Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 19 гостей та відсутні користувачі

П'ятниця, 28 жовтня 2016 09:03

Рішення № 191 Про програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016-2017 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  жовтня  2016 року                                                                       191.

м. Зборів

Про програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016-2017 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 21 жовтня 2016 року № 468-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016-2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Бігус М.Б.

Кунцьо В.В. 

 

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                   від   27  жовтня 2016 року № 191.

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016 – 2017 роки

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Зборівська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми стаття 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами)
3. Розробник програми відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми Зборівська районна державна адміністрація
5. Учасники програми відділи агропромислового розвитку, освіти райдержадміністрації
6. Терміни реалізації програми 2016 - 2017 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний бюджет
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

375,5 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 375,5 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою (надалі – програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки районної державної адміністрації та її структурних підрозділів в умовах обмеженого фінансування для якісного виконання ними делегованих повноважень.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами).

Зокрема, до делегованих повноважень віднесено: підготовку і внесення на розгляд та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району; забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; сприяння інвестиційній діяльності на території району.

Районна державна адміністрація забезпечує на території району відповідно до делегованих повноважень також розвиток освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, житлово-комунальної сфери, дорожнього господарства, місцевого пасажирського транспорту, забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

Фінансування районної державної адміністрації та її структурних підрозділів здійснюється з державного бюджету. Для виконання делегованих повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Разом з тим, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Протягом останніх років, районна державна адміністрація та її структурні підрозділи не забезпечуються бюджетними асигнуваннями в повному обсязі до потреби, для здійснення видатків, пов’язаних з виконанням делегованих повноважень. Так, якщо у 2013 році видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання паперу, канцелярських товарів, пально-мастильних матеріалів, запчастин та інше) склали 52,6 тис. гривень, то в наступних роках видатки по цьому КЕКВ зменшились (за рахунок зменшення бюджетних асигнувань): в 2014 році видатки склали 38,9 тис. гривень, в 2015 році – 19,9 тис. гривень, в 2016 році очікуються видатки в сумі 13,3 тис. гривень, тобто в межах планових призначень на 2016 рік.

При зменшенні споживання енергоносіїв в натуральних показниках та при зростанні цін на енергоносії в 2015 році, коштів, що виділяються з державного бюджету недостатньо для розрахунків з надавачами цих послуг. Так, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»» за 2014 рік райдержадміністрацією та її структурними підрозділами сплачено 219,9 тис. гривень, в 2015 році - 264,9 тис. гривень, а в 2016 році очікується сплатити 255,6 тис. гривень.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) протягом 2013-2015 років кошти з державного бюджету не виділялись.

Основною проблемою є: неможливість ефективного виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень по причині недостатнього фінансування. Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел обмежується корупційним законодавством.

Пропонована програма передбачає здійснення видатків на придбання канцелярського приладдя, паперу, придбання пально-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою, які здійснюються апаратом, управліннями, відділами і іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з органами місцевого самоврядування для вирішення питань економічного, соціального і культурного розвитку району.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

а) шляхи та засоби розв’язання проблеми

Засобами розв’язання проблеми є спрямування коштів районного бюджету, відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України та статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», для покращення матеріально-технічного стану районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, створення належних умов праці для працівників.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми відсутні.

Джерелами фінансування програми є кошти районного бюджету.

Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього, згідно з розписом районного бюджету. Термін дії програми – 2016 - 2017 роки.

б) обсяги та джерела фінансування

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Виконання програми Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

88,5 287,0 375,5
районний бюджет 88,5 287,0 375,5

Суми коштів, необхідних на реалізацію програми є орієнтовними та конкретизуються (по кожній установі) рішенням про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього на вищевказані роки, виходячи з можливостей бюджету.


V. Напрями діяльності та заходи програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією та її структурним підрозділами повноважень, делегованих Зборівською районною радою на 2016 – 2017 роки

п/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис. гривень, у т.ч.:

Очікуваний результат
2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями, відділами і іншими структурними підрозділами повноважень, делегованих районною радою

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210):

1) канцелярського приладдя, паперу;

2) придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин до легкових автомобілів;

2. Оплата послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240)

3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270):

1) оплата водопостачання та водовідведення:

2) оплата електроенергії:

3) оплата природного газу:

4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)

РАЗОМ

2016 - 2017

 роки

Зборівська районна державна адміністрація, відділи агропромислового розвитку та освіти райдержадміністрації районний бюджет

1,0

-

2,5

1,5

18,0

65,5

-

88,5

22,0

33,0

17,0

3,0

24,0

113,0

75,0

287,0

Якісне виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, показників районного бюджету, забезпечення звітності про їх виконання, підвищення рівня продуктивності праці працівників райдержадміністрації, її управлінь і відділів, відшкодування Зборівській районній раді витрат на комунальні послуги в повному обсязі, недопущення виникнення кредиторської заборгованості

1. Розподіл видатків між структурними підрозділами районної державної адміністрації на 2016 рік

№ п/п Назва структурного підрозділу

Видатки по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», тис. гривень

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», тис. гривень Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», тис. гривень Разом, тис. гривень
1. Зборівська районна державна адміністрація 1,0 2,5 1,0 15,0 60,0   79,5
2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації     0,5 3,0 2,5   6,0
3. Відділ освіти райдержадміністрації - - - - 3,0   3,0
  Разом: 1,0 2,5 1,5 18,0 65,5   88,5

2. Розподіл видатків між структурними підрозділами районної державної адміністрації на 2017 рік

№ п/п Назва структурного підрозділу

Видатки по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», тис. гривень

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», тис. гривень Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», тис. гривень Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», тис. гривень Разом, тис. гривень
1. Зборівська районна державна адміністрація 50,0 14,0 2,0 20,0 100,0 60,0 246,0
2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації 5,0 3,0 1,0 4,0 8,0 15,0 31,0
3. Відділ освіти райдержадміністрації - -- - - 5,0   5,0
  Разом: 55,0 17,0 3,0 24,0 113,0 75,0 287,0


VI. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація виконання програми та контроль за використанням коштів, виділених із районного бюджету, на її фінансування покладається на райдержадміністрацію та відділи агропромислового розвитку, освіти райдержадміністрації.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік.

Керуюча справами районної ради                                            Л.В.Горба

Прочитано 688 разів Останнє редагування П'ятниця, 28 жовтня 2016 09:10
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.