Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 35 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 13 липня 2017 07:07

Рішення № 311 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I квартал 2017 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 липня  2017 року                                                                       № 311

м. Зборів

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету за I квартал  2017 року

                     

Враховуючи пропозиції президії районної ради, керуючись п.17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт  про виконання районного бюджету за I квартал 2017 року загального фонду  по доходах в сумі 146 910,2 тис. гривень і по видатках в сумі 151 079,0 тис. гривень, та спеціального фонду по доходах в сумі 968,3 тис. гривень і по видатках в сумі 1 137,7  тис. гривень згідно з додатком.

Голова районної ради                                   Б.І.Максимів

  

                 Олійник Л.В.

                 Стахів О.В.

                 Горба Л.В.

 

             

             Додаток

до рішення районної ради від

25 липня 2017 року № 311

ЗВІТ 
про виконання районного бюджету за I квартал  2017 року
              тис. грн
Код Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2017 року Відхилення до І кварталу 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2017 року Відхилення до І кварталу 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2017 року Відхилення до І кварталу 2016 року (+;-)
10000000 Податкові надходження 23 457,7 5 341,6 1 694,6 0,0 0,0 0,0 23 457,7 5 341,6 1 694,6
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  23 417,7 5 294,7 1 664,2       23 417,7 5 294,7 1 664,2
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 40,0 46,9 30,4       40,0 46,9 30,4
20000000 Неподаткові надходження 336,5 158,7 142,7 2 439,5 968,3 230,7 2 496,0 1 002,6 249,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  40,0 7,6 3,6       40,0 7,6 3,6
21080000 Інші надходження 15,5 6,5 -5,5       15,5 6,5 -5,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 280,0 124,4 124,4            
24060000 Інші надходження 1,0 20,2 20,2       1,0 20,2 20,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ       2 439,5 968,3 230,7 2 439,5 968,3 230,7
  Разом доходів 23 794,2 5 500,3 1 837,3 2 439,5 968,3 230,7 25 953,7 6 344,2 1 943,6
41020000 Дотації  25 553,0 6 388,0 3 725,4 0,0 0,0 0,0 25 553,0 6 388,0 3 725,4
41020100 Базова дотація 10 204,3 2 550,7 -111,9       10 204,3 2 550,7 -111,9
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 15 348,7 3 837,3 3 837,3       15 348,7 3 837,3 3 837,3
41030000 Субвенції з державного бюджету 295 619,4 135 021,9 70 346,8 206,0 0,0 0,0 295 802,1 135 021,9 70 342,4
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 96 641,0 22 736,8 3 010,9       96 641,0 22 736,8 3 010,9
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  120 149,2 92 535,7 63 964,0       120 149,2 92 535,7 63 964,0
41030900 Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв'язку  з відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян              0,0 0,0 0,0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 058,5 56,0 2,9       1 058,5 56,0 2,9
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 50 121,7 11 574,3 1 553,1       50 121,7 11 574,3 1 553,1
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 493,7 6 725,3 704,3       24 493,7 6 725,3 704,3
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій             0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції  2 325,8 1 264,4 1 101,6 206,0     2 531,8 1 264,4 1 101,6
41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 23,3 4,4 4,4         4,4  
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 806,2 125,0 5,6       806,2 125,0 5,6
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів             0,0 0,0 0,0
  Всього доходів 344 966,6 146 910,2 75 909,5 2 645,5 968,3 230,7 347 308,8 147 754,1 76 011,4

Код Видатки бюджету за програмною класифікацією                     Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Виконано за  I  квартал 2017 року Відхилення до I кв. 2016 року (+;-)
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  I  квартал 2017 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I кв. 2016 року (+;-) Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін Виконано за  I  квартал 2017 року поточні (Код 2000) з них: оплата праці (код 2110) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) капітальні (Код 3000) Відхилення до I кв. 2016 року (+;-)
0100 Органи місцевого самоврядування  1650,0 495,9 495,9 357,7 40,6   215,9 55,0 3,7 3,7       0,5 499,6 216,4
1000 Освіта 81844,9 22181,9 22181,9 14081,6 4346,7   8308,1 2103,3 682,9 504,4     178,5 169,6 22864,8 8477,7
2000 Охорона здоров’я 28514,1 8440,4 8440,4       1856,6 991,5 374,9 159,3     215,6 307,5 8815,3 2164,1
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 225209,7 116854,1 116854,1 1043,4 56,3   67502,9 238,5 38,8 38,8       -15,9 116892,9 67487,0
4000 Культура і мистецтво 9513,0 2189,8 2189,8 1445,2 268,7   478,5 382,8 35,9 35,9 6,1     -16,7 2225,7 461,8
5000 Фізична культура і спорт 977,8 211,2 211,2 112,2 2,7   72,6               211,2 72,6
6300 Будівництво               1,5 1,5       1,5 1,5 1,5 1,5
7200 Засоби масової інформації 392,0 73,2 73,2       31,6               73,2 31,6
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 25,0                           0,0 0,0
7400 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 15,0                           0,0 0,0
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 200,0 89,3 89,3       64,3               89,3 64,3
8010 Резервний фонд 479,9                           0,0 0,0
8370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 543,2 543,2 423,2     120,0 543,2               543,2 543,2
8103 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла                               0,0
8104 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла                           1,1   1,1
  Разом видатків 349364,6 151079,0 150959,0 17040,1 4715,0 120,0 79073,7 3772,6 1137,7 742,1 6,1 0,0 395,6 447,6 152216,7 79521,3
8800 Інші субвенції 15,0           -10,0               0,0 -10,0
  Всього видатків 349379,6 151079,0 150959,0 17040,1 4715,0 120,0 79063,7 3772,6 1137,7 742,1 6,1 0,0 395,6 447,6 152216,7 79511,3
   Керівник справами районної ради                               
                Л. В. ГОРБА        
                                   

Прочитано 417 разів Останнє редагування Середа, 26 липня 2017 07:53
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.