Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 23 лютого 2017 09:25

Рішення № 245 Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2017-2018 роки (нова редакція)

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb  

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                    245.

м. Зборів

Про Програму розвитку малого і середнього

підприємництва Зборівського району

на 2017-2018 роки (нова редакція)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 36-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій, президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району на 2017-2018 роки (нова редакція) (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Лобур М.В.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 245.

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва Зборівського району

на 2017-2018 роки (нова редакція)

1. Паспорт програми

  Ініціатор розроблення програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Розробник програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Співрозробники програми структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, районна рада підприємців при районній державній адміністрації
  Відповідальний виконавець програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації
  Учасники програми структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, районна рада підприємців при районній державній адміністрації
  Термін реалізації програми 2017 – 2018 роки
  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет, міський, селищний та сільські бюджети
 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

64,0 тис. гривень

1) кошти районного бюджету 64,0 тис. гривень

2. Стан і аналіз проблеми малого бізнесу в районі

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцненню економіки району.

Головною метою програми є створення сприятливих умов для стійкого зростання малого і середнього бізнесу з урахуванням соціально-економічних пріоритетів району. Це можливо у разі спрямування спільних дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських організацій, установ інфраструктури на створення ефективної системи підтримки малого і середнього підприємництва.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому. Активізація та становлення господарських відносин зумовлює структурне реформування місцевої економіки, оперативне насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і посилення конкуренції, забезпечення зайнятості населення та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Необхідність посилення підтримки малого і середнього бізнесу органами місцевого самоврядування обумовлюється важливістю проведення адекватної та ефективної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні з урахуванням специфіки ринкових відносин та економічного розвитку району. Розроблення районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 -2018 роки дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні економічної стабільності та процвітання району.

Стратегічна мета: створення стимулюючих умов для розвитку малого і середнього підприємництва шляхом удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва в районі, впровадження ефективної регуляторної політики, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємницької діяльності до розвитку інноваційного виробництва.

Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу є кількість діючих суб’єктів малого підприємництва. За підсумками роботи за 2015 рік в районі працювало 123 суб’єкти малого та середнього бізнесу (47% від усіх зареєстрованих структур малого підприємництва), у 2016 році працює 125 суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Протягом 2016 року в структурах малого підприємництва  обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) очікується на суму 500 мільйонів гривень.

Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів і свідчить про орієнтацію підприємницьких структур до заняття торгово-посередницькою діяльністю.

Питома вага підприємницьких структур малого підприємництва по району становить в галузі:

  промисловості                               – 10%

  сільського господарства                          – 25%

  транспорту                                              – 3%

  будівництва                                   – 4%

  торгівлі і громадського харчування         – 46%

  інших                                            – 12%

 

Питома вага підприємницьких структур малого підприємництва по району

програма

 

                            

В поточному році сплачують єдиний податок 22 суб’єкти малого бізнесу (юридичні особи),  всього  платників єдиного податку – 55 суб’єктів. Із загальної кількості сплачують єдиний податок за ставкою 3% – 2 суб’єкти господарювання за ставкою 5% – 20 суб’єктів.

Станом на 1 жовтня 2016 року зареєстровано 1106 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, з них  працює 818, або 74% від усіх зареєстрованих.

Протягом 9 місяців  поточного  року суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджету 19,5 млн. гривень, що становить 35,3% до поступлень по району, за рік  очікується надходжень в сумі  26 млн. гривень. 

На підприємствах малого та середнього бізнесу працює 1170 чоловік.

Зборівським відділенням Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області протягом 9 місяців поточного року проведено 7 семінарів для платників податків та опубліковано 17 статей у районній комунальній газеті «Зборівська дзвіниця» з різних питань оподаткування.

В районі триває процес становлення селянських (фермерських) господарств (зареєстровано більше 60). В поточному році працювало 29 селянських (фермерських), в користуванні яких знаходиться 3,5 тисяч  гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 3,5 тисяч гектарів ріллі, в середньому на одне фермерське господарство припадає 122 гектари сільськогосподарських угідь.

Основний напрям розвитку фермерських господарств – рослинництво. Лише два фермерських господарства «Еліта 91», «Поляна К» займаються вирощуванням свиней.

