Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Читайте також..

Зараз на сайті

На сайті 28 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 23 лютого 2017 09:13

Рішення № 243 Про Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2017 року                                                                    243.

м. Зборів

Про Програму фінансової підтримки

діяльності Центру надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації

на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 43-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції) (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 лютого 2016 року № 84 «Про програму фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації на 2016-2018 роки».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 243.

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Паспорт Програми

Найменування Програми

Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», доручення Президента України від 06.12.2012 р. № 1-1/3280

Розробник Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Основні заходи Програми

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг

Строки реалізації Програми

2016-2018 роки

Фінансове забезпечення Програми

загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 159000,00 грн.

Загальні засади

Програма розроблена з метою реалізації вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності». 

Програма фінансової підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) Зборівської районної державної адміністрації (далі – Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Мета Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Створення зручних і сприятливих умов отримання таких послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Основними завданнями та заходами Програми є:

- надання суб’єктам звернень вичерпних інформацій і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАПу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади до вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

- виготовлення іменних печаток адміністраторів;

- виготовлення захищених носіїв особистих ключів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результатів надає можливість:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних  послуг;

-зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

-отримання максимуму адміністративних  послуг в одному приміщені;

-забезпечення зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи ЦНАПу.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2016

2017

2018

1.

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

3.

Наповнення веб-сторінки райдержадміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення ЦНАПу, тощо

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

4.

Видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП та безоплатне поширення таких матеріалів у ЦНАПі

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4000,00

1000,00

-

3000,00

5.

Покращення умов надання адміністративних послуг:

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

101,00

30000,00

34000,00

37000,00

5.1

придбання канцелярських товарів

48000,00

15000,00

14000,00

19000,00

5.2

обслуговування оргтехніки

31000,00

10000,00

10000,00

11000,00

5.3

заправка картриджів

18000,00

5000,00

6000,00

7000,00

5.4

придбання печаток

1000,00

-

1000,00

-

5.5

виготовлення захищених носіїв особистих ключів

3000,00

-

3000,00

-

6.

Придбання багатофункціо-нального офісного принтера

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

54000,00

25000,00

14000,00

15000,00

7.

Всього тис. гривень

-

159000,00

56000,00

48000,00

55000,00

 

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

від 22 лютого  2017 року                                                                    243.

м. Зборів

Про Програму фінансової підтримки

діяльності Центру надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації

на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 43-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції) (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 лютого 2016 року № 84 «Про програму фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації на 2016-2018 роки».

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 243.

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки (у новій редакції)

Паспорт Програми

Найменування Програми

Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2016-2018 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», доручення Президента України від 06.12.2012 р. № 1-1/3280

Розробник Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Основні заходи Програми

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг

Строки реалізації Програми

2016-2018 роки

Фінансове забезпечення Програми

загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 159000,00 грн.

Загальні засади

Програма розроблена з метою реалізації вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності». 

Програма фінансової підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) Зборівської районної державної адміністрації (далі – Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Мета Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Створення зручних і сприятливих умов отримання таких послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Основними завданнями та заходами Програми є:

- надання суб’єктам звернень вичерпних інформацій і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАПу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади до вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

- виготовлення іменних печаток адміністраторів;

- виготовлення захищених носіїв особистих ключів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результатів надає можливість:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних  послуг;

-зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

-отримання максимуму адміністративних  послуг в одному приміщені;

-забезпечення зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи ЦНАПу.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2016

2017

2018

1.

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

3.

Наповнення веб-сторінки райдержадміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення ЦНАПу, тощо

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

4.

Видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП та безоплатне поширення таких матеріалів у ЦНАПі

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4000,00

1000,00

-

3000,00

5.

Покращення умов надання адміністративних послуг:

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

101,00

30000,00

34000,00

37000,00

5.1

придбання канцелярських товарів

48000,00

15000,00

14000,00

19000,00

5.2

обслуговування оргтехніки

31000,00

10000,00

10000,00

11000,00

5.3

заправка картриджів

18000,00

5000,00

6000,00

7000,00

5.4

придбання печаток

1000,00

-

1000,00

-

5.5

виготовлення захищених носіїв особистих ключів

3000,00

-

3000,00

-

6.

Придбання багатофункціо-нального офісного принтера

центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

54000,00

25000,00

14000,00

15000,00

7.

Всього тис. гривень

-

159000,00

56000,00

48000,00

55000,00

Керуюча справами районної ради                          Л.В.Горба

Прочитано 615 разів Останнє редагування Четвер, 23 лютого 2017 09:17
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.