Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі

Документи для оприлюднення

Документи для оприлюднення (18)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 12.02.201815

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 12.02.2018 9

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150___ ___0111__ __Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

                                                      діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення),                  

                                                      міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2170,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від

                                                                                                    01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм

                                                                                                    та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

                                                                                                   «Державне управління»», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                                                                                                   

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

                                                 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),                

                                                 міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2100,0 70,0 2170,0
Усього 2100,0 70,0 2170,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
- - - - -
Усього - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0110150 Програма
Завдання
1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 17
2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Журнали реєстрації 912
Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Журнали реєстрації 321
3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника одиниць Журнали реєстрації 54
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника одиниць Журнали реєстрації 19
Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. Кошторис 123,53
4 якості х
Динаміка росту отриманих листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком відсоток Журнали реєстрації 103
Динаміка росту прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком відсоток Журнали реєстрації 103

2

     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 №1489

       
             
             
                                                 ІНФОРМАЦІЯ  
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету  
Зборівської районної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
                                             за 2017 рік  
              .    
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний  фонд Разом  
план на 2017 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за   2017 рік план на 2017 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за   2017 рік план на 2017 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за     2017 рік  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:                                                                                                                   в т.ч. 2547,5 2547,4 209,6 24,3 2757,1 2571,7  
0110170     2055,5 2055,4 55,0 24,3 2110,5 2079,7  
2110 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1519,4 1519,4 1519,4 1519,4  
2120 334,7 334,7 334,7 334,7  
2210 70,0 70,0 40,0 17,9 110,0 87,9  
2240 36,3 36,3 15,0 6,4 51,3 42,7  
2250 4,5 4,5 4,5 4,5  
2270 90,4 90,3 90,4 90,3  
2280  
2610  
2630  
2720  
2730  
2800 0,2 0,2 0,2 0,2  
3110  
3120  
3130  
в т.ч. за бюджетними програмами  
0113400 1090 Інші ви датки на соціальний захист населення 100,0 100,0 100,0 100,0  
2110  
2120  
2210  
2220  
2230  
2240 2,0 2,0 2,0 2,0  
2250  
2270  
2280  
2730 98,0 98,0 98,0 98,0  
2800  
3110  
 
0117211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 42,0 42,0 42,0 42,0  
2110  
2120  
2210  
2240  
2250  
2270  
2600 42,0 42,0 42,0 42,0  
2800  
3110  
3120  
3130  
 
0117212 0830 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 350,0 350,0 350,0 350,0  
2110  
2120  
2210  
2240  
2250  
2270  
2600 350,0 350,0 350,0 350,0  
2800  
3110  
   
0116650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 154,6 154,6  
2110  
2120  
2210  
2240  
2250  
2270  
2280  
3110 154,6 154,6  
       
                                         
Вівторок, 23 травня 2017 06:21

Протокол 8

Автор

ПРОТОКОЛ № 8

засідання конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району

від 16 травня 2017 року                                                                                                           м. Зборів

Присутні: Олійник Л.В. – голова комісії.

Члени комісії:Семчишин Д.В.. Горба Л.В.,Парацій О.З.,Стельмах Н.М.,Стецюк О.В.

Порядок денний:

  1. Про проведення конкурсу, щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна.

По першому питанню інформував: Олійник Л.В.. – голова комісії.

Відповідно до ст. 43,46,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,»Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Та «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району» до нас подали заявки на участь у конкурсі 2 учасники:  1. .СОД ФОП Підкамінний Ю.Б., 2.ТОКП «Експерт». Хочу наголосити що основним критерієм визначення переможця є найкраща конкурсна пропозиція, в якій враховується кількість і кваліфікація оцінювачів, їх досвід у  конкурсах, кількість підготовлених звітів, вартість та терміни виконання робіт.

Приступаємо до проведення конкурсу.

СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.подав таку конкурсну пропозицію:1 експерт –оцінювач, досвід роботи з 2015 року, суб’єкти оціночної діяльності готовий оцінити протягом 5 днів  по загальній сумі калькуляції  3 500 грн. Надано документальний звіт по попередніх конкурсах.

ТОКП «Експерт» подала таку конкурсну пропозицію: 2 експерти-оцінювачі з досвідом роботи з 2000 і 2001 року, суб’єкти оціночної діяльності готові оцінити протягом 7 днів по загальні сумі калькуляції 4 890 грн. Надано документальний звіт по попередніх конкурсах.

