Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 22 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 13 липня 2017 07:47

Рішення № 320 Про затвердження Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 липня  2017  року                                                                           №320

м. Зборів

 

Про затвердження Положення  про порядок

відчуження майна спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста  Зборівського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацію  державного  майна», «Про  оцінку  майна, майнових  прав  та  оціночну  діяльність  в  Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної  власності, підприємництва  та  інвестицій, президії районної ради, Зборівська  районна рада

    

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району (додається).

2.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

 

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

                                      Додаток

                                                                                                               до рішення районної ради

                                                                                                               від   25   липня 2017 року № 320

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста  Зборівського району

Загальні положення

1. Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району (надалі - Положення ) розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

2. Дане Положення регулює відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста  Зборівського району (надалі - комунальне майно), що перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з районного бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання.

Об єктами  відчуження,  згідно  цього  Положення  можуть  бути:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення, у тому числі об’єкти  незавершеного будівництва);

- інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інші облікові одиниці). 

3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

 - цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, організацій їх структурних підрозділів;

 - індивідуально визначеного нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється положеннями Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

 - майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

 - майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно- правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів) та об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням шляхом продажу за грошові кошти;

оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положення, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

Відчуження  майна

 5. З балансів підприємств, організацій, установ, закладів може бути відчужене комунальне майно, крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

6. Відчуження комунального майна проводиться безпосередньо підприємствами, організаціями, установами, закладами після отримання на це відповідного дозволу. Дозвіл на відчуження комунального майна надається рішенням районної ради.

Строк дії дозволу на відчуження майна визначається органом, який його надає і не може перевищує 12 місяців від дати його надання.

7. Для підготовки питання про надання дозволу на відчуження майна на розгляд сесії районної ради подаються такі документи:

7.1. Звернення установ, організацій, закладів, підприємства з техніко- економічним обґрунтуванням доцільності відчуження та використання коштів.

7.2. Акт про оцінку вартості основних засобів, які пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку – за встановленою формою (додаток 1).

7.3. Акт про інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження (додаток 2).

7.4. Відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку (додатки 3,4).

7.5 Висновок про вартість майна та рецензію на звіт про оцінку. Строк подання документів не може перевищувати 1 місяць від дати оцінки. За вимогою районної ради заявник подає додатково інформацію та документи необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

8. Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається у разі, коли:

 - майно запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

 - суб’єкт господарювання подав в неповному обсязі документи, передбачені цим Положенням, або не подав їх у встановлений цим Положенням строк, а також за наявності у документах суперечностей:

 - техніко – економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема, визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

 - не надано рецензію на звіт про оцінку майна або його визнано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

9. Вартість майна, яке пропонується до відчуження, визначається за результатами проведення його незалежної оцінки. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Суб’єкт оціночної діяльності, який проводить незалежну оцінку майна, обирається за результатами проведеного конкурсу. Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство, організація, заклад, установа, які є балансоутримувачем цього майна. При цьому витрати по проведенню оцінки відшкодовуються покупцем, що передбачається в умовах продажу об'єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

10. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

11. Відчуження майна здійснюється підприємством, закладом, установою чи організацією на обліку в яких перебуває майно  (балансоутримувач)  виключно на конкурентних засадах шляхом :

 - продажу на аукціоні - передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну ( в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни );

 - викупу - застосовується щодо об’єктів, які не продано на аукціоні, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.

Порядок проведення аукціону здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»   та  відповідно до цього Положення.

Заявник (балансоутримувач)  після отримання дозволу (погодження) сесії районної ради, забезпечує укладення договору на проведення аукціону з юридичною особою, яка має угоду про продаж майна з Фондом державного майна України. При цьому заявник надає відповідній юридичній особі документ, що підтверджує надання дозволу на відчуження цього майна.

Договір повинен передбачати строки проведення аукціону; початкову вартість продажу; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання; умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; умови щодо публікації інформаційних повідомлень про відчуження; інші умови на розсуд сторін.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, у місцевих засобах масової інформації і повинна містити такі відомості: назву майна, його місце знаходження; відомості про майно; початкову вартість продажу майна (з ПДВ чи без), умови продажу та експлуатації; кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні; суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта; номер рахунку організатора аукціону та реквізити банку в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків; час та місце ознайомлення з майном; час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.

Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором). Початком торгів уважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта. Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол, підприємству, організації, установі, закладу на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону. Протокол аукціону з продажу нерухомого майна затверджується суб’єктом господарювання (балансоутримувачем) за умови його додаткового погодження з  районною радою.

Погодження протоколу здійснюється шляхом засвідчення підписом  голови  районної  ради  або  заступника  голови  районної  ради (за  дорученням  голови  районної  ради) та скріплення печаткою районної ради. Для погодження протоколу аукціону з продажу нерухомого майна суб’єкт господарювання подає у дводенний строк з дати надходження протоколу  до  районної ради разом з протоколом завірені копії договору з організатором аукціону, публікації інформації про майно, що підлягає продажу, в друкованих засобах масової інформації. Голова  районної  ради  або  заступник  голови   районної ради (за  дорученням  голови  районної  ради) погоджує протягом п’яти робочих днів з дати надходження копій зазначених документів протокол аукціону, а в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому погодженні. Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це районну раду та балансоутримувача. Протокол, затверджений та погоджений, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі - продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання.

