Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Четвер, 22 грудня 2016 07:46

Рішення № 208 Про районний бюджет на 2017 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   21  грудня  2016 року                                                              № 208.

м.Зборів  

Про районний бюджет на 2017 рік

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 365513,974 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  363672,274 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 1841,7 тис. гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 365513,974 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  363672,274 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 1841,7 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 363672,274 тис. гривень та спеціальному фонду 1841,7 тис. гривень,згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100,0 тис. гривень.

 4.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного  бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ;

-         нарахування на заробітну плату;

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-         забезпечення продуктами харчування;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-         поточні трансферти населенню;

-         поточні трансферти місцевим бюджетам;

-         підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

-         забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

-         фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

-         компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

-         оплату послуг з охорони державних(комунальних) закладів культури;

-         оплата енергосервісу.

6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  808,9 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

        12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        13.Надати право Зборівській районній державній адміністрації:

        13.1.Здійнювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами функціональної класифікації видатків  за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції  (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету;

         13.2.Протягом 2017 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Зборівської районної ради за погодженням із постійною комісією Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету з наступним внесенням змін до рішення Зборівської районної ради про районний бюджет.

         14. Надати право фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

         15. Установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території Зборівського району і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Додатки  1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії Зборівської районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

      Додаток  1    
      до рішення районної ради  
      від 21 грудня 2016 року № 208.  
           
Доходи районного бюджету на 2017 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
10000000 Податкові надходження   23457700,00 23457700,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   23457700,00 23457700,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23417700,00 23417700,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 17131930,00 17131930,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 136200,00 136200,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 6100000,00 6100000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 45200,00 45200,00 0,00 0,00
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 4370,00 4370,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   40000,00 40000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  40000,00 40000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2178200,00 336500,00 1841700,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   55500,00 55500,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 40000,00 40000,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 40000,00 40000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   15500,00 15500,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження  15500,00 15500,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  280000,00 280000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 280000,00 280000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 10800,00 10800,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 239600,00 239600,00 0,00 0,00
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 29600,00 29600,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   1000,00 1000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   1000,00 1000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   1000,00 1000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1841700,00 0,00 1841700,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1356200,00 0,00 1356200,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1118100,00 0,00 1118100,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  60500,00 0,00 60500,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   175400,00 0,00 175400,00 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  2200,00 0,00 2200,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   485500,00 0,00 485500,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  260500,00 0,00 260500,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 225000,00 0,00 225000,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   25635900,00 23794200,00 1841700,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   339878074,00 339878074,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   339878074,00 339878074,00 0,00 0,00
41020000 Дотації   31813000,00 31813000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 13827800,00 13827800,00 0,00 0,00
  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 17985200,00 17985200,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   308065074,00 308065074,00 0,00 0,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 96641000,00 96641000,00 0,00 0,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 122447600,00 122447600,00 0,00 0,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1058500,00 1058500,00 0,00 0,00
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 23274,00 23274,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60004000,00 60004000,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 27084500,00 27084500,00 0,00 0,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 806200,00 806200,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   365513974,00 363672274,00 1841700,00 0,00
           
           
  Керуюча справами районної ради     Л.В.Горба  
Зборiвський р-н                     Додаток 2      
                         рішення  районної ради    
                        від 21 грудня 2016 року №208.  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2017 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
                               
