Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

Середа, 26 жовтня 2016 07:21

Рішення № 162 Про Стратегію розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23  вересня  2016 року                                                                    162.

м. Зборів

Про Стратегію розвитку туризму в

Зборівському районі на 2016-2020 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 22 квітня 2016 року № 158-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Стратегію розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                до рішення  районної ради

                                                                                                від 23 вересня 2016  року № 162.

СТРАТЕГІЯ

розвитку туризму в Зборівському районі на 2016-2020 роки

Вступ

Зборівщина є одним з найбільш привабливих туристичних регіонів Тернопільщини та України. Район має значний туристичний потенціал, зумовлений географічним розташуванням, особливостями історичного розвитку, національно-культурним різноманіттям, оригінальною архітектурною спадщиною, унікальними природними об’єктами, наявністю потенційно брендових туристичних продуктів, сприятливими екологічними умовами та багатими рекреаційними ресурсами.

Туризм істотно впливає на багато секторів економіки, насамперед на торгівлю, транспорт, зв'язок, готелі та ресторани, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки, з огляду на те, що створення одного робочого місця у секторі туризму обходиться у десять разів дешевше, ніж у виробництві, ця галузь є однією з найбільш перспективних у питаннях подолання проблеми безробіття.

Мета Стратегії:

- формування та реалізація конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців району та її гостей;

- створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності;

- підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримка в’їзного та внутрішнього туризму, покрашення кадрового забезпечення туристичної галузі в регіоні.

Для досягнення мети сформульовані наступні завдання:

- встановити базові стратегічні підходи до використання і подальшого розвитку туристичного потенціалу регіону;

- сформулювати ключові ідеологічні поняття, на яких ґрунтується процес розроблення та практичної реалізації Стратегії розвитку туризму впродовж першого етапу стратегічного планування розвитку туристичної галузі;

- визначити проблемні питання, які необхідно вирішити, а також основні принципи розроблення, впровадження, моніторингу й оцінювання Стратегії, програм і проектів, спрямованих на її реалізацію;

- забезпечити підґрунтя для розробки стратегічних планів та впровадження заходів щодо розвитку туристичної галузі району на наступний період.

Стратегія покликана стати концептуальною базою довгострокового розвитку туризму в районі як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання мешканців і гостей районі.

Поняття та визначення Стратегії

Туристична дестинація територія, що має реальний або уявний кордон (місто, регіон, район, острів, парк відпочинку, заповідник тощо), окремо ідентифікується і приваблює туристів за рахунок територіально-сфокусованих туристсько-рекреаційних ресурсів, атракцій, необхідної інфраструктури, доведених до споживача як сформований туристичний продукт. Дестинацію розглядають як об’єкт туристської пропозиції та об’єкт інтегрованого управління суб’єктами господарювання.

Атракції система розваг і заходів, метою яких є формування у туриста позитивного враження від туру.

Туристичний кластер форма інтенсивної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових та додаткових послуг, державного, громадського та науково-освітнього секторів із приводу створення спільного туристичного продукту, яка сприяє посиленню конкурентних переваг регіону. До туристичних кластерів відносять групи підприємств, сконцентрованих в межах регіону, які спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність.

Природні лікувальні ресурси (або фактори) певні елементи навколишнього природного середовища, які за своїми природними властивостями здатні здійснювати лікувально-оздоровчий вплив на фізіологічний та психологічний стан організму людини, поновлюючи його життєві сили. До них належать: мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Курортно-рекреаційні заклади спеціалізовані інституції короткочасного (щоденного, щотижневого) та тривалого розміщення людей, призначені для задоволення їхніх рекреаційних потреб (лікувально-оздоровчих, культурно-освітніх і спортивних).

Візія це ідея, логічна конструкція образу бажаного майбутнього.

Діагностична частина

 1. Ресурсні чинники розвитку туризму в Зборівському районі

Зборівський район займає північно-західну частину області, в лісостеповій природній зоні з типовими для неї ландшафтами. Відстань від адміністративного центру району до обласного – 36 кілометрів.

Межує район з 7-ма районами: зі сходу з Кременецьким, Збаразьким і Тернопільським; з півдня – з Козівським і Бережанським (всі 5 в адміністративному відношенні належать до Тернопільщини); з заходу і північного заходу – з Золочівським і Бродівським районами сусідньої Львівщини.

Площа 97 741 га (7% території області).

Рельєф Зборівщини рівнинний (~ 90% площі – Тернопільське плато). Максимальні висоти концентруються в межах Товтрового кряжу (г. Крайній Камінь – 431; г. Умар – 426). Медобори (Товтри) займають крайню північну і північно-східну частину району. Мінімальні висоти зосереджені по долинах рік Серет і Стрипа, а найнижча точка – в околицях с. Малашівці, де Серет покидає межі району.

З огляду на те, що туристична галузь є невід’ємною складовою частиною світового ринку і багато розвинутих країн світу давно перетворили туризм на найприбутковішу статтю своїх бюджетних доходів, ефективне використання багатих туристичних ресурсів Зборівщини (в тому числі транзитних) сприятиме розвитку внутрішнього і в’їзного туризму та сталому соціально-економічному розвитку території.

 1. Природний та рекреаційний потенціал розвитку туризму Геологічні та геоморфологічні ресурси

Невід’ємним елементом природної системи є геологічне середовище, практичне значення якого важко переоцінити, але це не тільки мінеральна сировина, а й безліч унікальних за різноманітністю природних ландшафтів, що створені геологічними процесами. Використання об’єктів неживої природи регіону сприятиме розвитку пізнавального, оздоровчо-спортивного туризму на базі існуючих об’єктів геологічної спадщини з широким залученням пішохідного, велосипедного, кінного, екстремального та інших видів туризму.

Кліматичні ресурси

Зборівськнй район цілковито розміщений в межах помірно континентальної області помірного кліматичного поясу. Такий тип клімату характеризується відносно м’якою (з мінусовими середніми температурами січня) зимою, теплим нежарким літом, помірною амплітудою липневих і січневих температур, середньою кількістю опадів з літнім максимумом і достатнім зволоженням.

