Зборівська районна рада

Офіційний веб-сайт

Пошук

Останні коментарі

Зараз на сайті

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

Oleg

Oleg

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   15  січня   2016 року                                                                    № 68.

м. Зборів

Про районну програму подолання

дитячої безпритульності і

бездоглядності на 2016-2018 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 17 грудня 2015 року № 629-од, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Петришин М.П.

Горба Л.В.

                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                 від  15 січня  2016 року № 68.

РАЙОННА ПРОГРАМА

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки

  1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закони України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права» дитини» на період до 2016 року від 05.03.20091065-VI, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.2402-III, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р.20/95-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №886 «Питання  діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
3. Розробник програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми ----
5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
6. Учасники програми Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
7. Термін реалізації програми 2016-2018 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 120,0 тис. гривень
9.1. Коштів обласного бюджету ----
9.2. Коштів районного бюджету 120,0 тис. гривень
9.3. Коштів інших джерел ----

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації спільно з іншими суб’єктами профілактичної роботи на місцях щорічно надають соціально-правову допомогу 59 дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах (були виявлені та вилучені з громадських місць, об’єктів транспорту, діти, які зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків), внаслідок чого такі діти займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, виявляють девіантну поведінку, залучаються дорослими до протиправної діяльності.

Станом на теперішній час на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 64 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 59 дітей перебувають на обліку дітей, які потрапили в складні життєві обставини, з них 1 дитина по відношенню до якої було скоєно психологічне насильство в сім'ї.

Сформовано реєстр житла і майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 5 дітям належить житло на праві власності, 56 мають житло на праві користування, 2 дітей перебувають на квартирному обліку за місцем походження, 7 дітей не мають житла. По досягненню ними 16 річного віку будуть поставлені на квартирний облік.

Діти - наше майбутнє, а тому ми повинні дбати про їх здоров’я, фізичний та психологічний розвиток.

3. Визначення мети Програми

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покрашення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, покрашення роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, або особами, які опинились в складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей;

- здійснення системи заходів та організаційно-профілактичних основ запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- встановлення персонального шефства працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників міліції, представників соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють;

- налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над такими дітьми;

- розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, кадрове та матеріально-технічне забезпечення.

Ресурсне забезпечення районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання програми за роками

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів, усього, 40,0 40,0 40,0 120,0
у тому числі:        
обласний бюджет - - - -
районний бюджет 40,0 40,0 40,0 120,0
бюджети сіл, селищ, міст - - - -
кошти небюджетних джерел - - - -

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Строк виконання Програми: 2016-218 рік.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги таким сім'ям з дітьми;

- вести електронні бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

- забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;

- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу);

- покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини, затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави;

- забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- посилити контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

- взяти участь в обласних державно-громадських операціях та рейдах щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: «Підліток. Зима Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду», «Літо», «Урок»;

- забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

- провести заходи до Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення під гаслом «Не залишимо без уваги жодної дитини», тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;

- забезпечити функціонування в пологовому відділенні центральної районної лікарні консультаційних пунктів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів;

- надавати соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, психологічні, юридичні та інформаційні послуги дітям, які вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються, під час виїздів мобільних консультативних пунктів соціальної роботи;

- забезпечити здійснення соціального супроводу осіб та сімей, в яких існує проблема перебування у місцях позбавлення волі, у тому числі засудження до покарання без позбавлення волі або відбування альтернативних видів покарань;

- забезпечити щомісячне взаємоінформування між Зборівським відділенням поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, службою у справах дітей, відділом освіти райдержадміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

- продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

- висвітлювати в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, привертати увагу населення до цих соціальних проблем, а також якнайширше залучати громадськість до їх розв'язання;

- провести семінари, наради, науково-практичні конференції для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

- передбачити в навчальних планах та програмах підготовки фахівців за відповідними напрямами курси з питань роботи з дітьми, схильними до вчинення протиправних дій, неповнолітніми, які вчинили правопорушення чи злочини, а також з профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі;

- забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення тих, що використовуються не за призначенням, створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, в тому числі ДЮСШ, охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.

