Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 23 лютого 2017 09:08

Рішення № 242 Про Програму забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ukraina gerb  

 ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 СІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  лютого  2017 року                                                                    242.

м. Зборів

Про Програму забезпечення діяльності

відділу з питань державної реєстрації

Зборівської районної державної

адміністрації на 2017-2018 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 40-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення  районної ради

                                                                                                       від 22 лютого 2017  року № 242.

ПРОГРАМА

забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації

Зборівської районної державної адміністрації на 2017 – 2018 роки

І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
3 Розробник програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
4 Співрозробники програми
5 Відповідальний виконавець програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
6 Учасники програми відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації
7  Термін реалізації програми 2017 – 2018 роки
8 Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)           районний
10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

70 тис. гривень
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету 70 тис. гривень
кошти небюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми районний бюджет

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма забезпечення діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації на 2017 - 2018 роки (далі – програма) вирішує проблеми організаційної діяльності відділу з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації (далі – відділ) щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Програма розроблена з метою реалізації основних положень законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зазначеними законами та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1395-р покладено повноваження надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на районні державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад.

З метою створення належних умов для організації повноцінного виконання державними реєстраторами визначених законодавством повноважень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, необхідно виділити асигнування з районного бюджету, для чого розроблена дана програма.

За 2016 рік (травень – грудень 2016 року) відділом з питань державної реєстрації районної державної адміністрації вчинено 2509 реєстраційних дій:

- з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 2219;

- з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 290.

Протягом даного періоду:

- до державного бюджету за надання інформації зараховано 53796 гривень;

- до районного бюджету всього зараховано 233660 гривень, в тому числі:

  • за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 218160 гривень;
  • за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 15500 гривень.

ІІІ. Мета Програми

Мета програми – створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Завданням програми є надання публічних послуг відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території району, де проживає особа.

Досягнення мети Програми передбачається за рахунок:

- забезпечення на належному рівні діяльності відділу з питань державної реєстрації районної державної адміністрації, із дотриманням норм законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року №3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»;

повне забезпечення відділу з питань державної реєстрації районної державної адміністрації архівними стелажами, пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, іншими предметами довгострокового користування;

виготовлення інформаційних стендів, табличок та вивісок в приміщенні відділу з питань державної реєстрації районної державної адміністрації, виготовлення печаток для державних реєстраторів;

залучення фінансових та інвестиційних ресурсів, із різних джерел, не заборонених законодавством, для належного матеріально-технічного забезпечення, виконання повноважень з державної реєстрації адміністративних послуг;

підвищення кваліфікації державних реєстраторів, проведення їх навчання;

забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості адміністративних послуг.

Згідно із статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» фінансове забезпечення державних реєстраторів здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення Програми визначений заходами і становить 70 тис. гривень. Термін окупності проекту Програми складає в середньому від трьох до чотирьох місяців.

V. Ресурсне забезпечення програми

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2017

2018

Разом

Обсяг ресурсів,

усього,

у тому числі:

36100 33900 70000
районний бюджет 36100 33900 70000

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

з/п

Зміст заходу Виконавець Всього тис. грн. Потреба у коштах на виконання заходу (тис. грн.)

2017

2018

1. Забезпечити відділ з питань державної реєстрації багатофункціональним офісним принтером (1 шт.), картриджами (3 шт.) відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 9000,0 9000,0 -
2.

Забезпечити відділ з питань державної реєстрації архівними стелажами

відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 10000,0 10000,0 -
3. Придбання витратних матеріалів (канцтовари, папір офісний), печаток відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 24000,0 12000,0 12000,0
4. Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, поточний ремонт техніки) відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 6000,0 3000,0 3000,0
5. Придбання захищених носіїв ключової інформації ЕК «Алмаз» відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 2100,0 2100,0 -
6. Встановлення охоронної сигналізації відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 14700,0 - 14700,0
7. Обслуговування охоронної сигналізації відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації 4200,0 - 4200,0

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію за виконанням Програми здійснюють відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації, контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку фінансів і бюджету.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації;

- організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації.

Відділ з питань державної реєстрації Зборівської районної державної адміністрації інформує голову райдержадміністрації та голову районної ради щодо виконання даної районної програми.

Керуюча справами районної ради                               Л.В.Горба

Прочитано 735 разів Останнє редагування Четвер, 23 лютого 2017 09:13
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.