   50 000
Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети "Зборівська дзвіниця" на 2018 рік 250 000   250 000
1100000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   82 300   82 300
1110000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   82 300   82 300
1113130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері   25 000   25 000
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» Програма "Молодь Зборівщини" на 2016-2020 роки. 25 000   25 000
1115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні   57 300   57 300
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку футболу в Зборівському районі на 2015-2020 роки 30 000   30 000
Програма розвитку фізичної культури іспорту на 2017-2020 роки 27 300   27 300
0800000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   511 900   511 900
0810000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   511 900   511 900
0813180 3180 1060 Надання пільг  населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 52 400   52 400
0813190 3190   Соціальний захист ветеранів війни і праці   6 700   6 700
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 6 700   6 700
813240 3240   Інші заклади та заходи   452 800   452 800
813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки 57 500   57 500
Районна комплексна програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2016-2020 роки 250 000   250 000
Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 145 300   145 300
0900000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   12 000   12 000
0910000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   12 000   12 000
0913110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту   12 000   12 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Районна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2018 роки 12 000   12 000
      Всього    1 006 200   1 006 200
               
    Керуюча справами районної ради                                                             Л.В.Горба  

 

 

 

              Додаток 4
              до рішення районної ради
              від 22 грудня 2017 року № 374
                   
   Міжбюджетні трансферти  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік
               
                   
                  (грн)
Код  бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної  одиниці Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Разом
Інша субвенція
19530000000 селищний  бюджет Залозецької отг 500 000  500 000
  ВСЬОГО 500 000 500 000
                   
                   
  Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба    

 

 

Прочитано 791 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 09:10
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.