Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Документи для оприлюднення

Документи для оприлюднення (13)

ukraina gerb

    З Б О Р І В С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Г О Л О В И     Р А Й О Н Н О Ї     Р А Д И

від ”04”   квітня    2019 р.                                                    31.                         

м. Зборів

Про проведення конкурсу на зайняття

посади головного лікаря комунального

некомерційного підприємства «Зборівський

районний центр первинної медико-санітарної

допомоги» Зборівської районної ради

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішенням Зборівської районної ради від 21.02.2019 року № 636 «Про Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради», Статутом комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради, в зв’язку із наявністю вакантної посади головного лікаря закладу:

1. Провести конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради.

2. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради Горбі Л.В. забезпечити формування персонального складу конкурсної комісії відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                           Б.І.Максимів

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 05.11.2018109

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 05.11.201856 __________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0117330___ ___0443___ __Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

                                                    власності                                                    

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 196,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 196,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення районної ради від 16.02.2018 р. №424 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 23.05.2018 р. №478 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 25.10.2018 р. №549 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території.

   7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0117330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
Реконструкція та переобладнання паливної 0,0 32,8 32,8
Усього 0,0 32,8 32,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма
Підпрограма 1
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0117330 Програма
Завдання1 Реконструкція та введення в експлуатацію спортивного майданчика
1 затрат
Видатки на реконструкцію та введення в експлуатацію спортивного майданчика тис.грн. Рішення сесії від 23.05.2018 №478, Рішення сесії від 25.10.2018 №549 164,0
2 продукту
Кількість спортивних майданчиків, що планується ввести в експлуатацію одиниць Рішення сесії від 23.05.2018 №478, Рішення сесії від 25.10.2018 №549, 1
3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика тис.грн. Розрахунок 164,0
4 якості х
Питома вага спортивних майданчиків, на яких планується провести реконструкцію відсоток Розрахунок 100,0
Завдання 2 Реконструкція та переобладнання паливної
5 затрат
Пректно-кошторисна вартість тис. грн. Проектно-кошторисна документація 32,8
6 продукту
Кількість об’єктів одиниць Рішення сесії від 16.02.2018 №424 1
7 ефективності
Середні витрати на один об’єкт грн. Розрахунок 32,8
8 якості х
Рівень готовності об’єкта відсоток Розрахунок 100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

3     

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 05.11.2018109

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 05.11.201856 __________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0117330___ ___0443___ __Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

                                                    власності                                                    

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 196,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 196,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення районної ради від 16.02.2018 р. №424 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 23.05.2018 р. №478 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 25.10.2018 р. №549 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території.

   7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0117330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
Реконструкція та переобладнання паливної 0,0 32,8 32,8
Усього 0,0 32,8 32,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма
Підпрограма 1
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0117330 Програма
Завдання1 Реконструкція та введення в експлуатацію спортивного майданчика
1 затрат
Видатки на реконструкцію та введення в експлуатацію спортивного майданчика тис.грн. Рішення сесії від 23.05.2018 №478, Рішення сесії від 25.10.2018 №549 164,0
2 продукту
Кількість спортивних майданчиків, що планується ввести в експлуатацію одиниць Рішення сесії від 23.05.2018 №478, Рішення сесії від 25.10.2018 №549, 1
3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика тис.грн. Розрахунок 164,0
4 якості х
Питома вага спортивних майданчиків, на яких планується провести реконструкцію відсоток Розрахунок 100,0
Завдання 2 Реконструкція та переобладнання паливної
5 затрат
Пректно-кошторисна вартість тис. грн. Проектно-кошторисна документація 32,8
6 продукту
Кількість об’єктів одиниць Рішення сесії від 16.02.2018 №424 1
7 ефективності
Середні витрати на один об’єкт грн. Розрахунок 32,8
8 якості х
Рівень готовності об’єкта відсоток Розрахунок 100,0

 

 

 2

          

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 06.06.201857

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 06.06.2018 41

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0117330___ ___0443___ __Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

                                                    власності                                                    

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 114,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 114,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення районної ради від 23.05.2018 р. №478 «Про внесення змін до районної бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території.

