Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

П'ятниця, 21 жовтня 2016 11:48

Рішення №100 Про програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 100.

м. Зборів

Про програму розвитку агропромислового

комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 26 січня 2016 року № 25-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Бігус М.Б.

Футорський І.О.

Гамрач В.О.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 100.

ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Зборівського району на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року №787-од «Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки», доручення голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2015 року № 143 «Про розроблення проекту комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки»
3. Розробник програми   відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
4.

Співрозробники програми

-
5. Відповідальний виконавець програми відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
6. Учасники програми суб’єкти господарювання Зборівського району, районна рада, районна державна адміністрація, відділ агропромисло­вого розвитку райдержадміністрації
7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм) І-2016 рік II-2017-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 246,4 тис. гривень
1) коштів районного бюджету 246,4 тис. гривень
2) коштів інших джерел -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2012-2015 роки передбачала фінансування з районного бюджету в сумі 70 тис. гривень, яких фактично не було виділено.

Слід зазначити, що відсутність фінансування попередньої програми не дозволило виконати її заходи.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016-2020 роки (далі - Програма) спрямована на подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району. Враховуючи, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 85 відсотків валової продукції району, вона потребує фінансової підтримки. Через відсутність фінансування ряду програм із Державного бюджету України, не вдалось належним чином здійснити підтримку сільськогосподарських виробників району, тому необхідне фінансування аграрного сектору за рахунок коштів районного бюджету.

Тваринництво – одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів’я сільськогосподарських тварин. Тому сьогодні - це основна проблема, вирішення якої потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.    

Основою ведення тваринницької галузі є відтворення високопродуктивного поголів’я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.

3. Визначення мети програми

Метою програми є:

- розвиток агропромислового комплексу району на основі фінансової підтримки;

-      поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я ВРХ у всіх категоріях господарств району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етани виконання програми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства – це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу району на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузі тваринництва на селі, що дасть можливість нарощувати поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність.

Програма розвитку агропромислового комплексу Зборівського району Тернопільської області на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи: 1 – 2016 рік; II – 2017 – 2020 роки.

Першочерговим на І етапі є виконання організаційних заходів програми.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 246,4 тисяч гривень.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми тис. гривень

І II

2016

рік

2017

рік

2018 рік 2019 рік

2020

рік

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:

26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
районний бюджет 26,4 55,0 55,0 55,0 55,0 246,4
бюджети селищ, міст - - - - - -
кошти інших джерел - - - - - -

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма дасть можливість розв’язати одну з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу району.

Основними завданнями програми є:

- сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

-        збільшення поголів’я ВРХ та виробництва продукції тваринного походження;

-      фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

Виконання Програми здійснюватиметься за напрямком підтримка галузі тваринництва.

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку дозволить отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік – 2400 голів ВРХ; 2017 – 2700 голів ВРХ; 2018 – 2900 голів ВРХ; 2019 рік 3100 голів ВРХ; 2020 рік 3350 голів ВРХ, що в свою чергу, збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 мільйона гривень щорічно.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння збільшить виробництво молока особистими селянськими господарствами, підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину. 


  1. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

     

Очікуваний

результат

   

1 етап

2 етап

2 етап

   
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1. Підтримка галузі иваринництва

1. Доставка спермо-продукції та рідкого азоту

2016-2020 роки відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, племпідприємства районний бюджет 26,4 30 30 30 30 збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку, дозволить   отримати 12360 телят, зокрема: 2016 рік - 2400 голів ВРХ; 2017 - 2700 голів ВРХ; 2018 - 2900 голів ВРХ; 2019 рік - 3100 голів ВРХ; 2020 рік - 3350 голів ВРХ, що в свою чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 11,5 млн гривень щорічно    
2. Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується п’ять і більше голів корів

2016-

2020 роки

відділ агропро­мислового розвитку районної державної адміністрації районний бюджет - 25 25 25 25 закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств дасть змогу збільшити виробництво молока, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісною молочною сировиною у 2017 році - 5 апаратів; у 2018 році - 5 апаратів; у 2019 році - 5 апаратів; у 2020 році - 5 апаратів    
                             


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання заходів програми розвитку агропромислового комплексу Зборівського району на 2016 - 2020 роки та контроль за використанням коштів, виділених з районного бюджету на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, який на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів програми здійснюється відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації за погодженням із профільною комісією районної ради.

         Керуюча справами районної ради                                 Л.В.Горба


Додаток

до Програми (розділ 6)

Підтримка галузі тваринництва

1.  Доставка спермопродукції та рідкого азоту:

- у 2016 році – 26,4 тис. гривень;

- у 2017 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2018 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2019 році – на 30,0 тис. гривень;

- у 2020 році – на 30,0 тис. гривень.

2.     Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше п’яти голів корів.

Для отримання молока кращої якості та підвищення доходу селян індивідуальним селянським господарствам, в яких утримується п’ять і більше голів корів відшкодовується вартість закупленого доїльного апарату вітчизняного виробництва повною вартістю, але не більше 5000 гривень за апарат, відповідно в рік буде відшкодовано вартість не менше 5 штук. Відшкодування вартості доїльного апарату проводиться один раз па п’ять років:

-      у 2016 році – 0 тис. гривень;

-      у 2017 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2018 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2019 році – 25,0 тис. гривень;

- у 2020 році – 25,0 тис. гривень.

Керуюча справами районної ради                                     Л.В.Горба

Прочитано 835 разів Останнє редагування Вівторок, 25 жовтня 2016 12:30
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.