Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Четвер, 27 квітня 2017 12:07

Рішення № 295 Про програму розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Зборівського району на 2017-2021 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ′ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від     25  квітня  2017 року                                                                    № 295

м. Зборів

Про програму розвитку кінематографії та

забезпечення кінообслуговування населення

Зборівського району на 2017-2021 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 11 січня 2017 року № 8-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Зборівського району на 2017-2021 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від  25  квітня 2017  року № 295

ПРОГРАМА

розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Зборівського району на 2017 – 2021 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2016 року №686-од «Про проект програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Тернопільської області на 2017-2021 роки»
3. Розробник програми комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа»
4. Співрозробники програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець програми комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа»
6. Учасники програми комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа», виконкоми селищної і сільських рад району, відділ культури і туризму районної державної адміністрації
7. Термін реалізації програми 2017-2021 роки
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І-й етап        2017-2018 роки

ІІ-й етап       2019-2021 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього            у тому числі: ––––
9.1. коштів районного бюджету ––––
9.2. коштів небюджетних джерел ––––

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Протягом останніх років внаслідок недостатнього фінансування та численних реорганізацій у сфері кінематографії районна кіномережа та кінопрокат опинилися у кризовому стані. Кількість кіноустановок скоротилися до 13 (на 92 населених пункти), а фактично працює менше половини. Це призвело до різкого зменшення кількості кіносеансів та доходів від кінопоказу, що у свою чергу, позбавило можливості поповнювати наявний фільмофонд району новими фільмами в достатній кількості. Існуюча в районі система кінообслуговування населення перебуває у стані, що не задовольняє вимоги, які постають перед цією складовою кінематографії в умовах розбудови держави, культурного та духовного відродження українського народу. Це проявляється, передусім, в односторонній орієнтації глядача на іноземне кіно, що призводить до змін у світогляді, сприйнятті духовних цінностей, недостатній увазі місцевих органів виконавчої влади до реалізації прийнятих місцевих програм щодо поліпшення кінообслуговування населення.

Зазначені проблеми призводять також до погіршення якості кінообслуговування, що у свою чергу відображається як на зменшенні кількості глядачів, так і самих кіноустановок. Кардинальне вирішення проблеми вимагає необхідного фінансування з місцевих бюджетів на поповнення та збереження фільмофонду, модернізацію матеріально-технічної бази і кінотехнологічного обладнання, придбання відеопроекційних систем та автотранспорту.

Всі ці проблеми не дають можливості забезпечити якісне кінообслуговування населення району та унеможливлюють виконання Законів України «Про кінематографію», «Про культуру», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та цілого ряду інших нормативно-правових актів. Для вирішення даних питань необхідне фінансування з усіх бюджетів.

Програма спрямована на забезпечення в районі належних правових, організаційних, економічних, технологічних умов кінообслуговування населення.

Поліпшення кінообслуговування є одним із пріоритетних напрямків духовного розвитку населення району.

3. Визначення мети програми

Мета програми передбачає поліпшення кінообслуговування населення Зборівського району на 2017-2021 роки, а саме:

- забезпечення в районі належних правових, організаційних, економічних, технологічних умов для покращення доступу глядачів до творів національного кіномистецтва;

- поліпшення якості кінопослуг;

- збільшення кількості відвідувань закладів кінопоказу;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- здійснення контролю за дотриманням порядку публічного демонстрування кінофільмів у кінотеатрах, кіноустановках.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Термін дії програми – 2017-2021 роки в два етапи: І-й етап – 2017-2018 роки, ІІ-й етап – 2019-2021 роки.

На першому етапі заплановано здійснити поступове переоснащення кіномережі району на сучасні відеопроекційні технології кінопоказу, а також перевести фільмофонд на нові цифрові носії, що дасть можливість на другому етапі покращити якість кінообслуговування, збільшити кількість глядачів та валові надходження.