Виконання Програми дасть можливість:

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;

- покращити роботу органів опіки та піклування з урахуванням пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі;

- зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей, кількість правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;

- персоніфіковано облікувати дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання;

- покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної відео реклами, плакатів);

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, комп’ютерних та інтерактивних клубах, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції;

- виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

- збільшити кількість дітей охоплених позашкільною освітою;

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;

- щорічно проводити семінари, наради, науково-практичні конференції для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом з метою розроблення та впровадження науково-методичних основ організації цієї роботи;

- покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи;

- надавати соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, психологічні, юридичні та інформаційні послуги дітям, які вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються.

7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на службу у справах дітей райдержадміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, один раз у півріччя до 10 червня та 10 грудня протягом терміну її реалізації інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів.


6. Напрямки діяльності та заходи подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу (роки) Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування (тис. грн.) Очікуваний результат  
2016 2017 2018  
1. Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності 1) забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми 2016-2018 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Районний бюджет 5000 5000 5000 Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища  
2) забезпечити функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, придбати ліцензійне програмне забезпечення для їх функціонування 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Районний бюджет

6000

4000

4000

Придбання ліцензійного програмного забезпечення для 1 ПК з щорічним обслуговуванням  
3) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Влаштування 50% виявлених дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання  
4) вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників 2016-2018 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Не потребує фінансування - - - Влаштування 50% виявлених дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання  
5) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2016-2018 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Не потребує фінансування - - - Влаштування виявлених дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання  
6) забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу для радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею Інтернет 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет 3000 3000 3000 Покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної відео-реклами, плакатів)  
    7) забезпечити призначення осіб, які будуть представляти інтереси дітей на час здійснення права на спадкування майна дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, та оформлення документів на право власності 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Районний бюджет 5000 5000 5000 Забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на житло  
2. Система заходів та організаційно-профілактичних основ запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності 1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, законності функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, порядку відвідування їх дітьми; заборони продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Не потребує фінансування - - - Недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів  
    2) взяти участь у проведені обласних державно-громадських операціях та рейдах щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”, 2016-2018 Служба у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Районний бюджет 8000 10000 10000 Виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту 100% дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують  
3) забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів 2016-2018 Відділ освіти райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням  
    4) провести заходи до Дня усиновлення під гаслом “Не залишимо без уваги жодної дитини”, тижнів пропаганди правових знань, обласного марафону “З турботою про дитину”, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання 2016-2018 Служба у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет 4000 4000 4000 Привернення уваги жителів району до проблеми захисту прав дітей, проведення 4 загальнорайонних заходів  
5) взяти участь у проведенні обласної акції «Діти мають права» до Міжнародного дня захисту дітей 2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет 4000 4000 4000 Привернення уваги жителів району до проблеми захисту прав дітей  
    6) забезпечити функціонування в пологових відділеннях комунальних лікарень консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів 2016-2018 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Не потребує фінансування - - - Зменшення кількості відмов батьків від новонароджених дітей  
7) забезпечити щомісячне взаємоінформування між Зборівським відділенням поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, службою у справах дітей, відділом освіти райдержадміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають в сім’ях, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків 2016-2018 Служба у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, Зборівське відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Не потребує фінансування - - - Комплексне вирішення питань захисту прав дітей  
     
8) продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань їх соціально – правового захисту, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі, а також здійснення ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
    9) налагодити ведення обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалювати форми і методи встановлення громадської опіки над такими дітьми 2016-2018 Служба у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
10) координувати роботу органів місцевого самоврядування у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячої бездоглядності з наданням їм методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
    11) встановити персональне шефство працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників поліції, представників соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
12) забезпечити дотримання законодавства про права дітей на освіту, охорону життя та здоров’я, доступу дітей до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності серед них, надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям-інвалідам, охопленню дітей-інвалідів медико-соціальною реабілітацією, інклюзивною освітою у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, проведенням обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей дошкільного та шкільного віку, організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у навчальних закладах, формування здорового способу життя 2016-2018 Відділи охорони здоров’я, освіти райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
    13) створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, в тому числі ДЮСШ. Вжити заходів щодо охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах шляхом залучення педагогів та батьківської громадськості 2016-2018 Відділи освіти , у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
14) активізувати роботу закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості 2016-2018 Відділ культури і туризму райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
    15) висвітлювати в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, привертати увагу населення до цієї соціальної проблеми, а також якнайширше залучати громадськість до її розв'язання 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення інформованості населення з питань захисту прав дітей  
3. Розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, кадрове та матеріально-технічне забезпечення 1) провести семінари, наради для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом 2016-2018 Служба у справах дітей райдержадміністрації Районний бюджет 2000 2000 2000 Підвищення кваліфікації працівників, покращення якості роботи з дітьми, проведення 2 семінарів  
    2) запровадити інтерактивні форми підготовки педагогічних працівників всіх ланок освіти з питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, поліпшити психолого-педагогічний супровід дітей, які навчаються в сільських, малокомплектних школах 2016-2018 Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Не потребує фінансування - - - Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності  
3) забезпечити виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, плакатів, буклетів, тощо з питань профілактики правопорушень, захисту прав дітей 2016-2018 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет 3000 3000 3000 Випуск соціальної реклами, плакатів  


