Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

Середа, 26 жовтня 2016 07:37

Рішення № 168 Про районну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23  вересня  2016 року                                                                    168.

м. Зборів

Про районну  програму  протидії

торгівлі людьми  на період до 2020 року

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 26 липня 2016 року № 321-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити району програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань законності, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та депутатської діяльності ради.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горпинюк В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                до рішення  районної ради

                                                                                                від 23 вересня 2016  року № 168.

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми постанова Кабінету Міністрів України від24 лютого 2016 р. №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», розпорядження  голови обласної державної адміністрації від 13 червня 2016 року № 373-од «Про проект обласної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»
3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
4. Співрозробники програми управління праці та соціального захисту населення,  відділи освіти; охорони здоров’я, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області
5. Відповідальний виконавець програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної  державної адміністрації
6. Учасники програми управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я; культури та туризму, освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району
7. Термін реалізації програми 2016 – 2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2016-2017 роки

ІІ – 2018-2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет, бюджети міської, селищної та сільських рад району
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

119,0 тис. грн
9.1. коштів районного бюджету 66,0 тис. грн
  коштів міського, селищного та сільських бюджетів, бюджет територіальної громади 35,0 тис грн
коштів інших джерел 18,0

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Торгівля людьми залишається гострою проблемою. Подолання торгівлі людьми є частиною міжнародних зобов’язань України та важливим напрямком внутрішньої політики.  За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 1991 року понад 120 000 громадян України постраждали від цього злочину за кордоном. На жаль, не існує достовірних даних щодо того, скільки осіб постраждали на території України.

Найбільше громадяни України потерпають від торгівлі людьми в Російській Федерації, Республіці Польща та інших країнах Європейського Союзу, Республіках Казахстан і Молдова. В окремих випадках Україна також є країною призначення для торгівлі людьми (трудова експлуатація в сільському господарстві та на будівництві). Кількість випадків трудової експлуатації громадян України збільшується і за кордоном, і на території  України.

В Зборівському районі не зафіксовано осіб, які постраждали від торгівлі людьми .

Міжнародна організація з міграції щороку ідентифікує близько 1 тис. громадян України, які постраждали від торгівлі людьми в Україні або за її межами.

Постійно фіксуються нові тенденції у сфері торгівлі людьми, серед яких випадки торгівлі людьми в межах України без перетину кордону (особливо неповнолітніми та дітьми). Все більше виявляється фактів торгівлі людьми з метою примусової праці, торгівлі громадянами інших країн, які перебувають в Україні з метою подальшої експлуатації в різних сферах. Розповсюджується також сексуальний туризм, у тому числі і дитячий, комерційна сексуальна експлуатація дітей, у тому числі з використанням новітніх інформаційних технологій. Відслідковується чітка тенденція вербування потенційних постраждалих у віддалених містах та селах, де обізнаність щодо проблеми торгівлі людьми знаходиться на найнижчому рівні. До групи ризику, окрім жінок та дітей, останнім часом активно потрапляють і чоловіки працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення ризику є дуже обмеженою.

Україна приєдналася до виконання всіх ключових міжнародних актів, зокрема, до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, дотичних конвенцій Міжнародної організації праці та Плану дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми.

Потребує покращення професійний рівень спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми.

Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків та напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових ресурсів з метою попередження торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню, а також захисту прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства, взаємодії та підвищення ефективності діяльності органів державної влади з міжнародними, громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері протидії торгівлі людьми.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; визначає орієнтири для всіх, хто займається вирішенням проблематики щодо реалізації комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми.