Договір включає: відомості про продавця (підприємство, установу, організацію) та покупця; назву та коротку характеристику об’єкта продажу; остаточну ціну продажу об’єкта; взаємні зобов’язання підприємства (установи) та покупця; момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта. Якщо майно не продано, підприємство (організація, установа), на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкову вартість може бути зменшено не більш як на 10 відсотків.

Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається сесією районної ради згідно з рекомендаціями постійної комісії з питань планування,  фінансів і  бюджету. Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника. За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі – продажу. Передача майна покупцю здійснюється після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання - передачі.

12. Кошти, отримані організаціями, установами, підприємствами від відчуження майна (крім об'єктів нерухомості), за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

13. Кошти, отримані організаціями, установами, закладами, підприємствами від відчуження об'єктів нерухомості, вносяться до районного бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

14. Відповідальність  за  дотримання  порядку  відчуження  майна  відповідно  до  норм  чинного  законодавства  та   цього  Положення  покладається  на  керівників  підприємств,   установ  та організацій.

Керуюча  справами районної  ради                                 Л.В. Горба

                  Додаток 1

до порядку відчуження майна

спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста

Зборівського району

            

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Керівник

 

(підпис)            (прізвище та ініціали)

М.П.

А К Т

                           

                                                                                    станом на

з/

п

Назва

об’єкта

Рік

випус

ку

Номер об'єкта

Кіль­

кість

кап.

ремон

тів

Вар­

тість

кап.

ремон-

тів

Балан­

сова

(первіс

на)

Вар-

тість

(грн.)

Сума

нара­

хова­

ного

зносу

(грн.)

Балан­

сова

(залиш

кова)

вар-тість

(грн.)

інвента

рний

заводський
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.

Усього:

Відомості про дорогоцінні метали:

(подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)

Головний бухгалтер

підприємства                                    ___________                        _________________________

                                                               (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

Керуюча справами районної ради                                                    Л.В.Горба

 

                

                Додаток 2

до порядку відчуження майна

спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста

Зборівського району

            

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Керівник

 

(підпис)            (прізвище та ініціали)

М.П.

(назва об’єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від «___» ______________ 20__ р. № ______

Комісія у складі

(посади, прізвища та ініціали членів комісії)

Проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і обліковуються на балансовому рахунку № ______________, станом на 20__ р.

Інвентаризацію розпочато «____» _________________ 20 ___ р.

Інвентаризацію завершено «____»   ____________________ 20 ___ р.

При проведенні інвентаризації встановлено таке:

з/п

Назва

об’єкта

Рік

випуску

Інвен­-

тарний

номер

Завод-­

ський

номер

Номер

пас­-

порта

Обліковується станом на

“    ”                     20    р.

При­-

мітка

Фактично

виявлено

За даними бухгалтер­ського обліку

кіль­-

кість

вар­-

тість

кіль­-

кість

вар­-

тість

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
1.
   2.

Усього:

Усього за актом:

а) порядкових номерів                  ____________________

                                                               (прописом)

б) загальна кількість одиниць, фактично        _________________

                                                                                 (прописом)

в) на суму, грн., фактично _____________________

                                                        (прописом)

Голова комісії            _____________                ______________           _________________________

                                          (посада)                             (підпис)                       (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ________________________________________________________________________

Керуюча справами районної ради                                              Л.В.Горба

 

                Додаток 3

до порядку відчуження майна

спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста

                                                                     Зборівського району

 

В І Д О М І С Т Ь

розрахунку  про вартість основних засобів, які пропонуються до відчуження,

станом на ___________________ 20___ р.

Код за ЗКПО _________________________________________________

                                                (повна назва підприємства)

з/

п

Інвентар

ний

номер

Назва

об’єкта,

державний

номерний

знак

Номер

двигуна

Номер

шасі

Рік

ви

пус

ку

Балан

сова вартість, грн.

Нара

хований

знос,

грн.

Залиш­кова

вар

тість, грн.

Експе ртна оцінка, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Керівник                ______________             _____________________________

                                      (підпис)                                (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _____________           ______________________________

                                       (підпис)                               (прізвище, ініціали)

М.П.

«___» ______________ 20___р.

Керуюча справами районної ради                                         Л.В.Горба

 

 

                Додаток 4

до порядку відчуження майна

спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста

                                                                     Зборівського району

 

В І Д О М І С Т Ь

розрахунку  про вартість нерухомого майна, що пропонується до відчуження,

станом на ___________________ 20___ р.

Код за ЗКПО _________________________________________________

                                                (повна назва підприємства)

з/п

Інвент

ар-ний

номер

Назва

об’єкта,

місцезна

ходження

Рік введен ня в експлу атацію Площа (кв. м) Балансова вартість, грн.

Нарахо

ваний

знос,

грн.

Залишко

ва

вартість,

грн.

Експертна оцінка, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник                ______________             _____________________________

                                      (підпис)                                (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _____________           ______________________________

                                       (підпис)                               (прізвище, ініціали)

М.П.

«___» ______________ 20___р.

Керуюча справами районної ради                                         Л.В.Горба

Прочитано 647 разів Останнє редагування Середа, 26 липня 2017 08:44
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.