Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 27 квітня 2017 11:52

Рішення № 288 Про районну цільову соціальну програму підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ′ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   25    квітня  2017 року                                                                    № 288

м. Зборів

Про районну цільову соціальну

програму підтримки сім’ї та протидії

домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року № 562-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну цільову соціальну програму підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від   25  квітня 2017  року № 288

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», протокольне доручення заступника голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року (протокол № 16)
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми управління праці та соціального захисту населення, відділи освіти, культури і туризму, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
6. Учасники програми управління праці та соціального захисту населення, відділи освіти, культури і туризму, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області
7. Термін реалізації програми 2017 – 2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

825 тис. гривень
1) коштів районного бюджету та міст обласного значення 548 тис. гривень
2) бюджети міста, селища та сіл, об’єднаних територіальних громад 277 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Розроблення та прийняття районної цільової соціальної програми обумовлено необхідністю визначення на районному  рівні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

Завдання і заходи програми спрямовані на розв’язання проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Однак, на сьогодні основна увага має бути зосереджена, насамперед, на розбудові системи підтримки сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги сім'ям учасників АТО, сім’ям з дітьми, які змушені тимчасово переселитись з окупованих територій, сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, сім'ям, в яких здійснюється насильство. При цьому, необхідно приділити увагу підтримці звичайних сімей з дітьми, популяризації сімейних цінностей, пропаганді раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного життя.

Погіршення соціального становища в країні призвело до відсутності належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, спонукає до зменшення народжуваності та зростання кількості розлучень. Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуках додаткового заробітку та не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що призводить до збільшення рівня сімейних конфліктів і, як наслідок, до поширення соціального сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності.

Ситуація, що склалася у державі на даний час, потребує визнання сімейної політики однією із пріоритетних складових комплексної державної політики, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів влади, інститутів громадянського суспільства навколо гасла «Інвестиції в українську родину — це інвестиції в майбутнє України».

Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів, координованого планування діяльності з врахуванням потреб цільових груп.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі як первинного осередку суспільства.

Прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки дасть змогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, об’єднаним територіальним громадам, розробити програми та заходи соціальної підтримки сім’ї відповідно до особливостей та специфіки кожного населеного пункту. Таким чином буде забезпечений комплексний підхід до вирішення нагальних проблем функціонування сім’ї на території району.

 

3. Визначення мети програми

 

Мета Програми полягає у забезпеченні системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вирішення завдань Програми відповідає пріоритетним напрямкам та Стратегії розвитку Зборівського району на період до 2020 року.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблем функціонування сім’ї та демографічного розвитку має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

- реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та дружини;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

- удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

- здійснення на базі районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- удосконалення системи первинної профілактики нелегальної міграції та надання допомоги жертвам торгівлі людьми;

- надання соціальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами;

- забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності.

Програму передбачається виконати за такими напрямами:

- формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення різних кампаній протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

- формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;

відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей;

виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального сирітства;

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

інтеграція внутрішньо переміщених осіб у суспільство;

- забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей учасників АТО, з метою збереження сім’ї, запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної роботи.

Програму планується виконати протягом 2017–2020 років. Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету передбачено виготовлення соціальних аудіо- та відеороликів, підготовка та видання збірників з питань підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства, участь у проведенні Всеукраїнських культурологічних акцій, підсумкового етапу фестивалю-конкурсу «Таланти багатодітної родини».

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування районного бюджету на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис.грн):

163,0 190,0 226,0 246,0 825,0
районний бюджет,   101,0 123,0 154,0 170,0 548,0
бюджети сіл, селища та міста, об’єднаних територіальних громад 62,0 67,0 72,0 76,0 277,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми дозволить:

- поліпшити якість соціальних послуг сім’ям з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- поліпшити координацію діяльності, організаційно-методичне забезпечення реалізації політики у сфері підтримки сімей;

- створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства в сім'ї;

- удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей;

- удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- посилити відповідальність батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- підтримати належний соціальний, морально-психологічний стан учасників членів сімей учасників АТО, сімей, що переселені з тимчасово окупованих територій;

підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї, дискримінації за ознакою статі;

- сформувати свідоме ставлення населення до збереження здоров’я і планування сім’ї;

- підвищити рівень відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя і здоров’я, розуміння необхідності рівного розподілу обов’язків, відповідальності жінки та чоловіка щодо виховання дітей.

