Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі

П'ятниця, 21 жовтня 2016 11:37

Рішення № 98 Про програму збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 – 2020 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 лютого   2016 року                                                                    № 98.

м. Зборів

Про програму збереження культурної

спадщини Зборівського району

на 2016 – 2020 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 16 січня 2016 року № 12-од, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Парацій О.З.

Кухаришин Г.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від 25 лютого  2016 року № 98.

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016-2020 роки

  1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 23 грудня 2015 року №802-од «Про проект програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки», протокольне доручення тимчасово виконувача обов’язків заступника голови обласної державної адміністрації Бабійчука І.Г. (протокол № 10 від 03 серпня 2015 року)
3. Розробник програми відділ культури і туризму районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми відділ культури і туризму районної  державної адміністрації.
5. Учасники програми відділ культури і туризму, обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система району, виконавчі комітети базових рад району
6. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  районний
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

1 947,0 тис. гривень

8.1. Коштів районного бюджету 1 947,0 тис. гривень
8.2. Коштів інших джерел -
       

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Культурна спадщина Зборівського району є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1760 „Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них та їх збереження, що є одним з основних завдань, включених до плану заходів на регіональному та місцевому рівнях згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року №457-од „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Програма розроблена з метою визначення найбільш цінних пам’яток, їх реставрації та пристосування для подальшого залучення до національних та міжнародних туристичних маршрутів, забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

З метою оперативного реагування на загрозу об’єктам культурної спадщини під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць була розроблена Програма збереження культурної спадщини Зборівського району на 2011-2015 роки затверджена рішенням сесії Зборівської районної ради від 10 лютого 2011 року №47, термін реалізації якої закінчився у 2015 році. Через недостатнє фінансування згаданої програми залишилися невирішеними ряд проблем, що може негативно вплинути на стан об’єктів культурної спадщини:

- відсутні охоронні дошки на об’єктах культурної спадщини;

- не проведено перевірки стану збереження культурних цінностей у культових спорудах, що є пам’ятками та які були передані у користування релігійним громадам;

- не проведено обстеження сучасного стану аварійних пам’яток.

Потребують вирішення проблемні питання щодо охорони культурної спадщини в районі. Досить гостро стоїть питання щодо консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури (замки та палаци), історії, монументального мистецтва.

Вищезгадані пам’ятки та об’єкти культурної спадщини мають статус пам’яток та об’єктів культурної спадщини місцевого значення і тому фінансування проведення робіт на таких об’єктах передбачено за рахунок районного бюджету (відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадщини”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” та з метою приведення пам’яткоохоронної справи у відповідність до європейських стандартів розроблено програму збереження культурної спадщини Зборівського області на 2016-2020 роки.

3. Мета програми

Метою програми є збереження культурної спадщини шляхом:

-                     інвентаризації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них і їх збереження;

-                     визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів;

-                     забезпечення ведення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на районному та місцевому рівнях.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для проведення належної пам’яткоохоронної роботи необхідно вирішити ряд проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням, які гальмують розвиток пам’яткоохоронної справи, зокрема:

- провести інвентаризацію та паспортизацію щойно виявлених об’єктів культурної спадщини району:

- пам’ятки археології (149 шт.), пам’ятки архітектури (34 шт.), пам’ятки історії (137 шт.), пам’ятки монументального мистецтва (33 шт.);

- забезпечити перевірки стану і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- провести обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, скласти їх перелік;

- виявляти об'єкти культурної спадщини та натурно визначати їх межі, потужності культурного шару, вивчати об’єкти (обстежувати, визначати предмет охорони, робити фотофіксацію, складати облікові картки, коротку історичну довідку, акт технічного стану);

- створити та здійснювати підтримку електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини області, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні каталоги;

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників, план-схем та іншої друкованої продукції, організовувати фотовиставки;

Програма реалізовуватиметься протягом 2016-2020 років у 2 етапи:

І - 2016-2017 роки; II - 2018-2020 роки.

Фінансування заходів, передбачених програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Ресурсне забезпечення

Програми збереження культурної спадщини 

Зборівського району на 2011-2015 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019

рік

 

2020

рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
районний бюджет 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

5. Перелік завдань, напрямків програми та результативні показники

З метою реалізації програми необхідно виконати такі завдання:

-                     провести інвентаризацію 34 пам’яток архітектури та містобудування;

- провести комплексну інвентаризацію збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквах - пам’ятках архітектури;

- провести інвентаризацію збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі;

- провести виявлення об'єктів культурної спадщини та натурне визначення їх меж, потужності культурного шару, вивчення об’єктів

(обстеження, визначення предмета охорони, фотофіксація, складання

облікової картки, короткої історичної довідки, акту технічного стану);

- провести інвентаризацію аварійних пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування (3 об’єкти по району);

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Реалізація завдань програми дасть змогу:

- забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

- актуалізувати та популяризувати пам’ятки історичної та культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок тощо;

- залучати інвестиції у пам’яткоохоронну діяльність для збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток;

- сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів, у тому числі і шляхом популяризації об’єктів культурної спадщини району (видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок);

- розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;

- скласти облікову документацію (паспорти) на об’єкти культурної спадщини Зборівського району та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках оборонної архітектури;

- виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках.

