Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 27 квітня 2017 11:59

Рішення № 291 Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ′ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   25   квітня  2017 року                                                                    № 291

м. Зборів

Про районну програму розвитку фізичної

культури і спорту на 2017-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року № 563-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від   25   квітня 2017  року № 291

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України «Про Державний бюджет», Закон України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Співрозробники програми відділ освіти районної державної адміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»
5. Відповідальний виконавець програми відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»
6. Учасники програми відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування району, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»
7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки
7.1

Етапи виконання програми:

І етап

ІІ етап

2017-2020 роки

2017-2018 роки

2019-2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет, бюджети міської, селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

1715000 гривень
9.1. коштів районного бюджету 1546000 гривень
9.2. коштів міського, селищного та сільських бюджетів, об’єднаних територіальних громад 169000 гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Стан здоров’я і спосіб життя населення району потребує окремої уваги держави і владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан району та є загрозливим фактором для її майбутнього.

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. У 90% школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров’я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Демографічна криза призвела до зменшення чисельності з 46 мільйонів чоловік у 2010 році до 45,3 мільйонів чоловік у 2015 році. За цей час народжуваність зменшилася на 12%. Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років. Аналогічні показники і в Зборівському районі. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми зі здоров’ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки та поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти також завдяки проведенню чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року, що зобов’язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

Реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки дозволить вирішити нагальні задачі та покращити ситуацію розвитку фізичної культури і спорту в районі.

Прийняття Закону України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів» дає можливість реалізувати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку країни.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в районі провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Метою Програми є збереження існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів сільської місцевості, покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацької спортивної школи шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем галузі фізичної культури і спорту на селі.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту   органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей та орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- впровадження Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 3 червня 2009 року № 592-р;

- переоснащення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

- удосконалення взаємодії фізкультурно-спортивного товариства «Колос», федерацій з видів спорту шляхом оптимізації та концентрації наявних ресурсів у виконанні поставлених завдань;

- покращення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

- розбудова спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків;

- встановлення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для збереження та зміцнення здоров'я людей.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми становить 1715000 гривень, з них у 2017 році – 288000 гривень, у 2018 році – 380000 гривень, у 2019 році – 479000 гривень, у 2020 році – 568000 гривень .

Термін дії Програми – 2017-2020 роки.

Ресурсне забезпечення програми

                                                         тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

288.0 380.0 479.0 568.0 1715.0
районний бюджет 263.0 344.0 431.0 508.0 1546.0
Бюджети міської, селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад 25.0 36.0 48.0 60.0 169.0

5. Завдання, напрямки виконання програми та результативні показники

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки розроблена на чотири роки.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури і спорту у Зборівському районі.

Основним завданням програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян;

- забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

- створення умов для залучення мешканців сіл, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- утворення та діяльності у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

- доступність мешканцям сіл, селища спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

- функціонування та створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл у районі, у тому числі відкриття їх відділень (філій) у селах та селищі;

- фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки реалізації етапів виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- фізичне виховання,фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

- розвиток олімпійських,  не олімпійських видів спорту;

- нормативно-правове забезпечення;

- розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту;

Кадрове забезпечення;

- наукове забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на                       1-2 відсотки щороку;

- створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

- підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

- забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

- залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

- забезпечити збереження мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

- забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг;

- створення належних умов до проведення районних сільських спортивних ігор.

6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

2017

2018

2019 2020
 
1. Фізичне виховання,фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

1.1. Створення та облаш-тування місць для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади, районне фізкультурно-спортивне товариство  «Колос»

районний бюджет

бюджети міської, селищної та сільських рад району, об’єднаних територіальних громад

30.0

20.0

40.0

30.0

50.0

40.0

60,0

 

50.0

створення умов для фізкультурно-оздоровчої роботи

1.2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для різних верств населення (спартакіади, конкурси, змагання, кубки, чемпіонати, першості та ін.) 

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміні-страції, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

50.0 60.0 70.0 80.0

залучення максимальної кількості населення району до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

підвищення рівня фізичної підготовле-ності допризовної молоді

1.3. Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, зокрема   спартакіади допризовної молоді та участь команди району в обласній спартакіаді допризовної молоді

2017-2020

роки

відділи освіти, у справах сім’ї,  молоді та спорту районної  державної адміністрації

районний

бюджет

5.0 6.0 7.0 8.0

1.4. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів зі спорту ветеранів

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос» районний бюджет 2.0 3.0 4.0 5.0 зростання чисельності ветеранів, залучених до занять фізичною культурою

1.5. Забезпечити проведення в навчальних закладах багатоступеневих, комплексних спортивно-масових змагань

2017-2020

роки

відділ освіти  районної  державної адміністрації

районний бюджет 6.0 7.0 8.0 9.0 залучення учнівської молоді до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