Заходи Програми наведені у додатку до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучення;

- покращення економічних умов функціонування сім'ї, мінімізація економічних ризиків, пов’язаних з народженням та утриманням дитини;

- реалізація проектів громадських організацій щодо розв’язання проблем внутрішньо переселених громадян;

- проведення заходів з надання підтримки та послуг переселеним громадянам;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров'я;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнація негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- діяльність мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на виховання підростаючого покоління;

надання різнопланової соціальної допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, сім’ям учасників АТО;

залучення громад до допомоги сім'ям з дітьми.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

 

№ з/п Назва напрямку діяльності Перелік заходів програми Термін виконання Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках: Очікуваний результат
 всього 2017 2018 2019 2020
1. Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетнос-ті сімейних цінностей Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, засідань «круглих столів» та ін. з питань підтримки сім’ї, пропаганди сімейних цінностей щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми  міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

46,0 6,0 10,0 15,0 15,0 проведення не менше 10 заходів щороку
Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, засідань «круглих столів» та ін. з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовки  потенційних  опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, з питань розвитку та підтримки опікунських, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу щороку служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 проведення не менше 10 заходів щороку, залучення до заходів близько 5000 населення та 70% діючих прийомних, опікунських сімей 
Проведення соціальних, та культурологічних заходів з питань розвитку та підтримки сім’ї, відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, популяризації народних сімейних обрядів щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

48,0 8,0 10,0 15,0 15,0 проведення не менше 10 заходів щороку, залучення близько 1 тис. населення до участі у заходах щороку
Проведення святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Св. Миколая, новорічно-різдвяні свята тощо) щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

бюджети сіл, селища та міста, об’єднаних територіаль-них громад

270,0

91,0

50,0

20,0

60,0

22,0

75,0

24,0

85,0

25,0

проведення не менше 30 заходів щороку, залучення близько 5 тис. населення до участі у заходах щороку
Проведення соціальних, благодійних акцій, мандрівок, екскурсійних поїздок тощо для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних, прийомних, опікунських сімей, сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

бюджети сіл, селища та міста, об’єднаних територіаль-них громад

33,0

100,0

6,0

25,0

8,0

25,0

9,0

25,0

10,0

25,0

проведення не менше 10 заходів щороку, залучення близько 1 тис. осіб визначених категорій до участі у заходах щороку
Проведення рекламно-інформаційних кампаній, розробка, виготовлення та поширення соціальної реклами з питань сім’ї та дітей, формування національних родинних цінностей, пропаганди здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я щороку відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

24,0 5,0 5,0 7,0 7,0

видання інформаційних  буклетів накладом

500 шт. у 2017 році

500 шт. у 2018 році

600 шт. у 2019 році 600 шт. у 2020 році

Виявлення, облік, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах постійно районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади не потребує фінансування охоплення соціальними послугами не менше 70% сімей кризових категорій
Надання різнопланової соціальної допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, сім’ям учасників АТО постійно управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади
2. Підвищення рівня народжува-ності, розвиток відповідально-го батьківства  Проведення у загальноосвітніх закладах занять з питань статевого виховання учнів постійно відділ освіти райдержадміністрації не потребує фінансування - - - - - охоплення заняттями не менше 50% старшокласників
Проведення заходів, культурологічних та соціальних акцій з питань підтримки багатодітних сімей, матерів, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" щороку відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіаль-них громад

26,0

52,0

5,0

10,0

6,0

12,0

7,0

14,0

8,0

16,0

охоплення заходами населення

200 чол. – у 2017 році

300 чол. – у 2018 році

400 чол. – у 2019 році

500 чол. – у 2020 році

Надання консультаційної допомоги з питань підготовки молоді до подружнього життя,  ефективного планування сім’ї, відповідального батьківства постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування - - - - -

охоплення послугами не менше 2 тис. молоді щороку

Проведення роботи з жінками, які опинилися в складних життєвих обставинах, та членами їх сімей з питань народження дитини та розвитку дитини раннього віку постійно районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ охорони здоров’я  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади (за згодою) не потребує фінансування - - - - - охоплення соціальними послугами 100% жінок, які звернулися за допомогою
Проведення роботи, спрямованої на запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей у пологових стаціонарах постійно відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий  комітет  міської ради, об’єднані територіальні громади не потребує фінансування - - - - залишення дитини на виховання у своїй сім’ї не менше 70% жінок, які мали намір відмовитися від дитини
Розробка та видання інформаційних матеріалів з питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства, з питань організації роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітними, прийомними, опікунськими сім’ями, сім’ями учасників АТО та внутрішньо переміщеними особами в ОТГ щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