Прийняття Програми дасть можливість сприяти на районному  рівні  протидії торгівлі людьми, підвищити ефективність роботи з виявлення відповідних злочинів, забезпечити комплексну допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є створення умов на регіональному рівні для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення відповідних злочинів, вирішення питань щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Одним із пріоритетних напрямків діяльності в районі є захист прав та свобод людини, зокрема права на працю, охорону здоров’я, освіту та житло.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Виконання завдань програми передбачається здійснити шляхом:

- організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх верств населення, особливо груп «ризику» про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом проведення інформаційних кампаній, за допомогою регіональних та локальних засобів масової інформації;

- підвищення рівня обізнаності щодо торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;

- забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції через підтримку діючих «гарячих ліній», центрів консультування щодо запобігання нелегальної міграції та торгівлі людьми;

- організації та проведення заходів, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім’ї;

- підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

- забезпечення комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство;

- підвищення ефективності правоохоронних заходів щодо профілактики злочинів та переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню;

- співробітництва з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;

- вивчення та використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі людьми, захисту прав осіб, що постраждали, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх повернення та реабілітації.

- постійного моніторингу та проведення аналізу ситуації щодо міграційної ситуації в районі та торгівлі людьми.

Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2020 років у два етапи:

І – 2016-2017 роки, ІІ – 2018-2020 роки.

Першочерговим на першому етапі виконання програми передбачено:

- проведення циклу заходів для підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми;

- проведення семінарів, круглих столів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми з метою підвищення кваліфікації суб’єктів, що здійснюють заходи у вищезазначеній сфері;

- виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в тому числі внутрішньо  переміщених  осіб, спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції;

- проведення лекцій та тренінгів для осіб “груп ризику з питань запобігання торгівлі людьми;

- забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу, надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб та представників національних меншин.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного     бюджету та коштів інших джерел.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми 119 тис. гривень,  із яких 66 тис. гривень - кошти районного бюджету  і 53 тис. гривень – кошти  інших джерел.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

15,0 20,0 24,5 27,0 32,5 119,0
кошти районного бюджету 8,0 11,0 14,0 15,0 18,0 66,0
кошти бюджетів сіл, селищ, територіальної громади 4,0 6,0 7,5 8,0 9,5 35,0
кошти небюджетних джерел 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 18,0

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

         - реалізація комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми;

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб постраждалої особи;

- відновлення прав постраждалих осіб та забезпечення відшкодування завданої їм шкоди;

- ефективне та цільове використання матеріальних, технічних, фінансових та інших ресурсів на регіональному та місцевому рівнях.

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень громадської активності за участю установ, організацій та інших юридичних осіб, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми;

- створити сприятливі передумови для підвищення рівня поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- створити цілісну систему захисту та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, забезпечити відновлення прав постраждалих осіб та  відшкодування завданої їм шкоди;

-підвищити професійний рівень спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

- регулювати процеси зовнішньої та внутрішньої трудової міграції в районі.

У результаті впровадження заходів програми передбачено досягнення наступних результативних показників:

- підвищення рівня кваліфікації 9 фахівців з питань протидії торгівлі людьми та проактивного виявлення, ідентифікації і надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- забезпечення інформованості 6900 осіб, залучених до семінарів, круглих столів, тренінгів щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції, відповідно у 2016 році –800, 2017 році – 1100, 2018 році – 1400, 2019 році – 1700, 2020 році -1900;

- забезпечення обізнаності з проблемами торгівлі людьми та поглиблення знань з  правової освіти серед  дітей, підлітків та молоді (що навчаються у навчальних закладах району), відповідно у 2016 році –500, 2017 році – 800, 2018 році – 1000, 2019 році – 1200, 2020 році – 1600 осіб.


VI. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконан-ня заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування, (вартість), тис. гривень,у тому числі: Очікуваний результат
І етап ІІ етап
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Підвищення рівня роботи у сфері протидії торгівлі людьми

1. Проведення засідань  районної координаційної ради  з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

2016-2020 роки відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації фінансу-вання не потребує

забезпечення координації діяльності роботи суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми
2. Участь у  заходах для підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування  механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчий комітет міської ради   фінансування не потребує

підвищення рівня кваліфікації фахівців з  питань протидії торгівлі людьми та проактивного виявлення, ідентифікації і надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
3. Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми 2016-2020 роки Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ культури та туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району Фінансу-вання не потребує посилення контролю за суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми
4. Забезпечення роботи мережі телефонів довіри, “гарячих ліній для реагування на факти торгівлі людьми та інформування населення щодо профілактики даного явища 2016-2020 роки Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району

