Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 100 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 27 квітня 2017 11:55

Рішення № 289 Про районну цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ′ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    25   квітня  2017 року                                                                    № 289

м. Зборів

Про районну цільову програму

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді на 2017-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 27 лютого 2017 року № 78-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                                                         до рішення  районної ради

                                                                                                       від    25  квітня 2017  року № 289

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання

дітей та молоді на 2017-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 року  №47-од «Про проект обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», протокольне доручення заступника голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року (протокол № 16)
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
4. Співрозробники програми відділ освіти районної державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
6. Учасники програми відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, комунальна установа «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради (за згодою), виконавчі комітети міської, сільських рад району, Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)
7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2017-2018 роки

ІІ – 2019-2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

бюджети міста, сіл, об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

680 тис. гривень
1) коштів районного бюджету  484 тис. гривень
2) бюджети сіл, міста, об’єднаних територіальних громад 196 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого покоління українців.

Продовжується реформування Збройних Сил України. Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані формуванням у молоді почуття обов’язку захисника вітчизни. Щороку в районі збільшується кількість призовників, які знаходяться в розшуку за ухиляння від військової служби. Крім того, виникло ряд проблем пов’язаних із захистом батьківщини, зокрема, збройний конфлікт на сході України.

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

Без належної уваги національно-патріотичному вихованню формується покоління молодих людей, позбавлених почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм.

Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом, тютюнопаління та вживання алкоголю. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість шкільної молоді, що займається фізичною культурою та спортом, а також спостерігається рівень фізичного розвитку нижче середнього.

Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України.

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для  організації військово-патріотичного виховання постала необхідність у розробці та реалізації Програми з новими підходами до вирішення проблем у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено наступні:

- відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

- брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

- недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

- брак духовності і моральності у суспільстві;

- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

Вирішення зазначених проблем не фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а тому існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів.

Спрямування коштів місцевих бюджетів на реалізацію Програми сприятиме забезпеченню:

- організації системної і цілеспрямованої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її, як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури;

- формуванню у молоді готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей;

- удосконаленню допризовної підготовки учнів та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Програма спрямовує структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети міст, сіл, об’єднані територіальні громади на розроблення заходів щодо національно-патріотичного виховання, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах.

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки є практичним інструментом реалізації Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі, спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства. 

Ефективна реалізація Програми потребує:

- чіткої координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

- підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

- створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді;

- розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Для об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у впровадженні єдиної державної політики, адекватних механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах.

Вирішення проблем з формування патріотизму у дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання вирішуватиметься шляхом:

- формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;

- усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

- скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

- формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

- забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання;

- сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

Програма покликана сформувати цілісну систему, спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання, яка є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечить ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.

Програма реалізовуватиметься у два етапи:

І етап – 2017-2018 роки;

ІІ етап – 2019-2020 роки.

Першочерговим на першому етапі є створення цілісної системи національно-патріотичного виховання в районі, зокрема:

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою країну, за свій народ та його історію;

- створення мережі патріотичних гуртків в районі;

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки Збройних Сил України.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми 680,0 тис. гривень, із яких: 484,0 тис. гривень кошти районного бюджету (у межах бюджетних призначень), та 196,0 тис. гривень – кошти бюджетів сіл, міста та об’єднаних територіальних громад.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми  
І ІІ  
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

155,00 165,0 175,0 185,0 680,0
кошти районного бюджету 112,0 118,0 124,0 130,0 484,0
кошти бюджетів сіл, міста, об’єднаних територіальних громад 43,0 47,0 51,0 55,0 196,0
кошти інших джерел - - - - -

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

У програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного виховання.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних завдань:

- впровадження передових форм та методів національно-патріотичного виховання молоді та підвищення ефективності національно-патріотичного виховання молоді на території району;

- сприяння розвитку української національної культури;

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою країну, за свій народ та його історію;

- підвищення інтересу до військової історії;

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки Збройних Сил України;

- утвердження здорового способу життя та протидія негативним явищам у дитячому і молодіжному середовищі;

- формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської свідомості;

- збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих під час визвольних змагань, захисників України, формування поваги до військової історії України;

- проведення заходів з вивчення та популяризації історії України, рідного краю, культурної спадщини;

- проведення масових військово-спортивних заходів, популяризація фізичної культури і спорту серед дітей та молоді;

- створення позитивного інформаційного простору серед учнівської молоді.

