Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 64 гостей та відсутні користувачі

Середа, 26 жовтня 2016 07:17

Рішення № 161 Про районну комплексну програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   23  вересня  2016 року                                                       161.

м. Зборів

Про районну комплексну програму

енергоефективності та

енергозбереження на 2016-2019 роки

Розглянувши подання районної державної адміністрації від 06 квітня 2016 року № 129-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну комплексну програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

                                                                                                      Додаток

                                                                                                до рішення  районної ради

                                                                                                від   23   вересня 2016  року № 161.

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки

 1. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2016 року № 27- од «Про проект обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки»
3 Розробник програми відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
4 Відповідальний виконавець програми відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
5 Учасники програми відділи архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району, Залозецьке, Мшанецьке лісництва
6 Термін реалізації програми 2016-2019 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у реалізації програми обласний, районний, міський, селищний, сільські, об’єднаної територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми тис. гривень (всього) 10524,71 тис. гривень
8.1 Коштів державного бюджету 6372,603 тис. гривень
8.2. Коштів обласного бюджету 650,32 тис. гривень
8.3 Коштів районного бюджету, міського, селищного ,сільських бюджетів, коштів об’єднаної територіальної громади 1786,252 тис. гривень
8.6 Коштів інших джерел 1715,534 тис. гривень

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У структурі споживання енергоносіїв в районі природний газ складає 58,7%, електрична енергія – 29,6%, нафтопродукти – 9,5%, вугілля – 2%, інші – 0,2%. Враховуючи те, що у структурі споживання енергетичних ресурсів району домінуюче місце займає природний газ, а основне та допоміжне обладнання значної кількості котелень бюджетних установ та організацій вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до паливно-енергетичного балансу району енергії, виробленої з альтернативних джерел та характерних для нашого району альтернативних видів палива.

Слід зазначити, що з початку дії районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Зборівської районної ради від 25 лютого 2010 року №381, фінансування програми з державного, обласного, районного, міського, селищного та сільських бюджетів у повній мірі не здійснювалося.

Разом з тим, районною державною адміністрацією, бюджетними установами та органами місцевого самоврядування району проведено відповідну роботу та виконано завдання програми з економії енергоресурсів за наступними напрямами:

-                     заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням місцевих видів палива;

-                     впровадження систем електроопалення;

-                     проведення санації будівель бюджетних установ;

-                     впровадження енергоефективних освітлювальних приладів.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки.

 1. Мета програми

Метою програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом:

-                     скорочення споживання природного газу бюджетними установами району, бюджетними установами та організаціями;

-                     модернізації виробництва теплової енергії, зокрема переведення котелень на альтернативні види палива;

-                     заміни застарілого енергоємного котельного обладнання, термоізоляція будівель житлового фонду та соціальної сфери.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення існуючих проблем передбачається наступними шляхами:

- проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива; проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ; впровадження електричного тепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах; використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;

- заміна застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери на високоефективне енергозберігаюче обладнання з використанням місцевих видів палива (торф, відходи деревини);

- впровадження систем електроопалення (електроакумуляційного обігріву) в бюджетній сфері;

- проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ;

- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;

- модернізація технологічного обладнання промисловими підприємствами та організаціями району;

- проведення заходів з популяризації енергоефективності та енергозбереження серед населення;

- реалізація роботи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини сум кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Для реалізації завдань та заходів, які мають загальнодержавне значення, планується залучати кошти державного та обласного бюджетів за підтримки відповідних центральних органів виконавчої влади шляхом подання бюджетних пропозицій. Загальний обсяг фінансування програми становить 10524,71 тис. гривень у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 6372,603 тис. гривень;

обласного бюджету – 650,32 тис. гривень;

районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування – 1786,252 тис. гривень;

кошти інших джерел – 1715,534 тис. гривень.

Термін окупності пілотних проектів Програми складає в середньому від 3 до 6 років. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів – відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом
Осяг ресурсів, усього у тому числі: 3793,422 3093,061 1263,974 2374,252 10524,71
державний бюджет 2915,966 1538,476 622,213 1295,948 6372,603
обласний бюджет 108,52 181,76 158,82 201,22 650,32
районний, об’єднаної територіальної громади, міста, селища, сіл, бюджети 541,886 392,583 242,699 609,084 1786,252
кошти інших джерел 227,05 980,242 240,242 268,0 1715,534

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями організаційного характеру є:

-                     освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів, торф’яних брикетів), створення підприємства з виробництва твердого палива;

Серед основних завдань та заходів Програми зокрема, передбачено:

 1. встановлення котлів на місцевих видах енергоресурсів, модернізація застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери;
 2. електроопалення;
 3. розвиток гідроенергетики;
 4. проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ;
 5. розвиток виробництва та використання біологічних видів палива;
 6. інформаційна підтримка Програми;
 7. стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Програмою передбачається:

-                     заміна або реконструкція малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80% з переведенням на альтернативні місцеві види палива.

Стаціонарне електричне опалення завойовує все більшу популярність завдяки високому ККД, низьким капітальним витратам, простоті монтажу, високим гігієнічним й економічним показникам, можливості автоматизації регулювання та оптимізації втрат за рахунок багатотарифного обліку електроенергії. Однак з переводом на електроопалення необхідно вирішити питання збільшення потужності та підвищення категорійності електропостачання споживача, оскільки існуюча електромережа здебільшого не розрахована на навантаження системи електроопалення.

Застосування електроенергії для опалення дасть змогу вигідно використовувати недорогу «нічну» електроенергію, зменшуючи навантаження на енергомережі в денні години «пік».