В структурі посівних площ фермерських господарств переважають зернові культури (95%) та озимий ріпак на зерно (5%). Питома вага посівної площі фермерських господарств в структурі посівних площ всіх сільськогосподарських підприємств району у 2016 році склала 10% і цей показник щорічно збільшується.

В порівняльному групуванні економічно-активних фермерських господарств району за площею сільськогосподарських угідь, станом на 1 жовтня 2016 року найменші фермерські господарства функціонують з площею 1 гектар і найбільше фермерське господарство «Софія-А» освоїло землі на площі понад 1000 гектарів. До 100 га  ріллі  обробляють понад 60% фермерських  господарств району, 9 господарств – від 100,1 га до 500 га сільгоспугідь.

У розвитку фермерства є свої труднощі, які суттєво гальмують їх розвиток, це зокрема нестача коштів на придбання техніки, мінеральних добрив, насіння і пально-мастильних матеріалів, значна диспропорція між цінами на сільськогосподарську та промислову продукцію.

3. Аналіз ситуації і перспективи розвитку ринку праці та зайнятості населення

Зайнятість населення району знаходиться у прямій залежності від рівня його соціально-економічного розвитку. Зважаючи на економічний стан в районі, рівень зайнятості населення стабілізувався на рівні попереднього року. Орієнтація роботодавців на застосування сучасних технологій, підвищення продуктивності праці не дає суттєвого збільшення потреби у додатковій робочій силі. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами діяльності в районі, передбачається вирішувати через службу зайнятості, ефективною підтримкою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяльності.

Малий бізнес залучає до продуктивної праці певну кількість незайнятих громадян. Окрім того, малий бізнес зменшує навантаження на державний бюджет, зменшує рівень безробіття. Сьогодні для суспільства негативною є не тільки сама проблема безробіття, а й недосконалість механізму його профілактики. У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний соціальний ефект.

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні, зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця. З огляду на це, як свідчить і зарубіжна статистика, мале підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж велика індустрія.

Окрім вирішення проблем створення нових робочих місць, формування конкурентного ринкового середовища та відповідної кон’юнктури ринкової економіки, малі підприємства виконують ще ряд важливих функцій.

Прогнозні дані руху робочої сили через районну службу зайнятості передбачають пропозицію на ринку праці 1418 незайнятих громадян, з них 631 особа звернулася за сприянням у працевлаштуванні протягом 9 місяців 2016 року.

Службою зайнятості пропонується система заходів щодо орієнтації безробітних на самозайнятість. Завдання центру зайнятості полягає в інформуванні громадян про сутність самозайнятості, кроки і дії, які їм варто здійснити для започаткування власного бізнесу, допомогти їм в його організації.

Протягом 9  місяців 2016 року трьом безробітним виплачено одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності на загальну суму  55,0  тис гривень,  за 2015 рік – 11 безробітним на суму  131,1 тис. гривень.

Районним центром зайнятості за   9 місяців 2016 року 5 безробітних працевлаштовані на нове робоче місце з компенсацією  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.  

За 9 місяців 2016 року центром зайнятості надано 5906 профконсультаційних послуг, спрямованих на заняття підприємницькою діяльністю, проведено  7 семінарів на тему „Як почати свій бізнес”, в яких взяло участь 58 безробітних  та 6 семінарів з питань організації зеленого туризму, в яких  взяло участь 61 безробітний. Організовано та проведено навчання на курсах підвищення кваліфікації по спеціальності „Менеджмент малого підприємництва” двох безробітних. Ця робота дала можливість 2 безробітним підготуватися до підприємницької діяльності, розробити бізнес-плани, які є робочим інструментом у сфері підприємництва.

В районі продовжує розвиватися ринкова інфраструктура, яка в значній мірі створює сприятливе середовище для розвитку підприємництва.

В районі діють 3 відділення банків, а саме: «Приватбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», 2 кредитних спілки «Самопоміч», «Вигода».

Також сприяє розвитку підприємницької діяльності та захисту його економічних інтересів діяльність на території району відділення страхової компанії НАСК „Оранта” та відділення „Страхова група „ТАС”.

Протягом 2015-2016 років поступило іноземних інвестицій на суму 70 тисяч доларів США, найбільше з яких припадає на Чеську республіку.

Обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості та сільського господарства.

Основну групу товарів, що формують структуру експорту, складає продукція сільського господарства.

На території району зареєстровано 14 спільних підприємств, основними торгівельними партнерами є Польща, Туніс, Італія та Німеччина.

З метою залучення інвесторів періодично оновлюється інвестиційний паспорт району та інвестиційні пропозиції.

Пріоритети інвестиційного співробітництва:

-    агропромисловий комплекс: виробництво технічних культур (ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи);

-    рибне господарство;

-    розвиток тваринництва;

-    виробництво будівельних матеріалів;

-    розвиток об’єктів туристичної рекреаційної та придорожньої інфраструктури.

В районі функціонує 259 закладів  торгівлі та 25 закладів ресторанного господарства. У 4 населених пунктах району здійснюють торгівлю підприємства районного споживчого товариства (далі – РайСТ), працюють маркети ТЕКО РайСТ у селах Оліїв, Перепельники, Чистопади, Підберізці.

На балансі РайСТ перебуває 35 об’єктів торгівлі, з них: 4 – не працюючі, 27 – знаходиться в оренді, 4 – здійснюють торгівлю.

Обсяг роздрібного товарообороту за  2016 рік очікується  в  сумі  95  млн гривень, що  становитиме 97% до відповідного періоду минулого року, середньомісячний товарообіг  по району на 1 особу складає 190,3 гривень (187,3 гривень до відповідного періоду минулого року).

Товарооборот РайСТ склав 1684 тис  гривень.

За 2016 рік очікується надати населенню платних послуг  на суму 36 млн гривень.

Протягом 2015-2016 років на території району введено  в дію 4  підприємства торгівлі, з них один в місті Зборів і 3 – в сільській місцевості.

Протягом 2015-2016 років в районі реалізовувалась районна програма розвитку малого підприємництва. Реалізація заходів Програми дала в деякій мірі позитивні тенденції щодо активізації підприємницької діяльності, в результаті виконання заходів якої протягом 2-х років очікується досягти наступних результатів:

- кількість діючих суб’єктів малого підприємництва становить 125 одиниць;

- кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 30 одиниць;

- чисельність працюючих на малих підприємствах – 1100 чоловік;

- кількість підприємців-фізичних осіб – 1040 чоловік;

- кількість фермерських господарств – 29 та сільськогосподарських угідь в господарствах – 3543,2 гектара;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва – 26000 тис гривень.

Програма розвитку малого підприємництва поділяється за такими основними напрямками:

-    впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

-    фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

-    ресурсна та інформаційна підтримка, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Протягом 2015-2016 років районною державною адміністрацією видано розпорядження голови райдержадміністрації від 30 грудня  2015 року №660-од «Про організацію та проведення громадських  робіт у 2016 році».

Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації за 2015 рік надано 8521 консультацію та 8349 адмінпослуг, в тому числі  8 документів дозвільного характеру і  за січень-жовтень поточного року надано 8219 консультацій та 8093 адмінпослуг, в тому числі  5 документів дозвільного характеру. 

За   2015  рік  зареєстровано 93 суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі 86  фізичних і 7 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 116 осіб, в тому числі  110 фізичних і 6 юридичних.

За 9 місяців поточного року зареєстровано 81 суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі 73 фізичних і 8 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 51 особи, в тому числі 48 фізичних і 3 юридичних.

На підтримку розвитку малого підприємництва у 2015-2016 роках з районного бюджету виділено  4 тис. гривень,  які використано.

В 2015-2016 роках банками району надано кредитів підприємствам малого бізнесу та підприємцям в сумі  3,4 млн гривень.

За 2015-2016 роки підприємницьким структурам здано в оренду 170 кв. м. приміщень комунальної власності.

Протягом 2015 року бюджетними установами проведено 12 процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на суму 12998,8 тис. гривень. Крім того, проведено закупівлі без застосування процедур на суму 8187,2 тис. гривень.

Протягом січня-вересня  поточного року бюджетними установами проведено 12 процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на суму 9293,3 тис. гривень, без застосування процедур – на суму 13577 тис. гривень.

Щоквартально проводиться аналіз стану та перспектив розвитку малого підприємництва.

