Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Середа, 18 жовтня 2017 09:25

Рішення № 350 Про програму сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції щодо підвищення рівня безпеки громадян на території Зборівського району на 2017-2018 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ   ТРЕТЯ   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  17  жовтня  2017 року                                                         350.

м. Зборів

Про програму сприяння Управлінню

патрульної поліції у місті Тернополі

Департаменту патрульної поліції

щодо підвищення рівня безпеки громадян на

території Зборівського району на 2017-2018 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 16 серпня 2017 року № 400-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції щодо підвищення рівня безпеки громадян на території Зборівського району на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      

                                                                                                  Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                    від 17 жовтня 2017  року № 350.

ПРОГРАМА

сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції по підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району на 2017-2018 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національну поліцію»

3.

Розробник програми

відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

6.

Учасники програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2017-2018 роки

1)

етапи виконання програми

перший етап – 2017 рік,

другий етап – 2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

200,0 тис. гривень

 

1)

коштів районного бюджету

200,0 тис. гривень

 

2)

коштів інших джерел

-

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Аналіз криміногенної ситуації в Зборівському районі, слідча практика та вивчення реального стану справ на місцях свідчить про тривожні факти і серйозні проблеми у сфері протидії злочинності, вирішення яких потребує мобілізації додаткових зусиль не лише правоохоронних органів, а й органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Рівень злочинності в регіоні у 2016 році зріс, зокрема збільшилася кількість грабежів, крадіжок, у тому числі з квартир, ДТП з тяжкими наслідками та тілесних ушкоджень невеликої тяжкості.

Наслідком цієї ситуації, насамперед, є вплив негативних тенденцій, що розвиваються у соціально-економічній сфері та пов’язані із зубожінням населення на фоні девальвації гривні, зростання споживчих цін, у тому числі на енергоносії, ріст безробіття. Безвихідь цієї ситуації викликає у людей агресію, підштовхує до збагачення за рахунок протиправних дій. Суперечливе ставлення населення до правоохоронної системи провокує суспільство до нестабільності, а криміногенних осіб - до вчинення нових злочинів.

У межах виконання Закону України «Про Національну поліцію» започатковано нову ідеологію відносин з населенням, що ґрунтується на принципах верховенства права і пріоритетності інтересів людини, з обов’язковим відходом від старої моделі роботи правоохоронних органів, яка була орієнтована включно на формування високих статистичних показників діяльності.

Довіра населення до поліції визнана основним критерієм оцінки ефективності її діяльності. Саме тому довіра суспільства є відправною точкою всіх подальших кроків на шляху побудови найбільш ефективної структури поліції.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про динамічні зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

Взаємодія поліції з громадськістю спрямована на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно націлювати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню громади, відчуття громадянами власної безпеки на території проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприяння ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням відповідних напрямків із державного бюджету існує потреба у залученні коштів місцевого бюджету.

 

 

 

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян, правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення, відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради 04.01.2016 № 28, безпечних умов проживання населення, об’єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з бюджету Зборівської районної ради. Це дозволить протягом 2 років підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку на території Зборівського району.

Заходи програми передбачається реалізувати за рахунок коштів районного бюджету, термін реалізації програми – 2017-2018 роки.

Ресурсне забезпечення програми

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

у тому числі,

100,0

100,0

200,0

районний бюджет

100,0

100,0

200,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програмою передбачені заходи, які спрямовані на:

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- забезпечення публічної безпеки і порядку на території обслуговування;

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

У результаті виконання програми очікується:

- зростання довіри населення до поліції;

- посилення у громадян почуття власної безпеки на території проживання;

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

- зниження рівня злочинності у громадських місцях, у тому числі на вулицях населених пунктів Зборівського району.


6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2017

2018

Всього

1. Підвищення рівня інформованості населення про роботу поліції

1.1.

Підвищення рівня інформованості мешканців населених пунктів Зборівського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надання роз’яснень щодо встановлених Законом поліцейських заходів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

цілеспрямована співпраця з населенням громади, підняття рівня правосвідомості, підняття рівня довіри населення до поліції

1.2.

Формування позитивного іміджу поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу

1.3.

Забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона публічного порядку, надання допомоги громадянам та учасникам дорожнього руху, припинення правопорушень

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

формування у мешканців району почуття власної безпеки на території проживання

1.4.