Гідрологічні ресурси

Гідрологічні ресурси поділяються на два типи: ресурси поверхневих вод (річки, озера, водосховища) та ресурси підземних вод (бальнеологічні ресурси). На основі водних туристичних ресурсів України сьогодні активно розвивається водний туризм. Водні мандрівки можна здійснювати на човнах, байдарках, плотах, катамаранах. Найбільш прийнятні для подорожей розбірні байдарки і катамарани. Вони достатньо стійкі, мають добру місткість та задовільні ходові якості, невелику вагу, легко перевозяться на транспорті, зручні для плавання по річках різної складності, прості в ремонті.

Найбільше штучних водойм розташовано на березі річки Серет, найбільше серед них Залозецьке водосховище (селище Залізці Зборівського району).

На території району знаходиться частина Серетецького гідрологічного заказника загальнодержавного значення (871 га).

Річка Стрипарічка протікає в межах Зборівського району, яка є третьою за протяжністю серед лівих приток Дністра в Тернопільській області.

Природно-заповідний фонд

Основою розвитку екологічного туризму в районі є об’єкти  природно-заповідного фонду. Цей вид туризму може здійснюватися як на природоохоронних об’єктах різного ступеня заповідності: національних природних парках, заповідниках, заказниках, регіональних ландшафтних парках, штучно створених об’єктах - ботанічних садах і зоологічних парках, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва, пам’ятках природи (печери, водоспади, мальовничі ландшафти) загальнодержавного та місцевого значення, а також на територіях і об’єктах, що виконують як природоохоронну так і господарську функції (міські і приміські парки, лісові господарства тощо).

В Зборівському районі 18 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 4 513,05 га. Серед найбільш відомих природоохоронних територій Зборівщини слід виділити:

Заказники:

-                   Ботанічний заказник місцевого значення «Білокриницький» (8,1 га);

-                   Загальнозоологічний заказник «Залісся» (загальна площа 400 га, в районі – 120 га);

-                   Мильнобліхівський загальнозоологічний заказник (3 488 га).

Пам’ятки природи:

-                   Останці Подільський Товтр (0,5 га) поблизу с. Мшанець;

-                   Три 90-річні горіхи (Горіх чорний 0,06 га) поблизу с. Іванківці;

-                   Дуб «Мильнівський», генофонд дуба (0,02 га) 180 років, поблизу х. Манюки;

-                   Куртина вікових дубів в околиці с. Нище – шість 300-річннх дубів (0,2 га);

-                   Нищенські липи (липи дрібнолисті, 0,04 га) віком понад 300 років;

-                   Липи Ліпінського (0,06 га), чотири дерева віком понад 150 років на могилі К.Ліпінського у с.Вірлів;

-                   Липа І.Франка (0,01 га) вікове дерево, біля якого у 1989 р. виступав І.Франко, с. Курівці.

Історико-архітектурні пам’ятки

Історію Зборова слід виводити десь з кінця ХV початку XVI століття. Широковідомим місто стало в 1649 році, але аж до початку ХХ століття самостійної адміністративно-територіальної одиниці з центром у місті Зборів не існувало.

Хоча Зборів існує вже принаймні 500 років, та адміністративно-територіальним центром він став лише 108 років тому. Але навіть за цей короткий час він був центром різних адміністративних утворень в шести державах та пережив після свого утворення 5 реформ.

Це, зокрема, позначилось на кількості й розмаїтті того, що приваблює туристів, насамперед пам’яток матеріальної та духовної культури.

Так, на території району мають або можуть мати туристичну привабливість об’єкти монументального мистецтва, археології, історико-культурні та етнографічні, основні з них:

Пам’ятки археології місцевого значення Зборівського району, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України – 9 шт.;

Пам’ятки монументального мистецтва – 33 шт.;

Пам’ятки історії – 138 шт.

До Державного реєстру національного культурного надбання входять такі пам’ятки Зборівського району:

Храм Преображення Господнього – місто Зборів;

Замок (мур) селище Залізці;

Костел Св. Антонія (руїни, мур) селище Залізці;

Покровська церква (мур) селище Залізці;

Дзвіниця Покровської церкви (мур) селище Залізці.

Археологічні знахідки

До сьогодні збереглися свідчення життєдіяльності людини ще з періодів раннього та середнього палеоліту (150-35 тис. років тому): стоянки поблизу сіл Глядки, Іванківці та Малашівці Зборівського району.

Сакральна архітектура

Значний туристичний потенціал представляють сакральні споруди району.

В районі діє:

Українська Греко-Католицька Церква (89);

Українська Православна Церква Київського патріархату (7);

Українська Автокефальна Православна Церква (10);

Українська Православна Церква (1);

Римо-Католицька Церква (2);

Християни Віри Євангельської (1);

інші 4.

Багато сакральних споруд це давні храми (29), костели (7).

 

Загалом, Зборівський район є досить привабливою територією для розвитку сакрального туризму і має значні перспективи у цій сфері. Однак, багато давніх сакральних споруд знаходяться у дуже занедбаному стані і потребують відбудови, недостатньо використовуються наявні ресурси у цьому напрямку. Основним чинником, що гальмує розвиток даного виду туризму є недостатньо досліджені сакральні ресурси району і нерозвинена туристична інфраструктура у місцях, що можуть бути використані як центри сакрального туризму.

Аналітична частина

1. Аналіз сучасних тенденцій розвитку туристичної інфраструктури в Зборівському районі

На сьогодні туристична сфера Зборівського регіону перебуває в стані хаотичного, розрізненого та повільного розвитку, незважаючи на вигідне геополітичне розташування та конкурентоспроможну туристичну базу для розвитку практично усіх видів туристичної діяльності. Комплексне освоєння туристично-рекреаційного потенціалу є надзвичайно важким та трудомістким процесом, оскільки для всебічного вирішення проблем розвитку галузі свої зусилля повинні об’єднати усі суб’єкти туристичного ринку та зацікавлені сторони з метою створення та втілення в життя загальної концепції, яка в кінцевому результаті принесе корисний ефект кожному учаснику.

