Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 27 квітня 2017 11:46

Рішення № 286 Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДЕВ′ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25     квітня  2017 року                                                                          № 286

м. Зборів

Про районну програму забезпечення житлом

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 08 грудня 2016 року № 552-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                                        Додаток

                                                                                                             до рішення  районної ради

                                                                                          від  25 квітня 2017 року №286

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки

1. Паспорт програми

 

1. Ініціатор розроблення програми служба у справах дітей районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 "Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні", затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 року №1092, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.11.2016 року №643-од "Про проект обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки"
3. Розробник програми служба у справах дітей районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми служба у справах дітей районної державної адміністрації
6. Учасники програми служба у справах дітей районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
7. Термін реалізації програми 2017-2019 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет, бюджети об'єднаних територіальних громад
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, у тому числі: 3 068,18 тис. гривень
1) районний бюджет 2 180,48 тис. гривень
2) бюджети об'єднаних територіальних громад 887,700 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 року "Про основні пріоритети держаної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні", затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 №1092 та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства"; Указ Президента України  від 16 грудня 2011 року №1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні"; постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №219 "Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом"; від 23 липня 2008 р. № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"", від 24 вересня 2008 р. №886 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02 жовтня 2015 р. №252 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік" та інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку району.

Станом на 01 грудня 2016 року в районі проживало 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 55 дітей охоплено сімейними формами виховання, зокрема: 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах опікунів та піклувальників (у тому числі 1 дитина з особливими потребами) 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у 14 прийомних сім’ях (у тому числі 1 дитина з особливими потребами).

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 55 осіб мають житло на праві користування, з них:

- 33 дітей перебуває під опікою чи піклуванням громадян;

- 22 дітей – у прийомних сім’ях.

Часто це житло опікунів і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло біологічних батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть, а саме:

- мають житло на праві власності – 3 дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням громадян;

- мають житло в непридатному для проживання стані, яке потребує ремонту – 1 дитина, яка перебуває під опікою громадян.

Аналіз ситуації на місцях свідчить, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлено правовстановлюючі документи.

Досвід виконання районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки показує, що заходи, які були передбачені у програмі та потребували коштів на їх реалізацію, не виконувались, у зв’язку з відсутністю фінансування.

Зважаючи на вищезазначене, вирішення даної проблеми можливе шляхом фінансування зазначених заходів програми за рахунок коштів районного бюджету, а також бюджетів об’єднаних територіальних громад.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення терміну перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях піклувальників, а також після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах.

Виконання Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, реалізувати їх конституційні права на отримання житла відповідно до чинного законодавства.

Реалізація мети відповідає головним пріоритетам програми соціально-економічного та культурного розвитку району на середньострокову перспективу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Програма досягається шляхом:

- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла органами місцевого самоврядування;

- вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

Строк виконання Програми: 2017-2019 роки.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється на засадах фінансування за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Обсяг фінансування Програми – 3 068,18 тис. гривень, із яких:                        2 180,48 тис. гривень – кошти районного бюджету, а також 887,800 тис. гривень – бюджетів об’єднаних територіальних громад. Спрямування коштів на реалізацію заходів Програми здійснюватиметься відповідно до порядків використання коштів.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

760,160 887,700 1 420,32 3 068,18
районний бюджет 582,62 710,160 887,700 2 180,48
бюджети об’єднаних територіальних громад 177,540 177,540 532,620 887,700

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні завдання та заходи Програми:

- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

- ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення;

- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У результаті виконання Програми буде забезпечено:

- ведення персоніфікованого реєстру житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- збереження права власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло;

- щорічне проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. Відповідно до потреби складання

проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

- реконструкцію чи капітальний ремонт житла (підготовка житла для вселення власників), до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

 - визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання;

- вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла. Ведення обліку дітей, які мають право на отримання соціального житла;

- добудова житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку; придбання для родинних груп житлових будинків; реконструкція існуючих жилих будинків та переобладнання нежилих будинків у жилі; передача до житлового фонду соціального призначення комунальної власності житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;

- запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

Основні результативні показники програми:

1) виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і в першу чергу для тих, які перебувають в інтернатних закладах. Закріплення права власності на житло та майно дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

2) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей або після завершення терміну піклування над такими дітьми.

Показник ефективності становитиме 50,0 тис. гривень на реконструкцію чи капітальний ремонт житла однієї дитини;

3) добудова житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку для забезпечення житлом 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, загалом на 374 кв. м житла.

Показник ефективності становитиме 8070 тис. гривень на 1 кв. м житла для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Строки виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, тис. гривень у тому числі) Очікуваний результат
2017 рік 2018 рік

2019

рік

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1. Ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2017-2019 роки служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми об’єднаних територіальних громад без залучення бюджетних коштів - - - формування бази даних нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
2. Встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження 2017-2019 роки служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми об’єднаних територіальних громад без залучення бюджетних коштів - - - забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1. Створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування, та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад без залучення бюджетних коштів - - - вивчення стану нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та визначення потреби у фінансових та матеріальних ресурсах
2. Складання проектно-кошторисної документації на проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад визначається відповідно до потреби - - - підготовка до проведення ремонтних робіт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1. Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад районний бюджет 50,000 - -

підготовка житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для вселення у 2017 році - 1 власник;

у 2018 році - 0. ;

у 2019 році - 0. Забезпечення належних житлових умов для 1 дитини.

бюджети об’єднаних територіальних громад - - -
4. Визначення потреб у забезпеченні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом 1. Аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї  або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом 2017-2019 роки служба у справах дітей райдержадміністрації, районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад без залучення бюджетних коштів - - - визначення потреби у забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб дітей даної категорії в забезпеченні їх житлом
2. Аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, строкову службу у Збройних Силах У країни, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом 2017-2019 роки служба у справах дітей райдержадміністрації, районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад без залучення бюджетних коштів - - - визначення потреби у забезпеченні житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб осіб даної категорії у забезпеченні їх житлом
5. Ведення обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення 1. Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  без залучення бюджетних коштів - - - забезпечення дотримання права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на отримання соціального житла
2. Ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  без залучення бюджетних коштів - - - захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 1. Добудова незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності; придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  районний бюджет 532,62 710,16 887,7

надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа:

у 2017 році - 4;

у 2018 році - 5;

у 2019 році - 8;

(з розрахунку 22 кв. м на одну дитину);

загалом –               374 кв. м житла

бюджети об’єднаних територіаль-них громад 177,54 177,54 532,62
2. Реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  визначається відповідно до потреби - - - створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3. Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  без залучення бюджетних коштів - - - створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
7. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1. Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  без залучення бюджетних коштів - - - захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
2. Забезпечення у разі надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, звернення до нотаріуса за місцем розташування житла щодо накладання заборони на його відчуження 2017-2019 роки районна державна адміністрація, виконкоми об’єднаних територіальних громад  без залучення бюджетних коштів - - - забезпечення контролю за збереженням нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування чи праві власності
Районний бюджет 2 180,48 760,16 887,7 1 420,32
Бюджети об’єднаних територіальних громад 887,700 177,54 177,54 532,62
ВСЬОГО: 3 068,18 760,16 887,7 1 420,32

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити службу у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 05 січня та 05 липня, упродовж її реалізації, інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 10 січня та 10 липня впродовж дії  Програми інформує районну державну адміністрацію та районну раду про хід її виконання, а також щороку до 15 січня забезпечує подання звітності про виконання програми у          відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації.

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

Прочитано 844 разів Останнє редагування Четвер, 27 квітня 2017 11:50
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.