Заміна газових котелень на електричні теплогенератори та акумуляційний електричний нагрів може забезпечити витіснення 75% природного газу, що використовується при теплопостачанні промисловості та побуту. У результаті реалізації заходів буде впроваджено 3 системи електроопалення. Результативний показник ефективності становитиме 346 тис. гривень на впровадження однієї системи.

Для малої гідроенергетики характерними є технологічна освоєність одержання електроенергії, висока надійність та гарантійність потужності, економічна конкурентоспроможність, високі економічні показники. Головною перевагою є відсутність паливної складової в процесі отримання електроенергії при впровадженні міні гідроелектростанцій, що дає позитивний економічний та екологічний ефект. Реалізація заходу програми дозволить відновити роботу Вертелківської мінігідроелектростанції, результативний показник ефективності становитиме 832,5 тис. гривень.

Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини житла, його значний фізичний і моральний знос потребують вирішення проблеми модернізації і теплової санації, капітальних ремонтів і реконструкції. Тепловитрати через огороджуючі конструкції будинків в Україні складають 70% всіх загальних витрат, а в розвинених країнах Західної Європи вони дорівнюють 38-40%, тобто в 2 рази менше.

Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків дозволить знизити на 40% тепловитрати. Забезпеченість житлових будинків системами автоматизованого регулювання тепла суттєво позначиться на економії теплових ресурсів. Проведена в районі інвентаризація житла показала, що значна кількість житлових будинків потребують проведення санаційних робіт, це дало б можливість значно підвищити рівень теплозабезпечення у житловому секторі населення та сприяло б зменшенню об’ємів споживання природного газу для виробництва теплової енергії на опалення житлового фонду.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах району набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання. Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного фінансування на їх утримання до 50%.

Програмою передбачається розміщення інформації щодо питань енергоефективності в засобах масової інформації, проведення тематичних освітньо-інформаційних заходів, видання друкованих матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива.

Програмою передбачається часткове відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (із змінами та доповненнями).

Даний захід передбачається реалізувати за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до пункту 3.2 Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків, укладеного в жовтні 2015 року між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Тернопільською обласною державною адміністрацією та Тернопільською обласною радою після розроблення на державному рівні механізму відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів.

Стан споживання енергоресурсів і результати моніторингу районної комплексної програми на 2010-2014 роки засвідчили доцільність визначення комплексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу району, більш високому технічному  рівню постачання та упорядкування рівня споживання.


 1. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження

на 2016-2019 роки

з/п

Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в тому числі по роках
2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Зменшення обсягу технологічних втрат і невиробничих витрат енергоресурсів в результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності 1) заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики з використанням місцевих видів палива 2016-2019 роки управління, відділи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, міська, селищна та сільські ради району районний бюджет, бюджети міської, селищної та сільських рад району 41,176 153,0 153,0 352,941
інші джерела 27,0 85,242 85,242 100,0
обласний бюджет 50,0 70,0 90,0 120,0
всього 118,176 308,242 328,242

573,941

2) впровадження системи електроопалення 2016-2019 роки управління, відділи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, міська, селищна та сільські ради району державний бюджет 0 48,2 60,7 70,8
обласний бюджет 0 52,94 10,0 22,4
районний бюджет, бюджети міської, селищної та сільських рад району 0 9,41 14,11 25,88
всього 0 110,55 84,81 119,08
3) проведення часткової санації житлових будинків та будівель бюджетних установ 2016-2019 роки управління, відділи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, міська, селищна та сільські ради району районний бюджет, бюджети міської, селищної та сільських рад району

490,715

196,020

46,187

165,243

інші джерела 0 0 0 0
державний бюджет 2780,676 1110,776 356,404 512,128
всього 3271,391 1609,678 577,568 677,371
    4) впровадження енергоефективних освітлювальних приладів 2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад району бюджети міської, селищної та сільських рад району

-

28,469

14,402

60,0

державний бюджет

-

256,0 81,609 539,520
всього - 284,469 96,011

599,520

    5) розміщення інформації в засобах масової інформації 2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0
2. Оптимізація структури енергетичного балансу району, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива 1) впровадження малих гідроелектростанцій 2016-2019 роки

відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчий комітет

Кобзарівської сільської ради

         
інші джерела 200,0 745,0 - -
всього 200,0 745,0 - -
    2) освоєння виробництва твердого палива (паливні брикети, торф’яні брикети, пеллети) 2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району

інші джерела

(власні кошти підприємств)

10,5 25,0 28,9 30,0
інші джерела 50,0 50,0 55,0 68,0
всього 65,5 75,0 83,9 98,0
    3) розробка нових родовищ на території Перепельницької та Серетецької сільських рад 2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації виконавчі комітети Перепельницької та Серетецької сільських рад державний бюджет 100,0 100,0 100,0 150,0
інші джерела 50,0 100,0 100,0 100,0
всього 150,0 200,0 200,0 250,0
         
3. Інформаційно-технічне забезпечення впровадження енергоефективності населення

1) проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення

2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації районний бюджет 5 10 10 20
    2) заходи зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів 2016-2019 роки відділ архітектури, містобудування розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району державний бюджет 35,29 23,5 23,5 23,5
обласний бюджет 58,82 58,82 58,82 58,82
всього 94,11 94,11 94,11 94,11
       

Разом

державний бюджет 2915,966 1538,476 622,213 1295,948
обласний бюджет 108,52 181,76 158,82 201,22

районний бюджет,

бюджети міської, селищної та сільських рад району

541,886 392,583 242,699 609,084
інші джерела 227,05 980,242 240,242 268,0
всього 3793,422 3093,061 1263,974 10524,71

Керуюча справами районної ради                                    Л.В.Горба


Прочитано 725 разів Останнє редагування Середа, 26 жовтня 2016 07:20
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.