Проведення в навчальних закладах Зборівського району профілактичних заходів з метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед школярів і навчання поведінки на проїзній частині дороги

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

підвищення у батьків рівня відповідальності за виховання дітей. Формування у молоді правосвідомості та зменшення кількості ДТП за участю неповнолітніх

2. Удосконалення діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку

2.1.

Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, визначення категорії осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

забезпечення законних прав членів сім’ї, недопущення та попередження насильства в сім’ї

2.2.

Забезпечення поліцейських засобами відеоспостереження (нагрудними камерами), планшетами. Організація роботи та обслуговування зазначеного обладнання

2017-2018 роки

Департамент патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

підвищення дотримання прав людини поліцейськими завдяки відео документуванню їх дій при виконанні посадових повноважень, підвищення оперативної передачі інформації та скорочення часу реагування на повідомлення громадян. Забезпечення повноцінного контролю за роботою поліцейських з боку керівництва та громадськості

2.3.

Вжиття заходів, спрямованих на припинення обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

зниження рівня скоєння злочинів та правопорушень з використанням зброї

2.4.

Забезпечення взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо надання допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції, Зборівське відділення поліції Тернопільсь-кого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансу-вання

-

-

-

збільшення результативності правоохоронних органів у розкритті, припиненні та попередженні правопорушень

3. Матеріально-технічне забезпечення поліції

3.1.

Забезпечення оргтехнікою, комп’ютерами, побутовою технікою, меблями, джерелом автономного живлення на стаціонарний пост “Зборів”, його частковим ремонтом (підведенням водопостачання та водовідведення), а також технічним обслуговуванням службових транспортних засобів і закупівлю автозапчастин та розхідних матеріалів до них

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

районний бюджет

100,0

100,0

200,0

підвищення рівня захисту та мобільності, результативності їхньої роботи у протидії злочинності. Придбання оргтехніки, комп’ютерів, побутової техніки, меблів, джерела автономного живлення на стаціонарний пост “Зборів”, проведення його часткового ремонту, підведення водопостачання та водовідведення до нього, технічного обслуговування службових транспортних засобів і закупівлю автозапчастин та розхідних матеріалів до них

 

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 

 

 

100,0

100,0

200,0

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконанням програми здійснюється відділом правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та показників Програми є:

- звітність Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції про хід виконання Програми;

- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації програми Управлінням патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції відділу правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

від 17  жовтня  2017 року                                                         350.

м. Зборів

Про програму сприяння Управлінню

патрульної поліції у місті Тернополі

Департаменту патрульної поліції

щодо підвищення рівня безпеки громадян на

території Зборівського району на 2017-2018 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 16 серпня 2017 року № 400-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції щодо підвищення рівня безпеки громадян на території Зборівського району на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      

                                                                                                  Додаток

                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                    від 17 жовтня 2017  року № 350.

ПРОГРАМА

сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції по підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівського району на 2017-2018 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національну поліцію»

3.

Розробник програми

відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

6.

Учасники програми

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2017-2018 роки

1)

етапи виконання програми

перший етап – 2017 рік,

другий етап – 2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

200,0 тис. гривень

 

1)

коштів районного бюджету

200,0 тис. гривень

 

2)

коштів інших джерел

-

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Аналіз криміногенної ситуації в Зборівському районі, слідча практика та вивчення реального стану справ на місцях свідчить про тривожні факти і серйозні проблеми у сфері протидії злочинності, вирішення яких потребує мобілізації додаткових зусиль не лише правоохоронних органів, а й органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Рівень злочинності в регіоні у 2016 році зріс, зокрема збільшилася кількість грабежів, крадіжок, у тому числі з квартир, ДТП з тяжкими наслідками та тілесних ушкоджень невеликої тяжкості.

Наслідком цієї ситуації, насамперед, є вплив негативних тенденцій, що розвиваються у соціально-економічній сфері та пов’язані із зубожінням населення на фоні девальвації гривні, зростання споживчих цін, у тому числі на енергоносії, ріст безробіття. Безвихідь цієї ситуації викликає у людей агресію, підштовхує до збагачення за рахунок протиправних дій. Суперечливе ставлення населення до правоохоронної системи провокує суспільство до нестабільності, а криміногенних осіб - до вчинення нових злочинів.

У межах виконання Закону України «Про Національну поліцію» започатковано нову ідеологію відносин з населенням, що ґрунтується на принципах верховенства права і пріоритетності інтересів людини, з обов’язковим відходом від старої моделі роботи правоохоронних органів, яка була орієнтована включно на формування високих статистичних показників діяльності.