В усіх загальноосвітніх школах району вивчався курс „Основи економіки”, у 7 навчальних закладах (у 10-х класах) вивчається курс «Фінансова грамотність». у 8 класі Гає-Розтоцького навчально-виховного комплексу вивчається курс за вибором «Основи податкового законодавства». В 2016 році охоплено навчанням виробничих професій  на базі  Залозецького міжшкільного навчального виробничого комбінату 190 учнів з п'яти загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них:

- водій категорії  «В» - 71 учень; 

- водій категорії «С» - 57 учнів;

- допрофесійна підготовк – 62 учні.

Зборівським коледжем Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя протягом 2015-2016 років  підготовлено спеціалістів  робітничих професій (в розрізі):

  маляр, муляр, штукатур  – 24 студенти;

  кухар, офіціант, бармен – 57 студентів;

  електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія „С”) – 43 студенти;

  столяр-будівельник, паркетник – 29 студентів.

Основними проблемами, що гальмують розвиток малого підприємництва в районі є:

-    незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

-    в районному бюджеті передбачаються малі обсяги  коштів на підтримку підприємництва;

-    відсутність реальної застави та високі відсоткові ставки для отримання кредитів у банках;

-    недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

-    відсутній диференційований підхід при встановлені ставок єдиного податку по окремих галузях;

-    нестабільність законодавчої та нормативної бази, надмірний тиск державної регуляції, які не сприяють виходу нових підприємств на ринок і не стимулюють розвиток їх діяльності;

-    недосконалість державної статистичної звітності;

-    надмірна ускладненість дозвільних процедур для відкриття бізнесу;

-    відсутність дієвої системи мікрокредитування спеціалізованими установами;

-    відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів.

4. Головна мета та завдання програми

Головною метою є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Основними завданнями програми є:

-    сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва – товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом залучення їх до районних та обласних ярмаркових заходів;

-    формування відкритого інформаційного простору у дозвільній сфері;

-    надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва;

-    створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів;

-    створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття;

-    організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;

-    упорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.

-    формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-    удосконалення ресурсного розвитку суб’єктів малого підприємництва;

-    розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;

-    спрощення умов започаткування власної справи та створення нових робочих місць;

-    насичення ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем.

5. Заходи Програми до пріоритетних завдань

за напрямами розвитку малого і середнього підприємництва

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки є комплексом взаємопов’язаних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем життєдіяльності даної галузі в районі.

5.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Програма розвитку розвитку малого і середнього підприємництва – це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення всіх перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості малого підприємництва в районі.

Головним напрямком у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ визнається подальше впровадження регуляторної політики. Робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядування повинна бути направлена на забезпечення повноти, якості та прозорості виконання положень державної регуляторної політики, визначених в Законі України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Робота органів влади з питання реалізації засад регуляторної політики ще не носить системного характеру. Це обумовлено недостатнім рівнем знань та умінь у представників органів влади, недостатнім фінансуванням заходів з аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності, низьким рівнем активності і бажання громадськості, суб’єктів господарювання брати участь у визначенні ефективності дії, аналізу наслідків впровадження та реалізації засад регуляторної політики.

Реалізація заходів з впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності має також направлятися на удосконалення нормативної бази розвитку малого підприємництва, підготовки за участю суб’єктів малого підприємництва і об’єднань підприємців проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки зі створенням системи зворотнього зв’язку, залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, наукових кіл, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства.

Важливим напрямком сприяння розвитку малого підприємництва в районі є спрощення процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності необхідних дозволів та погоджень для зайняття діяльністю у різних сферах виробництва та надання послуг.

Забезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері є не менш важливою складовою для підвищення діяльності дозвільних центрів, яка реалізується за допомогою розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікуванні інформації у друкованих засобах масової інформації, проведенням семінарів для керівників малих підприємств.

Обов’язковою складовою позитивного підприємницького клімату є також запровадження ефективної системи правового захисту підприємців, яка передбачає:

-    забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

-    недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;

-    забезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствами всіх форм власності.