Результатами ефективної реалізації програми мають стати:

- збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;

- підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу;

- збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

- залучення 1800 осіб до проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів – спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни, жертвами політичних репресій, ветеранами УПА, Другої Світової війни та інших, відповідно у 2017 році – 300, 2018 – 400, 2019 – 500, 2020 – 600 чоловік;

- проведення 32 переглядів (щороку 8) творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу;

- залучення 2600 осіб до щорічного проведення усіх етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), відповідно у 2017 році – 500, 2018 – 600, 2019 – 700, 2020 – 800 осіб;

- залучення 2600 осіб до щорічного проведення 6 військово-польових зборів для учнів та студентів, членів громадських організацій, відповідно у 2017 році – 500, 2018 – 600, 2019 – 700, 2020 – 800 осіб;

- проведення 32 екскурсій національно-патріотичного спрямування (щороку – 8) з розвитку організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини району;

- проведення 48 заходів (щороку – 12) з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського народу;

- проведення 24 заходів (щороку – 6) (молодіжних таборів, вишколів) з популяризації традицій українського козацтва;

6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках: Очікуваний результат
Всього 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання 1) сприяння створенню мережі патріотичних клубів, гуртків в населених пунктах району та в об’єднаних територіальних громадах 2017-2020 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад, Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством
  2) організація заходів національно-патріотичного спрямування у навчальних закладах 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, сільських рад, Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування

проведення інформаційно-просвітницьких та виховних  заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів-спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористич-ної операції на сході країни, жертвами політичних репресій, ветеранами УПА, Другої Світової війни та інших, із залученням відповідно у:

2017 році – 500 осіб,

2018 році – 600 осіб;

2019 році – 700 осіб;

2020 році – 800 осіб

  3) організація культурно-просвітницьких заходів (кінопокази, тематичні вечори) щодо національно-патріотичного виховання молоді 2017-2020 роки

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських рад, Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети міської та сільських рад, бюджети об’єднаних територіальних громад

38,0

26,0

8,0

5,0

9,0

6,0

10,0

7,0

11,0

8,0

проведення щороку 8 переглядів творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу
  4) проведення шкільних, районних та участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2017-2020 роки відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети об’єднаних територіальних громад

58,0

38,0

13,0

8,0

14,0

9,0

15,0

10,0

16,0

11,0

щорічне проведення усіх  етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), із залученням відповідно у: 2017 році – 500 осіб,

2018 році – 600 осіб,

2019 році – 700 осіб,

2020 році – 800 осіб

  5) сприяти набуттю практичних навичок учнями і студентами з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, виконкоми Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети об’єднаних територіальних громад

222,0

66,0

54,0

15,0

55,0

16,0

56,0

17,0

57,0

18,0

щорічне проведення 6 військово-польових зборів для учнів та студентів, членів громадських організацій із залученням відповідно у:

2017 році – 500 осіб,

2018 році – 600 осіб,

2019 році – 700 осіб,

2020 році – 800 осіб

  6) проведення туристично-краєзнавчих екскурсій (національно-патріотичного спрямування) для учнів шкіл та популяризація молодіжного туризму 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму районної державної адміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, виконкоми Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети об’єднаних територіальних громад

66,0

40,0

15,0

10,0

16,0

10,0

17,0

10,0

18,0

10,0

проведення щороку 8 екскурсій (національно-патріотичного спрямування) з розвитку організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини району
  7) проведення заходів (семінарів, тренінгів)  щодо підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворен-ня, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму районної державної адміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, виконкоми Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети об’єднаних територіальних громад

26,0

26,0

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

проведення щороку 10 заходів з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського народу
  8) проведення заходів (молодіжних таборів, вишколів) з популяризації традицій українського козацтва 2017-2020 роки відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, виконкоми Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет (у межах бюджетних призначень)

бюджети об’єднаних територіальних громад

74,0 17,0 18,0 19,0 20,0 проведення щорічно 7 заходів з популяризації традицій українського козацтва
                       
                       
Разом за Програмою 680,0 155,0 165,0 175,0 185,0  

районний бюджет

бюджети сіл, міст та бюджети об’єднаних

територіальних громад

484,0 112,0 118,0 124,0 130,0
196,0 43,0 47,0 51,0 55.0

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Структурним підрозділам районної державної адміністрації, Зборівському коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя, виконкомам Озернянської сільської та Залозецької селищної рад об’єднаних територіальних громад, міської та сільських рад району забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 5 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації забезпечити подання звітності про виконання Програми райдержадміністрації щороку до 05 січня та 05 липня.

         Керуюча справами районної ради                                  Л.В.Горба

Прочитано 649 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.