Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

Вівторок, 13 березня 2018 08:23

паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 12.02.201815

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 12.02.2018 9

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0118410___ ___-      ___ __Фінансова підтримка засобів масової інформації
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

                                                      

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 300,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1 Конституції України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії районної

                                                                                                    ради від 10.10.2013 №382, від 18.12.2014 №506, наказ МФУ від 27.07.2011                               

                                                                                                    №945 (у редакції наказу МФУ від 10.09.2015 №765)

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через                            

                                                       сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової                 

                                                       інформації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118410 Завдання 1
Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення - - -
Завдання 2
Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення 50,0 - 50,0
Завдання 3
Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влвди засобами періодичних друкованих видань 250,0 - 250,0
ВСЬОГО 300,0 - 300,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0118410 - - -
Комплексна цільова програма підтримки Зборівського районного комунального радіомовлення на 2015-2018 роки 50,0 - 50,0
Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік 250,0 - 250,0
Усього 300,0 - 300,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0118410 Завдання 1
1 затрат
Кількість телекомпаній одиниць Мережа установ -
2 продукту
Обсяг телепродукту годин Журнал обліку -
3 ефективності
Видатки на одиницю телепродукту грн./год. Звіт -
4 якості
Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком відсоток - -
Завдання 2
5 затрат
Кількість радіостанцій одиниць Мережа установ 1
6 продукту
Обсяг радіомовлення годин Журнал обліку 192
7 ефективності
Видатки на одиницю радіомовлення грн./год. Звіт 260.42
8 якості
Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком відсоток - 100
Завдання 3
9 затрат
Кількість періодичних друкованих видань всього - газет одиниць Перелік установ 1
10 продукту
Кількість номерів всього - газет одиниць Звіт 52
Тираж всього - газет одиниць Звіт 2000
11 ефективності
Середні витрати на одиницю тиражу, всього тис.грн. Звіт 0, 1
12 якості
Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього - газет відсоток - 100
Динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього - газет відсоток - 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інвестиційний проект - - - - - - - - - - -
Надходження із бюджету - - - - - - - - - - -
Інші джерела фінансування (за видами) - х - - х - - х - - -
 

 1

Прочитано 321 разів
WEBSITE.WS - Your Internet Address For Life™ <p> Your browser does not support frames. Continue to <a href="https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws">https://www.website.ws/wc_landing.dhtml?domain=ucoz.ws</a>.</p>

Прокоментувати:

Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.