Реформування діючої системи оподаткування, обліку та звітності здійснюється відповідно до сучасних напрямків реформування податкової політики держави, що в свою чергу призводить до стимулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу та як наслідок – досягнення позитивних результатів за таким напрямком податкової політики як місцеві податки та збори.

Пріоритетним напрямком діяльності органів виконавчої влади на наступні роки має стати поглиблення регуляторної реформи, проведення аналізу дій, недопущення прийняття неефективних регуляторних актів, впровадження спрощених механізмів отримання дозволів і погоджень, удосконалення політики щодо стягнення місцевих податків і зборів, забезпечення правового регулювання порядку проведення перевірок, реалізація прав громадськості при здійсненні державної регуляторної політики.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансове забезпечення програми в районі здійснюється, головним чином, за рахунок коштів підприємців, кредитних спілок та банківських установ. У зв’язку з тим, що район є дотаційним, не виділяються кошти на підтримку та розвиток малого підприємництва.

Заходи фінансової підтримки малого підприємництва за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття мають забезпечувати якісні показники розвитку малого бізнесу.

Визначну роль у питанні фінансової підтримки малого і середнього підприємництва має забезпечити орієнтація банківської, кредитної політики на збільшення довгострокових кредитів, а також створення та забезпечення діяльності фондів кредитних гарантій для суб’єктів малого підприємництва, що забезпечить доступ суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів.

Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом впровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.

Розробка механізму щодо представлення інвестиційних пропозицій підприємств району на національних та міжнародних заходах, що дасть змогу підприємствам району брати участь у проектах, які дають змогу забезпечити міжнародну матеріальну та технічну підтримку.

Виконання програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Для багатьох підприємців, особливо новостворених суб’єктів, є певна недоступність послуг консультаційних фірм через досить високу ціну на їх послуги та недостатність або відсутність таких фірм, проблемою є й пошук доступних за ціною приміщень, особливо для підприємств виробничого спрямування.

Одним із завдань Програм у напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення є надання суб’єктам малого і середнього підприємництва відповідної допомоги з боку районної державної адміністрації.

Значна увага в Програмі приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва та навчанню незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.

5.4. Формування інфраструктури розвитку підприємництва

Формування розвинутої інфраструктури малого і середнього бізнесу є одним з вагомих факторів підтримки розвитку підприємництва.

Важливість розвиненої інфраструктури малого і середнього підприємництва пояснюється тим, що є попит на послуги, що надаються елементами інфраструктури, цей попит зростає з ростом кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва та тим, що недостатність цих послуг може стати бар’єром на шляху подальшого розвитку підприємництва.

Для формування інфраструктури розвитку підприємництва в районі здійснюються такі кроки:

- ведення обліку установ інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва;

- підтримка функціонування кредитної спілки для надання мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва, подальший розвиток страхових компаній та сприяння створенню нових, пошук нових інформаційно-консультаційних установ;

- надання допомоги у створені нових елементів інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва.

Для ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в районі передбачено:

- ведення обліку незадіяних приміщень виробничих площ, придатних для використання;

- передача майна суб’єктам малого підприємництва і середнього підприємництва на умовах короткострокової оренди;

- надання консультацій з тендерних процедур;

- організація “круглих столів” з суб’єктами малого і середнього підприємництва;

- організація консультаційно-інформаційних “гарячих ліній” для підприємців, консультацій з питань започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності;

- організація і проведення “Дня підприємця”.

Для подальшого розвитку підприємництва необхідно забезпечити його ресурсну та інформаційну підтримку, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, створення розвинутої інфраструктури малого і середнього підприємництва.

6. Очікувані результати

З метою створення режиму сприяння розвиткові малого підприємництва розроблено проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, якою передбачено комплекс заходів.

Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення:

  кількості діючих суб’єктів малого підприємництва – до 127 одиниць;

  чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах – до 1120 чоловік;

  кількості підприємців – фізичних осіб – до 1030 чоловік.

  кількості фермерських господарств – до 30 одиниць;

  надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності структур малого бізнесу в сумі:

- 2017 рік – 28000 тис гривень;

- 2018 рік – 29000 тис гривень.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Проект районної програми схвалюється розпорядженням голови райдержадміністрації та затверджується рішенням сесії районної ради.