Виступили:-Парацій О.З. « Із поданого стало зрозумілим, що найбільш кращою є конкурсна пропозиція СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.Пропоную визнати його переможцем конкурсу.

Виступив: Олійник Л.В. «Якщо не буде інших зауважень і пропозицій, тоді я ставлю на голосування. Хто за те щоб переможцем конкурсу визнати СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.»

Парацій О.З.-за, Олійник Л,В.-за,Семчишин Д.В.-за, Стельмах Н.М.-за,  Стецюк О.В.-за

Горба Л.В.-за.

Хто за те щоб переможцем конкурсу визнати ТОКП «Експерт»»

Горба Л.В.-проти Парацій О.З. проти, Олійник Л.В.-проти, Семчишин Д.В..-проти, Стельмаз Н.М. – проти, Стецюк О.В.-проти.

Виступив: - Олійник Л.В. «Одноголосно, переможцем конкурсу суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності визнано СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.».

Конкурсна комісія

вирішила:

  1. Визнати переможцем конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності. що знаходяться за адресою м.Зборів, вул.. Б.Хмельницького, 21 та м.Зборів вул..Б.Хмельницького, 58..  СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.».
  2. Рекомендувати директору Зборівської державної музичної школи Довганю М.М... укласти договір на проведення оцінки майна з СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.
  3. Рекомендувати в.о.директора комунального підприємстваЗборівська районна кіновідеомережа Стецині С.Б. укласти договір на проведення оцінки майна з СОД ФОП Підкамінний Ю.Б..
  4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова конкурсної комісії                         Л.В.Олійник

Члени комісії:                            Горба Л.В.

Семчишин Д.В.

Парацій О.З.

Стельмах Н.М.

Стецюк О.В.

Вівторок, 23 травня 2017 06:19

Протокол 7

Автор

ПРОТОКОЛ № 7

засідання конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району

від 10.05. 2017 року                                                                                                           м. Зборів

Присутні: Олійник Л.В. – голова комісії.

Семчишин Д.В.-секретар комісії.

Члени комісії:.,Парацій О.З.,Стельмах Н.М.,Стецюк О.В.Горба Л.В.

Порядок денний:

  1. Про проведення конкурсу, щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна.

По першому питанню інформував: Олійник Л.В.. – голова комісії.

Відповідно до ст. 43,46,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,»Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Та «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району» до нас подав заявку на участь у конкурсі 1 учасник:  1.СОД ФОП Підкамінний Ю.Б. Згідно нашого положення п.3.2 «У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії»., пропоную прийняти рішення , щодо рекомендації Відділу освіти Зборівської РДА укладення договору на проведення оцінки з СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.                                                 СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.подав таку конкурсну пропозицію:1 експерт –оцінювач, досвід роботи з 2015 року, суб’єкти оціночної діяльності готовий оцінити протягом 5 днів по загальній сумі калькуляції 850 грн. Надано документальний звіт по попередніх конкурсах.

Виступили:-Парацій О.З. « Підтримую пропозицію, оскільки це відповідає положенню про конкурсний відбір»

Виступив: Олійник Л.В. «Якщо не буде інших зауважень і пропозицій, тоді я ставлю на голосування. Хто за те щоб переможцем конкурсу визнати СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.

Парацій О.З.-за, Олійник Л,В.-за,, Стельмах Н.М.-за,  Стецюк О.В.-за.Горба Л.В.-за

Семчишин Д.В. – за.

Виступив: - Олійник Л.В. «Переможцем конкурсу суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності визнано СОД ФОП Підкамінний Ю.Б.

Конкурсна комісія

вирішила:

  1. Визнати переможцем конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності, що знаходяться за адресою м.Зборів,вул.. Козацька ,49 СОД ФОП Підкамінний Ю,Б.
  2. Рекомендувати начальнику відділу освіти Зборівської РДА Назарчук М.М.. укласти договір на проведення оцінки майна з СОД ФОП Підкамінний Ю.Б. .
  3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва та інвестицій.

Голова конкурсної комісії                         Л.В.Олійник

Члени комісії:                                                  

Парацій О.З.

Стельмах Н.М.

Стецюк О.В.

Семчишин Д.В.

Горба Л.В.

ПочатокПопередня12НаступнаКінець
Сторінка 2 з 2