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

- удосконалення процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових електронних технологій;

- забезпечення діючих кінотеатрів і кіноустановок району кіновідеофільмами та відеопоказом;

- зміцнення матеріально-технічної бази кіновідеомережі та кіновідеопрокату району;

- приведення кінопоказу в місті і населених пунктах району у відповідність до вимог Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

- забезпечення контролю за дотриманням порядку розповсюдження і публічного показу кінофільмів у кінотеатрах, кіноустановках.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основним завданням програми є якісне забезпечення глядача кінопоказом у всіх кінотеатрах та кіноустановках району, а також відновлення кінопоказу в тих населених пунктах, де в даний час він не проводиться. Для цього заплановано цілий ряд конкретних заходів, а саме:

- затвердження кількості постійно діючих кіноустановок, проведення їх реєстрації;

- переведення кінофільмів, що є у фільмофонді, на цифрові електронні носії, здійснення їх перезапису, придбання відповідного електронного обладнання та відеокамери;

- переоснащення кінотеатрів та сільських кіноустановок на нові відеопроекційні системи;

- придбання відеопроекційного обладнання та автотранспорту для забезпечення обслуговування пересувними відеопроекційними комплексами населення району;

- здійснення виїзного кінопоказу в населених пунктах району за допомогою мобільних відеокомплексів;

- дотримання умов і технології збереження, ремонту та реставрації діючого фільмофонду, який спрямовується на виконання програмних завдань;

- ремонт кіновідеообладнання та автотранспорту, забезпечення запчастинами і пально-мастильними матеріалами, проведення технічних оглядів;

- проведення благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення;

- здійснення перевірок кінотеатрів, кіноустановок розповсюджувачів кіновідеопродукції незалежно від форм власності у відповідності до чинного законодавства.

Реалізація вказаних заходів дасть змогу:

- забезпечити населення району якісним та кількісним кінообслуговуванням, збільшуючи кількість кіноустановок щороку на 10%;

- створити фільмофонд на електронних носіях;

- забезпечити кінопоказ в населених пунктах району, особливо в тих, де на даний час кінотехнологічне обладнання відсутнє;

- поповнювати кіновідеофонд району не менше ніж 5 фільмами щороку;

- покращити умови з охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії;

- забезпечити виконання законодавчих актів суб’єктами кінематографії району, покращити якість кінообслуговування населення.

Поліпшення кінообслуговування населення має стати основою відродження його ролі у духовному житті суспільства та рівного доступу населення до кінопослуг.

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми

Основними напрямами діяльності є:

- приведення кіновідеопоказу в населених пунктах району у відповідність до вимог Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

- удосконалення процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових електронних технологій;

- зміцнення матеріально-технічного забезпечення кіновідеомережі та кінопрокату району;

- забезпечення діючих кінотеатрів і кіноустановок району кінофільмами та відеопоказом;

- забезпечення контролю за дотриманням порядку розповсюдження і публічного показу кінофільмів у кінотеатрах, кіноустановках.

Для виконання зазначених завдань передбачено цілий ряд заходів, які відображені в додатку до програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію, контроль та відповідальність за взаємне інформування учасників програми здійснює комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа».

Керуюча справами районної ради                            Л.В.Горба

Додаток до Програми

Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат
І етап ІІ етап
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
1. Приведення кінопоказу в місті Зборів та інших населених пунктах району у відповідність до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», та створення умов, які сприятимуть розвитку кінематографії в Зборівському районі Затвердити кількість постійно діючих кіноустановок району, провести їх реєстрацію 2017-2021 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа» місцеві бюджети забезпечення населення району якісним та кількісним кінообслуговуванням із збільшенням кількості кіноустановок щороку на 10%
2. Матеріально-технічне забезпечення кіновідеомережі та кінопрокату району Переоснащення кінотеатрів та сільських кіноустановок на нові відео-проекційні системи 2017-2021 роки виконкоми міської, селищної та сільських рад району, комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа» місцеві бюджети           переоснащення кіномережі району на нові цифрові відео-проекційні системи
3. Забезпечення кінотеатрів та кіноустановок району кіновідеофільмами та відеопоказом, в тому числі дитячої та шкільної тематики Проведення благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення 2017-2021 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, комунальне підприємство «Зборівська районна кіновідеомережа» проведення не менше п’яти кіносеансів на рік

Керуюча справами районної ради                            Л.В.Горба

Прочитано 700 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.