Програма впроваджуєть­ся протягом 2017-2018 років. Упродовж терміну дії програми щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за її виконанням.

Моніторинг реалізації Програм здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації її виконання.

Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками:

- обсяг коштів (в тому числі і бюджетних), витрачених на виконання Програми;

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

- відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам;

- повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми;

- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми.

Результати моніторингу враховуються під час розробки нових Програм на нові періоди та визначення необхідного обсягу фінансування Програм.

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва є складовою програми економічного і соціального розвитку району. Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до виконання Програми, здійснює відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням програми покладено на першого заступника голови райдержадміністрації.

Про хід виконання заходів програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації  щоквартально інформує  районну державну адміністрацію та департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності  та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.


8. Основні заходи реалізації районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва

Зборівського району на 2017-2018 роки

 

№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис. гривень
А). Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.1 Поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні. Забезпечення реалізації принципів державної регуляторної політики при плануванні, оприлюдненні проектів регуляторних актів у засобах масової інформації, на веб-сайті, проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості постійно розробники регуляторних актів, управління та відділи райдержадміністрації, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району не потребує коштів -
    Розроблення і затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, оприлюднення його на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації офіційного веб-сайту  облдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації

до 15 грудня

щороку

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації не потребує коштів  
    Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації не потребує коштів -
   

Забезпечення діяльності „гарячих ліній”, „телефонів довіри” як системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правової бази для підприємництва

постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад не потребує коштів -
1.2 Удосконалення дозвільної системи у сфері здійснення підприємницької діяльності. Створення центрів надання адміністративних послуг/пунктів дистанційного доступу в об’єднаних територіальних громадах 2017-2018 роки об’єднані територіальні громади -

-

    Запровадження електронного документообігу між центром надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг 2017-2018 роки центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг -  
    Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу 2017-2018 роки структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів влади -

-

Б) Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
2.1 Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

Передбачити виділення коштів:

-       на розвиток малого підприємництва(проведення форумів, семінарів, навчань);

І квартал

2017-2018 років

фінансове управління, відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації районний бюджет

2017 р. – 15,0

2018 р. – 15,0

2.2 Надання фінансово- кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності Кредитна підтримка малого бізнесу банківськими установами району 2017-2018 роки відділення банків: ”Приватбанк”, „Райффайзен банк Аваль”, «Ощадбанк»   в межах виділених коштів
  Кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб 2017-2018 роки кредитні спілки:  „Самопоміч”, «Вигода»   в межах виділених коштів
   

Проводити виплату одноразової допомоги безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю

2017-2018 роки районний центр зайнятості кошти державного фонду сприяння зайнятості в межах виділених коштів
    Надання компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття  для створення нових робочих місць 2017-2018 роки районний центр зайнятості кошти державного фонду сприяння зайнятості в межах виділених коштів
    Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності постійно відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району не потребує коштів  
    Забезпечити участь делегацій району з метою презентацій інвестиційного потенціалу району  у форумах, конференціях.    2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації кошти місцевого бюджету

2017 рік – 15,0

2018 рік – 15,0

    Оновити інвестиційний паспорт району та розробляти інвестиційні пропозиції райоу 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Постійне оновлення бази даних інвестиційних проектів, з метою пошуку потенційних інвесторів 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Участь у публічних заходах, виставках, ярмарках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району. 2017-2018 роки управління та відділи райдержадміністрації не потребує коштів -  
    Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з територіальними підрозділами центральних органів влади не потребує коштів
    Організація тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів
В) Ресурсне та інформаційне забезпечення формування інфраструктури розвитку підприємництва
3.1 Виявлення незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, об’єктів незавершеного будівництва Створення Єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів тощо 2017-2018 роки

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами

райдержадміністрації.