 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  15  січня 2016 року                                                                                    № 67.

м. Зборів

Про внесення змін до рішення Зборівської районної

ради від 15 грудня 2015 року № 48 «Про  внесення

змін до структури комунального закладу

«Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради

Враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року №7-рп/2009, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення Зборівської районної ради від 15 грудня 2015 року № 48 «Про внесення змін до структури комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради», а саме пункт 2 даного рішення викласти в новій редакції:

«2. Вивести із структури КЗ «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської  районної ради Озернянську дільничну лікарню».

  1. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 рішення Зборівської районної ради від 15 грудня 2015 року № 48 «Про внесення змін до структури комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради». 
  2.  Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

                    

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Горба Л.В.

Четвер, 20 жовтня 2016 09:38

Рішення № 66

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  15  січня  2016  року                                                                           № 66.

м. Зборів

 

Про затвердження  нормативної грошової

оцінки земельної ділянки водного фонду,

що передається в оренду фізичній особі –

підприємцю Чепізі Любомиру Івановичу

на території Залозецької селищної ради

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Чепізі Любомиру Івановичу на території Залозецької селищної ради, відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду загальною площею 13,6925 га, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Чепізі Любомиру Івановичу для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду за межами населеного пункту, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Залозецька селищна рада в сумі  214345,36 гривень (двісті чотирнадцять тисяч триста сорок п’ять гривень 36 коп.).
  2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Гамрач В.О.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15  січня  2016  року                                                                              № 65.

м. Зборів

 

Про затвердження  нормативної грошової

оцінки земельної ділянки водного фонду,

що передається в оренду фізичній особі –

підприємцю Книш Оксані Іванівні

на території Залозецької селищної ради

Розглянувши Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Книш Оксані Іванівні на території Залозецької селищної ради, відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки водного фонду загальною площею 5,0742 га, що передається в оренду фізичній особі – підприємцю Книш Оксані Іванівні для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду за межами населеного пункту, і яка розташована за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, Залозецька селищна рада в сумі  79432,63 гривні (сімдесят дев’ять  тисяч чотириста тридцять дві гривні 63 коп.).
  2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного регулювання земельних відносин.

Голова районної ради                            Б.І. Максимів

Олійник Л.В.

Гамрач В.О.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  15  січня  2016 року                                                                             № 64.

м. Зборів

Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста Зборівського району

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянувши клопотання комунального підприємства Зборівська районна кіновідеомережа від 27.10.2015 року № 83, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району, затвердженої рішенням  районної ради від 22 грудня 2011 року № 148 (із змінами), на підставі протоколу конкурсної комісії з оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району від 22.12.2015 року № 41, дати дозвіл комунальному підприємству Зборівська районна кіновідеомережа на здачу в оренду частини нежитлового приміщення цокольного поверху кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, яке знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 58, загальною площею 30,0 м2 терміном на 2 (два) роки 11 місяців приватному підприємцю Гоца Наталії Євгенівні для розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів.

Встановити розмір місячної орендної плати 560 грн.

Передачу в оренду здійснити відповідно до чинного законодавства України.

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15  січня  2016 року                                                                        № 63.

м. Зборів

Про затвердження розпоряджень

голови районної ради

Враховуючи рекомендації президії районної ради, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити розпорядження голови районної ради від 28 грудня 2015 року № 128 «Про звільнення Полевого М.І.», від 04 січня 2016 року № 1 «Про Пріня С.Г.»

  Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Горба Л.В.

 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15  січня 2016 року                                                                       № 62.