1.6. Здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів

  відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»,районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

районний бюджет

2.0

3.0

4.0

5.0

можливість підвищити рівень охоплення інвалідів фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою
1.7. Проведення районних сільських спортивних ігор

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

бюджети міської, селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад

15.0

5.0

17.0

6.0

21.0

8.0

23.0

10.0

можливість провести районні сільські спортивні ігри та визначити кращі спортивні команди
1.8. Забезпечення участі у обласних, проведення районних спартакіад,   інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депу-татів місцевих рад усіх рівнів 2013-2016 роки відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації районний бюджет 15.0 15.0 15.0 15.0 збільшення кількості державних службовців, посадових осіб, депутатів, які братимуть участь у фізкультурно-спортивних заходах
2.

Розвиток олімпій-ських, неолімпій-ських видів спорту

2.1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах обласного та  Всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміні-страції, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

30.0

40.0

50.0

60.0

можливість формувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд Товариства та району

2.1.1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах обласного та Всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміні-страції, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

10.0

12.0

15.0

20.0

можливість формувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд Товариства та району

2.2. Призначати та надавати щомісячні одноразові винагороди, премії, встановлювати стипендії молоді та учнівській молоді, яка досягла успіхів та показала високі результати на обласному та Всеукраїнському рівнях

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміні-страції

районний бюджет

8.0 15.0 20.0 25.0 виплата стипендій сприятиме підтримці і стимулюван-ню діяльності спортсменів району, спрямованої на досягнення найвищих спортивних результатів, підвищення іміджу району та області на Всеукраїнській та міжнародній аренах

2.3. Щороку визначати кращих спортсменів та тренерів за підсумками роботи

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміні-страції, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

10.0

6.0

7.0

8.0

можливість визначати кращих спортсменів та тренерів за підсумками роботи

3. Норматив-но-правове забезпечення 3. Щороку проводити семінари з керівниками фізкультурно-спортивних організацій на тему нормативно-правового врегулювання в галузі фізичної культури і спорту

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції , районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади не потребує фінансування -

-

- - виконання заходів програми дасть можливість провести семінари на тему нормативно-правового врегулювання в галузі фізичної культури і спорту
4 Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту 4.1. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції

районний бюджет

20.0 30.0 40.0 50.0 оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи
4.2. Забезпечення проведення навчально-тренувального процесу  дитячо-юнацької спортивної школи

2017-2020

роки

відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції

районний бюджет

20.0 30.0 40.0 50.0 залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6 – 23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі
4.3. Забезпечення раціонального використання спортивної бази загальноосвітніх шкіл  дитячо-юнацькою спортивною школою на погоджених сторонами умовах

2017-2020

роки

відділи освіти райдержадміні-страції не потребує фінансування - - - - забезпечення спортивними спорудами дитячо-юнацької спортивної школи
4.4. Забезпечити участь учнів району різних вікових груп у спортивних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня з неолімпійських та олімпійських видів спорту

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміні-страції

районний

бюджет

20.0 30.0 40.0 40.0 забезпечення розвитку неолімпійських та олімпійських видів спорту в районі, участі  учнівської молоді району в обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня
5. Кадрове забезпечення 5.1. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації тренерів-викладачів спортивної школи, фахівців у сфері фізичної культури і спорту товариства

2017-2020

роки

відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує фінансування -

-

- - виконання заходу програми дасть можливість підвищити кваліфікацію тренерів-викладачів спортивної школи
6. Наукове забезпе-чення 6.1. Сприяти проведенню науково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку фізичної культури і спорту 

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної державної адміністрації

не потребує фінансування - - - -

покращення системи впровадження наукових досліджень у практику роботи

7. Інформа-ційно-пропаган-дистське забезпе-чення

7.1. Інформувати населення району через місцеві  засоби інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою і спортом

2017-2020

роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос» не потребує фінансування - - - - забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху

7.2. Висвітлювати спортивні події, досягнення спортсменів

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос» не потребує фінансування - - - - забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагувння розвитку фізкультурно-спортивного руху
8. Матеріа-льно-технічне забезпе-чення

8.1. Забезпечити збереження та ефективне використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд Товариства, не допустити їх перепрофілювання та використання не за призначенням

8.2. Придбання обладнання та інвентаря, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення

2017-2020

роки

2017-2020

роки

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

20.0

30.0

40.0

50.0

можливість  створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу
  Всього 288.0 380.0 479.0 568.0

Районний 

бюджет

Бюджети міської, селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад

263.0

25.0

344,0

36,0

431.0

48.0

508.0

60.0

                           

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, упродовж терміну її реалізації до 25 грудня щороку інформують відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту районної  державної адміністрації про хід реалізації заходів.

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів Програми відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації подає районній державній адміністрації до 1 січня щороку.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

Прочитано 808 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.