- згідно кошторису
    Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації   згідно кошторису
    Систематичний моніторинг та оцінка участі підприємств району в електронних державних закупівлях 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення інформаційної кампанії з метою заохочення малого та середнього підприємництва до участі в електронних державних закупівлях 2017 рік

структурні підрозділи

райдержадміністрації

не потребує коштів  
    Сприяння участі малого та середнього підприємництва району в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які проводяться в інших регіонах 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації

кошти

учасників

згідно

кошторису

    Формування інформаційної бази товарів (послуг), виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами району, а також поширення цієї інформації за його межами 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення тижня підприємництва, програма якого передбачає організацію круглих столів, виставок, семінарів та конкурсів з питань підприємництва 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації не потребує коштів  
    Проведення факультативних уроків підприємництва в школах району та Зборівському коледжі Тернопільського Національного технічного університету ім.І.Пулюя 2017-2018 роки відділ освіти райдержадміністрації, Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя. -  
    Сприяння створенню рад підприємців у новостворених об’єднаних територіальних громадах та при райдержадміністрації 2017 рік відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Сприяння розвитку  інфраструктури малого та середнього підприємництва 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
3.2 Підвищення рівня розвитку підприємництва. Проведення аналізу стану малого підприємництва Сприяти залученню суб’єктів підприємницької діяльності до виїзного обслуговування сільського населення протягом дії Програми відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району, суб’єкти підприємницької діяльності не потребує коштів  
    Здійснити заходи щодо упорядкування територій на яких здійснюється стихійна виїзна торгівля 2017 рік виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району - -
    Сприяти розвитку „зеленого туризму” в районі 2017-2018 роки відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району, суб’єкти підприємницької діяльності кошти суб’єктів підприємницької діяльності -
    Проведення в рамках щорічних фестивалів майстер-класів та виставок-ярмарок ремісничих товарів 2017-2018 роки відділ культури і туризму райдержадміністрації, кошти учасників згідно кошторису
    Забезпечити участь делегацій району у Міжнародних інвестиційних форумах, представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну привабливість району 2017-2018 роки відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації   -
    Проводити передсвяткові ярмарки, виставки розпродажі продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. Забезпечити участь підприємців району в обласних сільськогосподарських ярмарках. постійно відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації кошти учасників -
3.3 Покращення стану інформованості підприємців з актуальних питань організації, розвитку, умов здійснення та розвитку підприємницької діяльності Проведення нарад, семінарів  для підприємців з питань роз’яснень змін та доповнень у законодавстві відповідно оподаткування, обліку, звітності, охорони праці. згідно графіку Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, відділ статистики в Зборівському районі, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в межах кошторису витрат та кошти учасників -
    Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва 2017-2018 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації не потребує коштів  
    Надавати консультативну допомогу молоді, яка вирішила займатись підприємницькою діяльністю. постійно відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації.
    Залучати засоби масової інформації для пропаганди підприємницької діяльності і формування позитивної громадської думки. постійно редакція районної комунальної газети „Зборівська дзвіниця”
    Відзначення кращих підприємців району в рамках урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця

І декада

вересня щороку

відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності,  торгівлі та цивільного захисту райдержадміністрації  

згідно

кошторису

3.4 Залучення та підтримка роботодавців у створені нових робочих місць, розповсюдження позитивного досвіду роботи підприємців у вирішені соціальних проблем регіону Охоплення навчанням учнів шкіл виробничими професіями  (водій категорій В, С) 2017-2018 роки відділ освіти райдержадміністрації

2017 р.-2,0

2017 р.-2,0

  Підготовити для суб’єктів малого підприємництва спеціалістів за професіями (чол.) Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету ім.. І.Пулюя кошти коледжу, фзичних осіб згідно кошторису
  2017 рік         2018 рік  
-    Розробка програмного забезпечення 34 21
-    Бухгалтерський облік 18 25
-    Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 25 41
-    Організація дорожнього руху 10 10  
-    Організація виробництва 19 19
-    Столяр-будівельник, паркетник 15 -  
-    Муляр, маляр, штукатур 17 18
-    Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 21 14
-     Кухар. Офіціант. Бармен 29 30
3.5 Навчання та працевлаштування соціально-незахищених верств населення Сприяти направленню на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтованими на мале підприємництво, проводити семінари серед безробітних „Як започаткувати власну справу” протягом дії програми районний центр зайнятості кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах виділених коштів
    Проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб з питань підприємництва 2017 рік районний центр зайнятості не потребує коштів  
    Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням щодо можливостей започаткування власної справи, сприяння в організації підприєм-ницької діяльності 2017-2018 роки

районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району

не потребує коштів  
3.6 Забезпечення додаткового працевлаштування осіб з числа безробітних Розробка механізму залучення сільського населення до розвитку зеленого туризму протягом дії програми відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району не потребує коштів -
    Здійснення заходів щодо легалізації „тіньової” зайнятості та обов’язкової реєстрації найманих працівників, зайнятих у малому бізнесі шляхом укладання трудових договорів між працівниками та суб’єктами підприєм-ництва 2017-2018 роки Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості не потребує коштів  
                   

                   Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба


Додаток 1

до Програми

КІЛЬКІСТЬ

об’єктів інфраструктури розвитку малого підприємництва

Зборівського району 

                                                                                                            (одиниць)

№ з/п Показники 2015р звіт.

2016р.

очікуване

виконання

2017р.

прогноз

2018р.

прогноз

1 2 3 4 5 6
1. Бізнес–центри        
2. Бізнес–інкубатори        
3. Технопарки        
4. Лізингові центри        
5. Комерційні банки        
Філії 3 3 3 3
 

Зборівське відділення ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (47201, м.Зборів, вул. Б.Хмельницького,4)

Романів Любомир Миколайович, тел.: 2-31-08

       

Зборівське відділення Тернопільської обласної дирекції ЗА „Райффайзен Банк Аваль” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 14)

Доскоч Роман Володимирович, тел.: 2-16-55

       
Зборівське відділення №6357 Тернопільської філії ПАТ „Державний ощадний банк України” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 48), тел.: 2-11-72        
6. Фінансово–кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування): 3 2 2 2

кредитна спілка „Самопоміч” (47201, м.Зборів, вул.Козацька, 21)

Чорнописький Володимир Володимирович

       
-

кредитна спілка „Вигода”(47201, м Зборів вул. Б.Хмельницького,2)

Сисак Алла Михайлівна

       
7. Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії        
8. Біржі        
9. Інформаційно–консультативні установи        
10 Страхові компанії 2 2 2 2
Зборівське відділення „НАСК „Оранта” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького,48) Шевчук Галина Дмитрівна, тел.2-11-96        

Зборівське відділення Тернопільської філії ЗАТ „Страхова група „ТАС” (47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 54)

Вербицька Оксана Василівна, тел.2-16-38

       
11 Аудиторські фірми, аудитори підприємці - - - -
12 Фонди підтримки підприємництва. - - - -

 


Додаток 2

до Програми

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб’єктів малого підприємництва

Зборівського району

 

№ з/п Показник

2015р.

звіт

2016р.

2017р.

прогноз

2018р.

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

123 125 126 127
суб'єктів малого підприємництва (юридичних) 119 121 122 123
суб'єктів середнього підприємництва (юридичних) 4 4 4 4
2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

1090 1100 1110 1120
у суб'єктів малого підприємництва 605 614 622 630
у суб’єктів середнього підприємництва 485 486 488 490
3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), % 68 69 69 69
4. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, % 43,7 32,0 32,8 34
5. Кількість підприємців-фізичних осіб (зареєстрованих) один 1011 1040 1030 1030
6. Платників податків (діючих) один. 799 818 820 822
7. Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць 28 29 30 30
Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га 4391 3543,2 3600 3650
8.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

1 1 1 1
що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності 1 1 1 1
9.

Кількість об'єктів інфраструктури розвитку підприємництва, одиниць

з них:

6 5 5 5
бізнес-центри - - - -
бізнес-інкубатори - - - -
технопарки - - - -
банківські установи (філії, відділення) 3 3 3 3
небанківські установи (з них кредитні спілки) 3 2 2 2
фонди розвитку підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП) - - - -
інші - - - -
10. Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць 1 1 1 1
11. Кількість координаційних, галузевих рад 1 1 1 1
12. Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн. - - - -
13. Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць - - - -
14. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн. - - - -
15. Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць - - - -
16. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми - - - -
17.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

-   загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

-   кількість замовлень, одиниць;

-  відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

- - - -
18. Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб 11 3 20 25
19. Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб 24 25 25 25
20. Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб 200 220 220 220

 

Прочитано 777 разів Останнє редагування Четвер, 23 лютого 2017 09:36
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.