Внаслідок виконання програми буде забезпечено досягнення наступних результатів:

- проінвентаризовано 34 об’єкти культурної спадщини;

- проінвентаризовано 34 пам’ятки архітектури та містобудування;

- проведена комплексна інвентаризація збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в 43 церквахпам’ятках архітектури;

- проведена інвентаризація збереженості дерев’яних церков, 27 об’єктів в районі.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься відділом культури і туризму районної державної адміністрації. Планування освоєння бюджетних, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

Керуюча справами районної ради                             Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини

Зборівського району на 2016-2020 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний результат

І етап ІІ етап
2016 2017 2018 2019 2020
1. Поетапне проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини 1. Інвентаризація 34 пам’яток архітектури та містобудування 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів: 34 об’єктів місцевого значення в районі
2.

Забезпечення перевірки  стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах, що є пам’ятками

1. Інвентаризація збереженості іконостасів в комплексі з іконами, стародруками тощо 2018 рік  відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - 2,5 - -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

30 об’єктів в районі

2. Інвентаризація збереженості дерев’яних церков 2019 рік відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - - - 2,5 -

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових

спорудах - пам’ятках:

27 об’єктів в районі

3. Проведення обстеження стану пам’яток з метою їх консервації та охорони 1. Інвентаризація аварійних пам’яток археології, історії, монументаль-ного мистецтва 2017-2019 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 5.0 5.0 -

пам’ятки на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі

2. Інвентаризація аварійних пам’яток архітектури, містобудування

2017 рік

2019-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет - 5.0 - 5.0 5.0  пам’ятки, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи: 3 об’єкти в районі
4. Розроблення та впровадження електронної бази паспортів на об’єкти культурної спадщини району 1. Створення електронної бази даних на пам’ятки археології, історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів); пам’ятки архітектури (34 об’єкти); в тому числі програмне забезпечення, (диск, флеш пам’ять, зовнішні вінчестери), картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми та тематичні каталоги). 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури районний бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

створення бази даних на 352 об’єкти;

-у 2016 р - 70 об’єктів

-у 2017 р - 70 об’єктів

-у 2018 р - 70 об’єктів

-у 2019 р - 70 об’єктів

-у 2020 р - 72 об’єкти

5. Проведення паспортизації 352 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологіч-ного, історичного, монумента-льного мистецтва, архітектури та містобудування)

1. Розроблення паспортів на пам’ятки археології. історії, монументаль-ного мистецтва (319 об’єктів).

2. Розроблення паспортів на пам’ятки архітектури (34 об’єкти)

2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації спільно з обласною комунальною інспекцією охорони пам’яток історії та культури

районний бюджет

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

70.1

63.9

проведення паспортизації 319 об’єктів

-у 2016 р - 63 об’єкти

-у 2017 р - 64 об’єкти

-у 2018 р - 64 об’єкти

-у 2019 р - 64 об’єкти

-у 2020 р - 64 об’єкти

проведення паспортизації 34 об’єктів

- у 2016 р - 6 об’єктів

- у 2017 р - 6 об’єктів

- у 2018 р - 7 об’єктів

- у 2019 р - 7 об’єктів

- у 2020 р - 8об’єктів

6.

Створення історико- культурного заповідника «Поле Зборівської битви

1649 р»

1. Юридичне оформлення меж території Заповідника та виготовлення технічної документації із землеустрою. Проектування, виготовлення реконструкція, реставраційно-відновлювальні роботи існуючих історичних об'єктів 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва»

районний бюджет

20.0 50.0 50.0 50.0 50.0 оформлення меж території заповідника,виготов-лення технічної документації із землеустрою, проектування, виготовлення, реконструкція, реставраційно -відновлювальні роботи історичних об’єктів заповідника
7. Популяризація об’єктів культурної спадщини

1. Підготовка та видання книги- альбому про культурну спадщину Зборівщини

2. Підготовка та видання краєзнавчого довідника «Історія сіл Зборівщини»

3. Видання історико-краєзнавчого часопису «Білий Берег»

2019 рік

2016 рік

2016-2020 роки

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної адміністрації, централізована бібліотечна система

відділ культури і туризму районної державної, Зборівський районний історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», централізована бібліотечна система

районний бюджет

районний бюджет

районний бюджет

-

120.0

120.0

-

-

120.0

-

-

120.0

60.0

-

120.0

-

-

120.0

видання друкованої продукції у вигляді книг, каталогів, довідників планів – схем

- у 2016 р - 2

- у 2017 р - 1

- у 2018 р - 1

- у 2019 р - 2

- у 2020 р - 1

8. Виготовле-ння та встановле-ння 48 охоронних дошки на об’єктах культурної спадщини 1. Виготовлення та встановлення 9 охоронних дошок на пам’ятках археології та 39 охоронних дошок на пам’ятках архітектури 2016-2020 роки відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети базових рад району

районний бюджет

10.0 10.0 10.0 10.0 8.0

виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятках археології та історії

- у 2016 р - 10

- у 2017 р - 10

- у 2018 р - 10

-у 2019 р - 10

- у 2020 р - 8

Коштів районного бюджету 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0
Коштів інших джерел - - - - - -
Всього: 424,8 344,8 342,3 497,3 337,8 1947,0

Прочитано 844 разів Останнє редагування Вівторок, 25 жовтня 2016 12:32
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.