14,0 2,0 3,0 4,0 5,0

видання інформаційних  матеріалів накладом

300 шт. щороку

3. Сприяння активізації місцевих та об’єднаних територіаль-них громад щодо соціальної підтримки сім’ї Проведення заходів щодо активізації ролі громади з питань підтримки сім’ї та дітей щороку відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою) 

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіаль-них громад

20,0

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

залучення до заходів населення

300 чол. – у 2017 році

300 чол. – у 2018 році

400 чол. – у 2019 році

400 чол. – у 2020 році

Підтримка функціонування груп взаємодопомоги сімей у місцевих громадах та об’єднаних територіальних громадах постійно відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми  міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування - - - - - охоплення консультативними послугами близько 50% діючих груп взаємодопомоги
4. Забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми, протидії торгівлі людьми Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, семінарів, тренінгів, засідань «круглих столів» тощо з питань запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми, протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції щороку відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районне відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області, районний центр зайнятості, виконкоми міської, селищної та сільських рад району, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

бюджети сіл, селища та міста, об’єднаних територіаль-них громад

10,0

14,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

3,0

5,0

залучення до заходів не менше 2000 населення,

видання листівок накладом:

100 шт. – у 2017 році

100 шт. – у 2018 році 100 шт. – у 2019 році

100 шт. – у 2020 році

Направлення на проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та з жертвами домашнього насильства постійно відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування - - - - -

збільшити кількість осіб, залучених до корекційних програм:

3 особи – у 2017 році

4 особи – у 2018 році

5 осіб – у 2019 році

6 осіб – у 2020 році

Проведення просвітницьких заходів для сімей та осіб «групи ризику» з питань запобігання насильству в сім’ї постійно відділи у справах сім’ї,  молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області, об’єднані територіальні  громади, громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

кількість осіб, охоплених заходами

50 осіб – у 2017 році

60 осіб – у 2018 році

70 осіб – у 2019 році

80 осіб – у 2020 році

Надання комплексу соціальних послуг, особам, які постраждали від торгівлі людьми та членам їх сімей за запитом відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою) не потребує фінансування - - - - - забезпечення реінтеграції в суспільство не менше 10 осіб, постраждалих від торгівлі людьми
Надання соціальних послуг, здійснення просвітницької роботи, соціального супроводу сімей, в яких виявлене насильство та жорстоке поводження з дітьми постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не потребує фінансування - - - - - охоплення роботою 100% сімей, в яких виявлене жорстоке поводження з дітьми
Діяльність «гарячих ліній» з консультування у випадках насильства в сім’ї та торгівлі людьми  постійно відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області, об’єднані територіальні громади не потребує фінансування - - - - - надання екстреної допомоги з питань насильства та протидії торгівлі людьми не менше 50 особам щороку
5. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Проводити комунікативні, просвітницькі кампанії/заходи, спрямовані на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднані територіальні громади

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 залучення до заходів близько 1000 населення,
Проводити заходи з питань недопущення дискримінації за ознакою статі та гендерного насильства постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднані територіальні громади

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

12,0 2,0 3,0 3,0 4,0 залучення до заходів    близько    500 осіб жіночої молоді щороку
6. Здійснення моніторингу виконання Програми Підготовка щорічної доповіді про становище сімей та стан реалізації сімейної політики в районі щороку відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації не потребує фінансування - - - - підготовка доповіді про стан реалізації сімейної  політики в районі

 

Разом за Програмою

                                                                                                                                                районний бюджет

 

бюджети сіл, селища та міста, об’єднаних

територіальних громад

 

 

825,0

548,0

 

277,0

 

 

 

163,0

101,0

 

62,0

 

 

 

190,0

123,0

 

67,0

 

 

 

226,0

154,0

 

72,0

 

 

 

246,0

170,0

 

76,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання  програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, упродовж терміну її реалізації до 25 грудня щороку інформують відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації про хід реалізації заходів.

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів Програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації подає районній державній адміністрації до 1 січня щороку.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

Прочитано 755 разів Останнє редагування Вівторок, 27 червня 2017 09:06
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.