   7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 Підпрограма
Завдання
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма
Підпрограма 1
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0117330 Програма
Завдання Реконструкція та введення в експлуатацію спортивного майданчика
1 затрат
Видатки на реконструкцію та введення в експлуатацію спортивного майданчика грн. Рішення сесії від 232.05.2018 №478 114000,0

 

 

1212

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 12.02.201815

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 12.02.2018 9

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0118410___ ___-      ___ __Фінансова підтримка засобів масової інформації
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

                                                      

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 300,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1 Конституції України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії районної

                                                                                                    ради від 10.10.2013 №382, від 18.12.2014 №506, наказ МФУ від 27.07.2011                               

                                                                                                    №945 (у редакції наказу МФУ від 10.09.2015 №765)

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через                            

                                                       сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової                 

                                                       інформації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118410 Завдання 1
Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення - - -
Завдання 2
Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення 50,0 - 50,0
Завдання 3
Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влвди засобами періодичних друкованих видань 250,0 - 250,0
ВСЬОГО 300,0 - 300,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0118410 - - -
Комплексна цільова програма підтримки Зборівського районного комунального радіомовлення на 2015-2018 роки 50,0 - 50,0
Комплексна цільова програма підтримки Зборівської районної комунальної газети «Зборівська дзвіниця» на 2018 рік 250,0 - 250,0
Усього 300,0 - 300,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0118410 Завдання 1
1 затрат
Кількість телекомпаній одиниць Мережа установ -
2 продукту
Обсяг телепродукту годин Журнал обліку -
3 ефективності
Видатки на одиницю телепродукту грн./год. Звіт -
4 якості
Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком відсоток - -
Завдання 2
5 затрат
Кількість радіостанцій одиниць Мережа установ 1
6 продукту
Обсяг радіомовлення годин Журнал обліку 192
7 ефективності
Видатки на одиницю радіомовлення грн./год. Звіт 260.42
8 якості
Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком відсоток - 100
Завдання 3
9 затрат
Кількість періодичних друкованих видань всього - газет одиниць Перелік установ 1
10 продукту
Кількість номерів всього - газет одиниць Звіт 52
Тираж всього - газет одиниць Звіт 2000
11 ефективності
Середні витрати на одиницю тиражу, всього тис.грн. Звіт 0, 1
12 якості
Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього - газет відсоток - 100
Динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього - газет відсоток - 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інвестиційний проект - - - - - - - - - - -
Надходження із бюджету - - - - - - - - - - -
Інші джерела фінансування (за видами) - х - - х - - х - - -
 

 1

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 12.02.201815

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 12.02.2018 9

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0113242___ ___1090___ __Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

                                                      

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України,

                                                                                                  Положення про порядок та умови надання разової грошової

                                                                                                 допомоги, затверджене рішенням сесії від 17.12.2011 №12, районна програма

                                                                                                 фінансування фонду Зборівської районної ради для надання разової грошової

                                                                                                 допомоги у 2016-2018 роках, Положення про порядок та умови надання разової

                                                                                                 грошової допомоги, затверджене рішенням сесії від 15.12.2015 №28, наказ МФУ

                                                                                                 від 27.07.2011 №945 (у редакції наказу МФУ від 10.09.2015 №765)                                                                                                   

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення надання одноразової допомоги для лікування, придбання ліків, вирішення

                                                соціально-побутових питань фізичним особам, які проживають на території району,

                                                особам, які перебували в зоні АТО

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0113242 Завдання
Реалізація соціального захисту населення шляхом надання разової грошової допомоги 100,0 - 100,0
Усього 100,0 - 100,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0113242
Районна програма фінансування фонду Зборівської районної ради для надання разової грошової допомоги у 2016-2018 роках 100,0 - 100,0
Усього 100,0 - 100,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0113242 Програма
Завдання
1 затрат
- - - -
2 продукту
Кількість отриманих звернень одиниць Журнал реєстрації 151
3 ефективності
Середні витрати на одне звернення грн. Кошторис 662,25
4 якості х
Динаміка звернень у порівнянні з попереднім роком відсоток Журнали реєстрації 102

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

                                                                                                                                                  (тис. грн)

3          

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Зборівської районної ради

від 12.02.201815

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Зборівської райдержадміністрації від 12.02.2018 9

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0100000___ ______Зборівська районна рада_________
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0100000___ ______Зборівська районна рада _________ _____________________________________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150___ ___0111__ __Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

                                                      діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення),                  

                                                      міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2170,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми п.4.1. Конституції України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від

                                                                                                    01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм

                                                                                                    та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

                                                                                                   «Державне управління»», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                                                                                                   

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

                                                 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),                

                                                 міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2100,0 70,0 2170,0
Усього 2100,0 70,0 2170,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
- - - - -
Усього - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0110150 Програма
Завдання
1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 17
2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Журнали реєстрації 912
Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Журнали реєстрації 321
3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника одиниць Журнали реєстрації 54
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника одиниць Журнали реєстрації 19
Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. Кошторис 123,53
4 якості х
Динаміка росту отриманих листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком відсоток Журнали реєстрації 103
Динаміка росту прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком відсоток Журнали реєстрації 103

2