Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 179 гостей та відсутні користувачі

Четвер, 22 грудня 2016 09:25

рішення № 227 Про затвердження Порядку щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  21  грудня  2016 року                                                            № 227.

Про затвердження Порядку щодо здійснення

компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 15 грудня 2016 року № 02-1855/8-9, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться внутрішньообласним, внутрішньорайонним та приміським автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету. (додається)

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.   

        Голова районної ради                                                 Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

     

                                                                                                                     Додаток

  до рішення районної ради

      від 21 грудня  2016 року 227.

ПОРЯДОК 

щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться  внутрішньообласним, внутрішньорайонним  та приміським автомобільним транспортом загального користування  за рахунок коштів  місцевого бюджету

                                            І. Загальні положення

           1.1. Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян внутрішньо обласним, внутрішньорайонним  та приміським автомобільним транспортом  загального користування за рахунок та в межах коштів з місцевого бюджету, передбачених на зазначені цілі.

1.2. Законодавчою та нормативною основою  Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України на відповідний рік, "Про автомобільний транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України
№ 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" зі змінами та доповненнями, від 3 грудня 2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" зі змінами та доповненнями.

ІІ. Розподіл обсягу бюджетних коштів

 

2.1. Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації спільно з (структурним підрозділом райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання транспорту) щороку до 01 грудня подає  фінансовому управлінню районної державної адміністрації планові розрахунки сум компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  , для включення в проект районного бюджету на відповідний рік.

2.2. Районна комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування,враховуючи обсяг коштів, виділених з районного бюджету, проводить розподіл коштів пропорційно  між перевізниками  враховуючи розрахунки (планову потребу в коштах ) подані перевізниками

 

ІІІ. Розрахунок місячного розміру компенсаційних виплат

 

3.1. Перевізники щомісяця до 5 числа надають головному розпоряднику бюджетних коштів розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці на  приміських, внутрішньообласних  та внутрішньорайонних автобусних маршрутах, які не виходять за межі області, згідно форми що додається (додаток 1).

Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

3.2. При розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян застосовуються коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.

3.2.1. Для визначення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд, та розрахунку  планових обсягів компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян на наступний рік утворюються комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування
(далі – Комісії). Склад і повноваження Комісій затверджуються райдержадміністрацією.

3.2.2. До складу Комісії входять: заступник голови
райдержадміністрації – голова комісії, представники розпорядника бюджетних коштів, управлінь та відділів райдержадміністрацій з питань транспорту, економіки, фінансів, юридичного, представники перевізників.

3.2.3. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів проводиться не рідше одного разу на півріччя згідно з актом обстеження пасажиропотоку (додаток 2) щодо кожного перевізника та маршруту і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації на кожного перевізника та маршрут окремо і доводиться до кожного учасника розрахунків.

3.3. Розрахунки сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян погоджуються структурним підрозділом райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання транспорту.

IV. Здійснення компенсаційних виплат

4.1. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють компенсаційні виплати перевізникам на підставі договорів щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських, внутрішньо обласних та внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які укладаються на основі договорів на перевезення пасажирів між перевізником та замовником перевезень.

4.2. Договори щодо здійснення компенсаційних виплат укладаються між перевізником, районною державною адміністрацією та головним розпорядником бюджетних коштів. Укладені договори повинні містити маршрути, на яких здійснюються пільгові перевезення, і порядок їх компенсації.

На внутрішньорайонних приміських автобусних маршрутах, що виходять за межі одного району, міста, перевізниками укладаються договори щодо здійснення компенсаційних виплат лише з однією з районних державних адміністрацій та головним розпорядником бюджетних коштів.

4.3. Відмова перевізника від укладання договору щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відповідне подання райдержадміністрації є підставою для розірвання замовником перевезень договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на автобусному маршруті.

4.4. На підставі наданих відповідно до пункту 3.1 розрахунків головні розпорядники бюджетних коштів щомісяця:

-         здійснюють розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги;

-         складають акти звіряння.

4.5. Головні розпорядники коштів приймають до відшкодування суми нарахованих пільг за фактично надані послуги у звітному місяці, але не більш як на 1/12 від річного обсягу коштів, передбачених у районному бюджеті на відповідні цілі, зменшеному на суму заборгованості попередніх періодів.

4.6. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюються за умови надходження коштів з місцевого бюджету у межах помісячного розпису асигнувань відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення

4.7. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

           

V. Прикінцеві положення

5.1. Цей Порядок діє до його відміни або до затвердження центральними органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, що буде регламентувати відносини у цій сфері.

Керуюча справами районної ради                                      Л.В.Горба


Додаток 1

 

Погоджено

____________________________

структурний підрозділ, до компетенції

якого належать питання транспорту

                                                             Розрахунок

суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні

пасажирським транспортом

_______________________________________________________

(назва перевізника)

_______________________________________________________

(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд,

грн.

Тариф за 1 пас/км.,

грн.

Середня дальність поїздки,

км.

Середня вартість поїздки одного пасажира, грн.

(гр.2×гр.3)

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол.

(гр.1/гр.4)

Коефіцієнт співвідношення по району (перевізнику)

Кількість пільговиків, чол.

(гр.5×гр.6)

Сума компенсації, грн.

(гр.4×гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЬОГО х х х х х х

Перевізник         ________    ______________________________

                                            (підпис)                                           (П.І.Б.)

М.П.

Головний  бухгалтер (виконавець)  _______________     ______________________________

                                                                                             (підпис)                                (П.І.Б.)

„_____”  ____________ 201 __ р.

Додаток 2
АКТ
обстеження пасажиропотоку на _______________________ маршруті
(міському, приміському)
звичайного режиму руху №_________________________________
назва маршруту
Дата
Початок рейсу
Напрям
(прямий, зворотній)
Марка та № автобуса
Кількість платних пасажирів
Кількість пільгових пасажирів
1
2
3
4
5
6
РАЗОМ
х
х
х
Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - ___________ (Разом (сума) гр.6 / Разом (сума) гр.5)
Представник перевізника:                                                                    Представники комісії:
_______________ (Ініціали, прізвище)                                                   _______________ (Ініціали, прізвище)
_______________ (Ініціали, прізвище)
М.П.                                                                                                                                                                   _______________ (Ініціали, прізвище)
                                                                                                                                                                                    _______________ (Ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                                    _______________ (Ініціали

Прочитано 762 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.