1.1. Ринок туристичних послуг

На сьогодні серед стримуючих факторів розвитку туристичної сфери Зборівщини слід виділити:

недостатньо розвинена туристична інфраструктура для організації перспективних видів туризму;

недостатнє усвідомлення потенціалу туризму, його впливу на економіку регіону;

відсутність комплексного туристичного продукту;

недостатня увага місцевих та районних органів влади до проблем розвитку туристичної галузі, зокрема при розробці стратегій та програм соціально-економічного та культурного розвитку;

низька інвестиційна та ділова активність місцевого бізнесу в туризмі;

дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері туризму;

низька ефективність системи просування туристичних продуктів на ринок.

Згідно з Законом України «Про туризм» туристична інфраструктура це сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та

перевезення туристів.

Якщо говорити про туристичну інфраструктуру Зборівського району, то вона ще недостатньо розвинена і це значно стримує туристичні потоки в регіоні, а отже і розвиток туризму. Все ще потребують розгляду та вирішення питання реконструкції та будівництва закладів розміщення, ремонту автошляхів, облаштування місць для короткочасного відпочинку туристів. Найбільша проблема розвитку туризму у Зборівському районі відсутність належних закладів комплексного обслуговування туристів: готелів, мотелів, кемпінгів тощо. На дорогах району немає достатньої кількості вказівників, рекламних щитів, які б інформували туристів про туристичні об’єкти.

Статистика України не розглядає туристичну галузь як складний економічний комплекс і оцінює її окремі складові відповідно до сфер економічної діяльності за кодами КВЕД, тому точно визначити ємкість ринку обслуговування туристичних потоків на сьогодні практично неможливо.

1.1.1. Заклади сервісного обслуговування та рекреації

Готельна інфраструктура

Розвиток туристичної галузі та зацікавленість споживачів з інших країн не може бути забезпечена без належної матеріально-технічної бази: готелі, заклади харчування, бази відпочинку. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і необхідними послугами, адже якість проживання та відповідне обслуговування впливають на рівень туристичного сервісу. Проте, у Зборівському районі діє лише один готельний комплекс по обслуговуванню сільського туризму у селі Озерна «Престиж».

Садиби сільського зеленого туризму

Ще одним різновидом закладів розміщення туристів є садиби зеленого туризму.

У садибах відпочиваючим пропонують відпочинок на лоні природи в поєднанні з різними видами рекреаційної діяльності: зокрема прогулянку верхи, екскурсії зі збору грибів та ягід, риболовля. Саме така садиба розташована у селі Чернихів Зборівського району під назвою «Чугрієва хата».

Заклади харчування

До таких підприємств належать, насамперед, ресторани, а також кафе, бари, закусочні, заклади швидкого харчування тощо.

Загальна кількість таких закладів у районі 17, основні з них:

-                     ресторан «Стрипа» (місто Зборів);

-                     бар «Над ставом» (селище Залізці);

-                     кафе «Зупинка» (село Озерна);

-                     кафе «Козацькі забави» (село Озерна);

-                     кафе «Престиж» (село Озерна);

-                     кафе «Турист» (місто Зборів);

-                     кафе-бар «Білий Берег» (місто Зборів).

Частими є випадки недостатнього досвіду, знань техніки і правил роботи закладів. Ще одним суттєвим недоліком більшості закладів громадського харчування є відсутність інформації про них у Всесвітній мережі Інтернет.

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади

Важливим аспектом туристичної галузі на сьогодні є сфера санаторно- курортних послуг, яка, з одного боку, виконує визначальну роль в оздоровленні

населення, а з іншого надає послуги відпочинку та забезпечує місця розміщення туристів, створюючи, таким чином, повноцінний туристичний продукт.

В районі функціонує санаторний офтальмологічний заклад «Барвінок» у селі Мшанець. Потужність санаторію 250 місць для дітей і дорослих. Це єдиний в Україні спеціалізований офтальмологічний санаторій, який повністю оснащений апаратурою для діагностичного обстеження та проведення на сучасному рівні не тільки консервативного, але й хірургічного лікування очних захворювань.

 1. Культура та дозвілля

Значну частку на ринку туристичної пропозиції району займають заклади культури, до яких відносяться музеї, демонстратори фільмів (кінотеатри, кіноустановки, відеозали, відеоустановки), бібліотеки, заклади культури клубного типу, парки тощо. Вони можуть використовуватись у цілях туризму як внутрішнього, так і зовнішнього, надаючи широкий спектр специфічних послуг, які в певних конкретних ситуаціях будуть розцінені як туристичні, тобто спожиті туристами.

Музейні ресурси

В Зборівському районі діють такі музеї:

- Зборівський районний комунальний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва»;

- Народний громадський музей Романа Купчинського в селі Розгадів;

- музейні кімнати при закладах освіти – 6 одиниць;

- музейні кімнати при закладах культури – 6 одиниць;

- духовно-релігійні музейні кімнати при монастирі Згромадження сестер Непорочного Серця Марії – 2 одиниці.

На сьогодні в Зборівському районі  функціонує 80 клубних закладів, 68 бібліотек системи Міністерства культури і туризму України.

Етнографічна спадщина

У світі давно існує практика створення туристичних маршрутів до етнографічних об’єктів традиційних сільських поселень, етнографічних музеїв, виставок народних майстрів, виступів фольклорних колективів, фестивалів, постановки етнографічних звичаїв та обрядів. Зборівський район багатий традиціями та етнографічною спадщиною.

Зокрема, на Зборівщині поширений вид декоративно-ужиткового мистецтва вишиванка, яка відрізняється за композицією, технікою виконання та колоритом.

Розвинена в районі також художня обробка металу, колаж, аплікація, нанизання бісеру, художнє слюсарство. Користуються попитом нагрудні і нашийні прикраси з бісеру, ґердани, комірці, ланцюжки. Народні майстри Зборівщини різьблять із дерева меблі, рами, ложки, макогони, прядки, терлиці, вози, та інше, іноді прикрашаючи їх рельєфним, різьбленням або гравіруванням. Так, музичні інструменти (сопілки, ліри) виготовляли у містечку Залізці Зборівського району.

Унікальні місця та події

На старому католицькому цвинтарі в центрі села Вірлова поруч із церквою Св. Михаїла є могила Кароля Ліпінського, колись це була родинна каплиця родини зі склепом.