м. Зборів

Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2016 рік між Зборівською районною радою та Залозецькою селищною радою

Розглянувши клопотання Залозецької селищної ради від 15 грудня 2015 року № 416, Зборівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області від 12 січня 2016 року № 15/28, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів і бюджету, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

                     Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Кунцьо В.В

Горба Л.В.

Д О Г О В І Р

про міжбюджетний трансферт на 2016 рік

15 січня 2016 року                                                                               м. Зборів

Ми, Зборівська районна рада Тернопільської області в особі голови Максиміва Богдана Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Залозецька селищна рада Зборівського району Тернопільської області в особі голови Фесика Любомира Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, керуючись статтями 43, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. Зборівська районна рада бере на себе зобов’язання щодо виділення субвенції з районного бюджету «Інші субвенції» Залозецькій селищній раді в сумі 100000 (сто тисяч) гривень на утримання місцевої пожежної команди.

2. Субвенція перераховується із Зборівського районного бюджету на рахунок загального фонду Залозецької селищної ради № 31411654700239 УДКСУ у Зборівському районі Тернопільської області (смт. Залізці) ККД 41035003 код 37943418 МФО 838012.

3. Залозецька селищна рада зобов’язується:

Використати субвенцію з районного бюджету за цільовим призначенням з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють управління бюджетними коштами.

У випадку невикористання коштів до 31.12.2016 року повернути їх на рахунок районного бюджету Зборівського району.

4. Спори між сторонами вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

5. Цей договір укладений у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

6. Цей договір вступає в силу з дня його підписання обома сторонами і діє з 15 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

7. Юридична адреса:

Зборівська районна рада                                       Залозецька селищна рада

47201, Тернопільська обл.,                                   47234, Тернопільська обл.,

м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 24                   Зборівський район,

                                                                                смт. Залізці, вул. Шевченка, 64

Голова Зборівської районної ради                                      Залозецький селищний голова

 ____________________ Б.І.Максимів                           ________________ Л.І.Фесик

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15  січня 2016 року                                                                       № 61.

м. Зборів

 

Про внесення змін до

районного бюджету на 2016 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,  Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2016 рік на суму - 14 175 900 гривень  
в тому числі:  
ККД 41034200 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 13 475 900 гривень  
ККД 41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” -             700 000 гривень  
 
2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму   - 14 175 900 гривень  
 
2.1. За функціональною класифікацією видатків:  
 
- Освіта - 700 000 гривень  
 
- Охорона здоровя - 13 475 900 гривень  
з них: „Оплата праці” - 9 109 566 гривень  
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” - 1 249 000 гривень  
 
2.2. За головними розпорядниками коштів, а саме:  
 
2.2.1. Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації - 700 000 гривень  
в т. ч.КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” - 700 000 гривень  
з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 700 000 гривень  
 
2.2.2. Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації - 13 475 900 гривень  
 
    - за рахунок збільшення асигнувань:  
 в т.ч.КФК 080101 „Лікарні ” - 16 392 840 гривень  
 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 11 546 000 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 2 538 090 гривень  

„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”

 КЕКВ 2270

- 1 249 000 гривень  
 „Інші поточні видатки” -  1 059 750 гривень  
 
 КФК 081002„Інші заходи по охороні здоров’я ” - 12 000 гривень  
 з них: „Інші поточні видатки” - 12 000 гривень  
 
    - за рахунок зменшення асигнувань:  
в т.ч.КФК 080800 „Центри первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги” - 2 928 940 гривень  
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 - 2 436 434 гривень  
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 - 492 506 гривень  
 
3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами функціональної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2016 рік:  
 
3.1. Фінансове  управління  Зборівської  районної  державної адміністрації  
 
- Зменшити асигнування загального фонду на суму - 150 000 гривень  
в т.ч. КФК 250102 „Резервний фонд” - 150 000 гривень  
з них: „Нерозподілені видатки” КЕКВ 9000 - 150 000 гривень  
 
-

Збільшити асигнування загального фонду на

суму

- 100 000 гривень  
в т.ч. КФК 250380 „ Інші субвенції ”                         -               100 000 гривень - 100 000 гривень

з них: „Поточні трансферти органам державного 

 управління інших рівнів” КЕКВ 2620                       -               100 000 гривень          

- 100 000 гривень
3.2.