Довіра населення до поліції визнана основним критерієм оцінки ефективності її діяльності. Саме тому довіра суспільства є відправною точкою всіх подальших кроків на шляху побудови найбільш ефективної структури поліції.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про динамічні зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

Взаємодія поліції з громадськістю спрямована на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно націлювати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню громади, відчуття громадянами власної безпеки на території проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприяння ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням відповідних напрямків із державного бюджету існує потреба у залученні коштів місцевого бюджету.

 

 

 

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян, правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення, відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради 04.01.2016 № 28, безпечних умов проживання населення, об’єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з бюджету Зборівської районної ради. Це дозволить протягом 2 років підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку на території Зборівського району.

Заходи програми передбачається реалізувати за рахунок коштів районного бюджету, термін реалізації програми – 2017-2018 роки.

Ресурсне забезпечення програми

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

у тому числі,

100,0

100,0

200,0

районний бюджет

100,0

100,0

200,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програмою передбачені заходи, які спрямовані на:

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- забезпечення публічної безпеки і порядку на території обслуговування;

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

У результаті виконання програми очікується:

- зростання довіри населення до поліції;

- посилення у громадян почуття власної безпеки на території проживання;

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

- зниження рівня злочинності у громадських місцях, у тому числі на вулицях населених пунктів Зборівського району.


6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2017

2018

Всього

1. Підвищення рівня інформованості населення про роботу поліції

1.1.

Підвищення рівня інформованості мешканців населених пунктів Зборівського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надання роз’яснень щодо встановлених Законом поліцейських заходів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

цілеспрямована співпраця з населенням громади, підняття рівня правосвідомості, підняття рівня довіри населення до поліції

1.2.

Формування позитивного іміджу поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу

1.3.

Забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона публічного порядку, надання допомоги громадянам та учасникам дорожнього руху, припинення правопорушень

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

формування у мешканців району почуття власної безпеки на території проживання

1.4.

Проведення в навчальних закладах Зборівського району профілактичних заходів з метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед школярів і навчання поведінки на проїзній частині дороги

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

підвищення у батьків рівня відповідальності за виховання дітей. Формування у молоді правосвідомості та зменшення кількості ДТП за участю неповнолітніх

2. Удосконалення діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку

2.1.

Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, визначення категорії осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

забезпечення законних прав членів сім’ї, недопущення та попередження насильства в сім’ї

2.2.

Забезпечення поліцейських засобами відеоспостереження (нагрудними камерами), планшетами. Організація роботи та обслуговування зазначеного обладнання

2017-2018 роки

Департамент патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

підвищення дотримання прав людини поліцейськими завдяки відео документуванню їх дій при виконанні посадових повноважень, підвищення оперативної передачі інформації та скорочення часу реагування на повідомлення громадян. Забезпечення повноцінного контролю за роботою поліцейських з боку керівництва та громадськості

2.3.

Вжиття заходів, спрямованих на припинення обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

не потребує фінансу-вання

-

-

-

зниження рівня скоєння злочинів та правопорушень з використанням зброї

2.4.

Забезпечення взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо надання допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції, Зборівське відділення поліції Тернопільсь-кого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансу-вання

-

-

-

збільшення результативності правоохоронних органів у розкритті, припиненні та попередженні правопорушень

3. Матеріально-технічне забезпечення поліції

3.1.

Забезпечення оргтехнікою, комп’ютерами, побутовою технікою, меблями, джерелом автономного живлення на стаціонарний пост “Зборів”, його частковим ремонтом (підведенням водопостачання та водовідведення), а також технічним обслуговуванням службових транспортних засобів і закупівлю автозапчастин та розхідних матеріалів до них

2017-2018 роки

Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції

районний бюджет

100,0

100,0

200,0

підвищення рівня захисту та мобільності, результативності їхньої роботи у протидії злочинності. Придбання оргтехніки, комп’ютерів, побутової техніки, меблів, джерела автономного живлення на стаціонарний пост “Зборів”, проведення його часткового ремонту, підведення водопостачання та водовідведення до нього, технічного обслуговування службових транспортних засобів і закупівлю автозапчастин та розхідних матеріалів до них

 

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 

 

 

100,0

100,0

200,0

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконанням програми здійснюється відділом правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та показників Програми є:

- звітність Управління патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції про хід виконання Програми;

- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації програми Управлінням патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції відділу правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної рад

Прочитано 724 разів Останнє редагування Вівторок, 24 жовтня 2017 11:32
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.