11 червня 1694 року вояки Речі Посполитої під командуванням полковника Костянтина Загоровського (1667-1694) протягом шести годин відбивали наступ кримських татар на село Годів, яке було перетворено на фортецю з підручних матеріалів.

На місці, де за переказами, був поранений очільник оборони Годова, король Ян ІІІ Собєський (1629-1696) наказав спорудити пам’ятник, котрий чудом зберігся до наших днів.

Пам’ять віків оберігає ім’я старовинного міста Зборова. Велика історична перемога козацького війська над польською армією в серпні 1649 року під Зборовом поклала підвалини для розбудови Української Козацької держави. Історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва» зберігає історичну пам’ять про ті часи.

Під час першої Світової війни 2 липня 1917 три чеських полки, які во­ювали в російській армії, зазнали у бою проти австрійського війська на полях біля села Калинівки великих втрат, загинули 190 осіб, їх поховано у спільній могилі за селом.

Культурно-мистецькі заходи

Культурно-мистецькі заходи, присвячені певному явищу чи події, дають змогу відтворити історію регіону, особливості життєдіяльності його жителів, а саме:

-                     Фестиваль зимового фольклору «Різдвяні гостини у Зборові» відбувається у січні щороку у місті Зборові, під час дійства звучать різдвяні колядки, виступи вертепів, крім того проходить частування різними солодкими виробами та продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

-                     Свято календарно-обрядового фольклору «Заспіваймо, паняночки, веселої ягілочки», - щорічно проходить у місті Зборові, під час якого відроджено традиції святкування Великодня;

-                     Старовинний обряд «В ніч на Івана Купала» відбувається на межі двох сіл Осташівці та Данилівці;

-                     Крім того, в районі традиційно проходять дні села з відновлення особливих традицій, звичаїв та обрядів.

 1. Система транспорту та зв’язку

Транспорт одна з важливих галузей господарства, яка в значній мірі впливає на розвиток туризму шляхом покращення доступності до туристичних об’єктів.

Оскільки, туристичні ресурси прив’язані до певних територій, ступінь їх популярності і використання визначається транспортною доступністю таких регіонів. Тому, туризм не може розглядатись поза його зв’язком з транспортною системою. Транспортна інфраструктура туризму представляє собою комплекс, що охоплює транспортні засоби, транспортні об'єкти, транспортні шляхи, маршрути та послуги, об’єкти сервісу та туризму на об’єктах і в засобах транспорту, засоби інформації.

В районі наявні такі види транспорту, як:

-                     залізнодорожний протяжністю 34 км;

-                     автомобільний протяжністю 399 км.

Важливим фактором розвитку туристичної дестинації є її доступність не лише з точки зору географічного розташування, а й з точки зору наявності прямих сполучень та вартості проїзду.

У Зборівському районі наявні всі основні види зв’язку, які можуть використовуватись туристами: поштовий, телеграфний, міський та сільський телефонний, телефонний міжміський та міжнародний, спеціальний зв’язок, прийом та передача телевізійних та радіопрограм, радіозв’язок, супутниковий, комп’ютерний, мобільний зв’язок.

Найбільшим попитом серед туристів користуються послуги телефонного міжміського та мобільного зв’язку. Постійно збільшується кількість абонентів стаціонарного бездротового зв’язку CDMA ТОВ „Інтертелеком” та абонентів мобільного зв’язку. Найбільш великими операторами стільникового зв’язку у районі є: life, Київстар, МТС Україна.

1.1.4. Суб’єкти туристичної діяльності та громадські організації, задіяні в сфері туризму

Для успішної діяльності сфери туризму доцільним є розвиток партнерських зв’язків між господарюючими суб’єктами, які працюють у сфері туризму, місцевими органами влади та громадськими організаціями. Результатом такої співпраці може стати чіткий та узгоджений розподіл зон відповідальності кожного з партнерів і як наслідок скоординована та ефективна робота.

Відсутність туристичного центру у районі суттєво знижує рівень розвитку туристичної сфери.

 1. Кадрове забезпечення туристично-рекреаційної галузі у Зборівському районі

Однією з головних причин низької ефективності роботи сфери туристичного обслуговування та зниження конкурентоспроможності регіону щодо розвитку індустрії туризму є відсутність базової професійної підготовки кадрів у переважної більшості суб’єктів підприємницької туристичної діяльності або ж залучення у цю діяльність фахівців з інших галузей без проходження ними відповідної перекваліфікації.

У туристичній індустрії регіону відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів, а саме:

- фахівців за спеціальностями туристичного супроводу, які мають необхідну спеціалізовану підготовку та відповідне тематичне професійне спрямування (спелео-, водний або піший туризм);

- професійних кадрів для готельно-ресторанного обслуговування (адміністратори, покоївки, кухарі, офіціанти, бармени та ін.);

- кваліфікованих груповодів (гідів ) та екскурсоводів (особливо зі знанням іноземних мов).

Процес підготовки кадрового потенціалу вимагає заходів із стимулювання підготовки відповідних наукових та практично-професійних кадрів, здатних підготувати висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на сучасні технологічні вимоги до туристичного сервісу та конкуренцію на ринку туристичних послуг. Необхідною умовою координації дій із суб’єктами туристичного бізнесу є формування основних вимог до плану замовлення підготовки кадрів у царині туризму з боку працедавців – власників туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

 1. Аналіз пріоритетних напрямків розвитку туризму на Зборівщині

Пріоритетними напрямками розвитку туризму в Зборівському районі  визначено: діловий (зустрічі, семінари, конгреси), етнографічний (ностальгічний, етнічний), релігійний (сакральний, культовий, паломницький), спелеотуризм, активний (пригодницький), екологічний (національні природні парки, ландшафтні парки, заповідники, заказники, унікальні природні об’єкти), сільський (зелений туризм), рекреаційний (відпочинок, оздоровлення, лікування), водний (рибальство, сплави, пляжний), подієвий (фестивалі і свята, театралізовані шоу, покази мод, музичні конкурси, спортивні події), культурно-пізнавальний (замковий, музейний, археологічний).

Основою розвитку санаторно-курортного комплексу району є санаторний офтальмологічний заклад „Барвінок” у селі Мшанець.