районний бюджет

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 забезпечення технічного обслуговування мережі  “телефонів довіри
2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика 1. Виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми 2016-2020 роки відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, району

районний бюджет

бюджети міської, селищної та сільських рад району

1,0

2,0

3,0

3,0

3,5

3,0

4,0

3,0

4,5

3,0

Підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми, виготовлення

відповідно у

2016 році - 100,

2017 - 240,

2018 -270,

2019 - 290.,

2020 - 300 примірників продукції

2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в тому числі внутрішньо  переміщених  осіб, спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції

2016-2020 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,    виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району

районний бюджет

бюджети міської, селищної та сільських рад району

1,0

1,0

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

4,0

4,0

забезпечення інформованості населення щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції, відповідно у

2016 році - 5800,

2017 -7400,

2018 -8900,

2019 -10700,

2020 - 12500 осіб

3. Проведення у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід,   оглядів-конкурсів на кращу організацію право-освітньої та право-виховної роботи 2016-2020 роки відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

кошти небюджетних джерел

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

забезпечення обізнаності із проблемами торгівлі людьми та  поглиблення знань з правової освіти серед дітей, підлітків та молоді, відповідно у

 2016 році – 2500,

 2017 - 2800,

 2018 – 2900,

 2019 – 3000,

 2020 - 3500 осіб

3. Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми 1. Забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу, надання допомоги  постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб та представників національних меншин 2016-2020 роки відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району

районний бюджет,

бюджети міської, селищної та сільських рад району

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

здіснення видатків на виконання заходів щодо повернення до нормального життя, відшкодування збитків особи, яка постраждала від торгівлі людьми

2. Забезпечення безоплатного отримання психологічної, медичної,  правової, соціальної допомоги, а також допомоги у працевлаштуванні, перекваліфікації та підвищенні кваліфікації особам, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми 2016-2020 роки   відділи  у справах сім’ї,  молоді та спорту,освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний  центр зайнятості  фінансував-ня не потребує надання психологічної, соціальної та іншої допомоги особам, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми
3. Проведення профілактичної, соціально-педагогічної, психологічної роботи з дітьми, які постраждали від торгівлі людьми 2016-2020 роки відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості фінансу-вання не потребує покращення психологічно-емоційного стану дітей, які постраждали від торгівлі людьми
4. Організація безкоштовного, за потребою, консультування, обстеження та лікування; надання рекомендацій за наявності медичних показів санаторно-курортного лікування особам, що постраждали від торгівлі людьми 2016-2020 роки відділ охорони здоров’я райдержадміністрації , районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

фінансу-вання не потребує

- - - - - покращення психологічно-емоційного стану осіб, що постраждали від торгівлі людьми

Усього за Програмою                                                                                                           119 тис. грн

у тому числі:                                                                                                                                  

районний бюджет

66 тис. грн

8,0 11,0 14,0 15,0 18,0
кошти небюджет-них джерел 18 тис. грн 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0

бюджети міської, селищної та сільських рад району

35 тис. грн

4,0 6,0 7,5 8,0 9,5


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, доручається відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту районної державної адміністрації.

Розпорядником коштів, які передбачено виділити на виконання  заходів програми визначити відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту районної державної адміністрації.

Управлінню праці та соціального захисту населення, відділам охорони здоров’я; культури та туризму, освіти, службі у справах дітей районної державної адміністрації, сектору інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, Зборівському відділенню поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, районному центру зайнятості, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад району забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 1 січня та 1  липня впродовж терміну дії Програми.

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 5 січня та 5 липня впродовж терміну дії Програми інформувати районну державну адміністрацію та районну раду про хід її виконання, а також забезпечити подання звітності про виконання Програми відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності, торгівлі та цивільного захисту районної державної адміністрації щороку до 10січня та 10 липня впродовж терміну дії Програми.

           Керуюча справими

                районної ради                                                             Л.В. Горба


Прочитано 741 разів Останнє редагування Середа, 26 жовтня 2016 07:40
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.