Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 28 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 21 грудня 2017 08:33

Рішення № 365 Про комплексну цільову програму підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   П′ЯТА    СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2017 року                                                                                365.

м. Зборів

Про комплексну цільову програму

підтримки Зборівської районної комунальної

газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 28 листопада 2017 року № 608-од, враховуючи рекомендації президії районної, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити комплексну цільову програму підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                   від 18 грудня 2017 року № 365

 

КОМЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки Зборівської районної комунальної газети

«Зборівська дзвіниця» на 2018 рік

Розділ 1. Паспорт Програми

1. Назва Програми Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік (далі - Програма)
2. Підстава для розробки Програми Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та Бюджетний кодекс України
3. Замовник Програми Зборівські районна рада та районна державна адміністрація
4. Головний розробник Програми Зборівська районна комунальна газета «Зборівська дзвіниця»
5. Головна мета Програми створення у Зборівському районі умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади району, а також поширення інформації про діяльність депутатів рад
6. Строки реалізації Програми 2018 рік
7. Джерела фінансування районний бюджет, власні кошти районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством
8.

Обсяги фінансування з

районного бюджету

300,0 тис. гривень

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зборівська районна комунальна газета «Зборівська дзвіниця» діє на підставі Статуту і має за мету висвітлення діяльності органів державного управління в районі, забезпечення всебічної поінформованості жителів району про суспільно-політичне, господарське, культурне, громадське життя району, а також поширення інформації про роботу депутатів районної ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про статус народного депутата України».

Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного доступу до ЗМІ громадян, політичних об’єднань, в цілому громади району є дуже важливим чинником розвитку суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення об’єктивної інформації є основою діяльності Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Характерною ознакою Програми є консолідація всіх зацікавлених сторін для розв’язання соціальних потреб району, вирішення проблем всебічного і достовірного подання різних точок зору, обміну інформацією між владою та громадою для організації полеміки, одержання зворотного зв’язку.

Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить координацію дій політичних об’єднань і громадських організацій на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.

Розділ 3. Мета Програми

Метою Програми є створення у Зборівському районі умов для організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району, забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, що сприятиме дієвому контролю громади за їх роботою. Виконання Програми повинно забезпечити розвиток демократичного громадянського суспільства.

Також метою виконання Програми є:

- забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав людини;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури та в інших сферах.

Розділ 4. Напрями діяльності та заходи виконання Програми

Для забезпечення виконання Програми необхідно мати впливове та тиражне видання. Програмою передбачається, що у 2018 році газета «Зборівська дзвіниця» буде мати наступний вигляд:

- формат видання – А2;

- періодичність виходу – 1 раз на тиждень (п’ятниця);

- наклад – 2 тис примірників і більше.

1. Удосконалення змістовної концепції:

- організація інтенсивнішого зворотного зв’язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;

- продовження ведення тематичних шпальт;

- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини;

- розширення обсягу, географії та тематики за рахунок створення нових рубрик;

- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

- продовження практики виступів у газеті голови і депутатів районної ради, голови і заступників районної державної адміністрації, інших відомих і публічних людей району;

- публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на виступи газети та на листи читачів;

- своєчасне інформування населення про рішення сесії районної ради, розпорядження голови районної державної адміністрації.

2. Створення належної матеріально-технічної бази.

Для успішної роботи редакцію газети необхідно доукомплектувати комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою, меблями, автотранспортом, капітально відремонтувати дах за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та благодійних коштів.

3. Заходи щодо організації передплати.

Продовжити практику здійснення передплати Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Передплата для населення та юридичних осіб:

- організація передплати на підприємствах, в установах та організаціях;

- організація передплати у поштових відділеннях.

Роздрібний продаж: збільшення місць реалізації газети.

4. Рекламні заходи:

- анонсування;

- пряма реклама в газеті;

- реклама у пунктах реалізації газети;

- реклама у поштових відділеннях;

- рекламні акції;

- співробітництво з рекламними агенціями.

5. Оплату праці працівників редакції Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» здійснювати відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» в межах визначених сум фінансової підтримки (дотації) та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Розділ 5. Джерела фінансування Програми

Для реалізації Програми залучатимуться кошти районного бюджету, власні кошти Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», спонсорські, благодійні кошти, інші, не заборонені чинним законодавством для забезпечення потреб Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця».

Обсяг фінансових ресурсів на 2018 рік становить 300 тис. гривень, що виділяються з районного бюджету, виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників районного бюджету.

Розділ 6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових засад Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця», розбудові інформаційного простору, повнішому задоволенню конституційних прав населення району на інформацію. Це дозволить:

- створити впливове та тиражне видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів і структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- задовольнити інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- створити умови для більш ефективної взаємодії місцевої представницької і виконавчої влади з місцевими громадами;

- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району.

           Керуюча справами районної ради                      Горба Л.В.

Прочитано 686 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.