0100000     Зборівська районна рада (головний розпорядник) 1992000,00 1992000,00 1194200,00 87860,00 0,00 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047000,00
0110000     Зборівська районна рада (відповідальний виконавець) 1992000,00 1992000,00 1194200,00 87860,00 0,00 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047000,00
0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 1650000,00 1650000,00 1194200,00 87860,00 0,00 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1705000,00
0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0117210 7210   Підтримка засобів масової інформації 242000,00 242000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242000,00
0117211 7211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 42000,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
1000000     Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 93642474,00 93642474,00 66550200,00 9167733,00 0,00 561500,00 561500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94203974,00
1010000     Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 93642474,00 93642474,00 66550200,00 9167733,00 0,00 561500,00 561500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94203974,00
1011010 1010 0910 Дошкільна освiта 8280550,00 8280550,00 5258300,00 1053750,00 0,00 433400,00 433400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8713950,00
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 77940574,00 77940574,00 55847025,00 7837328,00 0,00 124950,00 124950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78065524,00
1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1988900,00 1988900,00 1551230,00 83200,00 0,00 3150,00 3150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1992050,00
1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1467950,00 1467950,00 1033250,00 37610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1467950,00
1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1613400,00 1613400,00 1214800,00 36300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1613400,00
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 628905,00 628905,00 474500,00 9545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628905,00
1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 1163145,00 1163145,00 801095,00 106500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1163145,00
1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 9050,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9050,00
1015030 5030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   550000,00 550000,00 370000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550000,00
1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 550000,00 550000,00 370000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550000,00
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 803000,00 803000,00 361840,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803000,00
1110000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 803000,00 803000,00 361840,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803000,00
1113130 3130   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455000,00 455000,00 361840,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455000,00
1113131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 450000,00 450000,00 361840,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450000,00
1113132 3132 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
1113140 3140   Заходи державної політики з питань молоді 41500,00 41500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41500,00
1113141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 41500,00 41500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41500,00
1115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 46500,00 46500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46500,00
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 46500,00 46500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46500,00
1115040 5040   Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00
1115042 5042 0810 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00
1115050 5050   Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху 244000,00 244000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244000,00
1115052 5052 0810 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної  спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
1115053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00
1400000     Відділ охорони здоров`я Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 29184500,00 29184500,00 0,00 0,00 0,00 752000,00 672000,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 29936500,00
1410000     Відділ охорони здоров'я Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 29184500,00 29184500,00 0,00 0,00 0,00 752000,00 672000,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 29936500,00
1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 20855400,00 20855400,00 0,00 0,00 0,00 749000,00 669000,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 21604400,00
1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 8329100,00 8329100,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8332100,00
1500000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 226682300,00 226682300,00 3645700,00 209400,00 0,00 238500,00 238500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226920800,00
1510000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 226682300,00 226682300,00 3645700,00 209400,00 0,00 238500,00 238500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226920800,00
1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 806200,00 806200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806200,00
1513010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 122447600,00 122447600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122447600,00
1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 6110000,00 6110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6110000,00
1513012 3012 1030  Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи;особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком , через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами  під час виконання службових обов"язків пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00
1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
1513014 3014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00
1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00
1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 112447600,00 112447600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112447600,00
1513020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1058500,00 1058500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1058500,00
1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 122500,00 122500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122500,00
1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00
1513024 3024 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00
1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00
1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 908500,00 908500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908500,00
1513030 3030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 369200,00 369200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369200,00
1513031 3031 1030 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 229500,00 229500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229500,00
1513034 3034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 139700,00 139700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139700,00
1513040 3040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 93241000,00 93241000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93241000,00
1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 575000,00 575000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575000,00
1513042 3042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 285000,00 285000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285000,00
1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 27900000,00 27900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900000,00
1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 960000,00 960000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960000,00
1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3200000,00 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200000,00
1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 285000,00 285000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285000,00
1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 10320,00 10320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10320,00
1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 45425680,00 45425680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45425680,00
1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14600000,00 14600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14600000,00
1513080 3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 3400000,00 3400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400000,00
1513100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 4799900,00 4799900,00 3645700,00 209400,00 0,00 238500,00 238500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5038400,00
1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4530000,00 4530000,00 3452700,00 184000,00 0,00 235000,00 235000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4765000,00
1513105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 269900,00 269900,00 193000,00 25400,00 0,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273400,00
1513180 3180   Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 201000,00 201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201000,00
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 201000,00 201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201000,00
1513190 3190 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 51000,00 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00
1513200 3200   Соціальний захист ветеранів війни та праці 7900,00 7900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7900,00
1513201 3201 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 7900,00 7900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7900,00
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
2000000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
2010000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
2013110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
2013112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
2400000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 10800000,00 10800000,00 7715800,00 568400,00 0,00 234700,00 234700,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 11034700,00
2410000     Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 10800000,00 10800000,00 7715800,00 568400,00 0,00 234700,00 234700,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 11034700,00
2414060 4060 0824 Бiблiотеки 3240300,00 3240300,00 2390000,00 41100,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3245300,00
2414070 4070 0824 Музеї i виставки 209500,00 209500,00 156000,00 13400,00 0,00 1400,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210900,00
2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 4662500,00 4662500,00 3098900,00 387000,00 0,00 132500,00 132500,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 4795000,00
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей 2368900,00 2368900,00 1836000,00 126900,00 0,00 95800,00 95800,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 2464700,00
2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 318800,00 318800,00 234900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318800,00
7300000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
7310000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
7317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00
7600000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
7610000     Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
7618010 8010 0133 Резервний фонд 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
      Всього 363672274,00 363172274,00 79467740,00 10046393,00 0,00 1841700,00 1761700,00 75000,00 0,00 80000,00 0,00 365513974,00
                               
      Керуюча справами районної ради             Л.В.Горба          

 

 

 

                 Додаток 3
до рішення  районної  ради
від 21 грудня 2016 № 208.
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2017 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000     Зборівська районна рада (головний розпорядник)   342 000   342 000
0110000     Зборівська районна рада (відповідальний виконавець)   342 000   342 000
0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма фінансування фонду Зборівської районної ради для надання разової грошової допомоги у 2016-2018 роках 100 000   100 000
0117210 7210   Підтримка засобів масової інформації   242 000   242 000
0117211 7211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення Комплексна цільова програма підтримки Зборівського районного комунального радіомовлення на 2015-2018 роки 42 000   42 000
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети "Зборівська дзвіниця" на 2014-2017 роки 200 000   200 000
1100000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   40 000   40 000
1110000     Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   40 000   40 000
1113140 3140   Заходи державної політики з питань молоді   25 000   25 000
1113141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Програма "Молодь Зборівщини" на 2016-2020 роки. 25 000   25 000
1115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні   15 000   15 000
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку футболу в Зборівськомурайоні на 2015-2020 роки 15 000   15 000
1500000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   358 900   358 900
1510000     Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   358 900   358 900
1513190 3190 1060 Надання пільг  населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 51 000   51 000
1513200 3200   Соціальний захист ветеранів війни і праці   7 900   7 900
1513201 3201 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни і праці Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 7 900   7 900
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки 18 700   60 000
Районна комплексна програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2016-2020 роки 120 000   120 000
Районна програма "Ветеран" на 2015-2019 роки 161 300   120 000
2000000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   12 000   12 000
2010000     Служба у справах дітей Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   12 000   12 000
2013110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту   12 000   12 000
2013112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Районна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2018 роки 12 000   12 000
7300000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності торгівлі, та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)   56 000   56 000
7310000     Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності торгівлі, та цивільного захисту Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)   56 000   56 000
7317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма розвитку цивільного захисту Зборівського району на 2014-2017 роки 56 000   56 000
      Всього    808 900   808 900
               
    Керуюча справами районної ради                                                             Л.В.Горба  
Прочитано 472 разів Останнє редагування Четвер, 22 грудня 2016 08:02
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.