Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 37 гостей та відсутні користувачі

П'ятниця, 18 листопада 2016 12:21

Рішення №199 Про районну програму протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016-2018 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  18  листопада  2016 року                                                          № 199

м. Зборів

Про районну програму протидії

організованій злочинності, корупції

та тероризму на 2016-2018 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 07 листопада 2016 року № 502-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Бігус М.Б.

Олійник Л.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                                     Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від   18  листопада  2016 року № 199

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 - 2018 роки

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розробки програми Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми закони України «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом»
3. Розробник програми Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
4. Співрозробники програми відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
6. Учасники програми Зборівська районна державна адміністрація
7. Термін реалізації програми 2016 – 2018 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),

у тому числі:

коштів районного бюджету

28 тис. гривень

28 тис. гривень

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Серйозну загрозу на сьогоднішній час створює існуючий рівень криміногенної ситуації, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного задоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. В даний час зростає кількість службових злочинів та корупційних правопорушень, які вчиняються з корисливою метою. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у бюджетно-фінансовій сфері.

Гостро постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель.

Потребує постійного контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та дотримання правових норм під час використання розпайованих і державних земельних ресурсів, що є актуально для аграрно орієнтованої Зборівщини. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь «непрозорості» та порушення прав власності на селі, що стосуються виділення та розподілу земельних і майнових паїв, їх подальшого використання.

Поряд з тим, вимагає вирішення питання видобування корисних копалин місцевого значення та розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка потребує вжиття комплексних заходів з боку органів державної влади, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. За даних умов пріоритетну увагу має бути приділено питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, корупцією, терористичними проявами.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області для створення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

ІІІ. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення активної протидії організованій злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та значне нарощування зусиль держави і громадськості, застосування новітніх засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

-         створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

-         послаблення дії криміногенних факторів;

-         припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

-         забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів;

-         недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

-         витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

-         викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-         створення надійних перешкод кримінальному насильству;

-         обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів та інших супутніх для злочинності явищ.

IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Встановлення тісної взаємодії між Кременецьким міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області та районною державною адміністрацією, Зборівським відділенням поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Зборівським відділом Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівським відділенням Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області щодо обміну інфомацією про стан злочинності в районі, виявлення протиправних (корупційних) схем, методів та шляхів протидії злочинним проявам.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів районного бюджету в сумі 28 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення районної Програми протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016 – 2018 роки

гривень

Обсяги коштів, які пропонуються залучати до виконання програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів районного бюджету , усього: 8000,0 10000,0 10000,0 28000,0

V. Напрями та перелік заходів програми

У результаті виконання Програми очікується:

-               зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

-               зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

-               зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

-               істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

-               поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

-               мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

-               зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

-               зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;

-               досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.

Напрями діяльності та заходи програми наведені у розділі VІ Програми.


VІ. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

та заходи щодо виконання районної Програми протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 – 2018 роки

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строки виконання  Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. по роках Очікувані результати
2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Протидія організова

ній злочинності та корупції у сфері економіки

1. Розробка методик та проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення злочинних (корупційних) схем у сфері виконання державних програм розвитку окремих галузей економіки, видачі дозволів (ліцензій) господарюючим суб'єктам 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу району
2. Проведення перевірок суб'єктів господарювання області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на предмет можливості застосування протиправних схем надходження у район генномодифікованої продукції та незаконного відшкодування податку на додану вартість 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури

не потребує фінансу

вання

- - - повернення коштів до бюджетів різних рівнів, упередження нанесення матеріальних збитків
3. Здійснення заходів щодо припинення та упередження порушень законодавства під час процесу реформування земельних відносин та дотриманню правових норм при використанні розпайованих і державних земельних ресурсів, протиправної розробки та використання мінерально-сировинної бази господарюючими суб’єктами 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки
4. Активна протидія проявам економічної злочинності, спрямованої на безпідставне заволодіння бюджетними коштами, нецільового їх використання, порушень законодавства у сфері державних закупівель 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури

не потребує фінансу

вання

- - - усунення порушень законодавства у сфері державних закупівель
5. Виявлення передумов до дестабілізації ситуації на регіональному продовольчому ринку, фактів монополізації регіональних ринків, безпідставного (штучного) підвищення цін суб'єктами господарювання 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - захист регіонального продовольчого ринку від фактів безпідставного (штучного) підвищення цін
6. Протидія організованій злочинній діяльності в пріоритетних галузях народногосподарського комплексу області, насамперед в спиртовій і цукровій, шляхом виявлення та локалізації різного роду злочинних механізмів та «тіньових» схем, недопущення фактів недружнього поглинання (рейдерства) 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - усунення порушень і виявлення зловживань в спиртовій і цукровій галузях
7. Виявлення та припинення фактів протиправного заволодіння, користування державним майном, порушенням вимог чинного законодавства про його оренду 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - недопущення фактів протиправного заволодіння державним майном
2. Протидія корупції у сфері державного управління Виявлення та припинення корупційних явищ в органах державної влади та самоврядування, унеможливлення впливу на управлінську діяльність державних органів з боку комерційних структур чи окремих осіб 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

не потребує фінансу

вання

- - - очищення органів державної влади від корумпованих службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень
3.

Боротьба з організова

ною злочинні

стю

1. Виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угрупувань 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя; мінімізація злочинного впливу на молодь; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді в протиправну діяльність
2. Виявлення та припинення фактів незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, торгівлі людьми. 2016 -2018 роки

Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - зниження рівня незаконного оббігу здрої, вживання наркотиків населенням
3.Протидія контрабанді підакцизних товарів, оргтехніки, зброї, наркотиків. 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - захист економічного потенціалу району, інтересів національного виробника, охорона здоров’я населення
4. Виявлення каналів нелегальної міграції, фактів порушення законодавства про правовий статус іноземців 2016 -2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення дотримання законодавства щодо статусу іноземців та осіб без громадянства
4. Протидія терористичним проявам 1. Здійснення заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з нелегального обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Пошук та перекриття каналів нелегального постачання зброї, вибухових та небезпечних речовин. 2016 - 2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів
2. Забезпечення громадської безпеки шляхом попередження організації групових порушень громадського порядку, масових заворушень. 2016 - 2018 роки Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

не потребує фінансу

вання

- - - забезпечення громадської безпеки, попередження масових заворушень
5. Взаємодія з населенням району Через засоби масової інформації регіону інформувати населення про стан боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 2016 - 2018 роки відділ правового забезпечення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, редакція районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця»

не потребує фінансу

вання

- - - публічність і відкритість діяльності Кременецького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, райдержадміністрації, загальна превенція протиправних проявів
6. Створення умов для виконання Програми Виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення Кременецького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області та фінансування видатків на придбання оргтехніки, пально-мастильних матеріалів, ремонт службового автотранспорту 2016 - 2018 роки фінансове управління райдержадміністрації, Кременецький міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

район

ний бюджет

8000,0 10000,0 10000,0 створення умов для виконання Кременецьким міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Програми та завдань, визначених законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»


VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюються Кременецьким МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

           Керуюча справами районної ради                               Л.В.Горба

Прочитано 757 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.