Найбільш стабільним, тобто таким, що постійно розвиватиметься незалежно від погодних умов і політико-економічної кон’юнктури, є релігійний (паломницький) туризм.

 1. SWOT аналіз туристичних можливостей

Висвітлена в 1-му розділі діагностична частина та в 2-му аналітична частина, дає нам змогу провести SWOT-аналіз, побачити та виділити сильні та слабкі сторони, проблеми та перспективи, що здатні сприяти розвитку сфери туризму в регіоні або гальмувати його

Strength - сильні сторони Weaknes - слабкі сторони
 • унікальні природничі та туристичні ресурси для розвитку туризму (сакрального, пізнавального, та ін.);

 • наявність унікальних пам’яток (памяток історії, у т.ч. національного

значення; пам’яток природи; заказників);

• вигідне географічне розташування;

 • наявність унікальних літолого-геоморфологічних рекреаційних ресурсів та сприятливих рекреаційних ресурсів клімату і погоди;

• наявність водних об’єктів;

• розміщення історичних об’єктів (замки);

• наявність значної кількості природних ресурсів для забезпечення розвитку місцевої промисловості та створення умов європейського рівня;

• збережені унікальні національно-культурні традиції;

• достатньо екологічно-чистий компактний регіон.

 • відсутність відповідних закладів розміщення різних стандартів і низький рівень розвитку сфери обслуговування;

• незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів;

• незадовільний стан багатьох пам’яток культурної спадщини і відсутність дієвих програм їх збереження

та пристосування для потреб туристів;

• відсутня взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку рекреації у регіоні;

 • відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення;

• низька платоспроможність населення;

• недосконале податкове законодавство;

• відсутність нормативних документів, які б регулювали діяльність власників сільських садиб;

• обмежене фінансування державного бюджету;

• недооцінка значення туризму для розвитку регіону;

• низький рівень підготовки управління кадрів;

• відсутність активності бізнесу у співпраці по промоції району.

Opportunity шанси

 • зростання ваги туристичної галузі в економіці країни;
 • розвиток дотичних галузей, який

приводить до росту ділового туризму,

підприємницької активності, розвиток нових видів туризму;

 • стале зростання кількості туристів (в’їзний та внутрішній туризм);
 • удосконалення законодавчої бази туризму;
 • швидке збільшення попиту на туристичні послуги на основі зростання купівельної спроможності окремих верств населення;
 • створення позитивного іміджу регіону;
 • включення регіону в глобальну туристично-рекреаційну систему;
 • розвиток туристичної інформаційної інфраструктури та створення єдиного календаря подій
Threats ризики
 • нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;
 • сильні бюджетні обмеження;
 • орієнтація інвесторів, головним чином, на експлуатацію мінерально-сировинних, земельних ресурсів регіону;
 • відсутність дієвого механізму використання для туризму об’єктів культурної спадщини та пам’яток природи;
 • відсутність дієвої державної політики щодо використання курортно-рекраційних зон;
 • зменшення туристичного потоку через відсутність чіткого позиціонування Зборівщини.

Проведений SWOT аналіз туристичного ринку регіону засвідчує, що район має потенціал для здійснення більшості видів туристично-рекреаційної діяльності, використання якого суттєво лімітується низкою обмежень, для подолання яких слід обрати чітку стратегію.

Отже, з проведеного аналізу випливає, що туризм у Зборівському районі має всі можливості стати важливим джерелом надходження коштів у місцеві бюджети, розширення сфери зайнятості місцевого населення, покращення рівня обслуговування та удосконалення інфраструктури. Проте, невирішеними залишаються ряд проблем, що гальмують розвиток туризму в районі.

У наступних підрозділах запропоновано ряд дій для підсилення слабких сторін, вирішення проблем та досягнення визначених перспектив з використанням наявних ресурсів.

Концептуальна частина

 1. Стратегічна мета

Детальний аналіз сучасного стану розвитку туризму на Зборівщині є підґрунтям для визначення стратегічної мети, формування стратегічних та оперативних цілей і завдань Стратегії, та окреслення візій.

Стратегічна мета формування сучасної конкурентоспроможної туристичної індустрії Зборівського району, спроможної задовольнити потреби іноземних та вітчизняних громадян в туристично-рекреаційних послугах, через використання наявного туристичного потенціалу та впровадження інноваційних рішень і підходів у туристичному бізнесі.

Стратегічні цілі:

- формування високоякісного районного туристичного продукту {стратегічна ціль А);

- формування ефективної системи просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках {стратегічна ціль В);

- формування сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній індустрії району {стратегічна ціль С).

Задля досягнення стратегічної мети необхідно:

1) сформувати ефективний взаємозв’язок між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами туристичної індустрії, освітніми установами, інвесторами, громадськими організаціями та споживачами туристичних послуг шляхом комплексного використання політичних, організаційних, соціально-економічних, правових та інших важелів;

2) реалізувати системні загальнорегіональні заходи, спрямовані на розвиток туристичної індустрії Зборівщини як цілісну систему, та усунути інфраструктурні диспропорції та дефіцити;

3) підвищити якість туристичного обслуговування та сформувати активну позицію населення у створенні атмосфери гостинності в районі;

4) сформувати сприятливе середовище для залучення інвестицій в туристичну індустрію Зборівщини;

5) систематично реалізовувати маркетингові заходи, спрямовані на формування привабливого іміджу, позиціонування та активне просування Зборівського району на вітчизняному туристичному ринку як унікальної туристичної дестинації;

6) брати активну участь у залученні коштів міжнародної технічної допомоги в сферу туризму та рекреації;

7) розвивати міжрегіональну співпрацю з провідними вітчизняними суб’єктами туристичної діяльності.

 1. Візії (бачення бажаного майбутнього)

Візія 1. Комплексний туристичний продукт ,,TERNOPIL*YA: new emotions”.

Комплексний туристичний продукт ,,TERNOPIL*YA: new emotions” формується з локальних туристичних продуктів на основі пріоритетних видів туризму, які історично склалися в районі, а також з врахуванням існуючого історико-культурного та природно-рекреаційного потенціалу, етнографічних і

календарно-обрядових традицій і свят.

Подієві (фестивальні) туристичні продукти.