Відділ охорони здоров’я Зборівської районної

державної адміністрації                                               -                 50 000 гривень          

-

Збільшити асигнування загального фонду на

суму                                                                              -                   50 000 гривень

- 100 000 гривень
 в т.ч.КФК 080101 „Лікарні ”                                    -                   50 000 гривень - 825 344 гривень
з них:„Інші поточні видатки”                                   -                   50 000 гривень
 
4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 1          до цього рішення.  
 
5.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного  бюджету.

 

Голова районної ради                             Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В.

 

 

 

 

 

 

              Додаток 1                                
              до рішення районної ради                            
              від 15 січня  2016 року № 61.                            
                                               
  Міжбюджетні трансферти  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік                              
                                           
                                               
                  (грн)                            
Код  бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної  одиниці Субвенції з районного бюджету                            
Субвенція загальний фонду на: Разом                            
Інша субвенція                            
                           
                           
19307401000 Залозецька селищна рада  100 000 100 000                            
  ВСЬОГО 100 000 100 000                            
                                               
                                               
  Керуюча справами районної ради                                        Л.В.Горба                                
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15 січня 2016 року                                                                       № 60.

м. Зборів

 

Про внесення змін до

районного бюджету на 2015 рік

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2015 року №816-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2015 рік», від 29 грудня 2015 року №827-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2015 рік», рішення постійної комісії з питань бюджету Тернопільської обласної ради від 28.12.2015 року №11 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», керуючись п.17 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Бюджетним кодексом України, Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2015 рік на суму - 4 677 149 гривень
в тому числі:
-         за рахунок збільшення:

ККД41031000 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                                                      

- 40 000 гривень
-         за рахунок зменшення:
ККД 41030600„Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу” - 21 159 гривень
ККД 41030800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (видатки споживання)”   - 4 695 990 гривень
  2. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2015 рік на суму - 4 677 149 гривень
  2.1. За функціональною класифікацією видатків:
- Соціальний захист та соціальне забезпечення - 4 677 149 гривень
з них: „Поточні видаки” - 4 677 149 гривень
  2.2. За головними розпорядниками коштів, а саме:
  2.2.1. Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації - 4 677 149 гривень
за рахунок збільшення:
 КФК 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” - 749 953,10 гривень
з них: „Поточні видатки” -  749 953,10 гривень
КФК 090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 40 000 гривень
з них: „Поточні видатки” -  40 000 гривень
за рахунок зменшення:
 КФК 090201 „Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” - 5 009 983,27 гривень
з них: „Поточні видатки” - 5 009 983,27 гривень

КФК 090204 „Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,

ветеранам Державної служби”       

- 20 732,03 гривень
з них: „Поточні видатки” - 20 732,03 гривень

 КФК 090207 „Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам  (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги”   - 31 843,10 гривень
з них: „Поточні видатки”   - 31 843,10 гривень
КФК 090210 „Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною  п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”” - 175 825,88 гривень
з них: „Поточні видатки” - 175 825,88 гривень
КФК 090215 „Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на  житлово-комунальні послуги”  - 197 750,81 гривень
з них: „Поточні видатки” - 197 750,81 гривень
КФК 090304 „Допомога при народженні дитини” - 21 159 гривень
з них: „Поточні видатки” - 21 159 гривень
КФК 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води - 9808,01 гривень
з них: „Поточні видатки” - 9808,01 гривень

Голова районної ради                             Б.І.Максимів

Олійник  Л.В.

Стахів О.В.

Кунцьо В.В.

Горба Л.В. 

 ukraina gerb

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24  грудня  2015 року                                                                             № 59.

м. Зборів

Про внесення доповнень до рішення

районної ради від 07 жовтня 2015 року № 607

«Питання спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста, Зборівського району»

Розглянувши клопотання Зборівського районного будинку культури від 22 грудня 2015 року № 67, відповідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрі України, враховуючи позитивний висновок комплексної держаної експертизи державного підприємства «Укрдержбудекспертиза»  у Тернопільській області від 09.07.2015 року 20-0590-15, Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

              Внести доповнення  до рішення районної ради від 7 жовтня 2015 року № 607 «Питання спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, Зборівського районну», а саме пункт 4 рішення доповнити пункт 4.1 такого змісту: «4.1  Затвердити робочий проект «Реконтрукція районного будинку культури в м. Зборові» з такими технічно-економічними показниками: загальна кошторисна вартість 363,324 тис. грн. у тому числі будівельні роботи 287,146 тис. грн. та інші витрати 76,176 тис. грн.»

Голова районної  ради                         Б.І.Максимів

Олійник Л.В.

Горба Л.В.