Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі

Середа, 26 жовтня 2016 07:28

Рішення № 165 Про районну програму індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня  2016 року                                                                    165.

м. Зборів

Про районну програму індивідуального

житлового будівництва на селі

«Власний дім» на 2016-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року № 164-од, від 14 вересня 2016 року № 419-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету та президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Футорський І.О.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                                          Додаток

                                                                                                      до рішення  районної ради

                                                                                                      від  23 вересня 2016  року № 165.

РАЙОННА ПРОГРАМА

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»

на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 1998 року №537 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»
3. Розробник програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району
5. Учасники програми відділи архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району, Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (за згодою)
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I – 2016-2018 роки

II – 2019-2020 роки

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 300,0 тис. гривень
    2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
коштів районного бюджету 44 50 62 70 74

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Проблема забезпечення житлом сільських жителів району залишається надзвичайно актуальною. Рівень комфортності сільського житлового фонду є низьким. Більша його частина, а також об'єкти соціально-побутового призначення не відповідають сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень та низький рівень інженерного забезпечення. Платоспроможність сільського населення є низькою, рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері села, де працює більшість сільських жителів, залишається майже на третину нижчим за середній економічний показник і не дозволяє самостійно покращити житлово-побутові умови.

Аналіз демографічних показників свідчить, що чисельність населення району щороку зменшується. Головним фактором цього є скорочення природного приросту. В останні роки на селі особливо гостро постали проблеми: майнова приватизація, приховане та відкрите безробіття, зубожіння, різке зростання рівня захворюваності та зниження тривалості життя селян. Похилий вік і низький прожитковий рівень зайнятих у сільськогосподарському виробництві є головним чинником низьких темпів його реформування. Ключові галузі сільськогосподарського виробництва не мають необхідних за віком та освітою кадрів. Фактичний стан кадрового потенціалу в селі без залучення молодих та грамотних спеціалістів буде стримувати розвиток агропромислового комплексу.

Ще одним чинником виїзду молоді з села є низький рівень благоустрою сільського житла, зокрема відсутність централізованого опалення, водопостачання, каналізації, проблема з паливом. Все це негативно впливає на збереження спеціалістів у сільській місцевості.

Зазначені чинники викликали необхідність через систему пільг стимулювати хід відродження індивідуального житлового будівництва на селі, його благоустрою, а отже і присутність молоді та відновлення потенціалу сільськогосподарського виробництва.

3. Визначення мети програми

Основною метою районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі – програма) є:

-      реалізація державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості;

-  розширення інвестування в будівництво житла на селі;

-      створення умов для забезпечення житлом та покращення житлово-побутових умов сільського населення;

-   збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості;

-       підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.

Зборівський район є аграрно-промисловим регіоном. Його розташування в зоні з родючими грунтами і достатнім зволоженням сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва. Понад 77,6 відсотків населення району проживає у сільській місцевості, а переважна більшість працюючого населення зайнята в галузі сільського господарства.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Реалізація програми є одним з основних заходів щодо розвитку соціальної сфери житла. Програма потребує фінансування з районного бюджету.

Районна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки розроблена на п’ять років і виконуватиметься у два етапи: І 2016-2018 роки, ІІ 2019-2020 роки. Напрямки реалізації етапів виконання програми впродовж її дії залишаються незмінними.

Програма реалізовуватиметься шляхом створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості через надання довготермінових пільгових позик сім’ям, які проживають у селі, на будівництво, добудову, купівлю та газифікацію власного житла, а також інженерне забезпечення житла терміном на 20 років, молодим сім’ям на 30 років. У першу чергу кредити надаватимуться забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва власного житла.

Сума кредиту визначається державним підприємством Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з

врахуванням платоспроможності забудовника і не може перевищувати 200 тис. гривень на нове будівництво та 100 тис. гривень на добудову (реконструкцію), придбання власного житла.

Шляхом розв’язання проблеми індивідуального житлового будівництва на селі згідно з цією програмою є фінансово-бюджетна підтримка нового будівництва житла, добудови і купівлі житла, газифікації та інженерного забезпечення житла.

Виконавцем програми з надання довгострокових кредитів сільським сім’ям на будівництво, добудову, газифікацію та купівлю власного житла в сільській місцевості є державне підприємство Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі фонд).

Витрати фонду для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими цією програмою, фінансуються відповідно до затверджених райдержадміністрацією кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, державного бюджету та інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

Виконання заходів програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету в сумі 300 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
кошти районного бюджету 44 50 62 70 74 300

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем покращення демографічної ситуації та забезпечення благоустроєним житлом сільських жителів.

Основним завданням програми є збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, здешевлення його вартості, покращення інженерного забезпечення та благоустрою як новозбудованого, так і існуючого житла, доступність до передбачених пільг всіх громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Реалізацію заходів програми забезпечуватиме державне підприємство Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, головним з яких є акумуляція з різних джерел фінансових ресурсів для подальшого спрямування їх на індивідуальне житлове будівництво в сільській місцевості.

Реалізація програми сприятиме:

-   інвестуванню в будівництво та придбання житла на селі;

-   здешевленню вартості житла;

-   створенню забудовникам умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями;

-   наданню довгострокових пільгових кредитів сільським сім’ям на будівництво, добудову, газифікацію та купівлю власного житла в сільській місцевості, інженерне забезпечення житла;

-     покращенню демографічної ситуації в області в цілому і в сільській місцевості зокрема.

Орієнтовні обсяги кредитування наведені у таблиці додатку до програми.


6. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: Очікуваний результат
І етап ІІ етап
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019­2020 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

Нове будівництво

надання довгострокових пільгових кредитів 2016 рік державне підприємство Тернопільський обласний фонд підтримки

районний бюджет

30 - - - укладення 9 кредитних угод
2017 рік індивідуального житлового будівництва на селі

районний бюджет

- 33 - - укладення 11 кредитних угод
2018 рік

районний бюджет

- - 42 - укладення 12 кредитних угод
2019-2020 роки

районний бюджет

- - - 119 укладення 31 кредитної угоди
Всього: 224
2. Придбання житла надання довгострокових пільгових кредитів 2016 рік державне підприємство Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

районний бюджет

14 - - - укладення 5 кредитних угод
2017 рік

районний бюджет

17 укладення 7 кредитних угод
2018 рік

районний бюджет

20 укладення 9 кредитних угод
2019-2020 роки

районний бюджет

25 укладення 24 кредитних угоди
Всього: 76


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Додаток до програми

Орієнтовані обсяги кредитування та прогнозовані показники

з/п

Назва напряму діяльності (мета кредитування) Прогнозовані показники введення в експлуатацію об’єктів будівництва Орієнтовні обсяги кредитування (вартість), тис. грн.
кількість площа (м2)
1. Нове будівництво власного житла 63 1896 270
2. Купівля власного житла 43 1896 30
ВСЬОГО: 106 3792 300

Керуюча справами районної ради                            Л.В.Горба

Прочитано 734 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.