Тури, подорожі і відвідування фестивалів, ярмарок, свят, виставок та інших подій: етнографічний фестиваль „Забави у княжому місті”, Всеукраїнський фестиваль лемківської культури „Дзвони Лемківщини”, Всеукраїнське фольклорно-мистецьке свято „В Борщівському краї цвітуть вишиванки”, обласний „Фестиваль вертепів”, регіональний фестиваль «На хвилях Серету» тощо.

Релігійно-паломницькі (сакральні) туристичні продукти.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці 1896р., с. Ратищі (проща); храм Новомучеників українського народу, м. Зборів; церква св. Дмитра 1886р., с. Вовчківці; церква св. Миколая ХУІ ст., с. Мшанець та ін.

Екскурсійні (культурно-пізнавальні) туристичні продукти.

„Святині, замки Зборівщини”, „Шляхами козацької слави”, «Європейські постаті на теренах Зборівщини», районний комунальний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва» тощо.

Туристичні продукти сільського (зеленого) туризму.

Відпочинкові програми садиб сільського (зеленого) туризму, а саме агросадиба «Чугрієва Хата» с. Чернихів.

Рекреаційно-відпочинкові туристичні продукти.

Програми з лікування та оздоровлення у санаторно-курортному закладі ТзОВ «Санаторій „Барвінок” Офтальмологічний санаторій» с. Мшанець.

Візія 2. Сприятливе середовище для залучення інвестицій в туристичну галузь Зборівщини.

Розбудова туристичної інфраструктури району може відбуватися на основі залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. У цьому зв’язку важливу роль відіграє державно-приватне партнерство, яке повинно забезпечити сприятливий інвестиційний клімат, що призведе до підвищення інвестиційної активності. (див. мал. 2).

 

Мал.2. Механізм залучення інвестицій в туристичну галузь.

Візія 3. Синергетичний взаємозв’язок влади, науки, бізнесу та громадськості в пріоритетних районних та місцевих туристичних дестинаціях спрямований на інфраструктурний розвиток, маркетинг і промоцію.

Частина Зборівського району (Залозеччина) відноситься до Центральної туристичної дестинації Тернопільської області.

Пооб’єктна дестинація:

-                     ландшафтний комплекс Залозецьких Товтр;

-                     ландшафтно-гідрологічний комплекс долини р. Серет;

-                     ТзОВ «Санаторій „Барвінок” Офтальмологічний санаторій» (с. Мшанець);

-                     рибальсько-відпочинковий комплекс „Вертелка” (с. Вертелка);

-                     рекреаційно-відпочинкова зона „Пішане” (с. Ратищі, Піщане).

Інша частина району (Зборівщина) відноситься до Західної туристичної дестинації Тернопільської області.

Пооб’єктна дестинація:

-                     Опільський горбогірний Ландшафтний комплекс; меморіальний музей Зборівської битви;

-                     меморіальний комплекс чеським воїнам, загиблим у роки Першої Світової війни (с. Калинівка);

-                     рекреаційно-відпочинкова зона Зборівського ставу;

-                     меморіальний музей композитора Р.Купчинського (с. Розгадів).

Перспективні напрямки туризму районної дестинації:

- пізнавальний (екскурсійний);

- курортно-лікувальний;

- релігійний;

- зелений;

- аматорський - мисливство, рибальство тощо;

- культурно-пізнавальний (фестивальний).

 1. Операційні цілі та завдання Стратегії

Операційні цілі та завдання.

Стратегічна ціль А

Формування високоякісного районного туристичного продукту.

Операційні цілі

А. 1. Забезпечити різноманітність та унікальність туристичних послуг в структурі комплексного районного туристичного продукту.

Завдання:

1) планування комплексного розвитку природних курортно-рекреаційних територій;

2) розроблення комплексу заходів щодо раціонального використання туристично-рекреаційних ресурсів;

3) формування унікальних туристичних пропозицій у сфері лікувально-оздоровчого, релігійного (сакрального), сільського (зеленого) туризму тощо.

4) сприяння самоорганізації територіальних та професійно-орієнтованих кластерних утворень у сфері туризму та рекреації.

А.2. Розвинути туристичну інфраструктуру та забезпечити її відповідність європейським стандартам якості.

Завдання:

1) забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування найбільш привабливих для туристичних відвідувань об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду;

2) впровадження системи сучасного регулювання якості туристичних послуг, розроблення та дотримання стандартів у сфері туризму, які гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами;

3) сприяння модернізації існуючої матеріальної бази туристичних закладів, створенню нових рекреаційно-туристичних об’єктів;

4) створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах, облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів, авто- і велотуристів;

5) розроблення і затвердження схеми мережі туристичних маршрутів та шляхів, з подальшим їх знакуванням та маркуванням.

Стратегічна ціль В

Формування ефективної системи просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках.

Операційні цілі

В.1. Працювати над створенням привабливого туристичного іміджу Зборівського району.

Завдання:

1) розроблення туристичного бренду Зборівського району, який відображатиме характерні для району культурно-історичні, природні, етнографічні особливості;

2) позиціонування привабливого туристичного іміджу району  на всеукраїнських та міжнародних туристичних виставках і ярмарках через використання регіональних і місцевих іміджевих брендових образів.

Стратегічна ціль С

Формування сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній індустрії району.

Операційні цілі

С.1. Сформувати чіткий та зрозумілий механізм організації бізнесу в сфері туризму, рекреації та дозвілля.

Завдання:

1) забезпечення інституційної, соціальної та інформативної взаємодії влади та бізнесу для гармонійного розвитку пріоритетних видів туризму на засадах державно-приватного партнерства;

С.2. Консолідувати зусилля влади, науки, бізнесу та громадськості у сфері інноваційно-проектного забезпечення розвитку туріндустрії.

Завдання:

1) забезпечення необхідних умов для реалізації грантових проектів у сфері туризму та рекреації.

С.З. Створити сприятливі умови для вітчизняного та іноземного інвестування в туристичну галузь.

Завдання:

1) налагодження співпраці з міжнародними та національними організаціями, які представляють інтереси інвесторів чи співпрацюють з ними щодо реалізації туристичних інвестиційних проектів;

2) формування електронного банку даних вільних земельних ділянок для використання їх з туристичною метою;

3) створення органами місцевого самоврядування сприятливих адміністративно-організаційних умов для заохочення інвесторів до розбудови туристичної інфраструктури.

 1. Механізм управління реалізацією Стратегії

Механізмами Стратегії розвитку туризму є процеси, які властиві всім іншим сферам і напрямам соціально-економічної діяльності, а саме:

• організаційно-управлінський механізм (з набором таких засобів управління: концептуальних, програмних, проектних, планових та інших);

• нормативно-правовий механізм;

• фінансово-економічний механізм (з виділенням усередині механізму інвестиційного розвитку);

• соціальний механізм;

• інформаційно-комунікативний механізм.

Основними інструментами механізму реалізації стратегії розвитку туризму повинні стати:

1) система нормативно-правових актів регіонів (постанови, директиви, інструкції, рекомендації, регламенти, рішення тощо), які мають логічний зв'язок, співпідпорядкованість і регламентуюче застосування конкретних методів та інструментів державного регулювання туристичної сфери, яка включає кілька рівнів нормативно-правових актів (загальнодержавних, галузевих, місцевих органів самоврядування);

2) інформаційна, методологічна та інструментальна підтримка підготовки й прийняття управлінських рішень на рівні регіональних органів державної влади та рекомендації для органів місцевого самоврядування у сфері туристичного розвитку;

3) широке застосування елементів стратегічного управління (концептуально-програмних) при оптимальному поєднанні їх з методами й формами оперативного (короткострокового) управління (планових, розпорядчих, інструктивних, методично-рекомендаційних тощо).

Отже, розглядаючи шляхи розвитку Тернопільської обласної дестинації, слід враховувати не лише туристичний потенціал регіону і реальний стан розвитку туризму, але й акцентувати увагу на всіх організаційно функціональних складових стратегії.

Складові інструменти механізму забезпечення конкурентоздатності Зборівщини в рамках національного туристичного ринку:

-                     активізація підприємницької діяльності та діяльності суб’єктів господарювання в галузі туризму;

-                     маркетингове дослідження пропозиції на основі попиту потенційних туристів в межах області та району;

-                     сприяння процесам формування і реалізації регіонального та місцевих туристичних продуктів;

-                     регулярна і систематична робота над підвищенням привабливості та оновленням асортименту туристичних продуктів;

-                     оптимізація районного і місцевого управління туристичною сферою; інтенсифікація бізнесової, громадської, профспілкової складових туристичної діяльності;

-                     кластеризація туристичної інфраструктури та окремих видів туристичної діяльності;

-                     створення нових робочих місць у сфері туристичного обслуговування і дотичних видах діяльності (готельне господарство, громадське харчування, дозвілля і відпочинок, санаторно-курортна справа, екскурсійне обслуговування);

-                     моніторинг стану туристичних ресурсів району;

-                     контроль над екологічним навантаженням в межах обласної, районних та місцевих дестинацій;

-                     сприяння капіталовкладенням (інвестиціям) у розбудову туристичної інфраструктури району;

-                     туристичне просвітництво населення району з метою широкого залучення місцевих громад і населення краю у локальну туристичну діяльність з обслуговування туристів.

Треба відзначити, що застосування програмно-цільового методу управління для формування і реалізації стратегії розвитку туристичних дестинацій, дозволить досягти стратегічних цілей за допомогою механізмів та інструментів реалізації стратегії. Збалансованість усіх складових елементів розвитку туризму в Зборівському районі буде сприяти сталому розвитку регіону в цілому.

 1. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел згідно з чинним законодавством.

Промоційні та рекламні заходи з просування туристичного продукту району повинні передбачати переважну частку фінансування з боку туристичного бізнесу.

 1. Індикатори оцінки ефективності впровадження Стратегії

Кількісні результати:

- зростання кількості туристів;

- зростання тривалості перебування туристів в районі;

- збільшення кількості туристичних продуктів та пропозицій для відпочинку;

- збільшення обсягів залучених інвестицій для розвитку туристичної інфраструктури;

- збільшення кількості об’єктів туристичної інфраструктури;

- зростання кількості туристичних садиб, промаркованих туристичних шляхів і маршрутів;

- створення нових робочих місць.

Якісні результати:

- залучення громадськості до процесів прийняття рішень у сфері туризму на місцевих та районному рівнях;

- покращення між секторальної співпраці в межах кожної громади та району в цілому;

- інтенсифікація і пришвидшення розвитку галузі туризму в районі;

- відкриття нових туристичних підприємств шляхом залучення інвестицій у туристичну сферу;

- вихід на нові туристичні ринки;

- покращення рівня обслуговування туристів та якості надання туристичних послуг;

- розвиток туристичної інфраструктури та інших обслуговуючих галузей туристичної індустрії;

- підвищення рівня зайнятості населення;

- розвиток людського та соціального потенціалу;

- формування позитивного іміджу Зборівщини.

 1. Очікувані результати

Стратегія покликана стати концептуальною базою довгострокового розвитку туризму в районі як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання мешканців і гостей району.

Використання надзвичайно різноманітного та унікального історико-культурного, природно-рекреаційного, бізнесового та промислового потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, розширення інфраструктури туристичного бізнесу, готельного господарства затвердять позиції, туристичної сфери району як пріоритетного виду економічної діяльності.

Загалом політика всебічного й належного розвитку індустрії туризму забезпечить:

-                     прискорення темпів реформування економіки Зборівського району та зміцнення ринкових основ господарювання;

-                     збільшення дохідної складової бюджету району;

-                     створення робочих місць;

-                     поглиблення економічних та гуманітарних зв’язків, поліпшення міжнародного іміджу регіону;

-                     збільшення, за сприяння залучених інвестицій, дотацій та інших форм підтримки, обсягів фінансування, призначених для підтримки гуманітарних сфер діяльності;

-                     стимулювання попиту на продукцію, яка, зазвичай, не має належної реалізації на національному ринку (сувеніри, продукція майстрів народної творчості тощо);

-                     поліпшення економічних результатів фінансування господарського комплексу району;

-                     оптимізацію сфери зайнятості;

-                     підвищення ефективності діяльності з організації змістовного дозвілля населення, популяризації національної історико-культурної спадщини тощо.

Стратегія спрямована на формування високоефективного туристично-відпочинкового та санаторно-лікувального комплексу відповідно до вимог, який давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних туристів. Створення такої системи забезпечить зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачатимуть під час кожної подорожі, зменшить безробіття, збереження і раціональне використання природно-ресурсного й історико-культурного потенціалу, зацікавить потенційних інвесторів до створення туристичної інфраструктури у Зборівському районі.

Реалізація Стратегії розвитку туризму в Зборівському районі  на 2016 - 2020 роки дозволить перетворити туристично-рекреаційну діяльність на прибуткову та високоефективну галузь регіональної економіки.

ВИСНОВКИ

Конкурентна перевага Зборівського району полягає у наступному: туристична привабливість території, екзотичність туристичного сприйняття місцевих особливостей, комплексність туристичного середовища, зокрема:

1) природна унікальність, ландшафтне різноманіття, історична спадщина, культурна автентичність та екологічна привабливість - основні туристичні принади району;

2) своєрідна туристична екзотика місцевого побуту і традицій жителів району. Зборівщина є цікавою для відвідування, відкритою до глибшого пізнання і нового сприйняття.

Основні чинники реалізації Стратегії:

1. Туристичні дестинації.

Слід зазначити, що визначення стратегічних дестинацій для розвитку туризму та пріоритетних видів туризму в них проведено з метою впорядкування стратегічних цілей та заходів, зокрема цей поділ не виключає розвитку територій, наприклад, інших місцевих громад, і з часом може корегуватись. Визначені території, що базуються на географічному положенні, туристичному потенціалі та місцевих особливостях, будуть сприяти інтеграції та ефективній реалізації заходів, що є ключовими для розвитку туристичної галузі.

 1. Туристичний продукт.

Зборівський район характеризується недостатньою наявністю комерційних, готових до продажу комплексних туристичних продуктів у порівнянні з проектованими, тому це має значні перспективи щодо подальшого впровадження креативного і комплексного турпродукту та розширення спектру туристичних пропозицій.

Актуальною залишається потреба у створенні нових туристичних продуктів для активного відпочинку, культурно-пізнавального, сільського, лікувально-оздоровчого туризму на базі сучасних інноваційних та креативних рішень з подієвими, святковими, ігровими, навчальними, антистресовими та релаксовими елементами.

 1. Людські ресурси.

Кадри для туристичної індустрії вимагають постійної освіти та підвищення професійності та компетентності, в першу чергу, це стосується персоналу, безпосередньо пов’язаного з обслуговуванням туристів - працюючих у закладах

розміщення, харчування, а також працівників сфери послуг супутніх до туристичної галузі (транспортні підприємства, автозаправки, торгівельні заклади, культурні, розважальні, відпочинкові та спортивно-оздоровчі центри).

Важливими недоліками є стан туристичної інфраструктури (особливо комунікаційної) і рівень туристичного сервісу, оскільки значна частина природних територій та об’єктів культурної спадщини взагалі непристосована для туристичних відвідувань, що вимагатимуть подальших організаційних, фінансових, матеріально-технічних та кадрових змін і покращень у сфері туризму.

Доки туристична інфраструктура не відповідає повністю оптимальним параметрам та загальноприйнятим європейським стандартам, а туристичні послуги у більшості секторів - вимогам щодо якості обслуговування, розбудова і удосконалення туристичної інфраструктури та сервісу залишаються пріоритетними напрямками туристичного розвитку району.

Імідж Зборівського району як туристичної дестинації ще не сформований, тому що це зумовлено відсутністю єдиної маркетингової політики як у середовищі туристичного бізнесу, так і у сфері державного управління галуззю.

Спостерігалась відсутність підходу до комплексного сприйняття територій як туристичних дестинацій і місцевих ринків, а тому віддавалась перевага промоції та просуванню окремих адміністративних територій  і населених пунктів, а не їх туристичних продуктів і брендів.

           Керуюча справами районної ради                           Л.В.Горба


Додаток до Стратегії

(концептуальна частина)

Пріоритетні туристичні дестинації Зборівщини

№з/п

Дестинація

1 рівня (районна)

Дестинація

2 рівня (місцева)

Дестинація

3 рівня (об’єктна)

Тематика

перспективних

туристичних продуктів

Туристична

спеціалізація

інвестиційних проектів

1.

Центральна

(Серетська)

Залозецька

ландшафтний комплекс

Залозецьких Товтр;

■ ландшафтно-гідрологічний

комплекс долини р. Серет;

■ ТзОВ «Санаторій «Барвінок» офтальмологічний санаторій»

(с. Мшанець);

■ рибальсько-відпочинковий

комплекс „Вертелка”

(с. Вертелка);

■ рекреаційно-відпочинкова зона

„Піщане” (с. Ратищі, Піщане).

- культурно-пізнавальні;

- екологічні (природничі);

- сільський (зелений)

відпочинок;

- по дієві;

- сакральні;

- меморіальні;

- рибальські;

- рекреаційно-відпочинкові

- регіональний

екотуристичний шлях

„Кличуть гори - Медобори”;

- регіональний туристичний шлях „Стежками Посереття”;

- автокемпінг (смт. Залізці);

- туристичний кемпінг

(с. Бліх);

- туристичні стоянки

2.

Західна

(Опільська)

Зборівська

- Опільський горбогірний

Ландшафтний комплекс;

- меморіальний музей Зборівської битви;

меморіальний комплекс чеським воїнам, загиблим у роки Першої світової війни (с. Калинівка);

- рекреаційно-відпочинкова зона Зборівського ставу;

меморіальний музей композитора

Р.Купчинського (с. Розгадів).

- культурно-пізнавальні;

- пригодницькі (активні);

- сільський (зелений)

відпочинок;

-військово-патріотичні;

- меморіальні;

- рекреаційно-відпочинкові.

- регіональний туристичний шлях „В Опілля дивокрай”;

- автокемпінг (м. Зборів);

- туристичний кемпінг

(с. Розгадів);

- туристичні стоянки.

Керуюча справами районної ради                                    Л.В.Горба

Прочитано 1092 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.